1931–1935. évi országgyűlés Lengyel László – Vidor Gyula, szerk.: Magyar országgyülési almanach. 1931–1936. Budapest, 1931.

Képviselőház - Zsitvay Tibor dr.

A választókerület képviselője Választókerület jelenléti a múlt ciklusban Tamási Dencz Ákos Dencz Ákos Tapolca gr. Esterházv Móric Forster Elek Tata Fellner Pál Bogya János Tatabánya Tiszaföldvár Kocsán Károly Kocsán Károly Tatabánya Tiszaföldvár Erődi-Harrach Tihamér Erődi-Harrach Tihaméi Tiszafüred Bobory György Graeffl Jenő Tiszalök t>r. V;iv Miklós Szabó Sándor Tokaj Lázár Miklós Lázár Miklós Tolna Klein Antal Klein Antal Tompa Koródi Katona János Podmaniczky Endre br. Torna Puky Endre •Fuky Endre Tótkomlós Lányi Márton Berthóty Károly Törökbálint Szalóky Navratil Dezső Gschwindt Ernő Törökkanizsa Hodó János Bodó János Tőrökszent mi klós Brandt Vilmos Brandt Vilmos Túra Kálmán István Kálmán István Ugod Frühwirth Mátyás Jankovich-Bésán Endre Vasvár Gr. Apponyi György Huszár Mihály Vál Andreetti Károly Vasadi Balogh György Vác Kornis Gyula Kornis Gyula Veszprém Dréhr Imre Dréhr Imre Villány Bleyer Jakab Bleyer Jakab Zalabak sa Hajós Kálmán Hajós Kálmán Zalaegerszeg br. Kray István br. Kray István Z:ihis/onluiii| Győmörey Sándor Gyömőrey Sándor Zirc Holitscher Károly Gubica Ferenc Zuránv N'euberger Mihály Pintér László b) Vár< )si törvényhat* )ságok: Baja Walkó Lajos Walkó Lajos Debrecen I. gr. Bethlen István gr. Bethlen István Debrecen 11. Hegymcgi-Kiss Pál Hegymegi-Kiss Pál Debrecen III. Györki Imre Györki Imre Győr I. Ernszt Sándor Zichy János gr. Győr II. Malasits Géza Malasits Géza Hódmezővásárhely 1. Ernyei István Maver János Hódmezővásárhely 11. Kun Béla Kun Béla Kecskemét I. Sándor István Szabó István Kecskemét II. Zsitvav Tibor Horváth Mihály Miskolc I. Fckhardt Tibor Görgey László Miskolc II. K( isintfer Ferenc Relsinger Ferenc Pécs I. Vargha Imre Oberhtunmcr Antal Pécs II. Esztergályos János Esztergályos János Sopron Ilerrmann Miksa Ilerrmann Miksa Szened I. Kli'lii'lsberg Kunó gr. Klebelsberg Kunó gr. Szeged 11. Kéthly Anna IVidl Gyula Szeged 111. Hassay Károly Hassay Károly Székesfehérvár tfr. Károlyi Gyula Károlyi József gr. c) A főváros kerületei: Budapest l. Büchler József Friedrich István Kossalka János Kozma Jenő Pelracsek Lajos Wolff Károly Gál Jenő Kéthly Anna Kontra Aladár Kossalka János Kozma Jenő Wolff Károly 386

Next

/
Oldalképek
Tartalom