Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 247-295. szám)

1942-12-19 / 287. szám

(Trianon 23.) 1942 december <9. 12. oidál. aktiét» &rv a -2 A tx Családi házat, bérházat, földet és mindennemű közvetít ingatlant Arató Mária ingatlanirodája Széchenyi ut 1. — Nyírvíz palota. Telefon: 29-12. Express hirdetések 10 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Alegtökéletesebb patkánylrtószer kapható lánássj clánozónál Kossuth utca 9. Telefonszám 29-55 Rumot spórol ha TEA BORT vásárol a Bencs László tér, Átjáró udvarban levő borpincében. — Egy liter 3 pengő. flpró hirdetései 10 szóig 80 fillér, minden további ss# 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6C fillér, minden további szó 6 fillér. — Cim a kiadóban és jeligés hirdetések­nél beiktatásonként 20 fillér kezelés költséget számítunk. KIADÓ LAKÁSOK Különbejáratu szoba bútorral vagy anél kill elsejére kiadó UJ utca 28. 9b98 Csinosan bútorozol! szoba, cserépkály­hával, fürdőszoba használattal jan. 1-től kiadó. Cim a kiadóban. 9710 Egy utcai különbejáratu bútorozott szo­ba 1 re kiadó. Er utca 36. 9708 Szépen bútorozott szoba kiadó. Besse­nyei tér 3. Szent István ut 20. 9711 Kiadó kuiónbejáratu szoba azonnalra is esetleg bútor né kűl. Liliom u. 72. 9716 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK fi Gazdaságomban 943. ápr. 1-re Körmiek traktor kezelő gépészkovács felvétetik. Cim Meschmann Ervin Nagykalló. 9414-7 Feltétlen szakember kiscsaládu gyü­mölcskertészt keresek, aki szóllómivelés- hez és mezőgazdasághoz is ért. Liskány László Nyíregyháza Terményraktárak IV es számú épülete.______________________9614 3 Ügyes kovácssegédet felveszek Róna sirkögyár Nyíregyháza, Rákóczi u. 5 sz ___________________ 9638 3 Ü gyes mindenes fiatal leányt felveszek ázonnalra Vay Ádám utca 66. 9646 3 Bejáró mindenest keresek jan. 1-re. Toldi utca 4a. 9504 Gyümőlcskertészt jó bizonyítvánnyal konvenció és haszonrészesedés mellett fel fogadok fi jegyzó Bóköny. 9599 2 Kevés házi munkáért lakást adok Bátho ry utce 28 alatt 9642 Elsejére bentlakó mindenes lányt felve szék Cim Szabolcs u. 7 g§83 Megbízható jól fózé bentlakót jan. 1 re keresek. Szent István utca 21. 9621*5 Nagyobb uradalomba, g iimólcsfa keze- iásét jól értó vincellért keresek. Ajánla'ot a kiadóba kérek. 9691 Részvénytársaság keres férfi tisztviselőt kereskedelmi érettségivel. Cim a kiadóban 96-h4 3 Tanuló felvétetik kosztpénzzel Besze- gódés rövid Idő. Horváth lajos mükösző- rfis, Bethlen utca 4. 9695 Könyyelőnót gép es gyors írásban jártas azonnali belépésre felveszünk. Írásbeli ajánlatot fizetés megjelöléssel Boruzs és Erdős Luther utca 6 9585 3 12 13 éves fiú gyermeket napi 1 2 órai elfoglaltságra felveszek. Szabadka u. 4. 9702 Jobb gyermeklányt keresek ki a háztar­tásban is segít, Malom u. II. 9712 Megbízható főznitudó bejáró minde­nest keresek szobalány van. Nádor u. 14­97.0 Megbízható HÁZ' ARTÁSBELI M!NDE- NEST január 1 re alkalmaznék. Desséwffy tér 2. 9721 Bentlakó mindenest esetleg bejárónőt azonnal vagy január l.re felveszek Szarvas Veszek jó állapotban levő bakancsot, használt esőköpenyt, hátizsákot, téli fél­kabátot, trikót, vasúti köpenyt és egye­beket! Zsibáru-üzlet, Kossuth-u. 1. 9141-4 Szép kivitelben készítek angóra- és gyapjúfonaiból baby garnitúrát, tipegőt, mackót, kapucnit, sálat és gyermek- kesztyűt stb. jutányos árban. — Reich Gyuláné, Egyház-utca 18 szám. 371 négyszögöl gyüraicsös házzal egvütt eladó. Szalonka u. 1. Értekezni lehet Gém utca 5. 9473 4 Feles kertészetet keresek. Varga Lajoa Nyirpazony. 9628 3 Egy7 füszerüzlet sürgősen eladó. Cim a kiadóban. S629 2 Átírásra engedélyezett DKW és Fiat i Topol ni eladó Szilágyi DKW service Vay Ádám utca 16. 9639 2 2-3 szobás fürdőszobás lakást bútorozva vagy bútor nélkül ke­resek 1 re. Címet a kiadóba kérem leadni. 9644-2 Rövid zongorát vagy pianinót keresek bérbe. Cim a kiadóban 9681 2 2 irógépasztal eladó. Kórház u. 97. 9670 2 Jóforgalmu korcsma berendezéssel és lakással a Tokaji ut mentén kiadó Hege düsnél - 9675 2 Angora fonal termelői árban kapható Kossuth Lajos utca 42 9680 Vennék jó állapotban levő petróleum nagy függő lámpát és krumpli füllesztó üstöt. Gáspár János Ramocsaháza. 9645-2 Mosott rongyott minden meny- nyiségben vesz Orosz Károly nyomdaüzeme, Bercsényí-u 3. Elektró svéd porszívó, egv 17 kötetes lexikon eíadó Kossuth Lajos u. 42 9680 5 szőr 10 méteres heh iség műhely vagy raktár részére kiadó. Báthori utca 28. 9643 Zongorák Angol és bécsi szerkezetű kifogástalan jókarban lévő rövid kereszthuros kör páncélozott zongorák eladók. Megtekint hetök bizományi lerakatnmban. Erdélyi János bizományi lerakat, Vay Ádám utca 5. Tel. 27- 88 Üzleti ajtó vasredönnyel olcsón eladó. Nyiifa tér 10, alatt 9588 Nős állást keres januárra, 40 éves 6 közép és gazd. szakiskolát végzett ispán 12 évi gyakorlattal. Bálint Zoltán Fehér- gyarmat 96 9 Sürgősen a város belterületén keresek egy szoba összkomfortos lakást vagy egy üres nagy szobát. Cimet a kiadóba kérem 9678 Alkalmazást keres nyugdíjas mint felü gyelő, raktárnok könyvelő, SZAKRAJZOLÓ vagy fogalmazó Cim a Tanügyi könyves boltban, Nyirvizpalota. 9682 Egy jó hegedű sürgősen eladó. Sei vem utca t8. Rósenbergné. 9692 Mosást és vasalást, nagytakarítást vál lalok Holló u. 6 udvarban 9687 Egy jóállapotban levő játék babakocsi eladó Deák F u 54. 9685 Becsületes szorgalmas nó a háztartás összes ágában jártas jó bizonAitványokkal házvezetőnőnek ajánlkozik. Cím Vécsev köz 23. 9689 Alkalmi véte ek Sötét háló, márkás ebédló. kombinált szoba, rekamie, fotelek, kombinált szek­rények, ebédlőszékek, ebédlő redenc reka­mie Spanyofal. stb. olcso árak Erdélyi János bizományi ferakata Vay Ádám utca 5. Te’efon 27- 88. Egy üzlei helyiség kiadó, egy vásári láda eladó Debreceni utca i2 9690 AKÁCFA GÁLYÁK, borsó, csillagfúrt szalma köves ut mentén Nyirturá közelé­ben. Érdeklődni Helyben Árpád utca 16. 96«8 „BESSENYEI vászon tömblevélpapir dobozban 50/50 drb. szép színekben A R A P. 2-70 kapható: Jóba papirttzletébea Bethlen utca 1. szám O csó karácsonyi árak. Márkás zongora, pianínó, kőris háló* klubgarnitura, rekamie, fotelok, félháló, pólyaasztal szalongarnitura, ebédlószékek, S madrac, sodronyok, ruhaszekrények, antik bútorok, márkás festményyek, por­cé lánok, fianguiatlámpa, könyvszekrény Krámer Jenő bizományi lerákata Zrínyi Ilona ».tea 9. Jól jövedelmező adómentes uj masziv ház eladó Megbízott Molnár ingatlaniroda. Bethlen utca 4. 9703 Husfüstölest vállai ok Árpád utca 57. 9706 Elveszett egy fél fekete kötött bőrrel kombinált kesztyű. Megtaláló jutalem el­lenében Józsa A u. 3. alá adja. 9709 VASABLAKOKAT keres megvételre a MÁÉK szárítóüzem., Bethlen-utca. — Telefon: 22—60. 9605-2 Házak és egyéb ingatlanok adásvételével forduljon NÁDUDVARI LAJOS mgatlamiorgalmi irodájához, Nyíregyháza Zrínyi Ilona-utca 4, Telefon szám 29-15 Megbízható mindenesleány ajánlkozik január 1 re Érdeklődni lehet Katz üzleté­ben Takarékpalota. 9*96 Ideivágásu jegenyefa eladó. Megtekint­hető vasárnap délelőtt Bujtos utca 68 97CC 40 es hócsizma női ruhák és egy zsá­két eladók Gimnázium köz 3. 9696 Jobb családból való komoly 25 éves leány magános háztartásának vezetését vállalná falun vagy tanyán Madácsy Panna Szegilong u. p Szegi 9566- EMLÉKKÖNYVEK, NAPLÓK kul- csos zárral, zsebfényképalbumok' igen szép kivitelben nagy választékban kap­hatók JÓBA-papírüzletben. Zongora modern, rövid úgyszólván uj Stetchamner bécsi gyármányu angol mechanikás eladó. Érdeklődni „zongora 14.“ jeligére kiadóhivatalba. 9622 Harisnyatalpalás Vítosnál 1 Két pár rosszból egy pár jó 1 Zrínyi Ilona u. 6. 97 3 3 Goblin asztalterítő eladó. Zrínyi Ilona utca 6. Vitos. 9714 Nói téli ruiá f, fehérnemű eladók, Hus- füstö ést vállalok Bocskai utca 57. 9715 Fürdőkád, fürdőkályha fayance mosdó, kettős előszoba szekrény fogassal, négy lóra jászol vasráccsal megbízásból eladó Károlyi tér 20. 9717 Egy drb. 4 lyukas tengeri morzsoló répa daráló olcsón eladó, Szentmihalyi ut 30 sz. _____________________________9716 J ó karban lévő háromnegyedes kerék­párt keresek megvételre Bethlen utca 61. 9719 Nutria gallér, muff modern alig használt opposon és biber gallér eladó. Jókai «. 8. udvarban. 9719/a Egy vaskályha, egy pedálos cimbalom eladó. Debreceni utca i8. 9738 Eladó egy kifogástalan állapotban levő kombinált ebédló. Cim a kiadóban. 9722-2 A szerkesztésért felelősi Jóba Xlsh, — A kiadásért felelősi A Szabolcsi Hdi| lapkiadó botéti társaság. Kovfot K; fll Társai kladótalajdoaoe, NYOMATOTT OROSZ KAROLY NYOMDAÜZEMÉBEN, NYÍREGYHÁZA^ BERCSÉNYI-UTCA 3. SZÁM, FELELŐSI OROSZ KAROLT. 1 Lőtt vadat a legmagasabb napi áron vásárol minden mennyiségben KÜLÖNFÉLÉK

Next

/
Oldalképek
Tartalom