Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 224-250. szám)

1941-10-04 / 227. szám

12. oldal 3 2 J MTOWIDÉK •\BOLCSI HES HERLAP (Trianon 22.) 1941 október 4. Ejcpress hirdetések 15 «óig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. üj lakáját vizsgáltassa meg beköltözés előtt Nánássy féregirtóval Sváb és patkányirtószer kapható.— Kotsuth utca 9. Telefon ;935. sz Ha jól akar borotválkozni köszörültesson GARFUNKEL mőkBszörttsnél. Takarékpalota. Lakás dísze a szőnyeg melyet hasznavehetetlen rongyokból Ízléses, modern mintákkal, a legol­csóbban megszövi a BQdszentmihályi Háziipari SzOvöQzems Érdeklődés levelezőlapon. Rendelést felvenni házh oz megyünk . Kioszban (Bocskai u.) ma hurka-koibásx est 5-én egyéni benevezett kugli verseny 9 órai kezdettel. — Értékéé dijakkal INGATLANOK vételével és eladásával forduljon bizalommal GRONSPAN ingatlan irodához. Vay Ádám utca 10. sz. az udvarban Eladó: egy előszoba fal tükörrel, 10—15 literes demizeonok, 2 kisebb fahordó különböző faanyagok, üres ládák, vaslemezből nagyobb cégtáblák. — Megtekinthetők Széchenyi u, 5. alat Apróhirdetések KIADÓ LAKASOK Klilönbejáratu udvari bútorozott szoba kiadó. Ugyanott egy vaságy és vaá kályha eladó. Szent István utca 65. 5637 Klilönbejáratu utcai szoba cserépkály­hával, zart verandával bútorozva vagy bú­tor nélkül kiadó. Tompa Mihály utca 6. Háromszobás lakásf ürdőszobával kiadó Szarvas utca 13, 5651 Killönbejáratu csinosan berendezett szá­raz utcai bútorozott szoba kiadó. Liliom utca 23. 565 2 Utcai szoba előszobával bútorral vagy üresen kiadó Temesvár tér 2. 5663 Két szobás utcai lakás összes mellék­helyiséggel n«vember l-re kiadó. Debre ceni utca 61. 5672 Bútorozott szoba fürdőszoba használat­tal kiadó. Szent István ut 20, 5673 Nagyobb helyiség és feltétellel előszo­bás konyhás lakás kiadó. Ér utca 25. 4 szoba, konyha, mellékhelyiségekből állő lakás azonnalra is kiadó. Értekezni Dr. Farkas Imre ügyvédnél, Bocskai u. 1. Egy különbejáratu csinosan bútorozott utcai szoba kiadó. Kossuth utca 52. 5 szobás komfortos lakás kiadó azonnal vagy 1-ése. Clm a kiadóban. 5679 A flrarkesatésért f«c*V Jóba D4 A kdadáaéirÉ A Saftboloai Hír. lap lapkiadó betéti tármág. Karám B. éa Táreal Madótdajdww. BETÖLTENDŐ ÁLLASOK Ai Irsay gyárban vasesztergályosok ál­landó munkára ielvétetnek. 5414-3 Asztalos segédet keresek gyakorlattal. Cim a kiadóban. 5543-2 Segédet, jobb munkaerőt keresek azon­nali belépem. Kozma József fűszer cse­mege üzlet, Vásárosnamény. 56S3 2 Mindenes vincellért kerések. Csengeri Gyuiáné, Felsősima ». 5630-2 Takarékpénztár keres ázonnali belépésre keresztény gyors-gépirét. — Kézzel írott ajánlatok fizetési igény megjelöléssel, re­ferenciákkal „Szépírás" jeligére a kiadóba 5625 Jól főző mindenes bejárónőt 15 re fel­veszek. Vay Ádám utca 41. Jelentkezni délelőtt . 5637 Csapos felvétetik. Nagykorona Söntés. Intelligens gyermekszeretö leányt egy éves kislány mellé felveszek azonnal. — Ungár divatház. 5637 Egy bejárónő felvétetik azonnalra. Glo­viczky fényképész. 5643 Jól főző mindenest magas fizetéssel azonnalra vagy 15-ére felveszek. Luther ház B. II. em 4 . 5650 Főzni, vikszelni tudó rendes mindenest azonnalra felveszek, Cim a kiadóban. 5639 Főzó mindenes, aki baromfival és disz­nóval is tud bánni havi 50 pengő, minde­nes szobalány havi 40 pengő kezdéfize­téssel uriházba ezonnal felvétetik. Gyógy­szertár, Sajókazínc, 3623-3 Főznitudó mindenest és egy egészséges kislányt gyermek mellé 15 ére felveszek. Selyem utca 4. 5665 Nőiparískolát végzett gyakornokot és tanuló lányt felvesz Hoffmann varroda. — Bocskai utca 7. 5646 Beiárónét felvesz Bajomé, Bocskai u. 5 Intelligens fiatal lányt könnyű munkára fizetéssel felveszek. Balogh kötődé Luther utca 8. Bejáró leány Körte utca 39. szám alatt felvétetik. 5677 Tanulólányt felveszek. Turcsányi divat­szalon, Bocskai utca 11. 5680 Fiatal bejáró takarítónő felvétetik a dé­lelőtti órákra. Sóstói ut 44. 56S3 Egy borbélysegédet és egy tinulóleányt felvesz Héczey, Nagykorona. 5685 KÜLÖNFÉLÉ K Nyugdíjas nős katona altiszt gazdaság­ban irodai, magiáros vagy hasonló állast elfoglalna. „Munkaszerejő" jeligére a ki­dóba kér. 5622 Bérszántást vállalok 2 Cormik traktorra. Tóth János Kisléta . 5619 7nnnnrát m'ndennemü hangszert LUIlyUiai veszek, eladok és javítok. KVANDUK zongorakészitő hangszerüzlete Bethlen utca 3. 3022-8 43 éves, református, nős gyakorlati gaz­datiszt 21 évi nagygazdaságokban szerzett gyakorlati tapasztalattal ispáni állást keres 1941 januárra. Cim Baghy Terenc szám­tartó Konyárisóstófirdö, Fábrltanya. 5412-2 Vidéki úrilány teljes ellátást keres uri­családnál, lehetőleg a központban. Címe­ket a kiadóba kérem. 5624-2 Eladó Kiss Ernő utca és Kölesei utcai sarok emeletes ház. Dr. Lórencné, Szent István utca 38. 5533-3 Nagy mennyiségű sertéstrágya szalmáért vagy pénzért eladó. — Fejes Pál, Lőcse ut<;a 10. 5545-2 Főtt. krumplihaj nagy mennyiségben eladó. Fejes Pál pékmester, Friedman telep 5544-2 Kirakatok, irodák, rendelők, ma­gánlakások stb. ablakai nak tisztítá­sát, valamint festés utáni kitakarítá­sát jutányosán vállalom. — Szíves megrendelést kér RE1CH, Egyház­utca 18. szám. ZONGORA József Berger, József Riedl, bécsi gyárt­mányú, antik komót, szekreter, íróasztal, ruhaszekrények, asztalok, festmények, por­cellánok Krámer Jenő^bizományl Ierakata, Zrinyi Hona utca 9. udtrar. Családiház, bérház it föld, villa, telek, ssöllö és gyümölcsös vételével-eladásával forduljon Mratá ingaliaBforgafnii irodához lllnnUzi, Széekiivl it I. Nfirtlzpilota. Jeitloa 601. Egy mángorló és egy fogorvosi üveg­szekrény eladó. Kossuth utca 49. 5630-2 Eladó ingatlanok A város központjában fekvő emeletes bérház, — !hat szobás nagy uri lakóház melléképülettel, főutcán — Négyszobás 30 évi adómentességú tégla épület felsze­relt fürdőszobával és minden mellékhelyi­séggel. — Háromszobás, hall, felszerelt fürdőszoba, szép udvar, tégla épület, jó helyen november hó 1-én elfoglalható. — Különféle lakóházak és jövedelmező bér­házak. Földek, szőlők, telkek, villák és egyéb ingatlanok. Dr. Tóth László Ingatlaniroda, Nyíregyháza Zrinyi Ilona utca 4. Telefon 6—15 5828-3 Újévi belépésre helyet keres idősebb mükertész. Érti a kertészet összes ágát, szőlő és gyümölcskertészetet is. — Kiss Bálint Kállósemjén, Kovács tanya, 5556 Gépész perfekt szakember 30 évi gya­korlattal gőzmalomba, szeszgyárba vagy bármilyen más üzembe azonnali belépésre állást keres. (Cint lványi István Nyíregy­háza, Géza utca 32. Ugyanott gyalupad van eladó. 5621 ZONGORA Egy jóhangu rövid gyakorló zongora ol­csón eladó. Megtekinthető Erdélyi János bizomáyyi lerakatában, Vay Adám utca 5. Telefon 888. Vennék egy 150—250 liter űrtartalmú használható szőlóprést é« egy szőlő kézi­darálót. Akinek van ilyen eladó kérem ír­jon Bendek Lajos Nyirpazony címre. Kertesz hcsszu gyakorlattal állást keres január l-re. Cim a kiadóban. 5645 Lisztesláda, jégszekrény, teknők, dézsa, puhafa asztalon, székek eladók. — Deák Ferenc utca 48. 5632 2 Megbízható idősebb asszonyt keresek, aki ápolást és háztartási munkát vállal. Cim Szohor Pálné, Luther ház. 5433 FIGYELEM Veszek használt ^bútorokat, esetleg teljes lakberendezést, keleti vagy magyar perzsa­szőnyeget, zongorát, pianinót, porcelláno­kat, dísztárgyakat, festményeket, stb. fizetek legmagasabb! napi árat. - Erdélyi János bizományi lerakat, Vay Ádám utca 5. sz. Telefon 888. Alkalmi vételek Egy kombinált szoba teljes berendezés (lak csiszoltbutor) 2'50x3'50 magyar per­zsaszőnyeg, antik bútorok, fa és kovácsolt csiilárok, festmények, porcellánok, dísz­tárgyak. Olcsó árak — Erdélyi János bizományi Ierakata, Vay Ádám u. 5. sz. Telefon 888. Tisztviselő november elsejére butorözott szobát keres esetleg reggeli és ebéd koszt­tal. Cimet a kiadóba kérem 5634 Uj korcsolya cipőre szerelve eladó. — Megtekinthető a gőzfürdő pénztáránál. Női divatszalonba segédlánynak elmen­nék egy éves gyakorlattal. Cim Ér utca 9 Munkában álló modern szövőszék el­adó. Gimnázium köz 1. 5639 Eladó: 1 gyermek mély és sportkocsi, egy összecsukható gyermekjászóketrec, 1 pár alig használt férfi 42-es csizma. — Tompa |Mihály utca 6. 5641 2 darab tapéta ajtót és használt téglát veszek. Debreceni utca 12. 5656 Tűzifa és szén üzlet jól bevezetve azon­nal kiadó. Sarkantyú Qtca 42. 5657 Központban különbejáratu bútorozott szobát keres katonatiszt azonnalra. Cimet a kiadóba kérem leadni. 5646 Egy jó karban lévő nagy sezlon eladó. Egy festő tanuló felvétetik. Lipcsei, Nyirfa tér 11. 5684 Eladók: 1 fedeles fekete Kőlber-kocsi, 1 sárga kocsi, 1 taliga, 2 tűzi fecskendő, 2 szekér, lószerszámok és egyéb gazda­sági felszerelési tárgyak. Reizman gazda­ság, Kótaj. 5647 SAMU JÁNOS OFB. engedélyes hirde­tései. Iroda : Debrecen, Deák Ferenc utca 7. Eladó ingatlanok, birtok Hajdú megyé­ben 112, 140 kh búzatermő fekete föld teherrel holdankéut ;400 pengőjével, 140 hold homok birtok tanyával holdanként 550 pengőjével, Szolnok megyében 258, 176, 70 hold holdanként 670 pengőjével, 21 hold 550 pengőjével. Debrecenhez kö­zel 30 hold jó homok birtok. Hajdúban szikes talajú 78 hold 35.000 pengőért, Debrecen városában bérjövedelmező házak villák, kisebb nagyobb házakra van meg­bízásom. 5638 Haszonbérbe keresek kisebb tanyás bir­tokot 50- 150 holdig. Cim a kiadóban. 5S60 Négyszobás, fürdőszobás, központban fekvő különálló lakásomat (azonnal is) el­cserélném kisebb különálló lakassa!. Aján­latot a kiadóhivatalba kérek „Lakáscsere" jeligével. 5664 Jó karban levő füszerberendezés eladó. Hunyadi utca 51. 5040 linpjo'tf lakberendezést, hálót, ebéd­f COlCr löt, kombinált szobát, irodai­berendezést, keleti, gépi szőnyeget, zon­gorát, porcellánt legmagasabb árat fizetek Krámer Jenó bizományi -ierakata, Zrinyi Ilona u. 9. udvar. Tűzifa és füstmentes kőszén beszerez­hető: Meilingerné, Viz utca 11. 5678 Nőtlen, fiatai őskeresztény oki. szesz­gyárvezető állást keres, állását azonnal betöltheti. — Cim ifj. Baghy Ferenc okL szeszgyárvezető, Kanyárisóstófürdő, Fábry tanya. 5413-2 Csepel segédmotorkerékpár eladó. — Kállói ut 31. Garaynál. 5681 Elveszett szombaton délelőtt egy ezüst női karkötő óra. Becsületes megtaláló ju­lom ellenében adja be Kert utca 18. alá. Úgyszólván uj állapotban lévő férfi ru­hák, bunda,, kabátok, hadnagyi uniformis és kabát, cipők eladók, Vasgyár utca 12. Parihír a l'S ha6zná, t világos hálók, ClaUUR ebédlők, szalongarniturá, re­kamié, 2 fotel, 6 lószörmadrac, ágy, Író­asztal, sezlontakaró, futószőnyeg ebédlő­kredenc, ebédlőszékek. Krámer Jenő bi­zományi Ierakata, Zrinyijllona u 9. udvar. Fehérnemű varrást háznál vállalok, vi­dékre is megyek Zombor utca 9. 5666 3 Egy esetleg két szobás lákást keres kis család. Cim Luther utca 7.2 5667 Elcserélnék rádiót sülyesztett gyermek­kocsiért. Szent István utca 16. udvarban. Felsőpázsit 57. tz. a Szűcs tanyán 13 hold szántó 3 és fél hold szőlő bérbeadó Érdeklődni Palitz, Bethlen utca 11. Egy ház lebontásra és egy telek eladó, Tűzoltó utca 3. 5670 Eladók: Uj motorpótüles, 2 fenyőoszlop 3 tólgyoszlop. Kiss Ernő utca 24. 5648 PERZSASZŐNYEGET veszek minden méretben, esetleg hibást is Fizetek igen magas árat. — Erdélyi János műkereskedő bizományi Ierakata, Vay Adám utca 5. Telefon 888. Délelőtti munkára bejárónőt keresek. Árpá d utca 16 . 5530 Eladó 2 ágy, trumó tükörrel, márvány­nyal, tükör. Selyem utca 27. Egy világos, jó karban lévő háló elköl­tözés miatt eladó. Liliom utca 22. Nagyobb méhészetet megvételre kere­sek vagy kezelésre vállalok. Cim a kiadó­hivatalban. 5687 1 «,

Next

/
Oldalképek
Tartalom