Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 248-296. szám)

1937-12-13 / 281. szám

K. oldal Szabolcsi míRLAP (Trianon 18.) 1937 december 12. Express hirdetések A farkas nem eszi meg a telet Tekintettel a jelenlegi enyhe időjá rásra, most olcsó a KESZTYŰ, — Vásároljon Blumbergnél. Gyermekjátékok óriási választékban. Baba kocsi, bi­cikli, hintaló, sakk, dominó, társas­játék, stb. borcsap és faháztaríási cikkek legolcsóbban özv. SándorffySándorné üzletében Nyíregyháza, Nyirvizpalota (Vasúti ut.) Karácsonyra felnőttnek, gyermeknek legszebb, legértékesebb, legolcsóbb ajándék a könyv. Legnagyobb választék Darvasnál Zrínyi Ilona utca 9. Telefon 6-14 Bútordarabok ciánozását felelősséggel vállalja NÁNÁSSY, Kossuth-utca. 9. szám. Telefon 377. Kerékpárok, alkatrészek, villanyfelszerelési cikkek olcsón kaphatók. Javító mű­hely, autogén hegesztés Garay Zol­tán műszerésznél, Nyíregyháza, Lut­her utca 8. Apróhirdetések Eadók 60 hónapi részletfizetésre házhelyek a volt vásártéren az eddigi­eknél is kedvezőbb fizetési feltételek mellett. — Adómentes 3 szobás ház fürdőszobával, tiszta téglaépület, főút­vonalon, Pályaudvar közelében 3 szo­bás fürdőszobával, 2 szobás 3800 P stb, 3 szobás téglaház átvehető nagy teherrel 9000 pengőért. Házak, telkek a város minden pontján. NAGY SÁNDOR »igatanirodája Rózsa-u. 2. 6121 KIADÓ LAKÁSOK Egy különbejáratu szép utcai szoba konyhás lakás bútorral, vagy anélkül ki­adó. Bencs László tér 13. 6212 Selyem utca 58 sz. házban egy négy szobás, vagy két-két szobás lakás január 1-től kiadó. Értekezni Bocskai utca 4. sz. Különejáratu, cserépkályhás udvari bú­torozott szoba azonnal kiadó. Báthory utca 18. 6215 Egy külön bejáratú szoba kiadó. Ugyan­ott egy félháló eladó. Bethlen utca 26. sz. Udvari bútorozott kis szoba egy, vagy két személy részére kiadó. Azonnal el­foglalható. Deák Ferenc utca 107. 5917 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Zucker féle bérgazdaságba Nagykálló- ban, Cormich traktor kezelései értő gé- péazkovács és kerékgyártó, 1938. április elsejére felvétetik. 5877-8 Vincellért, aki a gyümölcsös kezeléséhez is ért január l-re keresek. — Cim a ki­adóban. 5938 2 Főzni tudó mindenest azonnaíra, vagy 15-ére felveszek. Cim a kiadóban. 5968-3 Tiszti házaspárhoz mindenes szobalányt Eötvös utca 6. keresek 1-ére. 6220 Jómegjelenésű körzet képviselőket kere­sünk, kik világmárkás cikkeink megrende- lésgyüjtésével foglalkoznak. — Lehetőleg nagykorúak jelentkezését kérjük. NONNOX jRODA Báthori utca 18 sz. 6225 Bérhíz, föld, villa, csiladihíz, TELEK, SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSÖS vételénél — eladásánál forduljon CSiLLiG NÁNDOR ny. banktisztviselő M. kir. Földmivelésügyi Minisztérium által engedélyezett ingatlan adás-vételi irodájához. Nyír­egyháza, Nyirvizpalota. Széchenyi-ut 1. Tel. 601. Pénzkölcsön közvetítés. Középeurópai Biztositó R. T. főképviselete. Gazdasági kovácsmestert nőst kerezek január hó 1-ére. Előnyben, aki cséplőhöz motorokhoz is ért. — Jelentkezni Liptay Jenőné gazdaságába. Nyirpazony. [6227-2 Gyors- és gépirónö felvétetik. Cim az Ujságboltban. 309 Bejáró, vagy bentlakó szakácsnőt kere­sek csak jó bizonyítványokkal. Kossuth tér 8. 5992 KÜLÖNFÉLÉK —hi—wh ii'yiiii i um iiiinim>Mnrtrafcinniin'iiii hhwihii ELADÓ: TELEK, HÁZ, ebédlőberendezés, varrógép, 1 horgolt füg­göny, sezlonteritő, 5 ágú csillár és egyébb dolgok. ÉR UTCA 25. 6226 Kirakatok, irodák, rendelők, magánlaká­sok ablakainak tisztítását, valamint festé- utáni helyiségeknek takarítását jutányosán vállalom. Reich, Kert-utca 37. 1586-lo T angóharmónikát vegyen nálam. Díjtalanul megtanítom. He­gedűk olcsón KVANDUK hangszerüké­ben. — Bethlen-utca 3. Birtokomon vágásra került HASÁBOS AKÁCFA nagyobb mennyiségben o|csón eladásra kerül. Előjegyezhető: Berger Rákóczi-ü. 7 szám, zsáküzlet. 5989 Egy darab zsirsertés eladó, Sólyom- titca 11. 6233 2 darab fiatal sertés 170 kg-os súlyban eladó Kótaji u. 24. 6231 Auto garage kiadó Bocskäi-u. 5. Tekajhegyaljai asztali bor 50 fillér, pecsenye bor 70 fillér­ért kapható termelőnél Sóstótelepi sajáttermésü bor literenként is kapható. Szinház-utca 24. 5715 8 Eladó, fürdőkád, Íróasztal, 2 ágy, nagfjj konyhaasztal. Megtekinthető 11-13 óráig. Színház utca 14. 5957-2 Gyermekszerető, varráshoz és kézimun­kához értő mindenes nő áilást vállalna, esetleg félnapra is. Magános úrnő gondo­zását is vállalná, Cimet a kiadóba kérek. 6224 CSODASZÉP német mesekönyvek és IFJÚSÁGI REGÉNYEK 60 fill—tői az összes magyar képesés mese­könyvek ifjúsági regények kaphatók Darvasnál Zrínyi Ilona utca 9. Telefon 6 14 NYAKKEMDÖ tisztítás, javítás Szarvas­utca 32 szám alatt. Gabona-rostát és egy Íróasztalt jó álla­potban megvételre keresünk. Rottmann és Rósenstein Búza-tér 16 8986 Teljesen jókarban lévő rollós kirakat és rollos üzletajtó eladó Kállal-u. 27. Egy alig használt világos keményfa háló olcsón eladó. Rigó-u. 20. Keresek egy ikerablakot megvételre spalettal Kállai u. 27._______________6229 FIGYELEM! Most ünnepek előtt, az esetleg feles­legesé vált dísztárgyak, porcellánok, festmények, antik, vagy más bútorok, szőnyegek, zongora, a legjobban érté­kesíthetik bizományi lerakatunkban. — Felvilágosítást szívesen nyújtunk, meg­hívásra házhoz elmegyünk. ERDÉLYI és KRÁMER bizományi lerakat Kállai utca 4 5925 Rum és likőr kompositiók a legjobb mi­nőségben, a legfinomabb izekben kapható fÜLDES DROGÉI az Arany -f- Kereszthez VÁROSHAZPALOTA Villamos megállónál. EladcTlngatíanok Adómentes családi házak és nagyjöve- delmü bérházak a város minden pontján- Nyiregyháza közelében fekvő földek, ta­nyás birtokok, szólok, villák, telkek stb. PROPPER JÓZSEF O. F. B. által engedélyezett ingatlanfor­galmi irodája, Nyíregyháza Zrínyi Ilona- utca 4. Telefon 6—15 4614 Prima zsirsertés 11 hónapos mangalica cca 160 kg-os eledó Véc*ey-u. 52. Zománctáblák gumibélyegzők, üzleíikönyvek és minden féle papíráruk legolcsóbban beszerezhetők REIN11Z GYULA könyvkereskedésében, Luther utca 5. Telefon 5-75. 5446 BÉRBEADÓ BIRTOK Nyíregyháza vidékén 900 m. hold jó föld 35 kát. hold dohány engedéllyel, szép uiilakás megfelelő gazdasági épületek, vasút kövesut mellett. Továbbá 470 m. hold birtok 14 hold doh. eng. épületek, vasút, kövesutnál. Megbízva: PROPPER JÓZSEF ingatlanirodája, Nyíregyháza, Zrí­nyi Ilona-utca 4. Telefon 6-15 6228 Gyümölcs kertészt kimutathatóan nagy gyakorlattal, lehetőleg nagy családdal ja­nuár l-re keres Rácz Sándor Nyirbogdány PEKINGI fajtiszta tenyészkacsákat meg­vételre keresek árajánlat megjelölésével. Nemesné Bethlen utca 14 sz. 5956 ESERNYŐ készítő műhely Rákóczi-u. 4. Lengyel-féle cukrászda. Kohn Fiatalember elmenne kicsisnak, vagy he­tesnek januártól. Érdeklődni a Vármegye- házán a kapusnál, vasarnap fél háromtol. Három szobás 15 évig adómentes ház eladó. Tűzoltó utca 18. 6214 Levélpapiros 96 f. díszes dobozban 25—25 darab 50 darab hófehér Oß f ; papírszalvéta színes uj mintákban 40 fill. Toríápapirok, sütemánytálcák az összes méretekben igen olcsón Zrínyi L u. 9. Tel, 614 Darvasnál Egy jókarban lévő asztalspór eladó, ípvház utca 24. 6258 Üzlethelyiség, füszerüzlet céljára január 1-től kiadó berendezéssel, esetleg szoba, konyhás lakással. 10 éré füszerüzlet van benne. Cim a kiadóban. 6223 KARÁCSONYRA OLCSÓN VÁSÁROLHAT Imakönyveket, Ifjúsági és mesés köny­vet, karácsonyfadíszt, karácsonyi lapokat 8 fillértől, hásznált gramafon művész le­mezeket igen olcsón árulok. BORBÉLY- féle könyvkereskedés Luther-ház B. Kállai­utca 1 szám. 6259 Remtor Portable hordozható tökéletes írógép, Remington gyártmány, részletre is kapható RE1N1TZ GYULA könyvkereskedésében Luther-u. 5. Egy szekreter és egy írógép eladó. — Anderkó műasztalos, Kállai utca 4. 6217 Eladó egy jő karban lévő Benkel mér­leg. Cim a kiadóban. 6221 ZONGORA Egy Franca Vártüi-féle, bécsi gyárt­mányú rövid, ke resztbúr os, körpán­célozott fekete zongora sürgősen el­adó. Érdeklődni lehet ERDÉLYI lés KRÁMER, bizományi lerakat, Kál- lay-utca 4. 6232 Malom utca 3. Pámc;61 kassza trezorral, ebédlőasz­tal, nagytükör, 2 sodrony, 3 matrac,, egy fél háló, egy ágy, egy nagyi szek­rény, egy toilet-tükör, egy asztal, 4 szék, 2 virágállvány olcsón, sürgő­sen, költözködés végett eladó. ER­DÉLYI é9 KRÁMER bizományi le­rakat, K ál lay-utca 4. __________6222 Játé khangszerek, tangóharmónikák, hegedűk, formatokok, húrok száj- és huzóharmónikák nagyvá­lasztékban KVANDUK hangszetüzletében Bethlen utca 3. Külföldi bélyegek, ajándéknak megfelelő belyegcsomagok, nagy választékban, olcsó áron kaphatók. RE1NDTZ GYULÁ könyvkereskedéséban. Luther utca 5. Telefon 5-75. 5446 KARÁCSONYI ALKALMI VÉTELEK antik bútorok, .vitrin, komét, szekre­ter, könyvszekrény, íróasztal, porcel­lánok rendkívül nagy választékban, olajfestmények igen olcsón ■besze­rezhetők ERDÉLYI és KRÁMER műkereskedők, bizományi lerakat, K áll a y-utca 4. 6222 Nyomtatványok alábbi .szövegben a ki­adóhivatalban darabonként 10 fillérét kap­hatók. Üzlethelyiség kiadó. Kiadó pince. Ez a ház eladó. — hold föld eladó. Bú­torozott szoba, kiadó lakás, 1, 2, 3, 4, 6 szobás stb. Külterületen lakók postán is be­küldhetik apróhirdetéseiket a hirde­tési díj levélbélyegben való egyidejt melléklésével. Társasjátékok Gombos Olimpia, Capitaly Felelj gyorsan, Zsuga és számtalan más társasjáték eredeti budapesti Liebner árakon Ajándéktárgyak igen ölesén Darvasnál Zrínyi Ilona-u. 9. Telefon 6-14­Gumikerekü golyóscsapágyas uj stráf- kocsi eladó. — Kalocsa szállító Miskolc, Széchenyi utca 64. 5945 Sajattermésü TOKaJI Ó- BORAIM el­adását megkezdtem, literenként 60 fill.-tői Nagy Jánosné, Deák Ferenc utca 37. 5953 Nagy samott béléses kályha, szürke rö­vid női bunda eladók. Kiss Ernő-utca 17. A szerkesztésért felelős: dr. Garay Gyula. A kiadásért felelős: A Sza­bolcsi Hírlap lapkiadó betéti társaság Korvách B. és Társai kiadótulajdonos Nyomatott a wMerkur“-nyomdában, Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. szán. Felelős: Orosz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom