Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 49-96. szám)

1944-03-18 / 63. szám

la. oldal. Nyiwidék „ oZABolcsi HÍRLAP (Trianon 24.) 1944 március 18. Eladó: 150 hold tiszta búzatermő főid, köves u^ mentén és vasút állo­másnál, 20 holdas tanya és 20 hold tanya nélküli búzatermő földek, 7 és 1 hold gyümölcsös. Kisebb- nagyobb házak és kázhehek a vá­ros kedvelt, heL ein. Villa-telek a Sóstót utón. Megbízott Molnár Sándor ingatlan iroda Bethlen u. 4, Telefon 24* 36 Keresek jobb helyen 2 szoba konyháé bntorozott lakást, lehetőleg kertes házban. Cím megtudható Friedmann Imre műsze­résznél Bessenyey-tér 8. 2577-3 2 kataszteri hold. 75 n-öl föld sürgősen bérbe adó. Nyirtura Vids Györgyné. 2579*3 40 m. hoeszn, 7 m. széles téglaalapn épület lebontásra eladó. Nánáesy gazdaság Nyirpazony. 2592-3 Bérbe adnám 15 holdas szőlőmet a sós­tói R'ika-hegyen. Érdeklődni lehet a hely- szinEn. özv. vitéz Kajtor Pálnénál. 2593-2 ELADÓ jókarban lévő 1070-es Mávag. végig golyós csplőgarnitú- ra. Fordson-traktorral, elevátorral, Olivér-ekével, felszereléssel. Alig­használt dohánypajta, tölgyfa ge­rendákból, deszka falakkal, cserép­tetővel 12x8x4—8 méretben. 150 darab száraz bükk faragott testfa, talpfa alakban 150x22x16 cm nagy­ságban. Asztalos- és bútoranyag.iák is alkalmas. — 2 darab használt vízmentes ponyva 7x4 és 6x4 m. alakban. — Két cm. vastag gumi­cső, egy cm- átmérőjű, tömör gumi­henger. Mézpergető, rosszabb álla­potban lévő szekér és borona. — Érdeklődni leset Csapon, Fő-u. 102 sz. alatt, csak délután és személye­sen. 2677-2 Májas l-éig 50—60 drb. gnlyabeli marhát tartásra vállal zaláni Szabó Miklós gazda­sága Csobaj, Telefon 3. Bőséges takarmá­nyozás, gondozás és kifogástalan férőhely biztosítva van. v2r>12-2 Vadonat nj fekete női téli kabát eladó. Cim Kótaji ntca 51 sz. 2594-3 — ÓLMOT vesz nyomdaüzemünk, Bercsényi-utca 3. szám. Jókarban lévő mély gyermekkocsi eladó. Deák F. n. 78, 2597-2 Ágyhn7atok, párnahazat lepedő eladó­Ér niea 49 alatt. 2634-2 Egy szecskavágó, répavágó és egy búza- konkolyozó eladó. Bethlen ntca 72. 26382 Antik és styl bntorok kárpitozását és mindennemű kárpitos munkát olcsón vál­lalok. S/éehenyi ntca 10. 2641-2 KONCZERT ZONGORA Rekamie fotelok, hálószoba, ebédlő, ruha- szekrények, iehérágy matrac sodrony, ebédlőasztal 6 székkel, 2 5x3 50 teromáli, antik bútorok, festmé­nyek, poreellánok, falitükör aranyozott KRÁMER JEN’Ö bizományi lerakata. Zrínyi Ilona-u. 9. Eladó egy nj kamgarn katona ruha egy kerékpár és férfi ingek Bnjtos ntca 63. 2645-2 Egy nagy házi kert a város központjában azonnal bérbeadó- Cim a kiadóban. 2654-2 Sötétkék Bocskay rnha 11 éves fiúnak eladó h ótaji ut 2. 2700 Egy 3 plusz 1-es Orion rádió eladó- Szekfü ntca 59. 2104 Alakításra alkalmas nagyméretű szürke szövet kosztűm eladó. Cim a kiadóban­2703 Belvárosban 2, esetleg 1 szobás elegánsan bütOTOZOtt SZObát ke­resek lehetőleg telefonnal. Cimet a kiadóba «Jól fizető* jeligére. Óriási belga anyanynlak eladók Dohány ntca 9. 2721 80 négy és 40 kis darabból álló juhállo­mány a hasznáért vagy felébe kiadó, eset­leg örökáron eladó. özv. Mitrnszki János- né Búj, 2724 Egy vadonat nj békebeli férfi rnha, erő­sebb termetre és egy pár 42-es férfi bak- kancs eladó, Öz ntca 6. 2726 Jól tejelő tehenet tartásra elvállalok. Megbeszélés Nádor utca 43. 2727 Sötétszürke férfi ruha és sötétkék női kosztüm kis alakra eladó, Virág utca 11. 2728 Egy keveset használt férfi öltöny és egy tavaszi kabát eladó. Cím Géza utca 32. _____________________________ 2729 A LKAMi VÉTELEK Eebédlők, hálók, kombinált szobák, garnitúrák, 3 aj ós szekrénjek, vitrin, komid s/ekryter, perzsa szőnyegek, disztárgyak. festmények, poreellánok, slb olcsó árak. Erdélyi János műketeskedö Vay Adan utca 5. Telefon 27 88. Két kas méh eladó. Vay Ádám ntca 6. lakatosmübely. 2739 Óriási belga anyanyulak eladók Kéz ntca 46. 2734 Több báztelek van eladó Ószőlő ntca 66 alatt értekezni ngvanott. 2232 Eladó teljesen jo karban lévő tiszti egyen­ruha és egy tiszti köppeny nagy méretre. Megtekinthető hétfőn reggel kilenc órától Vay Ádám utca 33 ruha üzletben. 2733 Nagy kert Selyem ntca 11 szám alatt zöldségesnek kiadó. 2737 FIGYELEM! Mindenféle gyapjú kariolását vál’a lom, ugyanott fonónők állandóan mun­kát kaphatnak. Egyház utca 18 914 LÉTRÁT, k< nyhaasztalt hokedlit, rro-óteknőt, gyúrt táblát, vize&lócát, gyermekszé­kei olcson HALÁSZ asztalosmfs'ernél, Üzlet Szt ____________István ut 4.______27 6-6 Laká st adok munkáért, ugyanott takarmányrépa eladó. Alsópázsit 1T5 HuszáiLktanya mellett._________2760 M degágykereíek, vashordó, báptárak használt sezlon eladó. Árpád u. f4 _______________________________2761 Angol gyártm*mu i ókép eladó Ér­deklődre lehet Rákőczi u 20, 2762 Közép te» metre vadonat uj kétsoros ruha és egy 3 plusz 1 lámpás háló zati rádió sürgősen eladj. Hulló u 6. _______________________________2686 1 hold föld e’adó a Tokaji-ut men­tén. Éideklődni lehet Hirnes utca 32. 2 »55 E^y alig használt sezlon eladó. Nyírfa u- 35, 2756 Zseb fotóalbum Nagy választék, olcsó árak Jóba papírüzletber Sötét zakó és zsakett öltöny va’a- mint női ruhák, íü.gönyök, fehérne- müek, hímzett damasztabrosz, toalett tükör, ülő kád eladók. Epieskert u. 4. _______________________________2557 6 0CO vályogot megvételre keresek. Debra eni utca 100. , 2681 Egy háztelek és egy kis ház sürgő­sen eladó. Belső körút 37._______2747 Gramofonlemezek, lószőr eladó. Ugyanott szolid fiatalember kvártélyt kaphat Bujios utca 84 sz._______2749 . ELADÓ BEKÖLTÖZHETŐ ADÓMENTES HÁZ Négy szoba, hall és mellékhelyi­ségek. Vétel esetén május 1.-én el­foglalható. NÁDUDVARI LAJOS ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Zrínyi Hona utca 4. Telefon: 29—15­Keveset baszni It Co'umbia táska- gramofun eladó. Deák Ferenc uíca 10, _______________________________275] E gészen uj sezlon eiadó. Vég u. 7. _______________________________2752 D élelöitCtakaritásérí lakást és fize- tést adok, Fuchs BencsL tér 13. 2753 Keresek a város szivében üres ud­vari szobát, vagy üzle helyiséget per- zsaszőnyeg szövő műhely részére, Cím a kiadóban. 2754-3 Szorgalmas fiatalember készpénz óvadékkt 1 pénzbesztdői, raktárnoki vagy hasonló állást vállal. Cim a ki­adóban. 2684 500 liter jó bor eladó Ószöllő a. 64 _____________________________2745 S zőnyegek, perzsák művészi javitá pát váltak m garanciával. Magály Júlia Verecke utca 9. 2746 3 Férfi felöltő, fekete öltöny és szürke kosziüm kis termetre elad.-. Sarkantyú utca 10.________________________2736 Szép ebédlőszekrény eladó Vay Ádám utca 34._________________2 38 H asznált sezlon, rekamie, fotel el­adó Vay Ádám utca 7 (udvarban) 2741 BÚTORT olcsót, jót elsőkézböl ve­het. Hah szoba 7 da’abbéi 2,200 P, i oasztal keméryfábol 425 P, konyha­bútor, kombináltszei-rény, szék, asztal, előízobafal, gyereké,y, komot, smizet- tek olcsón HALÁSZ asztalosmesternél, üzlet Szent István ut 4. Üzem Ká'vin tér 9.________________________2717 6 E 'adó egy simaláblás Eszterházy- hajtókocsi Keraszt utca 12. 2 i42 Eladnám vagy elcserélném a város szívében lévő 7 szoba és külön 2 szoba és mellékhelyiségek­ből álló nagylelkű úri lakóházamat értékkülönbözet megtérítése eseté« belterületen lévő kisebb lakóházzal Megbízottam: ARATÓ MARIA ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza. Széchenyi-út 1. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—12. ^ Egy szürke tropikál öltöny eladó. É’deklődni lehet Ószőlő ulca 78 szám alatt,_________________________2719-2 Jő karban levő háló bútor eladó. Bujtos utca 94,_______ 2705 J o karban levő fehér konyha bútor eladó Ós ölő utca 124.______ 2706 — ZSEB ÍRÓ NŐK nagy választékban JóBA-pa pírüzletb en. Gépész több évi gyakorlattal állánt keres, vagy gépjavítást vállal. Con a kiadóban.______________________2707 E gy alig használt férfi tavaszi kabát e’ado Kéz utca 3. 2708 VESZEK. Bútorokat, perzsa és régi szőnyeget, zongorát, pianinót, festményeket, po - ccllánokat és mindenféle régiségeket meghívásra vidékre is elmegyek. ERDÉLYI JÁNOS bizományi lerakat, Vay Ádám utca 5, Telefon 27-88 Eladó Fecske u'ca 44 számú ház 411 n-öl gyümölcsössel. Értekezni Epreskert uica 37 B._______________ 8 darab választási malac eladó Kos­suth utca 18. ^__________ 2708- BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYELMÉÉ» Magyar feilyegsoroxatok, blockok, «agy T&lantik JÓBA-papirüdet, ti Kis alakra való női tavaszi kabát el­adó Színház utca 14 hátul az udvar­ban________ 271C Eg y asztali tűzhely eladó Kéz u 22 ______________________________2712 E ladó egy k játszóit régi prim he- gedü tokkal. Cim a kiadóban. 2713 Királvtelki szőlőben az uj soron el­adó 578 öl föld házhelynek. Értekezni lehet Nyíregyháza, Selyem utca 46 szám, az udvarban kérészit épület, 2715 Mlndeskjtn nyomtadvá&y 1 ízléses kivitelben kéasS?' Orosz Károly nyomdaüzem«? NYÍREGYHÁZA, Bercsényi-«. 3. Aranyozott szalon tükör eladó Se- lyem utca 17.__________________2743 140 n-öles házhely eladó. Mák utca 44 szám._______________________3K& F OTBALCIPÓT 43 vagy 42 est sür­gőben vennék Cím a kiadóban, 2735 4 választási malac eladó Kisteleki utca 12.________________________2720 A szerkesztésért felelős Jóba Klek. ~ A kiadásért felelős. A Szabolcsi ff Mag Mindenféle kövező-mnnkát elvállalok Tóth János kövezőmester. Alsópázsit 174. 2657-5 Eaész uj Continentál írógép eladó. Meg­tekinthető Karika cipőüzletben Vay Ád»m utca. 2539-4 Két szobás, két konyhés lakás, mellette egy telek eladó. Nefelejts u. 23. Kiadó traktor-szántásra 30 hold főid, Elek bokor mellett, hajdndorogi földön dr. Verdesnél. Fűszert, csemegét, italárut, konzerveket, oroszhalat Dagy választékban előzékeny kiszolgálás mel ett vásárolhat BATTA ELEK cégnél Nyíregyháza, Vay Ádám utca 2. Telefon : 20—78. lapkiadó betéti társaság. Kovács 3. #1 Társai laptulajdonosok. NYOMATOTT OROSZ KAROLY NYOMDAÜZEMÉBEN, NYIRKOT. HAZA, BERCSÉNYI-UTCA 3 SZÁM TELEFON; 23—TJ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom