Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 49-73. szám)

1939-03-12 / 59. szám

4. oldd j vcmtfiP (Trianon 19.) 1939 márcias hó 12. Kárpitozott bútor beszerzéséni z bizalom kell s ft ez8l[e t w fl(lt a» szlr6zh8tí 11 8 Lef kovsts Zsigmond batsrgyárS raktáriban Nyíregyháza, Kossuth tőr 7. Törvényszék mellett. Telefen 256, szín — Saját bárpites műhely Express hirdetései Törött aranyat, ezüstöt brilüáas ékszereket legmaga­sabb áron rész Sánder Rezsi ékszerész. Teleion 220. Friss labdák, Az összes gyermekjátékokban ál­kndóan óriási választék. Biciklik, robogók, hinták, tornakészletek, Ping-pong labda, fltö és készlet leg­olcsóbban özv. Sándorffyaé üzletében Nyíregyháza, Nyirvizpa­lota, Vaiatl ut, Sóstóhegyi saiát termésű boraim literenkénti kimérését megkezdtem. KUHAREK Szarvas utca 33. Rózsakarók, rakatartók, fogasok, borcsapok, ké­sek, féstk, kefeáruk, dohány ét pénztárcák, gyökérpipák, pipaszárak, uájkaraóaikák legolcsóbb beszer­zési forrása özv. Sándorffyné Nyíregyháza, Nyirvizpalota, Vasúti at Poloskát felelősséggel irt Nánássy cuuaozó Kossuth atca 9. Telefon 648. Apróhirdetések KIADÓ LAKAflOK MODERN két szokás családiház elköl­tözés Miatt olcsói eladé. - Érdeklődni Sakanetz bútorcsarnokában. 1017-10 Két szoba, előszoba, konyha, kamrás lakás minden mellékhelyiséggel május 1­ér« kiadó. Rákóczi atca 11, 1291 KIADÓ Bfijtos utca 76, Kállói utca 58. két szokás családi házak, gyümölcsös kertekkel. Értekezni Bujtos ut ca 37. Utcai három szobás tiszta lakás május l-re olcsón kiadó. Értekezaiamásodik la­káskan. Bocskai utca 57. 1321 Kiadó magános kertes ház két szoba és összes mellékhelyiségek. Oszőlé utca 93. Értekezni Vay Ádám utca 17 . Különbejáratu utcai bútorozott szoba előszobával kudé. Vay Ádám utcá 17. 3 szobás utcai lakosztály cserépkályhák­kal. Bútorozott szoba kiad*. Körte u. 33. Kétszoba és mellékhelyiséggel lakás nájus l-re kiadó Buzatér 12 1286 Bútorozott szoba fürdőszoba használat­tal azoanalra vagy 15-re kiadó. — Cím a kiadóban. 1334 3 szoba hallos lakás fürdőszobával, folyó­vízzel és minden mellékhelyi­séggel MÁJUS 1-RE KIADÓ a Vay Ádám utca 32 és Nyirfa atca 3. szám alatt. Értekezni a Nyírvidéki Takarékpénztárnál. Kiadó május l-re Buza tér 9. szám alatt 4 szoba, hall, fürdőszobából álló modern I. emeleti lakás. — Megtekinthető 11—3 között 1274 3 szoba, hall, őszkomfortos különálló urilakás jé folyóvízzel a központbnn ápr l-re vagy május l-re kiadé. — Érdeklődni Debreceni utca 64. 1263 Kiad* egy 2 szobás különálló ház Ep­reskert utca 47. Bővebbet Károlyi tér 23. H. 4 . 12« Három szép utcai szoba, hall, konyha minden mellékhelyiségekből álló urilakás kiadó. Nádor utca 10. 1298 2 szobás magános lakás május I-re kiadó. Deák Ferenc ntcá 63. 1302 Két szobás lakás konyhával május l-re kiadó. Jósa András utca 5. 1333 Különbejáratu utcai kutorozott szoba kiad ó. Kölesei utca 31 . 1213-2 Szépen bútorozott kfllönbejáratu szoba Bethlen atca 46. szám alatt kiadó. 1315 Zrínyi Ilona atca 9. szám alatt két-há­rom helyiség irodának műhelynek kiadó. Bencs László tér 7 alatt 1 bolthelyiség 35 P-ért azonnalra, ugyanott 1 nagyszoba műhelynek is májas l-re kiadó. 1303 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK 15—16 éves megbízható leányt könnyű munkára jé fizetéssel falveszek. Cim az Ujságboltbaa. Főzni tudó fiatal mindenesleányt 15-ére felveszek. Cim a kiadóban. 1324 TANULÓLÁNYT felvesz Rakovszky di­vatszalon Takárékpalota. — Ugyanott leg­modernebb szabás oktatás. 12b2 Főzéshez értő tisztességes mindenest 15-ére felveszek. Gergelyfty gyógyszertár Tiszta miadenes fézőaőt keresek. — Bocskai utca 46. 1317 Parketthez értő Igyet miadenes szoba leány tizenötödikére felvétetik. Petőfi u. 6 Idősebb egyszerű katélikas házvezető­nőt kerei vidéki magányos. Kossuth b. 71 Jól főzó mindenest felveszek 15-ére. — Cim Geiger, Kat. Bérpalota III. em. 12. Főznitudé mindenest 15-ére felveszek. Rákóczi utca 32. 57 Előkelő biztosító társaság azonnali be­lépésre gyors gépírni tadó gyakornokot keres. Cim a kiadóban. 1338 Fiatal bejáró leány felvétetik — Körte utca 39. Perfekt nőtlen inast keresek április l-re vidékre. Jelentkezés Széchenyi utca 11. KÜLÖNFÉLÉ K Egy fekete női kosztüm és egy 13 éves fiúra valé felöltő eladé. Lftther tér 13. 1233-6 Borsmenta pálánta, elsőrendi minőségű eladó. Cim a kiadóbán. 1237-6 Eladé jutányos áron I. rendű gyümölcsfa oltvá­nyok, több fajta alma, körte, besztercei­szilva, nemes diófák. Jegenye nyár, kana­dai nyár, nyir-szilfnk. Feayő csemete, ne­mes fűzdugvány, fiiedicsia, akác csemete 2-3-4 éves, sorakácfa.Több fajta gyökeres és sima szőlővessző Érdeklődők fordulja­nak özv. LIPTAY JENÖNÉ nyirpazony, szólótelepén, vagy Nyíregyházán Kálvi tér 14. sz. a bor üzletbe 881­n Alkalmi ház vétel Kedvező fizetési feltételek. — A központban olcsón eladó 7 szoba, hall, előszoba, felszerelt fürdőszoba és több mellék­helyiségből álló összkoaifortos káz. össses szobák parkettázva. Széthúzható ajtók, nagyteremmé átalakítható szobák disz I cserépkálykával és kandallóval. Garage. — Eladással megbízva ny. banktisztviselő ingatlanforgalmi irodája Nyíregyháza, Nyirvizpalota. Széchenyi at 1. Jókarban lévé olcsóbb irt gépet magá­nostél vennénk. Címet kérem a kiadóba. Költözködés miatt eiadé szép ebédlő bútor, szőnyeg, diszlámpa, ágy, szekrény, kerti oad, szent kép, háztartási dalgsk, 4 rekeszes kalitka. Csillag utca 3. alatt. Ugyanott 4 éves agáve matyó teritő, tük­rök eladók. 1240 2 Eladó a Szarvas utca 66. számú ház telekkel. Értekezni Uj utca 9. 1256-2 Egy rádió hangszóróval és egy komplett Lampart mosdókészlöt el­adó. Kiss Ernő-utca 16. 1319 SÜRGŐSEN ELADÓK alig használt konyhaberendezés, irodai íróasztalok, magányos ágy éjjeli s?ek­rénüyel, szalongarniturák. ERDÉLYI és KRÁMER bizományi lerakat Kállói utca 4. szám. Eladé aj ház Adómentes három szoba, felszerelt für­dőszoba és minden mellékhelyiség. Ara 850» pengő. Propper Józse! ingatlanforgalmi irodája, Nyiregybána Zrínyi Ilona utca 4. Telefon 6-15. Egy vizsla kutya eladó, jé házőrző is. Nagyvárad utca 5. * BÉRLETET 80—130 holdig tehenészetre keresek várostól 10 km.-ig. Gaha szds Debrecen, Csapó a. £9. 1272-2 Használt háromaagyedes fiu kerékpár eladé. Megtekiathetó Sóstói ut 21. 1287 Kölünféle bátorok, csillárok, rádié, tel­jes szobaberendezések, irodai bútorok el­költözés miatt eládék. — Cim a kiadóhi­vatalban. 1295 Egy hold szőlő gyümölcsös a debre­ceni miuton minden elfogadható áron sflrgősen eladó. Értekezni Ószólő utca 72. Hentesizlet berendezéssel együtt azon­aalra kiadó Rózsa utca 8. alatt. 1260 Perfekt ari fodrász 12 évi praxissal ál­lást kere». Cim Lather házi cukrászda. Jékarbaa lévő aagy üzleti jégszekrény éladé. Árok utca 18. Háló, ebédlőberendezés, csillár, kotta­állvány eladó. Ér utca 25. Megtekinthető déli órákban. Mosást, vasalást, fehérnemtijavitást, irodá takarítást és a délelőtti órákban bejáró­helyet keresek. Címeket a kiadóba kérem beadni. 1254 MOTORKERÉKPÁR 500-as Meray oi­dalkocsival, tart'alekkerékkel eladó. — Ószőllő utca 77. BÉLYEGQYÜJTÖK t 32 európai ország Turnl albumát bélyegekért elcserélném. Schwartz Béla Bocskai atca 4. Üzemben lévő autótaxi iparengedéllyel és 500 as motorkerékpár eladó. — Cim a kiadóban. 1301 Komplett hálószoba átköltözés miatt ju­tányos áron eladó. Közép atca 27. Föszerüzlet, jól bevezetett, május else­jére kiadó. Pazonyi ut 33. Modernül berendezett jóforgalma bor­bélyüzlet elutisás miatt strgésen eladó. Páll Ferenc Rakamaz. 1250-2 Egy Bolinden nyers olajmotor cséplővel eladé. Érdeklődni Vay Ádám u. 36. Volt kereskedő félnapos foglalkozást keres délelüttre vagy délutánra. „Szerény igényű" jeligén szíves megkeresést kér a kiadóhivatalba. x: Zongorát félhosszu Í70 pengőért, 300 pengőért modern körpáncélos La«berger Stnígl stb és pianinók minden elfogadható árért eladók. Tanzer Battyányi utca J. Debrecen. Whippet gyármánvn nyitott négy Ulésec generaljavitott AUTÓ eladé. — Szarva* utóa 21. "Zongora bérbeadó, ágy, hintaszék, szek­rény eladé. Ér utca 3. Eladó motorok (benzin és nyersolaj üzemi) darálók és cséplök meghajtására. Cséplók, használt kalapácsos és köves da­rálék, tűzi fecskendők. — Bővebbet Csillag Mihálynál, Nyirfa utca 17. ZONGORA, világntárkás rövid kereszt­húros, körpáncélos, kitflnű hangú eladó: Hangszertzlet Bethlen utca 3. Szőlőskertek ^királynője, Csabagyöngye, Ckassela gyökeres és simavessző kapható. Makovits tanya, huszárlaktaaya mellett. Elsőrendi nemes borsmeata palánta bár­milyen aagy mennyiségbea kapható vagyis előjegyezhető. — Cselényi Nádor utca 30. OYEREKAGYAK, kombinált szekrények rekamiék, fotelek eladók Kolmaan aszta­lóinál. Bethlen utca 23 1 drb gyermek sport kocsit venndk. — Széchenyi at 52. -- Református Napközi Ottkoa. 1285-3 Eladó 2 drb Csepel segédmotoros ét 1 drb 509-as oldalkocsis BMW motorke­rékpár. Vasgyár utca 8. Sinvason fekvó 1 lovas jókarban levó stráf eladó. Bocskai utca 13. Ugyanott egy 150 kg-os mérleg eladé. Eladó egy újonnan lakkozett s generál­jávitott 4 személyes kis adója autó és egy Máv 15 ös jelű motor, mely daráló vagy cséplő hajtásra alkalmas. Árpád n. 5. A wMfcoMtteórt ieMto Jtttw HMc, A Madfaé* feUőac A laabolcaf • irlap lapkiadó betéti Hanmtj EL éa Tárad htadOfateJdonas

Next

/
Oldalképek
Tartalom