Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-15 / 38. szám

10. oldal Molnár ingatlaniroda, Kálvin tér 14. Eladó: 2-3-4 szobás adómentes házak, adómentes emeletes, bérházak, — Olcsó búzatermő tanyás jbirtokok. Kiadó bérbe 30 holdas gyümölcsös a város alatt, termő fákkal, §0, 1000 holdas szeszgyárral vidéken 15 km körzetben. Telkek a város belterületén 2 h. szőlő, 8 h, föld 11000 P felszereléssel £jcpres$ hirdetések 15 szóig 1 F 50 fillér, minden további szó 10 fillér. INGATLANOK vételével, eladásával és bérletével forduljon bizalommal GRÜNSPAN ingatlan irodához Vay Ádám u. 10, (udvarban) Felvilágosítás díjmentes. Frissen érkezett sváb és ruszüirtó por és biztosbatásu patkányirtószei kapható NAMASSY CIANOZŰNAL Kossuth utca 9. Telefon : 427 Füzőszalonomat újból megnyitottam. Legmodernebb ftlzöhet és gyógyfüzöket a legolcsóbb árban készítem. Szives támogatást kér ÖZV. P0LLAK IMRlNÉ Egyház utca 4. Kerekes ház. Cserépkályha, tűzhelyek javítását, tisztítását, uj kályhákat jutányosán készít Scbimann kálybásnesler Buza utca 9. — Mont-Blanc Tintakuli). tókélatea. Kapható Jóba papírtzletban. TeUIóni 77. tzám. (x) Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további sz<? 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6( fillér, minden további szó 6 filléi KIADÓ LAKASOK JgUtcai különbejáratu bútorozott szoba fürdőszoba és lifthasználattal -kiadó. — Takarékpalota 11. em. 4. 841 Ötszobás lakás — parkett — fürdőszoba május l-re kiadó. Kossuth utca 25. szám. Háromszobás fürdőszobás lakás május 1­re kiadó, Ószőlő utca 83. 755 Utcai butozott szoba fürdőszoba hasz­nálattal azonnal kiadó, Dohány utca 6. Teljesen különbejáratu csinosan bútoro­zott utcai szoba kiadó. Bocskai utca 55. 4 szobás fürdőszobás lakás május l-re kiadó. — Ugyanott különböző háztártási cikkek eladók, Szent István utca 32. 901 4 szoba, fürdőszoba, mellékhelyiségek­ből álló lakás a központban május 1-ére kiadó. Ugyanott 2 szoba irodának, vagy lakásnak kiadó. Cim a kiadóban. 900 A u«rkcMt*»ért lalaltsi JA* M*k A kiadásért lalal&»i A teabeiml lapkiadó batéti tántuátf. Kovánk ». éa Társai kUdótalaktowtt (Trianon 21.) 1941 február hó 15. BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Gépész-kovácsot felveszek április"Pre. Stern Samu Téglás, Szárhegytanya. — Ugyanott egy kerékgyártó is felvétetik. 813-2 Falusi plébániára szerényigényü rend­szerető uri házvezetőnőt keresek. Cim a kiadóban. 809 Önnállőan dolgozó [nőisegédet keresek női fodrászatomba, esetleg érti a férfi fodrászatot is, fizetés {megjelölve. Trojna Ferenc Sárospatak. 762 Tisztességes mindenes szobalányt azon­nal felveszek. Nyírvizpalota III. 12. 890 Ügyes mindenes jó bizonyítványokkal felvétetik. Jókai utca 8. 836 Nyugdíjas főtisztviselő felesége, özve­gye, árvája, vagy hasonló társadalmi állású egyén 2—3 hónap alatt úrias foglalkozás­sal, minden előtanulmány nélkül 6—800 P-őt kereshet. Megkeresések „Pénzt ke­resni nem szégyen" jeligére a kiadóba. 894 Gyümölcs és szőlőkertészt keresek 50 holdas telepemre azonnalra. Ajánlatot kér Lőcsei Dabrecen, Rákosi Jenő u. 8. S61 Jómegjelenésü gyors számoló kiszolgáló leányi hentesüzletbe azonnal felvsszek. — Hegedűs András Nagykoroná épület. 866 Gyakorlattal bíró mindenes konyhalányt félvesz a Jegyzötanfolyam. 864 Parketthez értó megbízható bejárónőt keres délelőttre a Jegyzötanfolyam. 865 KÜLÖNFÉLÉK Idősebb jó munkás borbélysegéd állást keres. Cim a kiadóban. 812-2 Különféle használt traktorok, cséplőgépek stb. gépeimből oly módon is eladók, hogy a vevők a vételár egyrészét fizetnék kész­pénzben és a hátralékot több év alatt ter­ményben is kiegyenlíthetik. Így e gépek munkálati termény keresetéből, esetleg néhány év alatt önmagukat kikereshetnék, Hasonló módon adok a raktáromon tároló kedvelt gyártmányú használatlan uj sor­vetőgép s egyéb gépeimből, hogy ezek beszerzését a gazdáknak megkönnyítsem. Esetleg csereüzlet is létesíthető Lichtmann-Lukács Vilmos gépkereskedőnél Nyíregyházán, Horthy Miklós tér 3 Ugyanitt egy Ozletketység amoal Is Matt. Kirakatok, irodák, rendelők, magánla­kások, stb. ablakainak tisztítását, valamint festés utáni kitakarítását, parkettek be­eresztését, fényezését jutányos áron válla­lom. — Szives megrendelést kér RtICH Egyház utca 18. Ószöllő utca 31. számú ház elköltözés miatt eladó. Megtekinthető délután. 814-2 Hanotnag l-l literes kitűnő állapotban eladó. Bethlen utca 75. 817-3 Dohánypajta 12 fiókos, állomás közelé­ben eladó. Cim a kiadóban. 823-3 Keresünk minél nagyobb és több szo­bából álló lakásokat és raktárhelyiségeket katonai raktár céljaira. Értekezni lehet 12 gy. ezred 1 zászlóajának gazdasági hivata­iaban 8-13 óráig a Damjanich latanyában 827-3 Megvételre keres kifogástalan állapotbon levő mészáros hus-jégszekrényt a Korona szálloda Telefon 36. 779-3 FÖLDBÉRLET: A Büdszentmihályi ut mellett, a várostól 1 és fél km re fekvő 20 m. hold területü Antal féle tanyásbirtokot szőlővel, gyümölcsössel és a szükséges gazdasági eszközökkel 6 évre haszonbérbe adom. Érdeklődni lehet naponta délután 2 és 3 óra között Bethlen utca 37. alatt 836-6 Üvegfalat 5—6 métert és egy kis pultot megvételre keres Korba mentabeváltó iroda Kótaji utca 3. Telefon 764. 853 2 Kovách Ödönné Gégény, keres szép vi­lágos négy nagyszobás lakást bérbe május l-re, vagy junius l-re. 782 Eladó hálószoba bútorok. Megtekinthető délután 1—4 ig. Szent ktvén utca 22. Ujszőlő utca 106 számú ház, a Himes ben 266 négyszögöl szőlő egy használt Steyer ballon kerékpár és tóbb háztartási cikk eladó. Érdeklődni Ujs őlő utca Ip6. Családi házat, bérházat, földet, telket és mindennemű közvetít ingatlant Arató m. kir. föidmivelésügyi minisztérium által engedélyezett INGATLANFORGHLMI IRODAIÉ Nyíregyháza, Széchenyi ut 1. Nyírvíz-palota. — Telefen 601. Lábon álló kosárfüz eladó. — Haraszti László Napkor. 810 Mindenfajta jó karban lévő férfiruhákat, cipőket, fehérneműt, stb. veszek. Zsibáru üzlet, Kossuth utca I. 826-4 Használt zongoraládát veszek. Közép-u. 11. szám- 8 8 Zongorát vagy pianinót készpénzért vennék. Ajánlatokat a kiadóba „Készpénz" jeligére kérem leadni. 700 Ablakok gazdasági épületekre, cse éd­Iakásra igeu jutányosán eladók 100x100, 75x100 és 45x100 méretekben. Szentmihályi ut 1. szám. 781 10 i0 fiókos jó állapotban lévő dohány­pajta eladó. Katz, Tiszanagyfalu. 816 2 27 hold föld tanyával a Sóstó alatt el­adó. Érdeklődni Kótaji utca 51. 833 Mindenes főzönő, ki a kóserkonyha ve­zetéshez ért l-re állást keres. özv. Czuk­kermann Adolfné Kossut-u. 6í. 11. ajtó. ZONGORÁT, pianinót, harmőniumot, táskagramofont, vagy egyéb hangszereket a legmagasabb napi árban készpénzért megveszem — Erdélyi János hangszerkereskedő, bizo­mányi lerakat, Vay Ádám utca 5. ÁTVESZEK KÉSZPÉNZÉRT használt bútorokat, ebédlőt hálót, bőrgar­nitúrát, kombinált szekrényt, antik bútort, zongorát, perzsaszőnyeget, festményeket, porcellánokat, dísztárgyakat, szobrot stb. készpénzért a legmagasabb napi áron át­veszem. Erdélyi János bizományi lerakat, Vay Adám-u. 5. Uránia mozival szemben. Szépen himzétt kék ágyhnzat eladó. — Solyom utca 36-1 843 Vadonatúj fürdőkád melegítő kazánnal elkőltözes miatt eladó. Cim a kiadóban. 850 ALMA jonathán és Törökbálint kapható nagyban és kicsinyben 80 fillértől. Szarvas utca 13. 844 Egy fiatalembert vagy diákot teljes ellá tásra elfogadok, Egyház utca 14. Lászle utca 7. számú ház eladó. Érdek­lődül a kórházi sebészeti portásnál. 849 Debreceni utca 43. számú ház eladó. Lebontandó épületek anyaga |tégla és faanyag eladó Görögszállás tanyán. — Érdeklődni Nyíregyházán Deák Feren-u. 7 Komplett háló, íróasztal, nagy fotelágy, asztalok, ebédlőkredeec, könyvszekrény, fotel, ruhaszekrény, komót, vitrin, bider­mayer garnitúra, toalet tükör. — Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrinyi Ilona u. 9, udvar. ANTIK BÚTOROK Szekreter, komót, íróasztal, vitrin, iró­asztalos komót, bidermayer garnitúra, ru­haszekrény, asztalok, könyvszekrény, már­kás festmények, porcellánok. Krámer Jenő bizományi|lerakata, Zrinyi Ilona- u. 9 udvar 3 szobás mellékhelyiségekből álló adó­mentes ház eladó Rózsa utca 22, 899 404 tojásos keltetőgép, nagyobb villa eladó Sóstói ut 57 alatt. 877 ALKALMI VÉTELEK Hálószoba, uriszoba, teljes berendezés, kombinált szekrény, iroda garnitúra, író­asztal, kártyaasztal, komót, magyar perzsa összekötő szőnyegek, márkás festmények, zongorák, porcellánok és dísztárgyak. — Olcsó árak. Erdélyi János bizományi le­rakat, Vay Ádám utca 5. — MONT-BLANC töltőtoll, állandó ír­ták, nagy választékban Jóba papíriUla­Wban. U) Egy ebédiőberéndezés ésj egy bronz­csillár eladó. Szabadka utca 4. 882 Jómenetelő füszerüzlet házzal eladó. — Ujszőlő utca 48. Kovács Károlyné. 884 Egy komplett .községi pálinkafőző eladó Hungária vastelep, Széchenyi ut 8. 883 A m. kir. p ü. miniszter 17745. V. 1940 számú rendelete értelmében 60 évtől 85 éves korig bárki beírathatja vidéken lakó hozzátar­tozóját is 270, 540, «00 P temetkezési se­gélyekre Karasz János temetkezési üzleté­ben, Luther utca 1. Nyíregyháza, 885 1070 mm. Nicholson gőzgarnitura eladó. Rákóczi utca 4. házfelügyelő. 893 Himeskert Kótaji ut 31 sz. ház. Ugyan­ott méhkaptár eladó. 892 Rigómadár jelmez eladó. Pacsirta u. 20 Töltőtoll állandó öröm. J óbánál nagy választék. — Tangóh&rmóalkák hegedűk ujjak és használtak, Iskolahar­mónium legolcsóbban. Zongoráhangoiás, javítás Hangszerüzlet, Bethlen utca 3. Egy v agy két |ló után való stráfszekér eladó. Bujtos utca 56. 888 Keveset hasznát szoba vaskályhát kere­sek megvételre. Bercsényi utca 13. hivatal­altiszt. 887 Pista okvetlen váróra 16-án vasárnap este a |Szendenczky tánciskola jelmezes estéjére. Bessenyei tér 2, em. — Médi. Középkorú jó főzőnö ajánlkozik 17 éves leányával helybe vagy vidékra. Hummerné Ujkistelekiszőlő 5. 898 Autógarázst keresek bérbe. — Cimet x kiadóba kérek. Vörösréz üstöt kerese'í megvételre. Cimet a kiadóba kérem leadni. 897 KERESKEDELMI nyomtatványok levélpapír, számla, memoran­dum, cégkártya stb. egy vag$! több színben nyomtatva, ízléses kivitelben, jutányos árbatf készülnek OROSZ KÁROLY nyomdaüzemében Nyíregyháza, Sürgősen eladó 4 szobás adómentes felszerelt fürdőszobás adómentes, nagy udvarral, a Károlyi tér közelében 15.000 oengcért, — 3 szobás adómentes, felszerelt fürdőszobás, villamos megálló megálló mellett 12000 pengőért. 5 szobás a város központjában kedvelt helyen teljes komfcrttal. Bérházak üzle­tekkel, lakásokkal, nagy jövedelemmel. — Tanyásbirtok 100, 2C0, 400 holdas prima fekete föld 500—580 pengőért holdanként. Bauberger adás-vételi és földparceíiá uodaia — Bencs L.-tér 1. Telefon 845. (pótfüzet) a uMaffcav' ••reetayi-etw 9, aa. alatt. P«M«u Orm Káraá*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom