1910-1918. évi országgyűlés Végváry Ferenc – Zimmer Ferenc, szerk.: Sturm–féle országgyülési almanach 1910–1915. Budapest, 1910.

Képviselőház - A képviselőház tagjai - Kiss Ernő - Kobek Kornél - Konyovits Dávid

326 Kiss Ernő (Jász-Nagykún-Szolnokmegye, Kún­szentmárton kerület) 1871 október 26-án Szolnokon született. Középiskoláit Szol nokon és Budapesten, a jogot Münchenben és Budapesten végezte. 1894-ben Jász-Nagykún-Szolnokmegye szolgálatába lépett, nem sokkal utóbb a jászalsói, majd a tiszaközépi járás szolgabírája, később pedig megyei aljegyző lett. 1902-ben a szolnoki kerület szabadelvüpárti programmal időközi válasz­táson képviselővé választotta, az 1905-i általános választá­soknál azonban a függetlenségi párt jelöltjével szemben kisebb­ségben maradt. Még ugyanez évben letette az ügyvédi vizsgát Budapesten és Szolnokon ügyvédi irodát nyitott. Az 1910-i általános választásokon a kunszentmártoni kerület Bozóky Árpád Justh-párti volt képviselővel szemben választotta kép­viselőjévé. A nemzeti munkapárt tagja. Helyet foglal az igazságügyi, a mentelmi és a vízügyi bizottságban. Kobek Kornél (Esztergommegye, Köbölkút kerület) 1874. okté)ber 17-én Bátorkeszin született ; fia bátorkeszi Kobek Istvánnak, aki a köbölkúti kerületet három cikluson át szabadelvűpárti programmal képviselte az országgyűlésen. Középiskoláit Budapesten a II. kerületi állami főreáliskolában végezte s érettségi után a magyaróvári gazdasági akadémia hallgatója lett, ahol oklevelet szerzett. Bátorkeszi birtokán gazdálkodik, nagyarányú szesz-, tej-, csemegeszöllő-, dohány­és inéztermelést folytat. Elnökigazgatója a bátorkeszi takarék­pénztár-részvénytársaságnak és az esztergommegyei tűzoltó­szövetségnek ; a Magyar Automobilklub igazgatósági tagja. Az 1910-i általános választások alkalmával a köbölkúti kerület a pártonkívüli 67-es Szemere Miklós volt képviselővel szemben választotta meg; pártonkívüli 48-as. Konyovits Dávid (Zombor város) Zomborban 1865 május 11-én született patrícius-családból. Gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte el s azután

Next

/
Oldalképek
Tartalom