1927–1931. évi országgyűlés Freissberger Gyula, szerk.: Országgyűlési Almanach 1927–1931. (Sturm–féle országgyűlési almanach) 1. kötet Képviselőház, Bp. 1927.

A lajstromosan választó kerületekben megválasztott pótképviselők

260 A képviselő neve és kerülete Urbán Péter br., Battonya' Usctty Béla, Budapest III. Vanczák János, Budapest III. Vargha Gábor, Szentgotthárd Vasadi Balogh üyörgy, Vál Vass József, Szombathely Várnai Dániel, Budapestkörnyék Váry Albert, Szabadszállás Vértes Vilmos István, Mezőtúr Viczián István, Nagykáta VC'achtler István, Nezsider Walkó Lajos, Baja Weicher Miklós, Pilisvörösvár Wolff Károly, Budapest I. Zeőke Antal, Qyoma Zichy János gr., Győr Zlinszky István, Paks Zsitvay Tibor, Kecskemét A lajstromosan választó kerületekben megválasztott pótképviselők: Budapest I. A keresztény gazdasági és szociális párt ré­széről: Liptay Lajos, Vizdos Géza, Petainek József, Szo­kolay Antal, Lampel Vilmos. — A balpárt részéről: Vörös­váry Miklós, Rassay Gyula, Halász József, Bokros Béla, Reitzer Emil. — A szociáldemokrata párt részéről: Büchler József, Pásztor Imre, Bechtler Péter, Barnafy István, Hor­váth István. — A keresztény kisgazda, földmives és pol­gári párt részéről: Szilágyi Lajos (kispolg. p.), Becsey Antal, Tury Zoltán, Szepesi Ágoston, Kadnár Károly. Budapest II. A keresztény gazdasági és szociális párt részéről: Tabódy Tibor, Tauf fer Gábor, Szilágyi Mihály, Gazdy Jenő, Simkó István, Muzsáky János, Gombó Ist­ván, Fülöp Endre. — A balpárt részéről: Kakujay Károly, Magyar Miklós, Zala Zsigmond, Pető Ernő, Kivovits Ká­roly, Andódy Géza, Bánd Géza, Geiger Ferenc. — A szo­ciáldemokrata párt részéről: Szakasits Árpád, Pikler Emil, Csapó Sámuel, Sröder Ferenc, Horváth Pál, Steppinger La­jos, Kardos Gyula, Mészáros Kálmán. —• A keresztény kis­gazda, földmives és polgári párt részéről: Siegescu József, Bayer Antal, Battenberg Lajos, Bacsinszky Vladimír, Messik Gyula, Béla Henrik, Horti József, Klősz Pál Budapesti lakása, vidéki !ak;ísa, valamint telefonsa Váci-ut 67. T.: J. 135-65. Kunágota Ollői-ut 111. T.: J. 135-65, I. 34-13. Zugló, Angol-u. 7. T.: J. 3 -29 Csengery-u. 26. Szentgotthárd Zsigmond-u. 114. T.: 115-12. Gyúró Ráday-u. 43—45. Ráday-u. 32. sHidegkuti-ut 8. T.: 2-49 Széchényi-ut 14. Rezső-tér 7/a. T.: J. 61-95. Tápió­szele Hajó-u. 5. Mosón Szentháromság-tér 4. * Ferry O.-u. 45. Törökbálint Ybl Miklós-tér 5. T,: 1—63. Zsigmond-u. 106. T.: 135—36. Szép-u. 6. T.: J. 30 Andrássy-ut 85. T.: 23—33 Liszt Ferenc-tér 10. T.: 5—32

Next

/
Oldalképek
Tartalom