1920–1922. évi nemzetgyűlés Vidor Gyula, szerk.: Nemzetgyülési almanach 1920–1922. Budapest, 1921.

A nemzetgyűlés tagjainak életrajzi adatai - Renczes János - Róbert Emil - Rubinek Gyula

114 Renczes János. (Tolna.) 1873-ban született Harcban, Tolna megyében. 45 holdon gaz­dálkodik. Közéleti szereplését ott kezdte, hogy 1900-ban községi biróvá választották. A vármegye törvényhatósági bizottságának, községi képviselőtestületének tagja. Az általa alapított tűzoltótes­tület főparancsnoka. Községében állandó mükedvelő-szinházat és olvasókört alapított. 1915—16-ban a harctéren volt a 17-ik nép­fölkelő parancsnokságnál. Résztvett a doberdói ütközetekben és a volhyniai harcokban. 1916-ban mint gazdálkodót fölmentették. A Károlyi-forradalom idején nagy tevékenységet fejtett ki a szél­sőségek letörése érdekében, a kommunizmus alatt, mert a tolna­megyei ellenforradalomban nagy része volt, üldöztetéseknek volt kitéve. A kommün után megszervezte kerületében a kisgazdapár­tot. Az általános választások alkalmával két ellenjelölttel szemben 5755 szótöbbséggel választották képviselővé kisgazda programmai. Az igazságügyi és közoktatásügyi bizottság tagja. Róbert Emil. (Miskolc II. kerület.) 1882-ben született a háromszékmegyei Oroszfalun. ízig-vérig székely ember. Atyja háromszékmegyei földbirtokos. A középisko­láit Székelyudvarhelyen, a műegyetemet Budapesten végezte és itt építészmérnöki oklevelet nyert. Jelenleg a Magyar Államvasutak miskolci üzletvezetőségének főmérnöke. Régóta foglalkozik munkás­kérdésekkel és 1 pár évvel ezelőtt feltűnést keltő előadást tartott Miskolcon a modern munkástelepekről. Az előadás nyomán Miskolc városa megbízta őt egy nagy munkástelep megalkkotásával, a háború miatt azonban csak a tervek készültek el, a kivilel elmaradt. A miskolci II. (külső) kerület küldte a nemzetgyűlésbe a Keresztény Nemzeti Egyesülés programmjával. A nemzetgyűlésen több törvény­javaslat etőadója volt. Az Országos Gazdasági Tanács felállítása érdekében törvényjavaslatot nyújtott be, amely rokonszenves fogad­tatásra talált. A nemzetgyűlés a Hegedűs pénzügyminisztersége alatt létesült Országos Pénzügyi Tanács tagjává választotta. A zár­számadásvizsgáló bizottság jegyzője, a közgazdasági, közlekedés­ügyi, munkásügyi és pénzügyi bizottság tagja. Rubinek Gyula. (Kecskemét I. kerület.) Zsiívabesenyői Rubinek Gyula 1865 szeptember 10-én Bars megyében, Óhajon született felvidéki gazdacsaládból. Közép-

Next

/
Oldalképek
Tartalom