Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 197-247. szám)

1937-10-31 / 247. szám

14. oldal c , JVYÍRVIDÉK jZABOlcsi HIS hirlAP (Trianon 18.) 1937 október 31. Szenzciós választék férfi és fiú iskola ruhákban, városi és iengyel bunda, bőrkabát, szőrmével bélelt b e- kecs, átmeneti és téli kabát, fiú boy kabát és lengyelke. Minden darab elsőrendű k i- ■ vitel. Vásárlás előtt tekintse meg a Magyar Ruhaiparnál NYÍREGYHÁZA, NAGYKORONA ÉPÜLET Elsőrendű mérték utáni uriszabóság Szabott árak! Figyelem! Nyermekjátékokban óriási válasz­ték. Babakocsi, bicikli, íornakészíet, sakk, tivoli, dominó. Borcsapok és faháztartási cikkek legolcsóbban özv. SándorffySándorné üzletében Nyíregyháza, Nyirvizpaloía (Vasúti ut.) 5384 5 Uj lakását beköltözés előtt vizsgáltassa és ciá- noztassa NÁNÁSSY-val, Kossuth* u. 9. szám. Telefon 377. 60 hónapi részletfizetésre vehet házhelyet a volt vásártéren lényegesen megkönnyi- tett feltételek mellett. — Főútvonalon 3 szobás ház fürdőszobával 9500 pen­gőért. — Központban~4 szobás 10.000 pengőért stb. eladó. — Keresek meg­vételre sürgősen 3 szobás fürdőszobás adómentes házat 14,000 P-ig. NAGY SÁNDOR ingataniroda Rózsa-u. 2. KIADÓ LAKÁSOK Ktilönbejáratu bútorozott szoba [úriember részére 1-ére kiadó. Eöívös-u. 15. 5392 Egy ütcai szoba konyhával azonnalra kiadó. Géza-u. 24. 5385 1 szoba konyhás lakás nyugdíjas, vagy tisztviselő pár részére nov. 1-től kiadó. Madách-u. 6. 5373 Kiilőnbejáratu bútorozott szoba a város központjában kiadó. Körte-u. 12. 5402 Központban egy nagy bútorozott szoba nov. 1-től kiadó. Cim a kiadóban. 5405 Ktilönbejáratu [csinosan bútorozott udvari szoba kiadó Kállói-u. 65. 5406 Három, esetleg öt szobás lakás nov. 1-re kiadó, bőrgarnitúra, S2alontűkör eladó. Vay Ádám u. 5. Házmesternél. ________283 Ktil önbejáratu csinosan bútorozott, cse- répkályhás tiszta szoba azonnal kiadó. Fe­kete szilszkin nöibunda olcsón eladó Bocs- kai-utca 57.________________________5415 Búto rozott szoba cserépkályhával nov. 15 re kiadó. Egyház-u. 22. 5412 Bútorozott utcai szoba cserépkályhával kiadó Búza-tér 12.__________________5264 Két szoba, konyha speizbó! álló lakás 25 P.-ért kiadó. Érdeklődni Garfunkel köszö­Mindenes szakácsnőt, vagy bejárónőt, aki a parketthez ért, hosszabb bizonyít­ványokkal azonnali belépésre keres Rozs­nyómé Vay Ádám-u. 27. 5372 Mindenest jó bizonyitvnnnyal azonnal felveszek Deák Ferenc-u. 10. 5390 Mindenes bejárónőt keresek 1-ére Kál- lai-u. 27. 5391 Mindeneslány 1-ére felvétetik Róka-u. 6. Női szábósegédeket, varróleányokat és ugyanott ipariskolát végzett leányokat ta­nulóleánynak azonnalra felveszek Erdélyi Jánosné angol és francia nőiszalon Ber- csényi-u. 7. Ügyes, megbízható bejárónő felvétetik nov. 1-re Bercsényi-ütca 3. sz. Emeleten Bejárónőt keresek nov. 1-re Vay Ádám utca 17.____________________________5383 Ügy es, varrnitudó leány, ki a kiszolgá­lásban is segédkezik felvételik a Fonalházba Megbizható mindenest felveszek Szarvas utca 45.____________________________5401 Egy igen rendes mindenes leányt, vagy asszonyt, bentlakót, ki főképen a takarí­tásban gyakorlott, azonnalra keresek. — Selyem utca 5. 5413 Bejárónőt délután 1 órától 4 óráig ter­jedő munkára felveszek. Nyirfa-tér 13. Egy jólfőző, rendszerető mindenest ke­resek azonnali belépésre Hunyadi-utca 5. Egy minden munkát végző bejárónőt ke­resek. Ugyanott égy nagy szmirnaszőnyeg, 1 szentkép, 1 gyermektélikabát eladó. Sóstói út 17. szám. 5375 Főznitudó, parketthez értő mindenest leányt keresek 1-ére Luther-ház B. épüle- II, 8._______________________________5310 Gyü mölcsös kezelésében jártas V1NCF.L- LÉRT keresek Liskány, Sóstóhegy 5351 Lakatos, bádogos ügyes szakember tűz­helygyárba kerestetik. Windt BernátMándok KÜLÖNFÉLÉK Háromszobás adómentes családiház mo­só- és nyárikonyhával, nagy telekkel eladó Kótaji utca 53.___________________5189-10 Inga tlan-csere. Nyíregyháza—Budapest. A központban lévő helybeli comfortos családi házamat elcserélném Budapest kültelki ingatlannal. Megbízott: CSILLAG ingatlaniroda Nyíregyháza, Nyirvizpalota, Széchenyi-ut 1. Nagyobb mennyiségű tengeri csutka ál­landóan kapható á Közraktárban. 5327-6 Alig használt üstház, ebédlő, különféle . . ... *--««« - - 5338 5 rüsnél Takarék-palota. 5417 ^Kö- tégla még kapható olcsón a lebon­tott konzervgyárnál Szarvas-u. végén. Modern, parkettás utcai szoba bútorozva, vagy butorozatlan, azonkívül egy kétszobás lakás kiadó Kossuth-u. 5. Ugyanott egy megbizható fiú hetesnek felvétetik. 5369 2 Költözködés előtt A feleslegessé vált bútor darabját u. ni. antik v. más bútorok, szőnyegek, dísztárgyak, porcelánok, festmények, csillár, stb. a legjobban értékesíthető lerakatunkban. Erdélyi és Krámer Takarékpalotában szép utcai szoba, für­dőszobahasználattal butorozatlanul kiadó. Rákóczi-út 1. II. 4. (lift) 5355 BETÖLTENDŐ ÁLLASOK Perfekt szobalányt november 1-re kere­sek. Dr. Landau ügyvéd Nyirvizpalota, I. emelet. 5368-5 Kertészt, gyümölcs virágkertészetbe szakképzett jelentkezzen Békés gazdaság, Ujfehértó. 282 Piacon lévő házamat mely üzletekkel és lakással van ellátva sürgősen eladóvá tettem, megbízva Schächter iroda. 5416 Német, vagy magyar leány gyermek mel­lé azonnal felvétetik Bethlen-u, 2. II. 7. Ugyanott 2 férfikabát és 1 ruha eladó.-v Vincellér iskolát végzett szölőkezelót keresünk 20 h. szőlőnk kezeléséhez, aki az okszerű szőlőművelésben és gyümölcs- kezelésben nagy gyakorlattal és jártasság­gal bir. Ajánlatok Mándy Uradalom jó­szágigazgatósága Nyírbátor cfmre adandók be. _________________________5547-2 Jólfőzó mindenes szakácsnő és bejáró takarítónő felvétetik Luther-u. 14. 5396 Jó bizonyitvánnyu bejárónőt keresek két tagú családhoz. Vonatra jegyet kap, Sóstói ut 53. 5394 ÜÉRHáZ, FÖLD, VILLI CSflLftDIHfiZ, TELEK, SZŐLLŰ ÉS GYÜMŰCSDS vételénél — eladásánál forduljon CSILLOG HÓN DÓR ny. banktisztviselő M. kir. Földmivelésügyi Miniszteriura által engedélyezett ingatlan adás-vételi irodájához. Nyir- egyháza^ Nyirvizpalota. Széchenyi-ut 1. Tel. 601. Pénzkölcsön közvetítés. Középeurópai Biztositó R. T. főképviselete. Kirakatok, irodák, rendelők, magánlaká­sok ablakainak tisztítását, valamint festé- utáni helyiségeknek takarítását jutányosán vállalom. Reich, Kert-utca 37. 1586-1 o Tangóharmónika 50 P-től hegedű 8 pengőtől. Zongorahangolás ja­vítás, KVANDUK hangszerükében. — _____________Bethlen-utca 3____________ Ela dó ingatlanok Adómentes családi házak és nagyjöve- delmü bérházak a város minden pontján- Nyiregyháza közelében fekvő földek, ta­nyás birtokok, szőlők, villák, telkek stb. PROPPER JÓZSEF O. F. B. által engedélyezett ingatlanfor­galmi irodája, Nyíregyháza Zrínyi llona- utca 4. Telefon 6—15 4614 Megvételre van megbízásunk Zongora, perzsa vagy más gépi sző­nyegek, 12 személyes evő porcellán készletre jelentkezni lehet. Erdélyi és Krámer Bizományi lerakat, Kállói-u. 4. 1700 oldalas az összes német nyelven megje­lent kiadványokat magába foglaló könyvjegyzékből [választhat angol, francia, német olasz nyelvű bár­mely könyvet folyóirstot, vagy újságot GYORSAN SZÁLLÍT könyv- és papirkereskedése — Zrínyi Ilona utca 9. Tel. 6—14. Lakást kaphat , nő vagy férfi, esetleg teljes elátással. Ér-u. 9. 5408 Társat keresek 3-5000 pengővel biztos megélhetést nyújtó üzlethez. HAUBERGER iroda Bethlen-u 3. Telefon: 610. 5357 Egy modern hálószoba berendezés el­költözés miatt jutányosán eladó. Arano- vits Ujfehértó. 5333 Árverésen földbirtok 70 holdas tanyás Szabolcsban 20.000 P-ért megvehető. Hauberger ingatlan forgalmi irodája Beth- utca 3. Telefon 610. 5357 Páncél kassza Egy közép nagyságú páncél kassza trezorral, ugyanott 2 ágybavaló sodrony és hozzá matracz olcsón sürgősen eladó. Erdélyi és Krámer Bizományi lera­kat, Kállói-u. 4 szám. 5358 Egy jólelkü öregasszony gyermek mellé ajánlkozik elsejére Buza-tér 3. Az udvar- ban. Petróczy.______________________5411 Egy tengerimorösoló és 1 mérleg eladó Mező-utca 33._______________________5414 Alighasznált bundát vennék. Cimet „Olcsó* jeligére kérem a kiadóba.___________5389 „Jó álla potban lévő harmóniumot meg­vételre keres róm. kát. egyházközség Tiszadob".______________________536b Alk almi vételek Komplett ebédlők, hálók, külön ebédlő kredenc, asztalok, Íróasztal, könyvszek­rény, szalon garnitúra, antik, bútorok, vitrin komót, könyvszekrény, szekreter olaj festmények, porcellánok, dísztár­gyak és mindenféle lakberendezési tárgyak olcsón beszerezhetők Erdélyi és Krámer Bizományi lerakat Kállói- utca 4 szám. 5358 Egv világos félháló konyhabútor varró­gép eladó. Zombor-u. 9. 5399 Jó karban lévő 12-14 soros vetógépet keresek megvételre. — Cimet a kiadóba | kérem. 5420 Egy jókárban levő fekete télikabát Jva- lódi rókaprémmel és egy rövid bárány- bunda eladó Vécsei-u. 20.___________5356 Tan yásbirtokom, amely Nyíregyháza alatt fekszik, 40 m. hold hosszabb időre bérbe­adóm. Megbízva Schächter iroda Nagyta- karék-átjáró. ________________________5416 Gyü mölcsfák téli gomba- és rovarirtó permetezését, egész évi gondozását vál­lalom. Cim a kiadóban._____________5349 Elad ó 10 család méh, országos méretű kaptárokkal, minden elfogadható árért. Kulcsár János, Kemecsé.____________5418 MEGBÍZ HATÓ minőségű töltőtollak nagy választékban kaphatók REINÍTZ GYULA könyvkereske­désében. Luther utca 5. Tel 5 75 4812 Keresek megvételre 2 szobás, fördőszobás, teljes komfortos adómentes családi házát. Megbízottam t Propper József az O. F. B. által engedélyezett ingatlan- forgalmi irodája Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 4. Telefon 6-15. 5306 Több adómentes házakra kaptam meg­bízást, amelyhez kicsi pénzzel a vevő hoz- zájuthat a Schächter iroda utján. 5416 1070-es Mávag és Hofher acélvázas, go­lyós cséplők és Fordson traktorok eladók Palotay F. Árpád u. 5. 5394 Rozsért, búzáért, Dúrgonyáért ez évi bort cserél Dobos gazdaság, Kemecse. 284 BIZTOS MEGÉLHETÉS 40 éve fennálló jómenetelü fűszerüzlet italméréssel, felsze­relt szóda-gyárral, nagy telken házzal, 972 öl szöllövel 4500 pengőért eladó. Megbízva Bezzeghy ingatlaniroda Vay Ádám-u. Átjáró udvar.______________5291 URÍA SSZONY HAVI 8 PENGŐÉRT zongorázni tanit klasszikust és magyar nótát. Cím a kiadóhivatalban._______5404 Tég lából épült úri házamat, mely a piachoz közel van sürgősen eladom. Há­rom szoba és minden mellékhelyiségek­kel ára 7000 pengő amelyből fele a házon maradhat. Kizárólagos megbízottam Schäch- tár iroda takarékátjáró. 5416 Mérlegképes könyvelő hosszú gyakor­lattal dispositióképes, elhelyezkedne azon­nalra. Cim a kiadóban. 5347 800-as Hoffer cséplőszekrény, szivógáz- motor üzemképes eladó. Ugyanott egy 1200-as cséplöszekrény és őszibarack olt- vány eladó. Községháza Nyirpazony 5344-2 Eladó Fordsoif traktor ékével, szántásra kész, legutóbbi kiadású, alig használ, uj- \ jal megegyező állapotban. — Ugyancsak j kazánok, motorok, darálók, bővebbet Csil- ; lag Mihálynál Nyíregyháza, Nyírfa u. 17. | Telefon 286,_____________________ 5403 | Ter melői borkimérés keres megbizható kimérőt. Cim Hősek virágüzlet. 5419 Tisztelettel értesitem a n. é. közön­séget, hogy X.-ik hó elsejétől RÁKÓCZI UfCA 13. ALATT polgári és egyruha sza­bóságot nyitottam. Műhelyemben a leg­szebb ruhákat készítek és a legkényesebb ízlésnek is megfelelek. Kérem a nagyér­demű közönség szives pártfogását, mara­dok kiváló tisztelettel: SZ1KORA AND­RÁS SZABÓ MESTER, polgári és egyen­ruha szabó, 5395 NycnxHiltatt « »Medbw“-*yom<iéb«s, Nyir**yk#sa, B«rc#ényi-«4c* J. txém. Felek**; Oroe* Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom