1887–1892. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Új országgyülési almanach 1887–1892. Budapest, 1888.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Gulácsy Gyula - Gull József - Gulner Gyula

214 Gulácsy Gyula, Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegye, Dunavecse kerület 1850-ben Bugyiban, Pestmegyében született. A pesti ref. főgym­nasiumot bevégezve, jogot hallgatott. Mint önkéntes lépett be a hadseregbe, később a bécsi katonai akadémiában tanult. 1874-ben apaji jószágára költözött és azóta gazdálkodott. Képviselővé először 1884-ben választatott meg. A függetlenségi párthoz tartozik. Gull József, Szebenmegye, Keresztény-Sziget 1820. deczember 5-én Segesvárott született. A marosvásárhelyi református collegiumban hallgatta a jogot ; 1844-ben az ottani királyi táblánál, majd a nagyszebeni szász nemzeti egyetemnél gyakornokoskodott. 1849-ben a segesvári kerület a debreczeni országgyűlésre képviselővé választotta, de e politikai szereplése csak rövid ideig tartott, mert vissza kellett térnie, mielőtt Debre­czenbe ért volna. Majd különféle állásban szolgált szülővárosá­nál ; 1856-ban letette az ügyvédi vizsgát s ügyvédi gyakorlatot folytatott 1861-ig. Ekkor városkapitány lett s mint ilyen műkö­dött 1866-ig; az 1866—81-ig terjedő időszakban Segesvár város élén szerepelt mint polgármester. A szász nemzeti egyetemnek 1861—75-ig tagja volt; részt vett a nagyszebeni országgyűlésben, a bécsi birodalmi gyűlésben és a kolozsvári országgyűlésben. 1876—81-ig nem vállalt mandátumot; 1881 óta Keresztény­szigetet képviseli, mint a szász néppárt tagja. Gulner Gyula, Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegye, Monor kerület 184^-ban Vaálban, Fehérmegyében született. Tanulmányai befejez­tével, Pestmegye szolgálatába lépett s Nyáry Pál oldalán mint főjegyző élénk részt vett a megye politikai mozgalmaiban. A ház­nak 1872-ben lett először tagja s a balközép-párthoz tartozott. A fusio idejében a kormánypárthoz csatlakozott és ezen ország­gyűlésen mint jegyző is működött. Azonban már 1876-ik május­ban elszakadt a szabadelvű párttól s a függetlenségi pártnak lett tagja, mely báró Simonyi Lajos vezérlete alatt állott. Pestmegye alispán-választása alkalmával Földváry Mihálylyal szemben kisebb-

Next

/
Oldalképek
Tartalom