1931-1935. évi országgyűlés Haeffler István, szerk.: Országgyűlési Almanach 1931–36. (Sturm–féle országgyűlési almanach) Bp. 1931.

A képviselőház összetétele - Az országgyűlési képviselők életrajzi adatai - Dr. Hegymegi Kiss Pál

162 a Magyar Szemlébe, amelynek szerkesztő-bizottságában Bethlen István gróf megbízásából foglal helyet. Többízben tett hosszabb külföldi tanulmányutat az elmúlt öt év alatt is és minden alkalom­mal ellátogatott Genfbe, a népszövetség üléseire. A jászapáti kerü­let választotta meg ismét egységespárti programmal, több mint ezer szótöbbséggel, független kisgazdapárti ellenjelöltjével szemben. Tagja a külügyi, a pénzügyi és a véderőbizottságnak. Dr Hegymegi Kiss Pál (Debrecen, független kisgazdapárt) 1886-ban született Porcsalmán, Szatmár megyében. Református, nős, volt helyettes államtitkár, fia néhai Kiss Áron református püspöknek. 1909-ben avatták a kolozsvári tudományegyetemen sub auspiciis regis jogi és államtudományi doktorrá. A debreceni ifjú­sági mozgalmaknak egyik vezére, a jogász­egyesület elnöke volt. Jogi tanulmányainak befejezése után Hajdú vármegyében szolga­bíró lett, 1909-ben pedig a belügyminiszté­rium státusában Ugrón Ákos udvarmegyei főispán titkára volt. 1912-^ben a belügyminisztériumba rendelték szol­gálattételre s itt 1917-ben a városi közigazgatási ügyosztály vezetője lett. Résztvett a Wekerle-féle városi törvény szerkesztésében. A háború alatt munkássága elismeréséül a II. osztályú polgári hadi érdemkereszttel és a koronás aranyérdemkereszttel tüntették ki. 1917-ben miniszteri osztálytanácsos lett, a forradalom alatt pedig miniszteri tanácsossá lépett elő s kinevezték a menekült jegyzők és közigazgatási tisztviselők kormánybiztosává. Később a helyettes­államtitkári címet kapta. Az első Friedrich-kormány alatt rövid ideig a belügyminisztérium osztályfőnöki teendőit látta el. Amikor Rassay Károly megalakította a független kisgazda és polgári pártot, ahhoz csatlakozott s a pártnak igazgatója lett. A második nemzetgyűlésben a Rassay-párt programjával képviselte Debrecen II. kerületét és mint az ellenzék egyik legagilisabb politikusa, tette ismertté nevét, ő ter­jesztette elő a frankügy kisebbségi véleményét. Résztvett a demokrati • kus blokk megalakításában, majd a balpárt életrehívásában s ennek programjával kapott mandátumot ugyancsak Debrecen II. kerületében az első országgyűlési választások során. Gyakran szólalt fel a Házban, főként a szabadságjogok kiterjesztését és a választások titkosságát sürgette. Mindvégig erős ellenzéke volt a kormánynak, higgadt beszé­deit mindig általános figyelemmel fogadták. 1931-ben a debreceni független polgári párt programjával indult a választási küzde­lembe s régi kerülete újból mandátumhoz juttatta. 1931 novemberé­ben csatlakozott a független kisgazdapárthoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom