Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-22 / 44. szám

10. oldal Versenytárgyalási hirdetmény A kemecsei református egyház lelkészlak és lelkészi hivatal újon­nan való megépítésére, a régi épü­let behssznáiható anyagának figye­lembevételével ajánlatokra pályázatot hirdet. Az építkezés a versenytárgyalási hirdetmény lejáriától számított 10 napon beltl! megkezdendő, 8 hét alatt tetft alá húzandó és teljesen készen folyó évi szeptember 15-én átadandó. A versenytárgyalás pályázatának beadási határideje f. evi március hó 10. napjának déli 12 órája A terv és ajánlati űrlapok meg­tekinthetők és kaphatók a ref. lel­készi irodában. Kemecse, 1941. február hó 21. Reformátu; presbitérium. Express hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. INGATLANOK vételéve!, eladásával és bérletével forduljon bizalommal GRÜNSPAN ingatlan irodához Vay Ádám u. 10, (udvarban) Felvilágosítás díjmentes. Használt kerékpár külső- és belső gnmit bármily állapotban átvesz Knharek műszaki üzlet Zrínyi Ilona utca 8. sz. frissen érkezett műM por és bizioshatásu patkányirtószei kapható NANASSY ClANOZÖNAL Kossuth utca 9. Telefon : 427 Füzőszalonomat újból megnyitottam. Legmodernebb fűzőket és gyógyfüzőket a legolcsóbb árban készitem. Szíves támogatást kér ÖZY. POLLAE IMRlNÉ Egyház utca 4. Kereices ház. Peresügyek kezelésében jártas tisztviselőt feívesz biztosító­intézet. Ajánlatokat kiadóhivatalunk továbbit. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további szí­8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6C fillér, minden további szó 6 fillér. KIADÓ LAKASOK "" Cserépkályhás szoba, előszoba, kony­hának is használható, bútorral, vagy anél­kül április l-re kiadó. Gimnázium köz 3. Megtekinthető délelőtt. 971 Egy bútorozott szoba kiadó. Buza-u. 6, Teljesen különbejáratu utcai szoba bu­tornélkül tisztviselőnek [kiadó. Érdeklődni a kiadóban. 970 Különbejáratu utcai bútorozott szoba imagános férfinek kiadó. — Ugyanott egy szép szalongarnltura is eladó, — Cim a kiadóban. 967 tjL/^iiifPL^ag S?ABOiC»l HSIAP (Trianon 21.) 1941 február hó 22. 2 szobás udvari lakás március l-re ki­adó. Bocskai utca 46. 965 Különbejáratu utcai bútorozott szoba cserépkályhával azonnal kiadó. Nyár-u. 6. Utcai 3 szobás lakás május l-re kiadó. Pacsirta utca 20. 978 6 szobás fürdőszobás lakás kiadó vagy eladó. Szent István utca 32. — Ugyanott különböző házibutorok is eladók. 1022 Különbejáratu szépen bútorozott szoba vízvezetékkel központban kiadó. Nyirfa tér 13. 1019 4 szobás, fürdőszobás, mellékhelyisé­gekből álló lakás a központban május 1­ére kiadó. Ugyanott 2 szoba irodának, vagy lakásnak kiadó. Cim a kiadóban. 1025 Két szoba, konyha és egy különbejáratu csinosan bútorozott szoba március l tői kiadó. Kossuth utca 52. 1029 BETÖLTENDŐ ÁLLASOK •••^^••MaHiHB^ai Tanulólány női szalonba felvétetik. — Czirka Pál, Luther utca 3 947-2 Kalapszalonba segédlányt sürgősen fel­veszek. Szent István ut 9. 957 Főzőnaindenest jó bizonyítvánnyal már­cius 1 i belépésre keresek. Vay Ádám utca 65. 941-2 Komoly, megbízható mindenes szoba­lányt keresek 1-ére Kálvin tér V. jobbra. Férfi fehérnemű vasaláshoz elsőrendű vasalónőt keres. Faragó uridivat üzlet. Mindenes bentlakó lányt elsejére felve­szek. Károlyi tér 5. 931-2 Feltétlenül jobb, főzéshez és takarítás­hoz jól értő, rendes, tiszta mindenes al­kalmazottat keresek március l-re, esetleg azonnalra is. Rózsa utca 4. 986 Perfekt szakácsnőt keresek vidékre márciüs 1 re, vagy 15-re, Érdeklődni Kiss Károly cégnél. 987 Gépírásban jártas fiatalembert keresek közjegyzői irodámba írnoknak. Jelentkezés délután 3-tól 5-ig. Horthy litván. 973 Perfekt gép- és gyors írónő amennyiben jómegjelenésü, kifogástalan modora, őskeresztény úrilány, személyi adatait és családi körülményeit ismertető levélben kérheti felvételét a M. Kir. Ke­reskedelmi hivatal helybeli kirendeltségé­től. Postafiók 8. 972 Konyhalányt hosszabb gyakorlattal fel­vesz a Jegyzőtánfolyam. 1036 Mindenes főzőnőt március l-re felveszek. Jelentkezés vasárnap. Tamay Holló u. 29. Alkalmazunk azonnalra jómegjelenésü urakat, lehetőleg olyanokat, akik már ki sebb biztositások szerzésével foglalkoztak. Jelentkezés hétfőtől a Károlyi tér 13. sz. alatt. (Huray ház) Hivatalos órák délelőtt 9-től l2-ig. Délután 3 tói 6 órág. 1037 7 Jó bizonyítvánnyal mindenes főzönőt keresek elsejére. Selyem utca 17. 1039 Főző mindenes bejárónőt március 1 re felveszek. Szent István ut 7. 1027 Főzéshez értő, jó bizoayitványu minde­nest keresek március 1 re. Bethlen u. 46. KÜLÖNFÉLÉK Mindenfajta jó karban lévő férfiruhákat, cipőket, fehérneműt, stb. veszek. Zsibáru üzlet, Kossuth utca I. 826-4 Ablakok gazdasági épületekre, cseléd­lakásra igeu jutányosán eladók 100x100, 75x100 és 45x100 méretekben. Szentmihályi ut 1. szám. 781-10 Eladó városi Ingatlan Nyíregyháza belterületén 4 szobás uri lakóház; minden mellékhelyiséggel és 3 szobás adómentes épület felszerelt fürdő­szobával 1000 négyszögöl telekkel. Dr. Tóth László ingatlaniroda, Nyíregyháza Zrínyi Ilona utca 4. Telefon 6—1 5 748-5 Egyes antik bútorok Vitrin, cseresznye könyvszekrény, szekre­ter, komót, álló tükör, fekete bárok könyv­szekrény, diszasztalok 2 darab keleti sző­nyeg 1-50x1, íróasztal, Krámer Jenő bizo­mányi lerakata, Zrínyi Ilona utca 9, sz. Családi házat, bérházat, földet, telket és mindennemű közvetít ingatlant Arató m. kir. földraivelésiigyi minisztérium áital engedélyezett INGATLANFORGALMI IRODÁJA Nyíregyháza, Széchenyi ut 1. Nyirvlz-palota. — Telefon 601. Szabni, varrni tanítok. Czirka Pál szabó­mester. Luther utca 3. 946 2 Jó karban lévő használt söraparátutt veszek. Bujtos utca 35. 953 Gégény község 1 darab 3 éves kivalló kondícióban levő szimentáli bikáját levá gásra eladja A venni szándékozók aján­latukat adják be Gégény község elöljáró­ságához. 929 Egy jó karban lévó női vagy férfi ke rékpárt vennék. Cim Liliom utca 23. Egyes jobb magyarbélyeget, tömeget gyűjteményem részére veszek. Goldberger Virág utca 12. Keresek megvételre zongora szállítására alkalmas jö karban lévő üres ládát. Cim a kiadóban. 962 Nyíregyháza közelében feles dinyéseket keresek. Jelentkezni Nyíregyháza, Árpad utca 16. 968 Eladó jó karban lévő háromnegyedes fiu kerékpár. — Megtekinthető a kórházi gépésznél 966 Bizományi eladásra átveszek minden lakberendezési tárgyakat, úgy­szintén irodai bútorokat, zongorát, keleti kézi összekötő szőnyeget, keresek bőr­garnitúrát. Krámer Jenő bizományi lera­kata, Zrínyi Ilona utca 9. udvar. ALKALMI VÉTELEK A'ighasznált sötét háló madraccal sod­ronnyal, ebédlőkredenc, könyvszekrény, asztalok, fotelágy, íróasztal, konyhaágy, nagyfotel, 3'5x4'5 argamán szőnyeg ke­ményfa háló olcsó árban. - Krámer Jenő bizományi lerakata, Zrínyi Ilona utca 9 udvar. Eladó egy bordó makkart selyem hor­golt asztalterítő és egy ekrü horgolt füg­göny. Reich, Egyház utca 18. 2 daráb kaparógép, járgány, tengerida­ráló, egy 6 os szántó eke készlet. Kovács János Szentmihályi ut 10. 964 Használt kanalas vetőgépet veszek és szakszerű javítását vállalom. Kovács János Szentmihályi ut 10. 963 Antik szalongarniíurát keresek megvé­telre. Címet a kiadóba kérem leadni 932 Mindenes szakácsnő állást keres. Vidékre is. Körte utca 6. balra. 2 éve épült istálló, 5 méter hosszú, 5 méter széles, csereptetővel, 2 vasráccsal és ajtóval sürgősen, olcsón eladó. Mező utca 15. 979 k vidéki uriközönsÉQ kedvenc hotelje az Esplanade nagyszálloda, Budapest, III. Zsigmond utca 38/40. — Telefonok J51-735. 151-738. 157-299 Szemben a világhírű Lukácsfürdővel és Császár-fürdővel, a Rózsadomb alján. Teljes komfort, folyó melegvíz, köz­ponti fűtés. A Nyugati pályaudvartól 1 kisszakasz távolságra. A szálloda teljesen átalakítva, uj veze­és alatt áll Elsőrangú cafe restau­rant polgári árakl — Olcsó szobák pensióval, vagy anélkül. Hosszabb tartózkodásnál külön ENGEDMÉNYEK. ­Házak, telkek jó helyen, olcsón eladók. HAUBERGER iroda, Nagykorona épület. Telefon 8-45. 981-3 Két háromszobás lakást keresek május J-re. Kovács, Pacsirta utca 36. 1074 JUHLEGELÖ 40-50 m. hóid gyep és ugvanannyi legelő kiadó. őzv. Horváth Mihályné Hete. u p Tarpa. Bereg megye ANTIK BÚTOROK Komplett női szoba, bidermayer nagy szalongarnitura, háromajtós könyvszekrény­rokokó francia szalongornitura, karosszék szekreter, vitrin, komót. — Tekintse meg bizományi lerakatomat minden vételkény­szer nélkül. jfErdélyi János bizományi l'e­raka, Vay Ádám utca 5. Uránia mozival szemben ALKALMI VÉTELEK Hálószobák, ebédlő berendezés, kombi­nált szekrény, jour és bár tolókocsik, karosszékek, nagy toalet tükör, deák író­asztal, eredeti márkás festmények, porcel­lánok, szobrok, dísztárgyak. Olcsó árak. Erdélyi János bizományi lerakata, Vay Ádám utca 5. Figyelem ! Zongora, píaninó, harmónium, gramofon és egyéb használt hangszereket a legma gasabb napiárban megveszem. — Erdélyi János hangszerkereskedő, bizományi lera­kat, Vay Ádám utca 5. KÉSZPÉNZÉRT ÁTVESZEK használt keleti vagy gépi szőnyegedet minden méretben, bútorokat esetleg teljes lakberendezést, zongorát, pianinót, gra­mofont, festményeket, porcellánokat, disz tárgyakat Erdélyi János bizományi lerakat Vay Adám-u. 5. Uránia mozival szemben. Takarmányrépa és lucerna mázsá3 tételekben is kapható. Makovits tanya, Huszárlaktanya mellett 988 Két három szobás lakást keresek a Ko­vács Ist' án szobor környékén március* vagy április l-re. Leveleket a kiadóhiva­talba kérem. 985 Utcai két szobás lakást keresek belte­rületen május l-re Közvetitőtet díjazok. Címet a kiadóba kérem. 1013 Hunyadi utca 60 sz. sarok telek eladó. Érdeklődni Hunyadi Utca 62. 1014 Nyomatott a wM«rkw"-nyomdáha«i, Nyintfyháaán. Banyáajkb 3. m. FckUs: Orom Károly. 1—2 diákot vagy diáklányt elfogad tel­jes ellátással tanárcsalád. Kereszt utca 7 Egy füszerüzlet berendezés eladó. Árok utca 40. 1015 Eladó: ebédlő, szalongarnitura, lámpák függönyrudak, kártyaasztal, tükrös mosdó tükrös toalet asztal, stb. Villanytelep. 975-2 Villa a Sóstói nton eladó. Cim a kia­dóhivatalban. 976-2 Városhoz közel szőlő gyümölcsössel eladó, egy szoba, konyha mellékhelyisé­gekkel kiadó. Szent István utca 4. 1016 1070 mm Nicholson garnitúra eladó. Rákóczi utca 4. Házfelügyelőnél. 1018 Sárgarépa, kalarábé, petrezselyem, ká­poszta nagyban eladó. Nyirpazony község­háza 1023-2 Keveset használt cinbádog, kéménypár­kánv és kéményseprő járda eladó, Eszék utca 4. 1028 Fehér ágy sodronnyal ás fehér szekrény eladó. Kótaji u. 4. 1020 A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hír­lap lapkiadó betéti társaság. Kovács B. és Társai kiadótulajdonos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom