1927–1931. évi országgyűlés Szemerjai Dr. Deák Imre, szerk.: Magyar Országgyűlési Almanach 1927–1932. (Dr. Deák–féle) Budapest, 1927.

Névmutató

Oldal Pctainek József 448 Pető Ernő 456 Petry Pál 298 Petrovácz Gyula 299 Petrovics György 300 Petz Gedeon 128 Petz Lajos 72 Peyer Károly 300, 485 Péchy Manó 430 Péntek Pál 301 Pikler Emil 458 Pilaszanovics Antal 413 Pillis Károly 501 Pintér László * 302 Piret-Bihain Gyula br. 372 Platthy György 302 Plihal Viktor 109 Plosz István 404 Podroanicrky Endre br. 303 Pogány Frigyes 304 Pokoly József 130 Pongrácz JeDÖ gr. 368 Popovícs Sándor 43 Pozsogár Rezső 304 Prakatur Tamás 305 Propper Sándor 306 Prónay Gábor br. 369 Próndy György br. 305 Puky Endre 307 Purgly Emil 403 Pütnoky Mór 308 X\adó Lajos 105 Radvánszky Albert br. 27 Radvánszky Kálmán br. 371 Ragályi-Balassa Ferenc báró 84 Rakovszky Endre 78 Rakovszky Iván 308 Rassay Gyula 453 Rassay Károly 310 Ravasz László 23 Ráday Gedeon gr. 311 Rásó István 88 Ráth Zsigmond 37 Reich Koppéi 31 Reiscbl Richárd 312 Reisinger Ferenc 312 Réti István 381 Révész István 74 Révész Kálmán" 23 Révész Mihály 483 Rigler Gusztáv 392 Ripka Ferenc 165 Rothenstein Mór 313 Rótt Nándor 17 Rubinek István 314 Rupprecht Olivér * 101 Oldal Oaíó János 491 Saly Endre 487 Sámik József 116 Sándor Pál 314 Sármezey Endre 399 Schandl Károly 315 Schober Béla 71 Schrőder Ferenc 459 Scitovszky Béla 316 Scitovszky Tibor 165 Sebess Dénes 166 Semsey László gr. 54 Sennyey Miklós br. 368 Sesztina Jenő 114 Shvoy Lajos 505 Siegescu József 460 Sigray Antal gr. 318 Simkó István 467 Simon András 319 Simon János 320 Simontsits Elemér 168 Solymossy Jenő br. 372 Somody József 472 Somssich Gyula gr. 371 Somssich József gr, 366 Somssich László gr. 55 Somssich Miklós 100 Soós Károly 168 Söpkéz Sándor 320 Steppinger Alajos 460 Strausz István 321 Szabó Béla 473 Szabó Géza 322 Szabó Imre 322 Szabó István 323 . Szabó Iván 324 Szabó József 498 Szabó Sándor 324 Szabó Zoltán 325 Szabóky Alajos 326 Szabóky Jenő 327 Szakasits Árpád 457 Szalánczy Bertalan 429 Szaniszló Bertalan 406 Szspáry György gr. 55 Szapáry Lajos gr. 327 Szarvasy Imre 132 Szeberényi Lajos Zsigm. 414 Szeder Ferenc 328 Szekeres Sándor 469 Szeles László 440 Szendy István 470 Szentmihályi Dezső 434 Szepesi Ágoston 450 Szepesy Géza 328 Széchenyi Aladár gr. 56 Széchényi Andor P. gr. 373 • Oldalt Széchényi Bertalan gr. 56 [ Széchényi Domokos gr. 362 Széchényi Emil gr. 169 Széchényi Géza gr. 373 Székács Antal 113 Széky Péter 421 Széli Gyula 401 . Szigeti János 69 Szijj Bálint 170 Szilágyi Lajos 329 Szilágyi Mihály 466 Szily Kálmán 133 Szily Tamás 330 Szinnyei-Merse István 170 Szinnyei-Merse Jenő 330 Szinnyey József 125 •Szirmay Sándor gr, 57 Szmrecsányi Lajos 13 Szodfridt József 87 Szojka Kálmán 417 Szőke Gyula 70 Sztáray Tassiló gr. 369 Szterényi József br. 171 486 Sztranyovszky Sándor 331 Szuhányi Ferenc 332 Szuly János 120 Szűcs István 471 X abódi Tibor 465 Tahy István 426 Takách Géza 332 Tamássy József 333 Tankovics János 334 Tarnay Gyula 83 Taszler Béla 470 Tauffer Gábor 465 Teleky József gr, 57 Teleky László gr, 369 Teleky Pál gr. 129 Teleky Tibor gr. 334 Teleszky János 173 Temesváry Imre 335 Temple Rezső 335 Téglássy András 412 Thaly Ferenc 93 Tisza Lajos gr. 58 Tobler János 336 Tomcsányi Móric 386 Tomcsányi Vilmos Pál 337 Tóth János 173 Tóth Károly 132 Tóth Lajos 391 Tóth Pál 338 Töpler Kálmán 76 Trikál József 386 Túry Béla 339 Túry Zoltán 450

Next

/
Oldalképek
Tartalom