1920–1922. évi nemzetgyűlés Vidor Gyula, szerk.: Nemzetgyülési almanach 1920–1922. Budapest, 1921.

A nemzetgyűlés tagjainak életrajzi adatai - Nyéki József - Oláh Dániel

99 melynek ma is tagja. Mozgósításkor mint tartalékos hadnagy vonult a harctérre a 29. honvéd népfölkelő-gyalogezreddel. 1914-ben Szerbiában a katonai érdemkereszttel, 1915-ben a Doberdón a századosi ranggal soronkivül, majd a Vaskorona 3. osztályával tüntették ki. Kétszer súlyosan megsebesült. 1920 januárban a zurányi kerüiet a kisgazda- és földmivespárt programmjával nem­zetgyűlési képviselőjévé választotta. Magyar munkája: „A dunán­túli németség" (megjelent a Nemzetiségek ismertető könyvtárában), írt számos német elbeszélést, tárcát, költeményt, etnográfiai cikket, melyek a Pester Lloydban, külföldi újságokban és folyóiratokban jelentek meg. Első nagy regénye a nyugatországi németségről szól, cime: „Hans und Hani", sajtó alatt. Nyéki József. fc (Makó.) Született Bárándon, Bihar megyében 1877 február 22-én. Ev. református tanitó. Elemi iskoláit Bárándon, a gimnáziumot és tanítóképzőt a debreceni ref. főiskolán végezte. 1897-ben a makói tanyai iskolához nevezték ki, az 1910-iki választások alkalmával azonban erős függetlenségi meggyőződése miatt Makóról egy oláh falura, Nagytornára helyezték át. 1914 július 28-án, a mozgósítás első napján bevonult a katonasághoz, ahol 1918 május végéig teljesített szolgálatot. 1917 augusztustól 1918 márciusig az olasz fronton volt. 1919 novemberben visszahelyezték a makói tanyai iskolához. A tiszántúli választások alkalmával a makóiak öt ellen­jelölttel szemben képviselővé választották kisgazda programmal. Oláh Dániel. (Újpest.) A borsodmegyei Nagymihályon született 1871-ben. Atyja gépészkovács volt és Miskolcon taníttatta. Itt elvégezte az elemi és ipariskolát, lakatos, majd kazánépitő lett. Húsz évvel ezelőtt a Máv. gépgyárba került kazánépitőnek és itt dolgozott 1919 augusztus 27-ig. Augusztus 26-án délután három órakor még benn dolgozott a műhelyben, amikor megjelent nála Friedrich István miniszterelnök küldötte és felszólította, hogy lépjen be a kormá­nyába és vegye át a munkásügyi minisztérium vezetését. így a kazánkovács-mühelyből egyenesen a minisztériumba került. Minisz­teri állásában a Huszár-kormányig maradt. Évek óta buzgó harcosa volt a keresztény munkásmozgalmaknak. Törhetetlen híve Huszár Károlynak és Haller Istvánnak. Állandóan élénk részt vett a szak­szervezeti mozgalmakban és minden törekvésével oda igyekezett

Next

/
Oldalképek
Tartalom