Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 97-145. szám)

1944-05-20 / 113. szám

12. oldal. m J^flRinDÉK Ä Szabolcsi HÍRLAP (Trianon 24.) 1944 május 20. Apróhirdetésed / 10 szóig 1 pengő, vasárnap 1 pengő 20 fillér, minden további szó 10 fil­lér, vasárnap 12 fillér. Állást ke­resőknek 10 szóig 80 iillér, vasár­nap í pengő, minden további szó 8 fillér, vasárnap 18 fillér. — Cím a kiadóban, valamint jeligés hirdeté­sek és telefonon bemondott hirde­tések beiktatásáért 30 fillér keze­lési költséget számítunk. Biciklizni ítiudó árukihordót fel­veszek. Bocskaí-utca 6. 4871 Szabásznőt keres női divatsza­lon. Cím a kiadóban. — Ugyanott használt varrógép eladó. 4861 KIADÓ LAKÁSOK. .Vay Ádám u. 31. gzmu 3 szobás emeleti lakás kiadó. Értekezni Vay Ádám u. 48, Emelet 4936 Különbcjáratu üres, száraz, tiszta szoba kiadó Szent István ót 22 4939 Kiadó 2 szoba, előszoba, konyha, spejzoz lakás elsejére Ér u. 36. 4931 Lakást adok takarításért Géza u. 16 4908 Különbejáratu csinosan bútoroson szoba mosdófülkével úriembernek kiadó Eötvös a. 15 4876 Egy szoba, konyha, spájz és fáskamarából álló lakás kiadó. — Cím a kiadóban. 4860 iWrwwnaiifiBi. BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Ocekavastelepen dolgozott munkás fel­vétetik Széchenyi utca 8. 4806-3 Egy ügyes kifutót és egy jóházból való fiút tauúlóuak felveszek Ferenczy fény- képész Kossuth utca 2 4809 4 Ásztalostanoncokat felvesz Terhes Imre műasztalos Szent István út 50 4800-2 Egy kifutó hetest felvesz Magéra Mihályné festékőzlet Bencs László tér 3. 4814-4 Jómunkás úrifodrászsegéd azonnal be­léphet Karóczi fodrásznál Kossuth tér _________ 4833-3 E gy kocsist jófizetéssel felveszek Szabadka ■ 15- 4844-2 Jóravaló fiút tanulónak felvesz a Venkovits nyomba Zrínyi Ilona n, 9 (udvarban) 4897-2 Rendes kocsis felvétetik Sólyom u. 15. 4893-3 TA''- ÚLÓLÁNYT keres női divatszalon Bocskai u. 16 4953 Egy kocsist keresek Ószőlő utca 73 4940 Mindenes szakácsnőt elsejére keresek — Dévény Istvánná Búza tér 3 4945 Hosszú bizonyítvánnyal jólfőző, tiszta mindenest keresek dr. Nagy Béla Vay Adám u. 9 4751 Június 1-re főzéshez értő mindenest ke­resek Bethlen u. 46 4942 Jó családból való 14-16 éves fiút könyvkeiesfeedő tanulónak felvesz a Tanügyi Könyvesbo.t. Nyirvi^palota. 4880-3 Tanulót autó karosszéiia üzembe felvesz Krupánsíky Selyem utca 19. U o. kerékpár e'adó. 4926 Két cs?pus fiút azonnal felvesz a Ves32ős Étterem Bessenyei tér. 4882 Házmestert alkalmazok junias 1-re Szent István u 16. 4916 Gyermekszeretö mindenes leányt azonnal vagy 1-re felveszek Rákfczi h 1- II. erű. 12. 4914 Egy fiú kárpitos tanulónak felvétetik Széchenyi ut 10. 4911 Bejárónőt keresek Ér utca 44 sz. 4906 Megbízható főzni tudó mindenest keresek ehejére Eölvös u. 18. 481:6 Bejárónő vagy bentlakó mindenest felveszek Buzatér 4. 4900 3 Fiú és leány tanulókat felveszek Marika hölgyfed ász Nagykőre na (Bencs L. téri oldal) 4903-5 BIZTOSÍTÓ INTÉZET...felvesz n yugdíjas urakat és üzletgyakomo- kokat fix és jutalék javadalommal. Bercsényi-u. 13. 4873-3 KÜLÖNFÉLÉK Uradalmi ezámtartó, irodatiszti, gazda­ságvezetés, állatneveiéiben, valamint a gaz­daság minden ágazatában nagy gyakorlattal rendelkező tisztviselő állást változtatna mi­előbb. Ajánlatokat „100-as jeligére" a ki­adóba kér. 4529-3 Nagykálióban négyszobás úriiakás, kert, pince, melléképületekkel eladó. Cím a ki- adóhivatalban 44 7-7 Műléppréselest vállalok. Sonkojért mű- lépet cserélek Tátra u. 4. Tejüzemnél 4728-9 Létra, gyúrótábla, teknő, gyermekszék kapható Halász asztalosmesterről, Üzlet: Szent István út 4 4779-6 ELáDÓK: egy vasfogas, békebeli szalma, zsák, kottaasztal, fekete selyemblúz, targonca, uj 4o-as bőrtalpú férficipő, gyapjú női ruha Érdeklődni Eszék utca 4. 4894 Friss pünkösdi szállítmány érkezett leg­újabb divatszerinti kölgykalap újdonságok­ból a „LUXUS“ szalonba. Zrínyi Ilona u. 4. — Alakítást, tisztítást festést, átvasalást vállalunk 4899-2 Egy perzsa plüedívány eladó Debreceni u. 94. Érdeklődni d. n. fél 6 tói 7-ig 4901 Házvezetőnői állást keres középkorú úrinő idősebb házaspárnál, vagy magánosnál. Cím a kiadóban. 4812-2 ELCSERÉLNEM 2 szobás, fürdőszobás, új tégla házamat, nagykertű házzal HAUBERGER-IRODA Bencs Juászló-tér 1. — Telefoni 29—35 Sürgősen keresek megvételre 720-tól 809 m|m,-ig cséplőt. Állapotát, árát kérem kö­zölni. Hoffer előnyben. — Eladó 1070es cséplőhöz minden alkatrész. Cím Pincés, Újfehértó 4912 Antik és styl bútorok kárpitozását és mindennemű kárpitos mnnkát vállalok — Bátkay István Széchenyi út 10 4909 Stráfszekér, egy 16 utáni jóállapotbau el­adó Tátra u. 5 4827-2 Júninsi szállításra ajánlok bodrogkeresztúri víz- és fagyálló, fehér építkezési követ. Cím Demblcvszky László Szerencs, gróf Tisza István u. 28. 483@-2 Szőlőpermetezéshez, vagy ecethez hasz­nált hordók eladok Laczkovszky, Vay Ádám utca 11. 4748 3 50 drb, angóranyúl ketrecekkel sürgősen eladó Selyem u. 23 4679-5 Magános tisztviselő bútorozott szobát úri családnál esetleg ellátással keres. Inteligens emgerhez lakótársnak is elmenne. Cimet a kiadóba kérem. 4843-2 Elsejére elmennék mindenes főzőnőnek magános úrhoz, vagy hölgyhöz vidékre is, esetleg bejárónőnek. Cím Deák Eszter Új­fehértó 4907 Új sezlon sürgősen és olcsón eladó — Szarvas u. 109 4925 Egy jckarban lévő tiszti cugoscipő és egy asztalspór eladó Kígyó n. 5 4923 Angora hasas és kicsi nyálakat és egy ágyat olcsón eladok Kéz u. 46 49i5 Jó, békebeli menyasszonyi ruha komplett feiczereléssel eladó Pacsirta u. 35 4918 Egy gazdasági ponyva és egy selyemrojtu terna vállkendő eladó Szarvas u. 4. 4919 Eladó üzemváltozás miatt 300O m/m. Vulkán esztergapad, különmotoros nagy fúrókép, éknutmarógép, körfűrész, autogén­heg. acetilén telep, 200 m/m. tengely- egyengető, tábori tűzhely, 1 tonna teher­bírású 2 gumikerekű pótkocsi, 1 vasak, vas­gerendák stb. Cím Tiszafalvi Tokaj, Telefon 58. 4848-2 Derecskey Árpád hosszú bizonyítvánnyal ellátott hajó és polgári szakács elhelyez­kedést keres uradalomban. Cím Szekfü u. 49. sz. 4922 Fűrészgépmunkás állást keres azonnali belépésre, vagy bármely üzemben. Asztalos, kádár Pozsonyi ú. 47 4920 Egy könnyű vendéglő eke eladó „Kékmacska"- ! 4849-2 Óriási Belga anvanyulak és kicsik eladók i Dohány u. 9 4850-2 Kétezer vályog eladó Alsúpázsit 122 4852-2 KÜLÖNLEGES magyar és német gyárt­mányú NYÁRI játékszerek érkeztek KOVÁCS PÁL „MONOPOL" műszaki üzletébe — (Bethlen u. 10.) 4853-2 Hosszú bizonyítvánnyal bentlakó állást keresek hallási hibával. Főzésben segítek. Takarítok, mosogatok rendesen. Csak hely­ben azonnalra Cím Árok u. 24. 4855-2 Elköltözés miatt 3 szobaberendezés eladó Gím a kiadóban 4857-3 Egy jókarban lévő gyermek sportkocsi eladó Vécsey u. 54 4854-2 Jómenetelü kocsmát berendezéssel bér­letbe, vagy megvételre keresek Cím a ki- adóban 4867-3 Egy ki« lakás portával olcsón áron eladó Belső körút 37 4895 INGATLANOK adásvételének közvetítésével forduljon bizalommal NÁDUDVARI LAJOS ingatlanforgalmi irodájához Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 4. Telefon; 29—15. Mély gyermekkocsi eladó, ezetleg sport­kocsira cserélném Rózsa u 27 4921 Eledó 930 mm.-es MÁV golyós c«éplő- garnitúra motorral, vagy anélkül Balogh György Óíehértó, Liget-tanya 4883 Tiszta kender torontáli szőnyeg 2x3 mé­ter, egészen új eladó Petőfi n. 6. 4881 Kereskedelmi érettségivel inteligens fiatalember állást keres azonnalra is. Címeket a kiadóba kér 4765 40 éves gör. kát. fűszerkereskedő 10 ezer pengővel benősülne, vagy hozzáillő élet­társat keres. Címeket, vagy leveleket „Szor­galmas" jeligére a kiadóba 4930 Egy menyasszonyi ruha eladó. Cím a kiadóban 4932 mmmm Fűszert, csemegét, italárut, konzerveket, orosihalat nagy választékban előzékem kiszolgálás mel eít vásárolhat SATTA ELEK cégnél Nyíregyháza, Vay Ádám utca 2. Telefon: 20—78. N T Mindennemű I N G A T L A közvetít ARATÓ MARIA ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza. Széchenyi-út 1. (Nyírvíz-palota.) Telefon; 29— iá Sürgősen eladó egy Singer varrógép, egy asztal, egy petróleum csillár, egy ingaóra Friedmann-telep, Rozsnyó u. 266. 4902 Pünkösdi bor, sajáttermésü. tiszta, za- latos 25 literen felül eladó Ér u. 28. 4905-3 Méznád-mag eladó Deák Ferenc u. 82 4904 Jókarban lévő sertésól eladó Ószőllő u. 99. sz. 4877-3 Majdnem új negyvenötös bőrtalpú férfi­cipő, férfiöltöny, gyermekketiec eladó Szent István út 65 4898 Találtam csütörtökön egy kis malacot. Igazolt tulajdonosa átveheti Bethlen n. 7 Fazekasnál 4913 Eladó egv 4 fél lóerős „Mayer“ gvért- mányu, adómertes petroleummotor Gólya u_.6 4927 Egy sárgafejű, feketefoltos, rövidfarku és hosszú göndörszőrü kutya eltűnt. Becsületes megtaláló jntalom ellenében adja be Eszenyi Sándornak Alsópázsit 115 4828 96 kát. hold mindent termő föld vasúti megálló a bírtokb„n, eladó. Cím Bállá János, Nyírpazony 4941-8 Egy gyermek sportkocsi és egy állóka eladó Rozsnyó u. 50 Friedmann telep 4943 ői Singer varrógép. gyapjú boucte szőnyegek és egy ágv eladó Zornbor n. 10 4937 Fekeíetarka kis malac elkóborolt. Kérem a becsületes megtalálót, Bethlen u. 14. sz. alatt értesítni 4938 Pelyvát keresek megvételre Doránt Frigyes Szent István út 65 4935 A város alatt egy félhold lucerna eladó. Értekezni Szarvas u- 50.|a. 4934 Egy menyasszonyi ruha eladó. Cím a kiadóban 4933 Két drb. márkás lOO-as motorkerékpár príma kivitelben, megbízásból sürgősen el­adó Csepel lerakat Rákóczi n. 6 Egy üzemképes nyersoiajmotor sürgősen eladó posta, Pátroha 4885 Nagyobbterületü lábonálló lucerna eladó Cím Bodnár István, a Jég utca végén Női barna félcipő 36-os, teljesen új, eladó, vagy 38-as számúra át­cserélendő. Cím a kiadóban- 4862 Egy 6 lámpás, gramofonnal egy­beépített Orion rádió eladó. Meg­tekinthető a Nagykorona sörözőjé­ben, (Bencs Lászió-téri oldal). Jókarban levő, kétkéses szecska- vágó eladó. Kálmánczhey István gépész, Újfehértó. 482S-4 Rakett, ruhanemű, hosszú kötél, vascsiga lánccal, babaholmi, egyéb apróságok eladók. Cím a kiadóhi­vatalban. 4S64-2 Intelligens német kisasszony délutánra állást keres. Címet a kia­dóba kérem. 4866 10—15 q-ig terhelhető, kitűnő állapotban levő, vastráfos kocsit és nagyobb mennyiségű téglát megvé­telre keresek. Bocskai-u. 6. 4872 A sóstói és bujtosi vizekre horgász-bérletjegy Christ cégeknél a Kuharek kapható. es 4266-10 (»^tökéletesebb patkányirtószer é® Svábirlo por kaphat*' ssmissí dttnoas; ».iäsumife «te* 9 Telető» 29— 55. 140 négyszögöl telek házhelynek el­adó Mák-u. 44. 3683 A szerkesztésért felelős; Jóba Elek. A kiadásért felelős; A Szabolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság Kovách B. és Társai laptulajdonosok Nyomatott OROSZ KÁROLY nyomdaüzemében, NYÍREGYHÁZA Bercsényi utoa 3. — Telefon 25-77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom