Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 146-196. szám)

1942-08-29 / 195. szám

12. oldal J«* íny IDílK Z ÄBO !-C Ä ? rp?.Ap •*£JKE83Wff&J8»ft^^ (Trianon 23.) 1942 augusztus 29. Családi házat, bérházat, földet és mindemtmü jtlQOtlOfít hözvetil Arató Mária ingatlanirodája Széchenyi ut 1. — Nyírvíz palota. Telefon : 29-12. KÉTSZEMÉLYES háztartáshoz fözömin- denes felvétetik. Jelentkezés reggel 7-9- ig. Krúdy utca 22. 6471-2 Egy jól főzé, minden tekintetben meg­bízható, tiszta, rendes bentlakó mindenest hosszú bizonyítvánnyal keresek azonnalra vagy Ire. Cim a kiadóban. 6312-3 Megbízható bejárónőt keres két tagú család. Vécsei köz 15. 6545 2 INAST SZAKÁCSNŐ FELESEGGEL, kik kertgondozást is vállalják, keresek. Székely Debrecen Ferenc József ut 81. 6380-3 Keresek elsejére Budapestre jél főző mindenest. Jelentkezni csakis vasárnaptÉr utca 22 alatt déluián 4—7-ig. 6543 Bejárónőt délelőtti órákra 1-re felve­szek. Ér utca 40. 6600 Takarítónő a reggeli órákra belsejére felvétetik. Fried Andor, Vay Ádám utca 19 szám. 6595 Perfekt szakácsnő vidékre és mindenes helyben felvétetik. Jelentkezni Deák Fe­renc utca 20. 6Ä08 Fóznitudó mindenest felveszek. Széche­nyi utca 10. 6613 Gazdaságba kisegítőt keresek. Geisinger Oros. 6609 Keresünk megbízható kifutót szeptember 1-re. Bethlen utca 12. «558 — ............ ■ . - —L - ■ Ti sztességes mindenes leányt azonnalra felveszek. Tűzoltó utca 14. 6568 Jól főző mindenes szakácsnőt keresek jó bizónyitváanyal elsejére. — Jelentkezni vasárnap és hétfőn. Szarvas utca 17. 6571 Egy bejárólány felvétetik. — Gloviczky műterem, Zrínyi Ilona ufca 2. 6548 Mindenes lányt keresek tanyára szep­tember 1-re. Jelentkezés Színház utca 26. 65 9 Hosszabb gyakorlattal rendetkező, ügyes női kalapos segédlányt azonnalra felve­szek. Párisi Kabát és Kalapház. 6576 Szeptember 1 re fiatal mindenes szoba lányt felveszek. Vay Ádám utca 24. 6579 Ügyes fiatalányt takarításra bejárónőnek keresek Luther Máz B. Ili. em. 8. 6551 Főzőmindenest és megbízható gyerék- lányt keresek. Ugyanott egy gyermekágy eladó. Kát. bérház 111. 12. 6587 Mindenes főzőnőt elsejére felveszek. — Luther utca 3. emetet. 6510 Varrólányokat felvesz a Merinó kötő­üzem, Zrínyi Ilona utca 8. 6591 Szobalányt keresek szeptember elsejére jelentkezni lehet Nyirvizpalota li. em. 9. 6592 2 Szeptember 1 ere bentlakó imindenes- lányt keres kéttagú család. Virág utca 10. 6593 Jó munkás borbélysegédet azonnal fel­veszek teljes ellátással is. — Bene, Róka utca 11. «577 Egy fogtehnikus tanuló felvétetik. Ke­reszt utca 8. 6552 Géphimzőnő állandó munkára felvéte­tik. Sip-utca 8. szám. Körte-utcai óvodában bejáró leányt felveszek. 6528 Bejárónőt felveszek szept. 1-re a dél­előtti órákra. Közép-u. 2. 6526 Intelligens leányt keresek a délutáni órákra kétéves kisleányjm mellé elsejé­re. Ugyanott főzni tudó bentlakó vagy bejáró mindenest felveszek azonnalra. Arany János-u. 8, 6537 Bejárónőt felveszek. Gácsi mérnök, Szarvas-u. 30/a. 6531 Megbízható, jól főző mindenest kere­sek elsejére vidékre. Jelentkezni 31-én délután 4—5-ig Orbán fszerüzlet, Taka­rékpalota. 6446 KÜLÖNFÉLÉK FIMWBrfiYÍMBaBMgMMMKBMBBMWMMMMWWraillfHIIII llr Egy jó állapotban lévő sötétszürke kosz­tüm közép termetre eladó. Cim Lutherház B. II. emelet ), 6453-5 Különbejáratú bútorozott szobát, tel­jes ellátással, lehetőleg a város központ­jában, szeptember 1-re sürgősen kere­sek, Állandó lakó. Címeket a kiadóba kérem. Földparcellázás kjsebb-nagyobb parcellákban prima fekete búzaföld holdanként 750 P ért. Főldminta az irodában megtekinthető. HAUBERGER IRODA Bencs László tér. Teléfon 29 35. 6496-4 Egy mély gyermekkocsi, egy férfi sötét­kék szövet öltöny eladó. Pacsirta utca 9. 6520 2 Napkori gazdaság 50 m. hold szántá­sára traktorost keres. Kötött talaj. Jelent kezést Kótaj postafiók 5 re kérem. 6523-2 gyártmányú, -rövid, kereszthúros, körpáncélos, kitűnő zongorák eladóik. Kvanduk hangszerüzlet, Bethlen-u. 3. ZONGORA. G-össl és Reinhold­7nnnnráf hangolok, javítok, eladok és LÜiiyUlűl veszek. Mindennemű hang szer és alkatrész eladás. Kvanduk hang­szerüzlet, Bethlen utca 3.' Sóstóhegy állomás közelében 4 hold, legnagyobb részt gyümölcsös ingatlan 1943 évre bérbeadó. — Cim a kiadóban. 6408 2 Elcserélném debreceni 4 szobás kom­fortos lakásomat itteni hasonló lakásért OKtóber vagy novemberi beköltözésre. Cim a kiadóban. 6378-2 Eladó két lakosztályból Kalló ház gyü­mölcsössel. Honvéd utca 58. Érdeklődni Kállói ut 7. 6442-2 Bérházak, családiházak nagy hozammal, köztők adómentes is, 5*6 százalék tiszta jövedelemmel sürgősen el­adó. Hauberger iroda, Bencs László tér 1 Telefon 29 - 35.: 6436 3 Elscesztályu vályog eladó. Körte utca 17b. 6638 Hárem szobás villa házhelyek, hordók, bútorok eladók Sóstói ut 57 alatt. 6539 Örökös fö'deken Gázsóka mellett 1 h. föld eladó. Értekezni Szarvas utca 33. 6141 Vécsei utca 14 számú ház eladó. 6543 ALKALMI VÉTELEK Rekamié, fotelek, háló, ebédlő, ágy. toaíet tükör, éjjeliszekrény, 6 madrac, sodronyok ebédiőkredenc virágállvány, klübgarnitura Krámer Jenő bizományi lerakata, udvar. Sürgősen eladó ház Nyirvizpalöta mellett 4 szobás parkettás' masszív téglaház teljes komforttal, parkí­rozott udvarral, stb. — Hauberger iroda Nagykorona épület. Telefon 29-35. 6521 4 MÁRKÁS RÖVID ZONGORA Antik, bútorok, szekretdr, komót, vitrin, asztalok, smizet, íróasztal, könyvszekrény ruhaszekrények, falióra, festmények. — Krámer Jenő bizományi lerakata Zrínyi Ilona utca 9. udvar. Nagyobb mennyiségű vályog 60 pengő ezrenként eladó. Kossuth utca 18. 6572 Üzletberendezés eladó. Érdeklődni Fábri Zoltán villamossági vállalatánál. Iskola u. 6. Telefon 29 47. 6550 Használt székeket, esetleg egy" padot vennék. Pusztainé, Alsópázsit 114, 6573 Kiadó fúszeruzlet teljes berendezéssel. Ószőlő utca 77. 6574 2 darab süldő eladó. Erdésor 16 szám. 6578 Két szeba, előszoba konyhás lakásomat egy szoba, konyhás lakással elcserélném, özv. Kissné, Kótaji utca 65. 658® Zongora bérbeadó. Széchenyi utca 39. 6581 Egy kiszolgáló leány állast keres. Cim a kiadéban 6582 Eladó urí lakóház Adómentes, 3 utcai szoba, hall, parket- tesek, felszerelt fürdőszoba és minden mellékheiyiség. Központi fekvésű, szilárd tégla épület. Nádudvari Lajos m. kir. földmivelésügyi miniszter áltáPen- gedélyezett ingatlanforgalmi irodája, Nyír­egyháza Zrínyi Ilona u. 4. Telefon 29-15. 8 hónapos malac eladó. Szabadka u. 4 6E84 Egy ventillátort és egy használt disznó­ólát megvételre keresek. Széchenyi“ utca 17. trafik. 6585 Egy jé sezlon és sezlontakarö eladó. Mevóézáetó hétfőu egész nap, — Kereszt utca 8. 6553 ö’öO-ö méter széles napellenzót, hasz­náltat vennék ponyvával vagy ponyva nél­kül :Ársjánlatokat kérék. Schwartz Mór divatkereskedő, Mátészalka. 6586 Rövid, kereszthúros, angol mehanikás fekete Basier zongora eladó. Cim a ki­adóban. 6588 Béibeadó 3:5 m, hold tanyás birtok. Érdeklődni Szomjas Lajosnál, Menetjegy, iroda. 6618 3 Ebédiőkredenc, álló tükör, ablak tokkal külön-külön is eladó. Cim a kiadóban. 6589 Egy kocsmai pult, 12 drb szék ebédlő­be is megfelel, rolló ajtóval, poharak, de- m záonok eladók. Kert utca 30, 6594 Fiume utca 23 számú ház szabadkézből eladó. Érdeklődni Illés Pál Apagy. 6597 Fiume utca 23 számú ház szabadkézből eladó. Érdeklődni Illés Pál Apagy. 6597 Egy adómentes családi ház eladó jó víz gyümölcsössel. Bártfa utca 5, Fried­mann telep. 6599 Fő utcában egy régi jó menetelü biztos megélhetést nyújtó fűszer, csemege, ital és trafik üzlet átadó, esetleg lakással. - Cim a kiadóban. 6601-2 Bessenyei téren nagy helyiség kiadó. Cim a kiadóban. 6665 Fischer Ágnes szeptember 1-én nyitja meg monteszöri rendszerű gyermekfoglalkoztatóját. Lakás Arany János utca 92. Telefon 25-05 6606 Zongorák, pia inók eladásra, bérletre állandóan raktáron. — Kvanduk hangszerüzlet, Bethlen utca 3. Négy darab spalettás ablak eladó. — Becskai utca 21. 5557 Eladó a város alatt l fél hold lucerna második kaszálás es gabona szalma. Egy különbejáratú bútorozott szoba kiadó, — Szarvas utca 56 a. 6111 Két diáklányt teljes ellátásra elvállalok. Cim a kiadébín. 6556 Iskola köpenyegeket, ruhákat olcsón és gyorsan készítek. Kossuth utca 9. 6607 Elcserélném Debrecea Keresztesi utca 5 számú, kerti kétszobás, verandás, mellék- helyiségekből álló házamat kétszobás ház­zal, esetleg lakás cserét is elfogadok. — Érdeklődni lehet Nyíregyháza Szabolcs utca 6 alatt. 6555 Elcserélném vagy eladnám Kemecsén házamat főutcán kétszer szoba konyha, speiz 250 négyszögéi telekkel, Nyíregyhá­zán 1 szoba, konyha, speizból álló kis lá- kásért. Érdeklődni Hegyi utca 323 szám. Friedmann telep. 6615-2 Keresek egy társat egy jé menetelü üz­lethez, kinek 10.000 pengője van. (lehet □ő is Cim a klaáóban.S 6616 Jó állapotban lévő sötétkék mély gyermekkocsi eladó. Tűzoltó-u, 23. Sóstógyógyfürdővel szemben 2100 négy­szögöl szólő és gyümölcsös, rajta 2 szoba konyha, kamra, pince és tagas terasszal ellátott uj ház, sürgésen és jutányos álon eladó. A helyszínen lehet targvalni vagy Betűien utca’7 alatt. 6617 Alkalmi vételek; Műbútor, ebédlő, sötét háló, rekamié 2 fotellel, kombinált szekrény), 3 ajtós ru­haszekrény, ebédiőkredenc, fotelek, Rékámé, jour-tolótkocsik, festmények, kerámiká, dísztárgyak, Antik és modern bútorok, neobarok szalongarnitura, könyvszek­rény, íróasztal, vitrin, kimód, szekreter,, ebédiőkredenc, dísz,asztalok,, tö­rök asztalkák, antik órák, kártyaasztal, fa- és vascsillárok. Magyar és keleti perzsa szőnyegek, 2 és £élx3 és fél, és 2x3 méretű nagy szőnyegek és kisebb összekötő. Veszek, eladok és cserélek. Bútorokat, szőnyegeket, zongorát, dísz­tárgyakat a legmagasabb napi árban veszek. Erdélyi János műkereskedő bizományi lerakata, Vay Ádámu. 5, Telefon: 27—88. A háztartás összes ágaiban ,főzésben perfekt, megbízható nő kisfiával helyet keres. Vécsey-köz 23. 6527 Száraz pincét bérelnék. Ajánlatokat a Tölgyes-csárdába kérem. 6525 Diákfiú teljes ellátását vállalom. Cím: Vay Ádám-u. 15, Házmesternél. 6524 Eladó 2 darab 8 hóntapos és 6 darab ! 3 hónapos szimultánozott sertés. Árok-u. 34. szám. 6536 Keresek bútorozott szobát konyhával, j esetleg bútor nélkül. Címet a kiadóba kérem. 6533 Géza- és Nefelejts-utca sarkán házhe- j lyek eladók. Értekezni: Kossuth-u. 5. Sóstóí-út 42, sz. villa eiladó. Megkere- j sés dr. Keéky István címre, Budapest, V. I Árpád-u. 7. III. 6454-2 Sárga hintókocsimat eladnám. Címem: Nagy Gyula, Gebe. 6460-2 Csiliag-utca 33. sz. ház eladó. Érdek­lődni egész nap lehet. 6480 Jó állapotban levő férfi öltönyök, vas­utas-ruhák, téli felöltő, bőrkabát jutá­nyos áron eladó. Holczer, Róka-u. 23. Németül gyermekeket is tanítok. Né­niéit levelezést és fordítást vállalok. Cím a kiadóhivatalban. 6498 Női kabátok, ruhák, ballónkabát és fekete kosztüm edók. Epreskert-u. 4. Piros bársony szalongarnitura, erős lenvászon függönyök ,hintaszék, virágáll­ványok eladók. Cm a kiadóban. 6507 Női kerékpár (néhányszor használta 200 pengőért, gyapjú kosztüm, kis fehé^ könyvespolc eladó. Szent István-út 46. Aranysárga teljesvirágú nárcisz és sárga tulipánhagyha eladó. 1 kg. 1.50 P. Újszeged, Komáromyné, Hargitai-u. 20. Törzskönyvezett fajtiszta angóra nyíl­lak eladók, esetleg feles tartásba ki­adók. Ugyanott használt tűzhely eladó, iskola utca 1. 6473 Átvennék úri-, nőifodrász üzletet. Cím: Lejtényi János Miskolc, Mátyás király-u. 5. szám, 6514 Üzletberendezés, fiókok, pult, üres lá­dák eladók. Vennék erős, táblás húzó- kocsit. Erősebb, intelligensebb kifutófiút felveszek elsejére. Dienes István vaske­reskedése, Városháza. 6515 A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. — A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hír lap lapkiadó betéti társaság. Kovács B. é# Társai kiadótulajdonos. Egy kifutó és egy tanuló felvétetik, Sarkady cipészmühely, Rákócziu. 4. Megbízható bejárónőt keresek szept. 1-re. Ugyanott nagy ajtók eladók. — Bethilen-u. 26. sz. 6469 Bejáró mindenest a délelőtti órákra keresek. Vay Ádám-u. 17. 6517. Budapestre, gyermekszerető leányt (keresek. Cím Vay Ádám-u. 17. 6516 Elveszett pénteken délután szürke kosz­tüm kabát az Arany Jánosautcán. Megta­láló 50 pengő jutalomban részesül. Hon­véd utca 61. «583 Várostól 15 km-nyire fekvő 120 m, holdas ingatlan lakás nélkül, de gazda­sági épületekkel azonnal haszonbérbe­adó. Cím a kiadóban. 6544-3 Nyersolajmotorhoz csillagfürtre gé­pészt felveszek. Nánássy, Nyírpazony. Nyomatott a „Merkur" nyomdában, Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. szám. Felelő» Orosz Károly,

Next

/
Oldalképek
Tartalom