1896-1901. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Országgyülési almanach 1897–1901. Budapest, 1897.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Aidinger János - Amon Ede

gh ff) qn (flfr flp (flp flp (JÉ) qjj) (flj) A) (jj) <QJ) A) ml «p A) fflp <flP 4/ Magyarországiak. *­3 A Aidinger János, Pécs sz. kir. varos született Pécsett 1846-ban ; tanulmányait Pécsett, Egerben és Budapesten végezte. Jogi tanulmányait még teljesen be sem fejez­vén, már az 18(57. évben meghívást nyert Pécs szabad királyi város torvényhatóságától, melynek szolgálatába, tiszteletbeli aljegyzői minőségben, ugyanezen évben be is lépett; 1808-ban II. aljegyzővé, 1869-ban főjegyzővé, 1875-ben pedig polgármesterré választatott. 1896. évi októberig négy izben lett egyhangúlag ezen bizalmi állásra megválasztva. Közhasznú működése, de különösen a honvédségi intézmény fejlesztése és a pécsi honvéd-sátortábor létrejötte körül kifejtett buzgó tevékenységeért ő Felsége ugyan­csak Pécsett léte alkalmával a kir. tanácsosi czímmel tüntette ki. Az 1896. évi július hóban történt emlékezetes robbanás alkalmával súlyos sérüléseket szenvedett, melyekből kigyógyulván, szabad­elvű polgártársai által a képviselőházba választatott. A közigaz­gatási bizottság tagja. . « // Amon Ede, Körmöczbánya város 1851-ben Körmöczbányán született; a jogi tanulmányokat a buda­pesti és bécsi egyetemeken bevégezvén, 1876-ban a jog- és állam­tudományi tudori oklevelet a budapesti egyetemen nyerte el. Kevéssel azután Körmöcz város törvényhatóságához tiszteletbeli főjegyzővé neveztetett ki, míg 1879-ben valóságos főjegyzővé választatott meg. Fz állásban 1884-ig maradt, a midőn ország-

Next

/
Oldalképek
Tartalom