1901-1905. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1901–1906. Budapest, 1901.

Főrendiház - IX. Örökös jogon - A) Herczegek - a) Uralkodói házból - Szász-Coburg-Góthai Fülöp

IX. Örökös jogon. A) Herczegek. a) Uralkodói házból. Szász-Coburg-Góthai Fülöp 1844. márczius 2S-án Parisban született; atyja Ágost tábornok, anyja Fülöp Lajos franczia király leánya, Mária Clementine herczegnő. Gyermekéveit Coburgban tölte, hol, a katonaság iránt nagy előszeretettel viseltetvén, mint zászlótartó kineveztetett. Nagyatyja Ferdinánd herczeg, a Coburg-huszár-ezred tulajdonosa és az utolsó Koháry herczegasszony férje, elhalálozván, a család Bécsbe költözött, a nyarakat azonban terjedelmes magyarországi birtokain tölte. Fülöp herczeg, miután tanulmányait Bonnban be­fejezte, az osztrák hadsereg lovasságába állott s mint vértestiszt Győrött, Siófokon és Székesfehérvárott szolgált. 1866-ban Boxberg báró tábornok mellett részt vett a königgratzi csatában, a hol egy golyó sisakját fúrta át. 1868-ban fivérével, Ágost Lajos herczeggel, <i brazíliai császár neje látogatására Braziliába utazott, ugyanekkor bejárta sok viszontagság közt Kaliforniát, az Egyesült-Államokat és Kanadát. Utazásából sógorának, József főherczegnek sok, Európá­ban ismeretlen növényt hozott, melyek jelenleg az alcsuthi üveg­házban vannak. Amerikából visszatérvén, kisebb utazásokat tett Európa continensén és Izlandban. 1872-ben a két herczegi testvér a föld körüli új utazásra indult. E világutazását megírta »Eine

Next

/
Oldalképek
Tartalom