Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1944 (12. évfolyam, 1-48. szám)

1944-01-29 / 23. szám

12, oldal. (Trianon 24.) 1944 január 29. ELADÓK 17 hóid és és 50 hold tiszta búzater­mő föld, 24 hold mindenttermő homok, 2 hold a Tokaji ut mentén a vásár­térnél. Több ki?ebb-nagyobb házak és házhelyek. A Sóstói utón 178 n-öl villatelek sürgősen eladó. Megbízott Molnár Sándor iagatlan iroda Bethlen u. 4. Telefon 24' S6 Veszek jó állapotban használt férfi női, kinőtt gyermek ruhákat, cipőket. fehér nemüket, ág>térítőt, huzatot, eső-, ballou- kabálo! és minden egyebeket. Zsibáruüzlet Kossuth u ca !, Ugyanott korcsolya is van eladó, 425 ö ZONGORAHANGOLÁST javítási és mindennemű hangszerek szak­szerű javítását vállalom KVANDUS, zorgorákészitő. Bethlen t. 3. Nagyobb gazdaság keres (2) két üzemképes traktort tavaszi ménkáia- tokhoz. Cim a kiadóban. 732-2 Nádor utca 40 sz. ház eladó. Értekezni ugyanott. x710-3 Három kis borjáé éhén eladó. Hunyadi utca 62. x751-3 Egy 8 éves fajtehén eladó. Cim a kiadó­ban. x789-2 Egy 4 lámpás Orion rádió eladó. Szegfű utca 59. x803-2 Művirág koszorúk és csokrok rendelésre kaphatók. Doránt kertész. Szent István ut 65 szám­________ x805 2 J ókarbau lévő Singer karikahajós varró­gép megbízásból eladó. Biczák műszaki üzlet. Városháza-épület. x687-2 ALKALMI HÁZVÉTEL. Modern kétszobás, előszobás, fürdő­szobás a központban 36.000-ért. Üzlet­ház a Bessenyei-tér mellen nagy te­lekkel 190.000 pengőért, — 4 szobás, felszerelt fürdőszoba, modem, adómen­tes, tég'ából épült úri ház, forgalmas helyen 100.000-ért eladó. Eladó szőlő Háromholdas, kisebb lakással 35.000 pengőért, nyolcholdas, príma búzatermő tanyával, vasút mellett, a városhoz kö­zel, sürgősen eladó, továbbá 20, 60, 80 hold föld, stb. HAUBERGER-IRODA Bcncs László-tér 1. — Telefon: 29—35. Petrezselyem mag berlini félhosszu, sár­garépa mag Braunsweigi eladó. Dr. Bónis gazdaság Szabolcs utca 23. x8l7-2 Eey uj női süllyesztőé varrógép eladó. Zombor utca 24. 854 Söté kék Bocskay és egy ßzürke ruha 15 éves fiúnak eladó. Zenta utca 4. 856 KONCERT ZONGORA Háromejtós szekrény, hálószoba, ebédlő, 2 és félX3 és fél szőnyeg, rekamie fotelok, lószőrmadrac, asztal- székek, falióra, kártya­asztal, amik bútorok, festmények, KRÄMER JENŐ bizományi lerakata. Zrínyi Ilona-u. 9. NagvkMlóban négy szobás úri lakás kert. tel, melléképületekkel, pincével eladó. Cím a kiadóhjvatalban. 718-7 Menyasszonyi íátyoit veszek, Cim a kiadóban. 670-8 Burgonysfőzó' üstöt cca 200 litereset ven­nék. Nyírségi Hengermalom Szent István ot 69. 7„7.5 Négyüléses DKW kifogástalan kar­ban jó gumikkal eiodő, Cim a kiadó­ban. 769 Vennék egy használt, vagy uj villany­motort. Rákóczi utca 9. (hátul). if?A Kert utca 29. számú ház eladó. Meg­tekinthető vasárnap délután 2 órától. 788-2 Eladó 10 drb. törzskönyvezett előbasn mangalica koca. Megtekinthető Levelek. Gyula? János gazdaságában. 810-3 ELADÓ Központban kétemeletes modern bér­ház, 20 m. hold föld, telkek, kUse-bb- nagyobb házak. Megbuoit FARKAS SANDORNÉ ingatlanforgalmi és általános keresksde'iril ügynökségi irodáj«-, Bocskai utca 3. Telefon 56—97 Francia órákat adok. Cim a kiadóban. 816-2 Kis családnak való ház és egy csikó-sn’r azonnal eladó. Szekfü utca 61. 821-2 Fajtiszta 1 és fél éves, erősen fejlett, jó- orrú és vizi-vadászatra már bevezetett nős­tény magvar vizsla eladó. Tenyésztésre is kiválóan alkalmas. Értekezni Debreceni utca 56 sz. alatt. 827-2 Két szoba koDyhás ház nagy telekkel azonnal eladó. Holló utca 49-51. Értekezni lehtt Örökösfölk III. szak. 9 szám alatt. 830- 2 Különbejáratu bútorozott szobát keres tisztviselő a Vármegyeházától Vasútállomá­sig terjedő városrészben. Cim a kiadóban. 831- 2 ALKAM! VÉTELEK Háiók, Ebédlő, kombinált szobák, kombinált szekrények, garnitúrák, re- kamiek, bútorok, fotelok, bőrgarnitúrák, vas és facsillárok, szőnyegek, festmé­nyek, porceilánok, dísztárgyak, stb, olcsó árak. Erdélyi János műkereskedő Vay Adás; utca 5. Telefon 27 88. Használt jó karban levő sörkimérőnsztalt keresünk megvételre. Ajánlatokat ármegje­löléssel kérünk „Hangya“ Szakoly. 832-2 Érdeklődni 836-2 Irodai takarítást vállalok. Deák Ferenc utca 62. Jonathán alma eladó. Egyház utca 5. balra. 846-2 Eladó jókarbau lévő fekete férfi öltöny, tiz—tízennégyéves gyermeknek sötétkék bé­kebeli minőségű uj mackó. Deák Ferenc utca 41. 850-2 Kitünően főző fiatal jómodoru házvezető­nő elhelyezkedne esetleg vidékre is. Érdek­lődni lehet Góiya utca 4 sz. 851-2- BÉLYEGGYŰJTŐK FIGYELMÉBE; Magyar bélyegsorosotok, biockok. eagy választék JÓBA-papír« ilet. |je Elsőrendű angóra fonál termelőnél kai»- ható Nyírfa utca 3 sz. alatt 862 Elvállalnám elemista vagy polgárista ta­nítását. Ének-, hegedűre is. Cim a kiadó­ban. 857 Teljesen új fekete férfi télikabát eladó. Liliom utca 67. 858 Eladó 3 telek együtt vagy külön is. Pa- zonyi ut 11 szám (Vay Adám utca végén.). 869-2 KÉSZPÉNZÉRT VESZEK. Anlik, régi vagy modern bútorokat, egyes darabokat is, keleti vagy ma­gyar per zsaszőnv egeket, zongorát, pia- nirőt, festményeket, po cellánokaí, szobrokat, dísztárgyakat stb. fizetek a a legmagasabb napi árakat, meghívás­ra vidékre is elmegyek ERDÉLYI JÁNOS bizományi lerakat, Vay Ádám utca 5. Telefon 27-88 Keresek megvételre kés; szobás beköltöz­hető házat, Gyurkovics trafik Széchenyi utca 17. 762-2 Egy jó állapotban lévő gyermek kocsi el­adó. Rózia utca 9 ez, 872 Nagykállóban Debreceni ut 541. sz alatt egy kovács műhely kiadó. Érdeklődői lehet Borsi ístvónné Nagykálló. Borjú utca 967. 817 Polgári iskolai magánvizsgára elő- készittk, aki négytagú háziaitrsomat elvégzi. Deák Ferenc utca 54. 785 Kétlámpásos rádió eladó, Fürj u!ca 9^ szám. __________ 876 F ekete selyem magyaros ruha eladó Virág utca 34._________________873 T anítónő alsóbb osztályú középisko lásoknak korrepetálást vállal német esetleg egyébb tárgyakban. Jósa Ard rá* utca 7.__________88! E gy jó állapotban lévő kerékpár el adó. Vay Ádám utca 16_________882 S ertésvágást vállalok 14 pergő da­rabonként Tompa Mihály u. 20. 884 6 hónapos ártány malac elad*. Körié utca 33.__________________885 K ülönbejáratu szobát keresek buto?- nélkül, esetleg ugyanott kosztot is. Jelige: Tisztviselő. 889 jónarban lévő modem leányszoba eladó Cun a kiadóban 890 Graroofonos rádiómat kicserélném kissebb rádióra. Egyház utca 13. 891 Kiszolgáló kisasszonynak elmennék azonnal Cimet a kiadóba kérem. 892 Egy férfi öltöny kífogasía-an álla- pótban középtermetre eladó. Megte­kinthető vasárnap és hétköznap 2-4- öráig. Cim Léc se utca 5 sz. 894 Menyasszonyi fátyol 3 m. hosszú eladó. Cim a kiadóban. 923 Kossuth utca 29 alatt egy jó álla­potban levő csempés kályha eladó. 924 ALKALMI H8ZVETEL. Belterületen 3 szoba, hall, felszerelt fürdőszoba, egy üzlethelyiség és mel­lékhelyiségekből álló, téglából épült nagy adómentes sarokház nagy telekkel 100.000— pengőért eladó. ARATÓ MARIA ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza. Széchenyi-út 1. (Nyírvíz-palota.) Telefon: 29—12. FIGYELEM! Mindenféle gyapjú kartoíását válla­lom, ugyanott fonónók állandóan mun­kát kaphatnak. Egyház utca 18 914 Vas kályha eladó. Géza utca 16. 920 Fűszer üzletet átvételre keresek. Cimet boíitékba a kiadóba kérem. 917 2—3 hónapos gvermektől szoptatós anvát keresek. Jeleatkezni Mák utca 8. 859 írógép bérbe kiadó. Cim a kiadóban. 860 ELADÓ egy vasúti segédtiszti zubbony. Szarvas utca 54 szám. 861 Alighasznáii régi jó gumival ellátott ke­rékpár eladó. Hunyady utca 7 sz. 863 Eiadó Fecske utca 44 s; ámu ház 411 négyszögöl gyümölcsössel- Értekezni Epres­kert utca 31 B. 864 Egy használt háló szoba bútor és két vaságv eladó. Selyem utca 58. 866 Egy pumpás kút eladó. Selyem utca 43. Szitás műhely. 867 Konyhaszekrény és asztal tér 6. eladó. Akácfa 870 INGATLANOK adásvételének közvetítésével forduljon bizalommal nádudvar? lajos ingatlanforgalmi irodájához báffs, Zrínyi üoaMt-aic* € TéJ«!oa> 3*—15. Keresek 2 jókarban lévő igásió- szekeret és 2 ökör-szekeret, valamint három drb. 7-es ekét megvételre. Cim a kiadóban._____________________909 H asznált férfi és női kerékpár jó gumikkal eladó. Bocskai utca 37 sz. ________________________________9 0 1 fc-hér félháló olcsón sürgősen el­adó Uj ufca 31, 912 Egy uj Singer vüirógép kis szaion. garnitúra elad.'), Bujtos utca 60. 919 A közellátás érdekében lőtt vadakat kimérve a 49300/1943. K. M. sz. rendeletben megállapított árakon árusítunk. Hatósági huss?ék, Korona-épület Nyitva naponként 8—12 óráig. Előjegyzéseket elfogadunk. Gimnáziumi érettségivel biró, gép­írásban teljesen járta? fiatalember ügy­védi irodában — ahol már egy évig dolgozott — esetleg máshol n egfelelő állást keres Cím a kiadóban. 904 BÚTORT szépet, jót olcsón c?ak első kézből vehet. HALASZ Szent Ist­ván ut 4. 905 Egy füszemzlet berendezés elad*. Deák Ferenc utca 104 sz. 896 Gyümölcs-, kon) ha- és virágkertész állást keres azonsaira, iff Csernyus József Nyirpazony. 9 0-2 Rekamie, fotel sgzton, matiac, asz­tal eladó. Vay Ádám u. 7. udvarban. _______________________________J301 Egy fél hálószoba eladó. Ér utca 5. Kelemen. 902 Gyermek téli Neum3nn-kabái é3 egy lábzsák eladó. Ö/ökösfőíd IV, szak 41. ______________ 903 2 d'b. menny ez ínád-szövőgt'p el­adó. Vay Ádám utca 48. eaaelet. 957-- Iskolai felsserelések, ifigetek, fró- 4s rajzsser kapható JÓEAspapíruzleib«n. Uj férfi felöltő, használt fiur hákr női hócsizma, cipők eladók. Szent István u 50. 933 Oros községben, Nagyatádi utca 501 számú jó karban íévő ház istállóval 400 öles kerttel gyümölcsössel eladó, ________________________________954 D RÓTSZŐRÜ FOXI fekete-fehér foltos 8 napja elveszett. Megtaláló 15 P jutalmat kap. Kelemen, Bethlen u. 34 sz. alatt. 950 Egy lengyel bunda, egy barna téli­kabát, teveszőr átmeneti kabát eladó. Deák Ferenc utca 46 sz. 8—U-ig. 951 — Tanulók Őrórae t jó l^tőtetl. Olcsá' árak e&gy választék Menyaszonvi ruhák kaphatók. Kos­suth tér 10. Mezey szalon. 952' Egy ruhaszekrény, egy Anker kar­óra, egy zsebóra megbízásból eladó. Honvéd utca 67 üzletben.________928 K éípár jóállapotban lévő fiú cipő eladó Körte utca 14. 895 Nagy takarék'üzheíy két sütővel el­adó. Áll. Tanítóképző. Széchenyi u. 6 A szerkesztésért felelős Jóba Elek, — A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlap- lapkiadó betéti társaság, Kovács B. és: Társai laptulajdonosok. NYOMATOTT OROSZ KAROLY’ NYOMDAÜZEMÉBEN, NYÍREGY­HÁZA, BERCSÉNYI-UTCA 3 SZÁM TELEFON: 2S—77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom