1910-1918. évi országgyűlés Végváry Ferenc – Zimmer Ferenc, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1910–1915. Budapest, 1910.

Képviselőház - B) A választókerületek és képviselőik

476 Királyhelmec: Sennyey Miklós báró K. (Sennyey Miklós) báró, K) Kisbecskerek : Szilassy Zoltán, nm. (Steiner Ferenc, K.) Kiscell : Ostffy Lajos, K. (Berzsenyi Jenő, K.) Kisjenő : Wenckheím László gróf, pk. 67. (Lázár Zoárd.J.) Kismarton: Bolgár Ferenc, pk. 67. (Bolgár Ferenc pk. 67.) Kisszeben : Szinyei-Merse Félix, nm.(Szinyei-Merse Félix, nm ) Kisvárda : Liptay Béla, nm. (Hrabovszky Guido; J.) Kolozs : Zeyk Károly, nm. (Gaál Gyula, K.) Kolozsvár I.: Kálmán Gusztáv nm. (Kecskeméthy István J.) Kolozsvár II. : Bánífy Miklós gróf, pk. 67. (Wesselényi Ferenc báró, J.) Komárom : Szivák Tmre, nm. (Szász József, J.) Korpona : Rudnay Béla, nm. (Czobor László, nm.) Kovászna t Hollaky Attila, nm. (Zakariás János, J.) Köbölkút: Kobek Kornél, pk. 48. (Szemere Miklós, pk. 67.) Kölesd : Sztankovánszky Imre, nm. (Benyovszky Rezső gr. K.) Kölpény : Dungyerszky Gedeon, nm. (Hodzsa Milán, nemz.) Körmend: Beck Lajos, J. (Beck Lajos, J.) Körmöcbánya: Lukács László, nm. (Vizy Ferenc, J.) Kövi: Szentiványi Árpád, K. (Szentivánvi Árpád, K.) Kőhalom: Dahintcn Ernő, nm. (Eitel Adolf Viktor, nm.) Kőrösbánya: Dámján Vazul, nemz. (Dámján Vazul, nemz.) Kőszeg : Seherr-Thoss Béla gróf, nép. (Laehne Hugó, J.) Krassó : Helmeczy József, nm. (Pilisy István, J.) Kunszentmárton : Kiss Ernő, nm. (Bozóky Árpád, J.) Lengyeltóti: Kapotsffy Jenő, K. (Gaal Gaszton, J.) Letenye : Zalán Gyula, nm. (Dobrovits Milán, J.) Léva: Polónyi Géza. pk. 48. (ifj. Madarász József, J.) Lippa : Niamessny Mihály, nm. (Dániel Tibor báró, nm.) Liptószentmiklós: Zsilinszky Mihály, nm. (Bella Mátyás, nemz.) Losonc : Rohonyi Gyula, nm. (Beniczky Árpád, J.) Lovrin : Baross János, K. (Baross János, K.) Lövő : Haller István, nép. (Hencz Károly, nm.) Lőcse: Csáky Gusztáv gróf, nm. (Máriássy Mihály, J.)'

Next

/
Oldalképek
Tartalom