Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 122-145. szám)

1939-06-14 / 132. szám

4. SZABOLCSI HÍR LAP (Trianon 20.) 1939 június hó 14. EX*" 1 Tavaszi férfi szövetujdonságok, magyar és külföldi szövetek nagy választékban ! Női kabát és kosztüm divatszövetek! Selyemkülönlegességek! TAKARÉKOSSÁGI HITEL! Hartos megnagyobbított és korszerűen átalakított szövet, selyem, kelen­gye és szőnyeg üzletében. Vay Ádám utca 2. szám. Telefon 793, Takarékpalota, Tanyaiak: 1. Kisteleki b. Fazekas­raja, 2 Jakius b. Gulyás-raja. Kézigránát céldobás, csapatban Városiak: 1. Bajtársi szd. levente­raja, 2. 1917. évf. Dávida-raja. Tanyaiak: 1. Királytelek p. raja, 2. Halimos b. raja. Céllövészet, csapatban Városiak: 1. Baross Gábor cs. csa­pat levente-raja. Tanyaiak: 1. Király telek-szőlő levente-raj a. Kézigránát céldobás, egyéni Városiak: 1. Bácskai László, 2. Vitéz Viktor. Tanyaiak: 1. Fekete József Királytelek-puszta, 2. Mo­ravszki Mihály Nádasi b. Céllövészet, egyéni Városiak: 1. Tügyi András, 2. Ba­logh János, 3. Tihor Béla. Tanyaiak: 1. Szmolár András Manda II., 2. Balogh Mihály Felsősóskút, 3. Szmo­lár Milhály Súlyán b. Oktatók céllövő versenye 1. iifj. Prékopa István, 2. id. Pré­kopa István, 3. Ivánszky László, 4. La'bay József, 5. Horváth János, 6. Estók Lajos, 7. Hajnal István, 8. Es­tük József oktatók, illetve főokta­tók. Legkiválóbb segédoktatók Városiak: 1. Andriko János, 2. Fényes János, 3. Dávida Miklós. Tanyaiak: 1. Fazekas József, 2. Fazekas József Kisteleki b., 2. Gu­lyás János Jakus b., 3. Kiss Károly Királytelek p. Harctéri napló Junius 14. 1915. A 301. honvéd gyalogezred a galíciai Drohobics-környékén Li­tinia körül vivott harcai alatt Mars­chall Péter 7. honvéd gyalogezred­ben hadadród éjjel azt a parancsot kapta, hogy szakaszával a község mellett fekvő erdő szélén beásott ellenséget deritse föl. E feladatának végrehajtása közben Marschall had­apród nálánál jóval erősebb ellen­ségre bukkant, amely csakhamar minden oldal felől támadva körül­fogta szakaszát. Ámde Marschall hadapród nem ijedt meg, hanem embereit harsány buzdító szavakkal lelkesítve, rohamra vezette azokat és át is vágta magát az oroszok gyű­Nöi és férfi divatcikkek fehérnemű, ágynemű anya­gok, paplanok, takarók, harisnyák, kesztyűk nagy választékban, olcsón Mayer Ágoston divatüzletében, Nyíregyháza ZRÍNYI ILONA UTCA Takarékossági hitel. Telefon 5-37 rüjén. Egyetlen embere sem marad le. Lélekjelenléte, gyors elhatáro­zása és lelkesítő befolyása meghoz­ták az eridményt és ezt jutalmaz­ták elöljárói, amikor a kisezüst vi­tézségi éremmel kitüntették. Európai hirü a csodálatos gyógyhatású Hajdúszoboszlói Gyógyf ü rdő Fedett gyógymedencék. Ivócsarnokek. Inhalatórium. Strandfürdők T T FF, R.. 1 ~ L Megnyílt az uj csónakázó tó. nullamrurao J Uj napozó és pihenő csarnokok. A páratlan eredményes fürdő, ivó és belélegző kúrákra is alkalmas. — A csodálatos hatású gyógyfürdőt Hajdúszoboszló 73 és 78 fokos sós, jódos, brómos, hidrocarbonátos hévvizei táplálják. 3000 liter viz percenkint Magyar és német nyelvű ismeretekkel készséggel szolgál a fürdő igazgatósága. SPORT 5:2 re gyözött a NyTVE Kisvárdán fl NyKISE a PMÚV ot, a NyVSC a DEAC-ot győzte le VaBárnap három mérkőzés ját­szottak csapataink és ezúttal ismét három győzelmet értek el. Mind a három szép győzelem szép és érté­kes, amelyek a nyíregyházi futball főlényét mutatják. NyTVE —Kísvárdai KLE 5:2 Vezette: dr. Csaba. Imponáló fölénnyel és bajnokhoz méltó nagy játékkal hengerelte le a Nytve az otthonában eddig még ve­retlen és nagyon veszélyes kisvár­dai együttest. A vezető gólt Juhász fejeli, amit a félidő utolsó percében Scharf egyenlít. 1:1. Szünet után nagyon rákapcsol a Nytve és szebb­nél szebb támadásokat vezetve, most már gólokat is lő. Juhász lövi az első gólt, majd Mester hatalmas bombája 3:1-és Nytve vezetést je­lent. Szalay gólja után Farszky 4:2-re javit, majd a finisben Pakott révén 5:2-re emeli a Nytve a győzelmét. A Nytve jobb volt és megérde­melten nyert. A mezőny legjobb csapatrésze a pompás Gerda—Né­gyessy III,—Bulik fedezetsor volt. Da jó volt az egész csapat, amely igen jó kondícióban van és mint együttes is nagy játékerőt képvisel ma. NyKISE—PMÁV 2:1. Vezette: Bánsághy. Pompás mérkőzést és hatalmas kazdelmet hozott a két csapat talál­kozása, amely az utolsó pillanatig nyilt volt. Elején a Nykise rohamoz nagy lendülettel, de a csatárok lö­véseit nem kiséri szerencse. Neumann hatalmas lövése a kapufán csattan, majd sorozatos Nykise támadások \ után a P. Máv. védelem kapkod, | Erdei meglöki Kabait. amiatt ll-es, amit Neumann belö. 1:0. A P. Máv. r feljön, Tassy bizonytalan és Dtobni \ 20 méteres szabadrúgását Tassy ; gyámoltalanul beenged!. 1:1. A P. Máv. lendülete nem törik meg és Csémi egy labdát csak a gólvonal­ról lő vissa. Szünet után hatalmas iram, nagy küzdelem alakul ki és a közönség hallatlan izgalommal fi gyeli a játékot. A 40 ik percben ka­varodás a P. Máv. kapu e'őít, a biró hendszet lát és 11-est itál a P. Máv, eilen. A P. Máv. tiltakozik, két percig szünetel a játék, közben Drobnit kiál itják. A sorsdöntő 1 l-est Neumann belövi és ezzel a Nykise nyer 2:l-re. A Nykise lelkesen és jól játszott, de a PMáv, sem volt rossz. NyVSC—DEAC 4:1. Vezette: Egressy Pál. A feljavult Nyvsc szép játék után biztosan és megérdemelten győzte le a tartalékos DEAC-ot. Csete lövi a DEAC vezető gólját, amit Máté 1 l-esből egyenlít. Szünet után Csör­gei révén a vasutasok vezetnek 2 re, ekkor a DEAC 11-sét Bokor vádi, majd Nyvsc finis közben Bán­hidy egymásután két gólt lő és ez­zel 4:l-re győz a Nyvsc Jók: Máté, Bánhidy és Bokor, ill. Csete és Bo­bák. Egressy jól bíráskodott. 4 pont előnye van a NyTVE-nek a bajnokságban A Nytve győzelme és a PMáv. veresége következtében ma már 4 pont előnye van a Nytve- nek a baj­nokságban, amelynek valószínű győz­tese is már a Nytve. így tehát jö­vőre már Nemzeti Bajnoki méíközé­íeket láthat a nyíregyházi sporttá­bor. A Nytve nek még az Nyvsc, Nyírbátori SE és s Mátészalkai VTE az ellenfele, de nem valószínű, hogy ezen a három mérkőzésen leadná a 4 nont előnvét — Bélrenyheség és az ennek kö­vetkeztében fellépő emésztési nehéz­ségek, gyomorfájás, májduzzadtság, ingerlékenység és álmatlanság ese­tén az emésztőcsatornát reggel fel­keléskor egy pohár természetes „Fe­renc József" keserűvíz alaposan ki­tisztítja és így a gyomrot és a bele­ket fertőtleníti, továbbá a vérkerin­gést helyes útra tereli és az egész szervezetet felfrissíti. Kérdezze meg orvosát! inház Ma, kedden — Nem leszek hálátlan. Holnap, kedden este kerül bemutatóra Szilágyi László és Már­kus Alfréd Nem leszek hálátlan c. operettűjdonsáiga, A Budapesten több mint százszor színrekerült, vi­dám, szórakoztató, rendkívül mulat­ságos operett kedden este remek szereposztásban és kitűnő előadás­ban kerül színre. Műsorváltozás! Június 14-én, szer­dán este a példátlanul nagysikerű operettújdonság, a „Bubus" kerül színre. A plakáton szereplő „Utolsó tánc" későbbi időpontban kerül be­mutatásra. A „Bubus" nagy sikere után ítélve, bizonyosra vesszük, hogy a szerdai előadást is zsúfolt ház fogja végigtapsolni. Siessen jegyét biztosítani az Er­zsébet operettújdonság péntek esti bemutatójára! Nyitott ablak, a békeidők legmu­latságosabb katonaoperettje csütör­tököm este, „Ketten egy jeggyel" szerepel a színház műsorán. .lön! Erzsébet! A színi évad legna­gyobb művészi eseménye! Bemutató pénteken este! SZÍNHÁZI MŰSOR Kedd: Nem leszek hálátlan. Szerda: Bubus. Csütörtök: Nyitott ablak. Péntek: Erzsébet. Hofherr • Schrantz-Claytou-Shutleworth Rt. mezőgazdasá­gi gépeinek körzet képviselete. Mindenféle gépek EREDETI GYŰRI ÁRON irtschafter Ármin vaskereskedésében Nyíregyháza, Vay Ádám u, 3. Tel 90. Báli meghívók, alkalmi értesítések egy vagy több színben nyomtatva, jutányos áron készülnek OROSZ KÁROLY nyomdaüzemében, Nyír-

Next

/
Oldalképek
Tartalom