Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 122-145. szám)

1942-06-27 / 144. szám

12. o ldal SljSqLCtlfelflP (Trianon 23.) 1942 június 27. flprő hirdetések KIADÓ LAKASOK Szoba, előszoba fürdőszobából álló gar­zonlakás kiadó. Ugyanott egy nagyméretű fehér krakói cserépkálya eladó — Cim a kiadóban. 4928 Bútorozott szoba konyha használattal kiadó. Speiz szekrény eládó. Liliom u. 4. 4930 Madách utca 23. szám alatt külőnbejá­ratu bútorozott szoba i re kiadó. 4955 Két egymásba nyiló bútorozott szoba kiadó. Luther utca 25. sz. bejárat Kereszt ulca 1. 4960 Kiadó julius létől kisebb butorszott szoba központon uri háznál. Cim a kiadó­hiva'alban. 4974 Kétszobás konyhás ^lakás és egy búto­rozott szoba julius l-re kiadó. — Cim a kiadóban. 4951 Egy külőnbejáratu bútorozott szoba für­dőszoba hasznalattal kiadó 1 re. Kölesei ut 2 4954 Különálló bútorozott lakás konyhahasz­nálattal kiadó. Érdeklődői szombaton és vasárnap. Jósa András utca 1. 4919 Külőnbejáratu bútorozott szoba julius 1-től kiadó. Kölesei utca 31. 4987 BETÖLT ENDŐ ÁL LÁSOK HBfmMMMOHMBI^HMaaHBHHmis Mindenes szobalányt azonnalra vagy elsejére keresek. Jelentkezhet 10 ig 2 4 ig. Bocskai utca 15. 4912-3 Egy minder.es cselédlányt vagy asszonyt hosszú bizonyítvánnyal julius l-re vidékre keresek Cim a kiadóban. 4916 3 Jól fözó fiatal mindenes szakácsnő 1 re felvétetik. Jelentkezni Wirtschafter vasüz­letben. 4902-2 Bejárónőt jó bizonyítvánnyal l-re felve­szek. Szekfü utca 3. 4904-3 Fakereskedésben jártas keresztény köny­velőt felvesz azonnali belépésre Bászler fatelep, iskola utca 3 5. 4679 4 Megbízható ügyes mindenes lány félve tetik. Óazölő utca 106. 48fc5-2 Mindenes bentlakó vagy bejárólányt fel­veszek. Nyírfa tér 12. 4935 Bentlakó mindeneslányt l ére felveszek Jókai utca 8. 4934 Hosszú bizonyítvánnyal mindenei bejá­rónőt í-éie felveszek. Cim a kiadóban. 4933 Bentlakó mindenes szakácsnőt és bejáró takarítónőt keres idős házaspár. Grünfeld Viz utca 29. 4932 Délutáni bejárónő felvéte.ik. Viz utca 29 a középső lakásban. 4931 Azonnali belépésre szerényigényü gon doi, józanéletü, gyakorlott gazdasági is­pánt keres Nyírturán Telegdy Bertalan. 4905 Bejárónőt azonnal vagy elsejére felve­szek. Kossuth utca 33. udvari épület. 4946 Egy tanulólanyt felveszek. — Erzsébet hölgyfodrász, Bethlen utca 3. 4943 Mindenes szakácsnőt keresek elsejére Szarvas utca 11. alatt. 4937 Tisztességes megbízható bejárónő felvé­tetik julius l-re. Bethlen utca 42. 4938 Könyveléshez értő kisasszony felvétetik, Zrínyi Ilona utca 10 Sörraktár. 4927 Fóznitudó mindenes bejárónőt keresek. Arany János utca 8. 4947 Jó bizonyítvánnyal és nagy gyakorlattal rendelkező szakácsnőt keresek elsejére, esetleg 15-re. Szabolcs utca 6. 4901 Egy gyermekszerető jobb leányt bejá­rónak elsejére keresek. Malom utca 11 4956 Gyermekszeretó, lehetőleg fóznitudó Hiiiideneslányt jó bizonyítvánnyal elsejétől felveszek. Kctaji utca 26. 4964 Takarításhoz értő mindbnes felvétetik. Deák Ferenc utca 26 4409 Tisztességes bejárónő könyvvel felvéte tik Viz utca 17 alatt. 4973 ————— — Segédleányt és tanulóleányt felvesz nói divatszalon. Szent István utca 2. emelet 4968 Tisztességes, rendszerető mindenest hosszú bizonyítvánnyal l ére felveszek. Ér utca 14.^5 4978 Megbízható, fiatal bejárólány felvétetik. Vay Ádám utca 31. emelet. 4980 Fiatal kcvács segédet felveszek és egy kőfaragó inast heti fizetéssel. Róna sirkö gyár, Rákóczi üt 5. 4986 Kiszolgálóleány, ki gyakorlattal bir, al­kalmazást nyerhet Tisza Miklós textiláru üzletében. 4514 Julius 15-ére fóznitudó mindenest felve­szek. Nyirvizpalota 1. 1 ajtó. 45o5 Szorgalmas fiu hetesnek felvétetik. — Széchenyi ut 42 Füszerüzlet 4526 Azonnali belepésre mindenes bejárónőt keresek. Jelentkezni Rózsa utca 36. alatt délután 4-6 ig. Dr. Budáházy Menyhért ügyvéd. 4979 Házvezetésre alkalmas szakácsnő kere­sek. Értekezni Bocskai utca 9. 4509 KÜLONf«L« K Izr. úrilány szerény igényekkel elmenne gyerek mellé. Lázár Ilonka Szatmárnémeti Kossuth utca 24. 4895-3 Sürgősen eladó szoba konyhás, előszo­ba speizos lakás 171 négyszögöl telekkel­£000 ért, 25C0 al átvehető, azonnali be­költözéssel. Bővebb felvilágosítást Stein­heifel Vilma ad. Örókösföid 111. szakasz 17. (Kállai ut) 48E8-3 Erdélyi nyereménykölcsön kötvény még kapható a Nyíregyháza és Vidéke Hitelszövetkezeténél. Sorsolás juli us l én. 4898-2 Forgalmas útvonalon jó menetelő ven déglő eladó, esetleg házzal együtt, vétel esetén azonnal ^elfoglalható. — Gaszper Szent István utca 52. 4913-3 Eladó elsőo8ztáIvu Germersdorfi cse­resznye 8 -10 q. Értekezni Fejes sütöde Friedmann telep. 4899-3 SHB vizsgamentes kis motorkerékpár, kitűnő karban eladó. Kiss tér 10. 4920 2 Kirakatok, irodák, rendelők, ma­gánlakások stb. ablakainak tisztítá­sát, valamint festés utáni kitakarítá­sát jutányosán vállalom. — Szíves megrendelést kér REJGH, Egyház­utca 18. szám A penyigei (Szatmár m.) vasútállomás mellett 100 hold föld október 1-tól bérbe kiadó. Legelőgazdálkodásra igen alkalmas A birtok közepén lakóház és melléképü­letekkel. Értekezni lehet Kormány Géza gyógyszertárában Fehérgyarmaton. 4734 Irodába vagy rendelőbe alkalmas len­vászon függönyök, praktikus szinben és női ruhák eladók. Epreskert utca 4 szám. 4936 Bérbeadó birtok Szabolcsban állomásnál, kövesutnál ket­tőezer m. hold legjobb minőségű búza­termő talaj, nagy dohány és cukorrépa terméssel, komfortos urilakkal és bőséges gazdasági épületekkel október l tői. Dr. Tóth László Ingatlaniroda, Nyíregyháza Zrínyi HODJ utca 4. Telefon 29-15 4839 3 Keresek megvételre 1 darab forgóáramu háromfázisú 380 volfos egy vagy másfél lóerős villanymotort 1400 vagy 28C0 for dulítszámmal. Ugyanott 1 darab zongora láda eladó. Bethlen utca 30. 4909 Báthory utcára néző 280 négyszögöles telek, ugyanott cserépkályha eladó. Szé chenyi utca 24. 4908 7nnnnrát ha ngolok, javítok, eladok és LUIiyUiai veszek. Mindennemű hang­szer és alkatrész eladás. Kvanduk hang­szerüzlet, Bethlen utca 3. Elsőrendű női és férfi fehérnemüket, ágynemű varrást vállalok. Selyem utca 39 4762- 2 Egy jó karban lévő hajtókocsi eladó — Községháza Rakamaz. 4842-2 Bélyeggyüjiők figvelmébe ! Mindenféle különleges bélyegek kaphatók Maieschné dohánj árüdájában. Bessenyei tér 12 szám 4893 Családíházat, bérházat, JNGATLANT kÖZVetít földet és mindennemű MMHMMMWBB Arató ingatlaniroda Széchenyi ut 1. szám. — Nyirvizpalota. Telefonszám: 29-12. Méhkaptárok fekvők és országos mére­üek eladók Cim akiadóban. 4852-3 41-es bakancs, egy 39 es piros nfi szandál eladó, üszőié utca 78, , 4907 Főiskolai képzettségű, gyógypedagógiai ismeretekkel biró fiatalember augusztus 1-től elhelyezkedést keres. ELVÁLLAL: (mint absolvens orvostanhallgató) Beteg­ápolást, idegbeteg felügyeletét, orvos vagy fogorvos melletti kisegítő munkát. Gya korlattaljreodelkezik : Nevelésben és gyen­ge felfogású vagy visszamaradt gyermekek és diákok tanításában. Szives megkeresést Stern László, Vasmegyer cimre. 4906 2 Jó karban lévő háó és ebédlő bútor, egyes bútordarabok. Íróasztal Wertheim kasszával eladók. Szent István ut 11 bent az udvarban. 4971 Soha nem használt és hasznait párnák, dunnák, csontszinre mázolt háló tsztabu­tor, kerek asztalka, székek, nyugágy el­adók. Cim a kiadóban. 4940 Eladó egy kisebb méretű tégjaház 300 négyszögöl telekkel, gyümölcsfákkal, a déli temetó mellett 4200 pengőért, aionnal beköltözhető. — Érdeklidni lehet Takács Zsigmond füszerüzlet. Debreceni utca 66. 4944 Keresek julius l-re egy szerény bútoro­zott szobát konyha használattal. Horvay Károly s. ellenőr Nyíregyháza állomás segédhivatal. 4S22 FŐVÁROSI kereskedő magas áron vá­sárol viselt férfi ruhákat valamint viselt férfi cipőket. Címeket kérem , Ruhák ' te­1 igére a kiadóba leadni. 5031 Jó állapotban lévő férfiöltönyök, vasutas ruhák, fekete kangarn nadrágok, c>pök, jutányos árban eladók Holczer Róka utca 23 szám . 4929 Debreceni utca 82 sz 2x1 szoba, kony­ha és mellékhelyiségekből álló lakás te herrel ;eladó. 49f6 Termő és töltésföld ingyen elszállítható a Hangya kirendeltség Széchenyi uti tele péről . 49'Q Főzéshez értő megbízható leány ajánl­kozik mindenesnek uri házhoz kiscsalád­hoz. Hóiivéd utca 22. 4961 ELADÓ Liliom é3 Géza utca sarkán cca 500 négyszögöl telken épült 3 szoba, előszoba és mellékhelyiségekből állójtiszta tégla épület. ^963 2 Jó karban évö gyerekkocsi eladó. Hat ház utca 5. 4& 7 2 Eladó: méh kapiárak kiépitetC kerettel, 2 darab ágysodrony. Ujszőlő utca 1C9. 4SC5 Férfi kerékpár eladó. Varosházán kapus­nál. 4967 Egy jó állapotban lévó márkás férfike­rékpar eladó Deák Ferenc utca 54 aiatt. 4507 Levelezőpartnert keres egy vígkedélyes 54 éves zsidó nö, lehet vidéki is „Barát ság" jelige a kiadóban. 49s5 Egy komplett kovács szerszám eladó. Nánássy major N yirpazony . 4Í83 Egy márvány betétlapos jégszekrény eladó. Bethlen ut ca 61 . 4982 Elveszett 1920. január 25 bevésésü jegy­gyűrű. Megtaláló teljes értékét megkapja Cim a k iadóban , 4981 Egy rekamié, 2 fotel, egy virágálvány eladó. Selyem u tca 34 . 4877 Építkezéshez terméskő van eladó. Hat zel tér 3 . [ 'Magános, középkorú, intelligens asszony a háztartás minden térién magy gyakorlattal, házvezetőnői ál­lást keres vidékre-is. Cím a kiadó­ban. ^ Hat hold föld eladó, -a Felsőpázsi­ton. Értekezni Simosik József, Vargia­2 bokor. 485^ Ttadó, estleg bérletibe is 1000 m/m. ..Hoffher" cséplő tartozékaival. En­gedélymentes áí.ii'ókazám. Csilag Mi­hály, Nyíregyháza 1, Közép-u. 17. — Telefon: 31-81 . 4925 1 Cserépkályha eladó, estleg tégláért cserélve. Közép-utcai 13. 4926 lEliadó nagy leánderifia', fiatal, tele piros virágokká'!. Géza-utca 32. Egy jókairban levő Steyer-karékipár eladó. 'Kassa-utca 23. 4863 Lakásért iházmestari .teendőket vé­gezne, megbízltíató, igyermekiteilara. iparos házaspár. Címet a kiadóiba; kérem . 4942 Jókariban laviő kézi taliga eladó. Hunyadi-utca 24. 4941 iBlidió febéritankos 100-as Csepel­Megvételre keresek 2 karú községi fecskendőt. Bethlen-utca 81. 4939 iKomibinált szekrény, rekamié, ebédlők, háló, kiubgair.nitúra, asztal, székek, hangiktlámpas, eíbédlőkredenc. .virágállÚvány, előszolbagainnlitura, áió­tiikör, könyvállvány, feisitmiények, poncellániok, összekötő szőnyeg, elő­sziobalfail. Krámer Jenő bizományi le­rakata, Zrínyi Ilona-utca 9. (Udvar.) Megbízásból rneigl vétel r e keresek apróvadra, különösen viziva.dászafna bevezetett vizsla kutyát. Ruzsonyi Pál íegygvarüzileitlbe, Nyíreyházán. iFéliportála, pincés ház, gyümölcsös­sel eladó. Érdeklődni Tomiasovszkiy István, Örökösit öld II. sz., 4. szám. Bérbeadó 20 HP. magánjáró motor Mező-utca 20. ' 4989 Használt nagyméretű beltegség­manites méhkaptárok eladók. Árpád­utca 24. szám . 4949 Három 35 literes mézes kanna, állő íróasztal, viUainytfőző, tojást szállító láda, baromfikeltető gép olcsón eladó. Körte-utca 33. 4950 Egy dlairab oldalkocsis motorkarék­páír üzemképes állapotban eladó. — Cím: .Kossuth-tér, Rex-benzinikúit ke­zdőnek 4953 Műhelynek, ..raktárnak, esetleg üzeminek alkalmas világos nagy pincehelyiség kiadó. Bátihory-aitca 28. szám. 4897 Egér- és patkányfogó, fiatat faj­tiszta daxli kölyök eladó. Eszek-utca 4. szám. 4957 Márkás zongora. Joself Neser belesi rövid körpánlcéilos acéltőkés, antik bútorok, könyvszekrény, komót, iviit­nin, smizetek, íruhaszekrények, aszibái Krámer Jenő bizományi lerakiaita, Zrínyii Ilona-utca 9. szám. (Udvar.) Angóra nyúl 38. törzs, 80 válasz­tott, ketrecekkel olcsón eladó. Deák Ferenc-utca 50. 4975 Női és fiérfi .varrógépek eladók. Bocskai-utca 7. 4508 Kovács Sándor návire szóló ipar­igazolvány (könyvecske) szombaton elveszett. Becsületes megtaláló juta­lom elleniében adja Ibe dr. Bálint Ist­ván ügyvéd irodájába, Bercsényiiu. 3., I, em. A szerkesztésért felelős: Jéb« A kiadásért felelős: A Szabolcd Ofak lap lapkiad* betéti társaság. Kwriuff B. és Társa] kMátolaJdoaos. Nioewfott • .•Jftrfcw" Hlhlifita 9 mv*m }*ui & m. FiUfci Oren Kérdy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom