Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 99-124. szám)

1941-05-31 / 124. szám

12. oldal SZABOLCSI (Trianon 21.) 1941 május hó 30. Express hirdetések ­15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. MOLNáR ingatlaniroda Bethlen utca 1 Telefonszám : 829, Eladó: 3 szobás parkettás, 11 szobás, 4 szo­bás i adómentes fürdőszobás házak 3-tót 20 holdas tanyásbirtok, 3-40 holdas szőllőbirtokok, olcsón telkek a város belterületén, 150 kat hold á 750 pengő holdanként. INGATLANOK •ételével, eladásával és bérletével forduljon bizalommal GRÖNSPAN ingatlan irodához Vay Adám utca 10. (udvarban) Felvilágosítás díjmentes. Uj lakását vizsgáltassa meg beköltözés előtt Nánássy féregirtóval Sváb és patkányirtószer kapható. — Kossuth utca 9. Telefon : 742. sz KÖNYVEK szépirodalmi, szórakoztató, tudo­mányos, idegennyelvü és egyéb müvek, diszkötéses sorozatok, kifo­gástalan állapotban olcsón kaphatók: Könyvantiqoarinmban, Kossuth-u. 34 a). Mindenféle használt könyvet veszek. flp ró hirdetések 10 izólg 80 fillér, minden tovibbi sz« 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. KIADÓ LAS.ASOK Két egymásbanyiló bútorozott szoba 1—2 személy részére kiadó. Cim: Deák Ferenc-utca 40 292o Kíilönbejáratu bútorozott szoba jutányo­sán kiadó Bocskai-u. i7 , ugyanott eredeti festmények eiadók. Kíilönbejáratu bútorozott szoba kiadó Víz utca 6. sz. alatt. 2927 Luther utca 3. szám alatt 2 emeleti szoba irodának vagy műhelynek kiadó. 2931 Csinosan bútorozott kíilönbejáratu szoba azonnal, kiadó Szarvas u. 42. 2941 Utcai különbejáratu bútorozott szoba azonnal kiadó Hatzel tér 5. 2961 Nagy bútorozott szoba központon, úri­embernek kiadó. Cim a kiadóban. 2939 Kíilönbejáratu kertre nyiló bútorozott szoba kiadó Vay Adám-ü. 17. 2937 BETÖLTENDŐ ÁLLASOK Egy bentlakó mindenest azonnalra vagy elsejére keresek. Lőcse utca 8 2870-3 Algépész kerestetik éves állásra malom­ba. Cim Kozma fögépész, Büdszentmihály 2881-2 Tisztességes megbízható bejárólányt gyermek mellé azonnal felvesz Csaba Józsefné. Szent István utca 2. 2900-2 Bejárónőt azonnaira felveszek. Vay Ádám­utca 45 . 2892 Egy gyermekszerető leányt, aki takarí­tást és mosást önállóan végez, félveszek. Cim a kiadóban . 2875 Bejárónőt keresek azonnalra Buza-tér9 emelet. 2946 Megbtzható, szolid magaviseletű magá­nos nő. kisebb lakás takarításáért köz­ponti fűtéses bútorozott szobát állandóra kaphat. Nyírvíz palota 1. em. 2. sz. alatt. Kirakatok, irodák, rendelők, ma­gánlakások stb. ablakaiinak tisztítá­sát, valamint festés utáni kitakarítá­sát jutányosán vállalom. — Szíves megrendelést kér REICH, Egyház­utca 18. szám. Ügyes mindenes, esetleg bejárónő fel­vétetik Jókai u. 8. szám. 2905 Kirakatok, irodák, rendelők, ma­gánlakások stb. ablakaiinak tisztítá­sát, valamint festés utáni kitakarítá­sát jutányosán vállalom. — Szíves megrendelést kér REICH, Egyház­utca 18. szám. Fiatal mindenes bejárólányt keresek azonnalra Virág-u. 66 2938 BOR magasfoku zamatos sóstóhegyi ó rizling literenként 1 60—2 pengő termelő­nél Kert utca 18. 4x Fogtechnikus tanulónak fiút vagy leányt felveszek Jókai-u. 1. 2940 BOR magasfoku zamatos sóstóhegyi ó rizling literenként 1 60—2 pengő termelő­nél Kert utca 18. 4x Fogtechnikus tanulónak fiút vagy leányt felveszek Jókai-u. 1. 2940 Zongorahangolást javítást, hegedüjavitást csak szakemberrel végaztessen. KVANDUK zongorakészitő hangszerüzlete, Bethlen utca 3. 2450 10 Megbízható parketthez értő szobalányt keresek. Zrinyi Ilona u. 6. 2944 Zongorahangolást javítást, hegedüjavitást csak szakemberrel végaztessen. KVANDUK zongorakészitő hangszerüzlete, Bethlen utca 3. 2450 10 Fiatal bejáróleány Körte utca 39. sz. alatt felvétetik. 2945 Zongorahangolást javítást, hegedüjavitást csak szakemberrel végaztessen. KVANDUK zongorakészitő hangszerüzlete, Bethlen utca 3. 2450 10 Főzni tudó mindenest kis családhoz fel­veszek junius 15 re. Cim Ibolya illatszer­tár Rákóczi u. 2. 2935 Zongorahangolást javítást, hegedüjavitást csak szakemberrel végaztessen. KVANDUK zongorakészitő hangszerüzlete, Bethlen utca 3. 2450 10 Főzni tudó mindenest kis családhoz fel­veszek junius 15 re. Cim Ibolya illatszer­tár Rákóczi u. 2. 2935 Használt permetező-gép etadó, Ószőllő­utca 61. 2923 Megbízható mindenest felveszek Kos­suth u 71. 2902 Kompiett diófa hálószoba bútor eladó. Megtekinthető Bujtos u. 34. 2925 Gyermekszeretö mindenes.ányt kérések. Zenta-u. 8. 2964 Szolidabb leány bejárónőnek vagy eset­leg bentlakónak ajánlkozik jobb családhoz. Cim Buza utca 14 2922 Bentlakó vagy bejáró mindenest azon­nalra felveszek. Nyirfa u. 16. 2463 Átadó országút mentén füszerüzlet. Kiss Bercsényi-u. 2. 2947 Mindenes szakácsnő hosszú bizonyit 'á­nyokkal felvétetik. Rákóczi-u. 14. 2962 Vályog nagyobb mennyiségben eladó Ér-u. 52 szám alatt. 2955 KÜLÖNFÉLÉK Egy csinos gyermekágy, egy sportkocsi, egy asztalispór eladó. Selyem u. 38. 2949 Vennék a belterületen tulajdonostól 3 szobás adómentes házat. Ajánlatot Ér utca 42. szám alá kérek. 2884-2 Iparos özvegye 8 és 10 éves kisleányait, jobb családhoz örö^e adná. Cim a ki­adóba. 2952 :ALKALMI VETELEK Könyvszekrény, Íróasztalok, rekamié, asz­talok, székek, kombinált szekrények, fote­lok, rádió és jour asztalkák, világos és sötét hálók, nagy toalet tükör, kredenc, hintaszék, stb. olcsó árak. Erdélyi János bizományi lerakat, Vay Ádám utca 5 szám Telefon 888. Bocskai utca 57. számú ház 16 házhelyes telekkel sürgősen ELADÓ I 2947 :ALKALMI VETELEK Könyvszekrény, Íróasztalok, rekamié, asz­talok, székek, kombinált szekrények, fote­lok, rádió és jour asztalkák, világos és sötét hálók, nagy toalet tükör, kredenc, hintaszék, stb. olcsó árak. Erdélyi János bizományi lerakat, Vay Ádám utca 5 szám Telefon 888. Vennék hasinált gyerekkerékpárt Szín­ház utca 24. 2954 :ALKALMI VETELEK Könyvszekrény, Íróasztalok, rekamié, asz­talok, székek, kombinált szekrények, fote­lok, rádió és jour asztalkák, világos és sötét hálók, nagy toalet tükör, kredenc, hintaszék, stb. olcsó árak. Erdélyi János bizományi lerakat, Vay Ádám utca 5 szám Telefon 888. TEKINTÉLYES VETŐMAG MEGTA KAR1TAST és nagyobb termést eredmé­nyezhetnek a több éve, — direkt meg­rendelés nyomán megszerzett — legpre­cízebb, kanalas szerkezetű igen kedvelt sorvetógepeim, valamint egyéb speciális gépeimet is, raktáromról azonnal szállít­hatom. Továbbá : használt traktorok, csép­lőgépek, elevátorok, víznyomású olajsajtó, nagy szénaprés, tengerissáritógép, motor­lokomobíl, lóherefettőgép stb. gépezetek legelőnyösebben \ beszerézhetők esetleg cserélhetők Lichtmann-Lukács Vilmos gépkereskedésében Nyiregyházán, Horthy Miklós tér 3 Szőnyeg és facsillárok Egy 2x3 méretű szalon és több darab összekötő jó minőségű magyar perzsa szőnyegek, 6x12 és 18 ágas facsillárok nagy választékban kaphatók, jour, bár és kis rekamié asztalkák, olcsó árak, Erdélyi János bizományi lerakat, Vay Ádám utca 5. szám. Telefon 888. TEKINTÉLYES VETŐMAG MEGTA KAR1TAST és nagyobb termést eredmé­nyezhetnek a több éve, — direkt meg­rendelés nyomán megszerzett — legpre­cízebb, kanalas szerkezetű igen kedvelt sorvetógepeim, valamint egyéb speciális gépeimet is, raktáromról azonnal szállít­hatom. Továbbá : használt traktorok, csép­lőgépek, elevátorok, víznyomású olajsajtó, nagy szénaprés, tengerissáritógép, motor­lokomobíl, lóherefettőgép stb. gépezetek legelőnyösebben \ beszerézhetők esetleg cserélhetők Lichtmann-Lukács Vilmos gépkereskedésében Nyiregyházán, Horthy Miklós tér 3 ANTIK BÚTOROK Szalongarníturák, könyvszekrény, asz­talok, fotelok, íróasztalok, vitrin, komót, smizetek, ruhaszekréuyek, szekreter pohár­kredenc, brids sakk és kártyaasztalok. — Erdélyi János bizományi lerakat, Vay Ádám utca 5. Telefon 888. TEKINTÉLYES VETŐMAG MEGTA KAR1TAST és nagyobb termést eredmé­nyezhetnek a több éve, — direkt meg­rendelés nyomán megszerzett — legpre­cízebb, kanalas szerkezetű igen kedvelt sorvetógepeim, valamint egyéb speciális gépeimet is, raktáromról azonnal szállít­hatom. Továbbá : használt traktorok, csép­lőgépek, elevátorok, víznyomású olajsajtó, nagy szénaprés, tengerissáritógép, motor­lokomobíl, lóherefettőgép stb. gépezetek legelőnyösebben \ beszerézhetők esetleg cserélhetők Lichtmann-Lukács Vilmos gépkereskedésében Nyiregyházán, Horthy Miklós tér 3 ANTIK BÚTOROK Szalongarníturák, könyvszekrény, asz­talok, fotelok, íróasztalok, vitrin, komót, smizetek, ruhaszekréuyek, szekreter pohár­kredenc, brids sakk és kártyaasztalok. — Erdélyi János bizományi lerakat, Vay Ádám utca 5. Telefon 888. Egy jókaroan levő luxus féderes lalyiga ekhóval és egy három üléses homokfutó kocsi eladó. Kereszt u. 12 2958 TEKINTSE MEG az uj és használt bízomanyt bútor lera­katomat, olcsó árak mellett vásárolhat bú­torokat, szőnyeget, zongorát, festményeket dísztárgyakat, porcellánokat és egyéb lak berendezési tárgyakat. Állandóan változó raktár. Minden vételkénvszer nélkül tekint­se meg raktáramat. — Erdélyi János bizo mányi lerakata, Vay Ádám utca 5. szám Telefon 888. Egy jókaroan levő luxus féderes lalyiga ekhóval és egy három üléses homokfutó kocsi eladó. Kereszt u. 12 2958 TEKINTSE MEG az uj és használt bízomanyt bútor lera­katomat, olcsó árak mellett vásárolhat bú­torokat, szőnyeget, zongorát, festményeket dísztárgyakat, porcellánokat és egyéb lak berendezési tárgyakat. Állandóan változó raktár. Minden vételkénvszer nélkül tekint­se meg raktáramat. — Erdélyi János bizo mányi lerakata, Vay Ádám utca 5. szám Telefon 888. Elveszett egy női retiuúl benne vásár­lási igazolvány, OTtiA igazolvány a meg­találó a pénzt megtarthatja, gsak az ira­tokat juttassa vissza. 2906 TEKINTSE MEG az uj és használt bízomanyt bútor lera­katomat, olcsó árak mellett vásárolhat bú­torokat, szőnyeget, zongorát, festményeket dísztárgyakat, porcellánokat és egyéb lak berendezési tárgyakat. Állandóan változó raktár. Minden vételkénvszer nélkül tekint­se meg raktáramat. — Erdélyi János bizo mányi lerakata, Vay Ádám utca 5. szám Telefon 888. Egy jókarban lévő középnagyságú fü­szerberendezés eladó Hunyadi u. 51. 2965 TEKINTSE MEG az uj és használt bízomanyt bútor lera­katomat, olcsó árak mellett vásárolhat bú­torokat, szőnyeget, zongorát, festményeket dísztárgyakat, porcellánokat és egyéb lak berendezési tárgyakat. Állandóan változó raktár. Minden vételkénvszer nélkül tekint­se meg raktáramat. — Erdélyi János bizo mányi lerakata, Vay Ádám utca 5. szám Telefon 888. ELADÁSRA ÁTVESZEK lakberendezési tárgyiakat, komlbinélt szobát, hálót, ebédlt, zongorát, iroda berendezést, bőrgarnitúrát, poroellá­nokat, egyes bútordarabokat, legma­gasabb árban. Készpénzért. Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona-utca 9., udvar. MARKAS ZONGORA, kombinált sízek rény, rekamié, fotel, hálók, ebédlk, íróasztalok, ruihaszek­rények, konyhaiberendezés, sztalok, székek, női íróasztal, 3 lószőr mat­rac, vitrin, szekreter, festmények, porceliánok, Jókai Mór művei, 110 kötet, 3.50X4.5 argomán szőnyeg Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona-utca 9., udvar. Rf Banktisztviselő délutáni kÖDyvelést, le­velezést vállal. Megkeresét „Kereszténv" jeligére a kiadóhivatalba kérem. 2919 ELADÁSRA ÁTVESZEK lakberendezési tárgyiakat, komlbinélt szobát, hálót, ebédlt, zongorát, iroda berendezést, bőrgarnitúrát, poroellá­nokat, egyes bútordarabokat, legma­gasabb árban. Készpénzért. Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona-utca 9., udvar. MARKAS ZONGORA, kombinált sízek rény, rekamié, fotel, hálók, ebédlk, íróasztalok, ruihaszek­rények, konyhaiberendezés, sztalok, székek, női íróasztal, 3 lószőr mat­rac, vitrin, szekreter, festmények, porceliánok, Jókai Mór művei, 110 kötet, 3.50X4.5 argomán szőnyeg Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona-utca 9., udvar. Rádió és csillár eladó Kölcsey u. 29. Nagykárolyban füszerüzlet evangélikus bérlót keres. Felvilágosítás ugyanott. 2918 ELADÁSRA ÁTVESZEK lakberendezési tárgyiakat, komlbinélt szobát, hálót, ebédlt, zongorát, iroda berendezést, bőrgarnitúrát, poroellá­nokat, egyes bútordarabokat, legma­gasabb árban. Készpénzért. Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona-utca 9., udvar. MARKAS ZONGORA, kombinált sízek rény, rekamié, fotel, hálók, ebédlk, íróasztalok, ruihaszek­rények, konyhaiberendezés, sztalok, székek, női íróasztal, 3 lószőr mat­rac, vitrin, szekreter, festmények, porceliánok, Jókai Mór művei, 110 kötet, 3.50X4.5 argomán szőnyeg Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona-utca 9., udvar. Reprezentáló házvezetőnő állást keres. Cim a kiadóban. 2894 ELADÁSRA ÁTVESZEK lakberendezési tárgyiakat, komlbinélt szobát, hálót, ebédlt, zongorát, iroda berendezést, bőrgarnitúrát, poroellá­nokat, egyes bútordarabokat, legma­gasabb árban. Készpénzért. Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona-utca 9., udvar. MARKAS ZONGORA, kombinált sízek rény, rekamié, fotel, hálók, ebédlk, íróasztalok, ruihaszek­rények, konyhaiberendezés, sztalok, székek, női íróasztal, 3 lószőr mat­rac, vitrin, szekreter, festmények, porceliánok, Jókai Mór művei, 110 kötet, 3.50X4.5 argomán szőnyeg Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona-utca 9., udvar. Magányos idősebb ember hozzávaló egyedüli jobb asszonyt feleségül venne, kinek pár ezer pengő hozománya van. Személyesen vagy levélben jelentkezzen Szentmihályi ut 3. 2929 ELADÁSRA ÁTVESZEK lakberendezési tárgyiakat, komlbinélt szobát, hálót, ebédlt, zongorát, iroda berendezést, bőrgarnitúrát, poroellá­nokat, egyes bútordarabokat, legma­gasabb árban. Készpénzért. Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona-utca 9., udvar. MARKAS ZONGORA, kombinált sízek rény, rekamié, fotel, hálók, ebédlk, íróasztalok, ruihaszek­rények, konyhaiberendezés, sztalok, székek, női íróasztal, 3 lószőr mat­rac, vitrin, szekreter, festmények, porceliánok, Jókai Mór művei, 110 kötet, 3.50X4.5 argomán szőnyeg Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona-utca 9., udvar. MAV. 17 1/2 fafütésü szivógázmotor el­adó Szegényház-tér 8. «z. 2928 ELADÁSRA ÁTVESZEK lakberendezési tárgyiakat, komlbinélt szobát, hálót, ebédlt, zongorát, iroda berendezést, bőrgarnitúrát, poroellá­nokat, egyes bútordarabokat, legma­gasabb árban. Készpénzért. Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona-utca 9., udvar. MARKAS ZONGORA, kombinált sízek rény, rekamié, fotel, hálók, ebédlk, íróasztalok, ruihaszek­rények, konyhaiberendezés, sztalok, székek, női íróasztal, 3 lószőr mat­rac, vitrin, szekreter, festmények, porceliánok, Jókai Mór művei, 110 kötet, 3.50X4.5 argomán szőnyeg Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona-utca 9., udvar. Egy százas „Csepel" motorkerékpár el­adó Bethlen utca 60. 2933 ELADÁSRA ÁTVESZEK lakberendezési tárgyiakat, komlbinélt szobát, hálót, ebédlt, zongorát, iroda berendezést, bőrgarnitúrát, poroellá­nokat, egyes bútordarabokat, legma­gasabb árban. Készpénzért. Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona-utca 9., udvar. MARKAS ZONGORA, kombinált sízek rény, rekamié, fotel, hálók, ebédlk, íróasztalok, ruihaszek­rények, konyhaiberendezés, sztalok, székek, női íróasztal, 3 lószőr mat­rac, vitrin, szekreter, festmények, porceliánok, Jókai Mór művei, 110 kötet, 3.50X4.5 argomán szőnyeg Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona-utca 9., udvar. Fővárosi nyelvmesternő a nyári hóna­pokra német francia-angol nyelvórákat vállal. Érdeklődni Szántó könyvüzletben lehet. 2853 Légoltalmi veder, fecskendő ára 32 pengő. Megrendelhető Kreskaíné Bethlen­u. 35. 2953 Fővárosi nyelvmesternő a nyári hóna­pokra német francia-angol nyelvórákat vállal. Érdeklődni Szántó könyvüzletben lehet. 2853 Józsa András utca 5. Használt gazdasági szerszámok, szőllíprés, daráló és egy Kőrber-féle féderes kocsi jutányos árban eladó. 2904 Egy Hardpar 36 lóerős traktor jó álla­potban eladó - Érdeklődni báró Molnár urdalom. 2829 4 Józsa András utca 5. Használt gazdasági szerszámok, szőllíprés, daráló és egy Kőrber-féle féderes kocsi jutányos árban eladó. 2904 üfiÁfrÁfrűíl ffnnsjift (Abauj Torna megye.) A Felvidék legszebb fekvésű és mOUflLUJkClrr UíuU legkedveltebb üdülőhelye megnyílt Kényelmes szobák villanyvilágítással. Polgári árak mellett kitűnő ellátás. A gyönyörű fekvésű strand messze környék víg fiatalságának találkozóhelye. Fürdő meleg forrásának vize izületi bántalmak, idült női és gyomorbajok, gyen­geség, stb. ellen kitűnő hatásúak. A MÁV-val kötött szerződés értelmében a MAV alkalmazottak az illetékes pályaorvosnál kérjék beutalásukat a fürdőbe. — Kívánatra prospektust küld a fürdőigazgatóság. Három gyermek mellé rendes lelkiisme­retes idősebb egyedül álló asszonyt kere­sek. Vass András Nyirpazony Nyilaska­szőlő. 2866 Gazdasági ellenőrzésre, intézkedésre alkalmaznék azonnal komoly megbízható úrnőt, vagy nőtlen, gazdasági iskolát vég­zett korán kelő gazdát. — Személyleírás, végzettség, igénylés, levélben közlendő. Tomory Zoltán, Szabolcs község. 2864 Kállóstmjén határában 255 hold tagos birtok gyümölcsös, 15 hold dohány enge­dély rendes tanya bérbeadó. — Értekezni Virág utca 9. 2860 2 Német nyelv gyakorláshoz társalgó part­nert keresek. Címet a kiadóba kérek, 284T S5 holdas tanyásbirtok bérbeadó, idei feles terménnyel is átvehetőt Kertészetre, méhészetre, baromfi tenyésztésre alkalmas Szücsné, Jakus bokor 11. Ugyanott töven széna eladó. 2868 Eladók Fordsonok és alkatrészeik, vég­telencsiga, 900 mm Hoffher Kühne csép­lók, 350 AjS motorkerékpár tip top, utób­bit cseréinén. elevátorért. — Válaszlap Amszei Kisvárda. Telefon 107, 2899 Uj asztaltűzhely áthelyezés miatt azon­nal eladó. Deák Ferenc utca 79. 2877 Debrecenből üresen visszatérő fuvarost keresek par bútorhoz, Zoltánné, Kert u. 38 Bártfa utca 12 számú ház eladó. Ér­deklődni Pozsonyi pt 66 szám alatt. Eladó kocsi. Fekete, bőrfedelű, vasab­roncs kerekekkel, két lovas, teljesen jó karban Nádor utca 2 2886 Eladó többféle építőanyag, ajtók, abla­kok, stb. Belsőkörut 47. 2887 4 darab uj Rabiak 90x160 spalettával el­adó. Kiss Pál Pazonyi ut 29. 2891-2 2 darab jó karban lévő ruhaszekrény is, 1 ebédlöszekrény, megbízásból eladó. — Megtekinthető* Mészáros asztalosnál, Kiss Ernő utca 20. 2850 15-2.000 P-ős évi tisztahozamu vállalkozáshoz komoly, tőkeerős társat keresek. Vallás nem fon­tos. Írásbeli ajánlatok Sürgős jeligére a kiadóhivatalban. 2960 Legalább 20 méter hosszú épületet nagy udvarral a város külterületén, azonnal bérbevennék Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérem leadni 2943 CEMENTÁRUGYARTÓ gépek eladók, központban csukható raktárhelyiségek ki­adók. TUzifaraktárnnk kiválóan alkalmas. Cim a kiadóban. 2944 Értesítem a nytregyházi husiparos ura­kat, hogy 1941. VI. 1 tői 1 drb. komplett marhabélért 450 P-t fizetek. Stefán József béltisztitó Mező u 16. 2942 ELADÓ INGATLANOK: Nyíregyházán központi fekvésű legjobb karban levő szilárd bérpalota értékes nagy telekkel: - Különféle adómentes lakó­házak és jövedelmező bérházak. — Nyír­egyháza környékén 600 m. hold, 300 h és 36 h. tanyás birtokok. — Nyíregyháza kö­zelében 25 h. elsőrendű fajszőló, 1000 drb. nagyrészben termő nemes gyümölcs­fával, továbbá 18 m. h. 8 éves középtörzsfi Jonathan almafa. — Sóstóhegyen 5 h. fajszőlő épülettel. — Villák, telkek, szőlők, földek, malom és egyéb ingatlanok Dr. Tóth László ingatlaniroda, Nyíregyháza Zrínyi Ilona utca 4. Telefon 6—1 5 Ma kertmegnyitó a Dobos bácsi vendéglőben, a közkedvelt Varga Ritá művésznő szórakoztatja min­den este a közönséget. Rákóczi-u. 6. 2903 Harisnyakötő és villamos szemfelszedő műhelyemet junius 1-től (Rákóczi-utca 4. sz. alól Luther-utca 8. szám alá helyezem. (Luther-palotával szemben.) — Ezentúl is kérem a n. é. közönség szíves pártfogását. BALOGH MARGIT 2950 A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hír­lap lapkiadó betéti társaság. Kovács a és Társai kiadótulajdonos. Nyomatott « „Mericur"-nyomdában, Nyire^yháeén, Borcstojri-utes 9. ma. Feldós: Oraetz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom