Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 101-126. szám)

1936-05-31 / 126. szám

16. ®!drl. 0 JSÍYÍRVIDÉK „ SZABOLCSI HIRLAF (Trianon 16.) SQ36 május M 31 II SHELL DORMANT WBSH kiegészítő NYÁRI SZERÉT a SHELL SUMMER SPRflY t a m. kir. földmivelésfigyi minisztérium gyakorlati próbák alapján árusításra engedélyezte. Kipróbálásra INGYEN MINTA igényelhető ferakalánáf, 0' 3^ Kende iroda, Nyíregyháza, Belhlen-utca 12. szám. Ugyanott mindenféle kőolaj áru, úgymint adózott és adómentes petróleum, beniin, gázolaj, motalkó, henger és traktor olaj, gépzsir, kocsike­nőcs stb. a legelőnyösebb feltételekkel beszerezhető. KIADÓ Róm, kath. bérpalota Bethlen-utéaí olda­lán 1 üzlethelyiség, Bessenyei-tér 2. számú számú épületben .4 szobás emeleti er­kélyes ^lakás. Értekezni lehet róm. kat. Plébánia Hivatalban, Kossuth-tér 14. Egy szoba konyha és speiz kiadó. Azon­nal elfoglalható. Deák Ferenc-u. 107. sz. Kiadó augusztus l.re kétszoba elösioba konyha, speiz, mellékhelyiségekkel féreg­mentes külön lakás. Vécsey-utca 17. szám. Engedélyezett t füszerüzlet és korcsma Evümölcsössel eladó. Cim a kiadóban 2744 Kiadó augusztus l-re magános kétszo­bás, konyhás, csukottverandás ház nyári­konyhával és egyéb hozzátartozó épületek­kel. Értekezni lehet Liliom utca 6. alatt. GRÜNSPAN ADOLF A m. kir. földmüvelésügyi minisztéri-m áltál engedélyezett ingatlan forgalmi irodája Nyíregyháza, Kossuth-tér 12. Házak, földek, telkek, szólók és és bér­leteket közvetít a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett adómentes házak 3000 P tői a város belterület minden részében. Csendes megbízható bejárónőt keresek junius l-re. Deák Ferenc-utca 23. 2712 Tisztességes J mindenes hoszu bizonyít­vánnyal felvétetik. Balogh Kállai-u. 22. Keresztépület. 2711 M e™ írógépet vesz, kérjen ajánlatot DARVASTÓL REMINGTON írógép r. t. képviselete Zrinyi Ilona-u. 9. (Tel. 6-14) Egy utcai szoba, konyha, speiz, kamara azonnal kiadó j Ugyanott mézeskannák és mézpergetó eladó. Debreceni-u. 56. szám. Vennék azonnal kifogástalanul üzemké­pes segéd motort, vagy segédmotoros kerékpárt, esetleg uj Wáffemrad stelr kerék­párommal cserébe. Csak 100 százalékig biztos üzemképes gép ajánlását kérem. Balkán László Hangya Kótaj. 2684 Ha olcsón akar Görömböly, Tapolcán, Miskolc mellett magaslati helyen nyaralni, kérjen tájékoztatót leányegyleti üdülóház központi irodájától, Miskolc, Debreceni­ut 12 szám. 2680 Füszerüzlet berendezés eladó. Cim a kiadóban. 2689 Eladó ezres Hoffherr körülgyürüs csép­lő, elevátor Fordson traktor. Jakab Nyir­pazony. 2690 B. M. W. ötszázas kifogástalan eladó Dr. Marton Menetjegyiroda. 2685 Szatócs üzlet trafikkal kiadó. Ugyanolt lakás az udvarban Nyírbátor Bethlen Gá­bor-u. 12. 2610-2 FIGYELEM A feleslegessé vált bútor darab­jait, vagy lakberendezési tárgyát esetleg elköltözés, vagy haláleset­ben értékesítheti a legújabban berendezett bizományi lerakatunk­ban felvilágosítást szívesen nyuj­tunk díjmentesen ERDÉLYI és KRÁMER bizományi lerakat Hort­hy Miklós-tér 9. 2736 Eladó ingatlanok adómentes házak, minden árban földek, tanyás birtokok, bérletek, szőlők, malmok, telkek stb. Rropper József az O. F. B. által engedélyezett ingatlanforgalmi irodá­ja. Nyíregyháza, Zrinyi llona-u. 4. Tele­fon : 6—15 . 2722 Üzletház, saroképület átvehető teherrel eladó, kevés készpénzel átvehető NAGY ingatlan-iroda Rózsa-utca 2. Használt 6 és 8 lóerős gőzlokomobilt vásáról; viszont, tráktorok, cséplőgégek, elevátorok, lóherefejtőgépek stb. használt gépek eladók, esetleg cserélhetők s ilyene­ket bérkölcsönre, megbízható traktorgé­pészek is kaphatóak: L. LUKÁCS VILMOS gépkereskedésében ^NYÍREGYHÁZÁN. Nagy raktárkészletemen mindenfajta s leg­kedveltebb uj gazdasági gépek is legelő­nyösebben beszerezhetők.; Ugyanitt gyors és gépírónő gyakornokul felvétetik. Több évtizedes pékség munkabíró tár­sat keres. Tőke mellékes. Cim a kiadóban. Értesítés hiteligénylők részére! Pénzkölcsön közvetítésre vonatkozó engedélyem és előnyös összekötteté­seim folytán az Országos Hitelügyi Tanács által megállapított kamattételek mel­lett folyósittatok kölcsönöket házakra (és mezőgazdasági ingatlanodra I. helyű bekebelezés mellett. Felvilágosítások dij- és költségmeotesek. Csillag Nándor ny. banktisztviselő, a m. kir. Földmivelésügyi Minisztérium által enge­délyezett ingatlan adás-vételi irodája. Nyíregyháza, Nyirvizpalota. Telefonszám: 601. Eladó Közép u. 6 számú ház. Ugyanott zongora is eladó. 2683 Eladó egy komplett háló, asztaltüzhely, konyhakredenc. Zombor u. 10. sz. 2674 Eladó í00-as jókarban lévő Hoffer kö­rülgyürüs cséplő. Gyári száma 77088, le­vélre válaizolok. Adler, Jánd. 2717 ALKALMI VÉTELEK Szekreter, vitrin komot, ebédlő háló, asztalok, csillár, festmények, szőnyegek, könyvszekrény, íróasz­talok, zongora, hegedű, pianino, gramafon rendkívül olcsón besze­rezhető. ERDÉLYI és KRÁMER bizománzi lerakata Horthy Miklós­tér 9 szám. 2736 Kölcsei-u. 27 sz. alatt téglaház örökáron eladó. 2385—6 vagy asszonyt bentlakót elsejére fel vészek. Károlyi tér 5. 2741 Trágya mázsánként vagy nagyobb tételekben kapható, esetleg helyszínre szállítva, Vas­gyár-utca 16. sz. alatt Telefon 282. — Ugyanott kiváló széna eladó. Inteligens kózépkovu nő házvezetőnői állást keres azonnali belépésre. Cimet a kiadóba kéri. 2739 Trágya mázsánként vagy nagyobb tételekben kapható, esetleg helyszínre szállítva, Vas­gyár-utca 16. sz. alatt Telefon 282. — Ugyanott kiváló széna eladó. Közép iskolát végzett úrilány gyermek­nevelő női állást keres azonnalra. Cimet a kiadóba kéri- 2740 Kirakatok irodák, rendelők, lakások ab­lakainak tisztítását méltányos árban válla­lom. .Cím a kiadóhivatalban megtudható." 1586-10 Közép iskolát végzett úrilány gyermek­nevelő női állást keres azonnalra. Cimet a kiadóba kéri- 2740 Kirakatok irodák, rendelők, lakások ab­lakainak tisztítását méltányos árban válla­lom. .Cím a kiadóhivatalban megtudható." 1586-10 Gyümólcsszállitáshoz tőke erős társat keresek. Ajánlatokat „Autó van" jeligére a kiadóban. 2710 Ezerpengő óvadékkal 56 éves fűszer vaskereskedő üzletvezetői, vagy más állást keres. Cim fPozsgai ujságüzlet Ujfehértó. 2679-2 Okleveles tanítónő perfekt német fársal­gónőnek, házvezetőnőnek, nevelőnőnek ajánlkozik, vidékre is. Cim a kiadóhi­vatalban. 2708 Használt |kétágu létrát keresek, lehető­leg hét-nyolc fokút. Cimet t kiödóba kérem 2x Inteligentes deutsches Frauleín sucht für die Sommermonate Stelle zum grösse­ren Kinde, unter „Frohnatur" an die Redaktion. 2728 IVffiTLBPOK a legolcsóbbtól a leg­drágább album lapokig a legnagyobb választék­ban Zrinyi Ilona-u. 9. (Tel. 6-14) junius havi divatlapok is kaphatók arvasnAl 1 Inteligentes deutsches Frauleín sucht für die Sommermonate Stelle zum grösse­ren Kinde, unter „Frohnatur" an die Redaktion. 2728 IVffiTLBPOK a legolcsóbbtól a leg­drágább album lapokig a legnagyobb választék­ban Zrinyi Ilona-u. 9. (Tel. 6-14) junius havi divatlapok is kaphatók arvasnAl 1 Megbízható jó házból való leány bejáró­nak egész napra felveszek. Cim az Ujság­boltban. 5x IVffiTLBPOK a legolcsóbbtól a leg­drágább album lapokig a legnagyobb választék­ban Zrinyi Ilona-u. 9. (Tel. 6-14) junius havi divatlapok is kaphatók arvasnAl 1 Perfekt szakácsnő junius 1-ére tanyára felvétetik. Ajánlkozók adják le címüket az Ujságboltban. 174 IVffiTLBPOK a legolcsóbbtól a leg­drágább album lapokig a legnagyobb választék­ban Zrinyi Ilona-u. 9. (Tel. 6-14) junius havi divatlapok is kaphatók arvasnAl 1 Megbízható mindenes leányt keresek azonnalra. Cim Szabadka-u. 16. sz 2737 1 Mindenes jó 1 bizonyítvánnyal felvétetik. Jórsa András-utca 11 szám. 2748 Vas eszterga-pad és egy motorkerékpár eladó. Nyirfa-u. 49. 1120—10 ELADÓ rézágy,| éjjeli szekrény, ruha­szekrények. hencser, komódi gyógyszertári mérleg, üzleti reklámlámga, reklámtábla, asztal, bőrszékek, gyurótábla, [alsódunyha, üveges üzleti dobozok, Jtükör, kilószámra papir és egyebek negyedikéig. Egyház-u. 24. 2745 Megbízható mindenest [keresek azonnalra Kálla-u. 2. 2747 ZONGORA Egy rövid kereszthuros körpáncé­lozott világ márkájú zongora , ela­dó megbízva eladással ERDÉLYI és KRÁMER bizománői lerakat Horthy Miklós-tér 9. sz. 2736 ELADÓ rézágy,| éjjeli szekrény, ruha­szekrények. hencser, komódi gyógyszertári mérleg, üzleti reklámlámga, reklámtábla, asztal, bőrszékek, gyurótábla, [alsódunyha, üveges üzleti dobozok, Jtükör, kilószámra papir és egyebek negyedikéig. Egyház-u. 24. 2745 Megbízható mindenest [keresek azonnalra Kálla-u. 2. 2747 Bútorozott szobát keresek fürdőszoba használattal szeptember 1-ére „Tanár" jeligére a kiadóba. 2730 Egy jókarban lévó tiszta nagy matracz eladó. Öszóllő-u. y9 sz. 5000 1070-es cséplőhőz magánjáró motorral társat keresek, vagv eladó. Hemsel And. ás. Szarvasu. 109. 193 JÓ házi koszt négyfogásos ebéd 80 fillérért kihordásra is kapható. Ugyanitt használt konyhaberendezés jutányos áron eladó. Vay Adám u. 15. 175 HÖLGYEK FIGYELMÉBEN nyári kosz­tümöket 12 P-töl készít Szerencsi Dohány­utca 25 szám. 2738 1 szoba, konyha, mellékhelyiség kiadó. Kereszt u. 1. 2.50 NE MULASSZA EL! Bizományi lerakatunkat megtekin­teni, ahol állandóan alkalmi árért a legszebb lakberendezési tárgya­kat olcsón beszerezheti, u. m. ebédlő, háló, zongora, pianono, szőnyegek, festmények, antik búto­rok, porcellánok, dísztárgyak, stb. ERDÉLYI és KRÁMER bizomá­nyi lerakat. Horthy Miklós-tér 9. Nyaralásra alkalmas butzrozott szoba esetleg konyha használattal kiadó. Sóstói­ut 44. 2751 Utcai háromszobás tiszta lakás mellék­helyiségekkel olcsón azonnal kiadó. Bocskai utca 57. 2749 Önnálóan főzó mindenest, hosszú bizo­nyitván-okkal elsejére keresek. Egyház-u. 24. szám. 2746 Apró hirdetést a 15 ik oldalon is közlünk. A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY OYÜ1A A kiadásért felelőn a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Batéti Társaság. Kovách B. és Timi kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" könyvnyomdába© Kaitá&z nyoRdavosató : Oro« Károfo> Nytregyhán, Beratónyi-utaa 8L wfafc

Next

/
Oldalképek
Tartalom