Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 76-100. szám)

1936-04-05 / 80. szám

12. oklal. C R, JVYÍRVIDÉK ^ OZABOLCSI HÍRLAP (Trianon 6) m6. áprili s R, 5. Teniszütő hurozások már P 5'50-től Teniszütők 1936-os jgS tenis z" KATO NA kesztyű, fűző és sportáru szaküzletében Nyiregyháza, Bethlen utca 4, Telefonszám 529 Apróhirdetések KIADÓ LAKÁSOK Kiadó május l-re három szobás hallos, fürdoszobás lakás, folyóvíz­zel és kényelmes mellékhelyiségekkel a Nyirfa-utca 3. sz. házban. — Érte­kezni a Nyírvidéki Takarékpénztár Részvénytársaságnál 799 Azonnalra, vagy május l-re kiadó a Széchenyi-ut 9. sz. bérházban két szobás hallos elsőemeleti utcai lakás, fürdőszobával, kényelmes mellékhelyi­ségekkel, folyóvízzel és központi fűtés­sel. Értekezni a Nyírvidéki Takarék­pénztár Részvénytársaságnál lehet. Egészséges, déli fekvésű, tiszta utcai la. kás: két szoba, előszoba, konyha, speiz május elsejétől állandó lakó részére kiadó­Bővebbet Mák utca 18 alatt. KIADÓ Róm, kath. bérpalota Zrinyi Ilona-utcai valamint Bethlen-utóai oldalán l-l üzlet­helyiség, Bessenyei-tér 2. számú épület­ben 1 üzlethelyiség valamint 4 szobás emeleti erkélyes lakás. Értekezni lehet Róm. kat. Plébánia Hivatalban, Kossuth­tér 14. I. emelet. 111 Háromszóba, inasszoba fürdőizöbából álló parkettes egyedülálló lakás vasúthoz közel, villamos mellett, május 1-ére kiadó. Érdeklődni Vármegyeháza 12 szoba 1641 Egy nagy üzlethelyiség a város központ­jában berendezve vagy anélkül átadó. Cim a kiadóhivatalban. 1630 Négyszobás fürdőszobás lakás május 1-tó l kiadó. Géza u. 29 sz. 1640 ^Egyszoba konyha kamara máj 1-től ki­adó. Virá^-u. 25 . 1643 IVATLHPOK a legolcsóbbtól a leg­drágább album lapokig a legnagyobb választék­ban Zrinyi Ilona-u. 9. (Tel. 6-14) Április havi divatlapok is kaphatók ARVBSNAL Irodának alkalma* földszintes szoba ki­adó. Értekezni Lefkovits bútorüzletben. (Törvényszók mellett.) 1295 Kétszoba konyha mellékhelyiség kiadó, május l-re. Virág-u. 19. sz. Értekezni Eöt­vös u. 9. szám. 1650 Magános kertes ház mely áll kétszoba konyha és összes mellékhelyiségekből május l-re kiadó. Jó víz az udvarban. Érdeklődni Vay Adám-u. 17. 1648 Kétszobás fürdőszobás lakás összes mel­lékhelyiségekkel május 1-ére kiadó. Uj­fltca 8 sz. 1656 Modern egyszoba konyhás lakás Vécsey­köz 18 szám alatt május 1-ére kiadó. Külónbejáratu bútorozott izoba kiadó. Géza-u. 16. 1653 Egyszoba konyhás lakás május 1-ére kiadó. Szarvas u. 75. szám alatt. 1652 Háromszoba előszoba fürdőszobás mo­dern lakás májusra, esetleg azonnalra ki­adó. Értekezni Tavasz-u. 9. bolthelyiség. Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel május l-re kiadó. Értekezni Bocskay-u. 76. Egy udvari szoba május l-re kiadó. Eötiö s-u. 17 sz. í685 Kétszobás délifekrésü konfortos lakás kiadó. Luther-ház B. íí. 1. 1668 Egyszoba hall és uj fürdőszoba bútorral vagy anélkül kiadó. Egy négyszárnyas és egy kétszárnyas ajtó eladó. Vécsei-u. 24. Egyszobás lakás mellékhelyiségekkel kétszobás lakás mellékhelyiségekkel jó viz vezetékkel kiadó. Bencs László-tér 7. Ünnepi hétre : 1 kg. 0. gg. liszt 30 fillér 1/2 kg. darált mák .. .. 50 fillér 1/2 kg. mézédes Szent János 44 tillér V* kg. gyümölcsíz 40 fillér Süteménye jó és olcsó ugy lesz, Ha hozzávalót Csabánál vesz! 10 dkg. mazsolaszőlő .. .. 16 fillér 10 dkg. dióból 32 fillér 10 dkg. mogyoróbél .. .. 36 fillér 10 dkg. mandula 40 fillér füszerkereskedőnél, Kállói-utca 2. szám. Telefon 169, BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Keresek gazdaságba való, egy lovas hájtókocsit. Széchenyi-ut 11. 1616-3 Jó Bizonyítvánnyal rendelkező perfekt szobalányt keresek. Cim a kiadéban. 1597-3 Megbízható szolid jól főző mindenest keresek május l-re. Lehet bejáró is. Ná­dor-u. 14. 1607 BejáróláDyt keresek azonnalra. Jelentke­zés vasárnap d. e. 8-tól. Kiss Ernő-u. 33. Megbízható szorgalmas, egyszerű idősebb nőt háztartásom vezetésére keresek. Régi­vásártér gimnáziumi játszótér. Szekeres Pál. 1590—2 Egy mindenes leány, asszony bejárónak felvétetik. Malom u. 17. 1691 Gépész hosszú gyakorlattal állást .keres Ugyanott üzlethelyiség lakással kiadó. Kert-u. 37. 1688 Jól főző mindenest tanyára keresek áp­rilis 15-re. Jelentkezni Vay Ádim-u. 17. Mindenes leány vagy asszony kerestetik. Debreceni-u. 1. Ugyanott bútorozott szo­bák kiadók. 1649 Szoptatásra elmennék. Cini a kiadóban 116 Gyermekszerető jobb mindenei leányt május 1 belépéssel Budapestre keresek hosszú bizonyítvánnyal. Cukorka üzlet Zrinyi Ilona u. 11. 1697 INGATLAN ADÁS-VÉTEL BEZZEGHY ingatlan adásvételi irodája előnyös feltételek mellett olcsón közvetít házakat, földbirtokokat és bérle­teket, Bethlen-utca 3. szám. (Róm. kat. iskola-épület.) 1021-3 Megvételre keres: 2, 3, 4 és 5 szobás összkomfortos házakat. Elad olcsón: a Központban komplett 4 szobás, hallos, modern uri adómentes téglaházat. LEVELEZÉ S Lányok ! Jelenleg biztosító ügynök va gyok. Hentes ipari szakmámban szeretném magam önnálósitani. Elvenném azi a nót, aki ebbeli szándékomban támogatni, vagy bármilyen nyugdíjas állásba be tudna tenni. 25-30 éves. tehát komoly lányok válaszol­janak. „Rövid időn belül házasság jeligére* a Rákóczi-u. 15 szám alatti dohánytőis­débe, lehetőleg fényképpel. 1644 KÜLÖNFÉL E Kerékpárok ujjá alakítása, ,speciális javatás a leg­olcsóban RUBOCZKY géplakatos és műszerésznél. Nyirvizpalota. Bocskay-u. 3. sz. alatt ebédlő és háló­butor, párna, matracok, állóiróasztal, irat­szekrény villanylámpa fiúgyermek ruhák eladók. Megtekinthetők délelőtt 11-órától fél 1 óráig. Eladó a Bujtos-utcában^a rendőrséggel szemben egy 600 négyszögöles üres telek. Megbízott Dr. Grüntpan Ármin. Bocskai­utca 12 szám. 1629 4 Eladó ingatlanok Adómentes házak minden árban, földek, tanyás birtokok, bérletek, szőlők, malmok, telkek stb. PROPPER JÓZSEF, az OFB. által engedélyezett ingatlanforgalmi irodája Nyiregyháza, Zrinyi Ilona-utca 4. szám. Telefon 6-15. 1496 Perzsaszőnyeg 3x4 valódi keleti perzsaszőnyeg (Tebrisz) kéz alatt olcsón eladó. Ugyanott 3x4 gépi szőnyeg igen jó karban olcsón eladó. Erdélyi es Krámer bizományi lerakata. Horthy Miklós-tér 9. Heggesztő aparát komplett majdnem u) megbízásból eladó Liskány cégnél 1662 A Sóstól útból megnyílt Uj utcában ház-telkek eladók, építkezéshez kölcsön kapható. Cim a kiadóhivatalban 1682 Megszűnt kalapszalon modeljei kalapjai és felszerelése olcsón eladó. Bocskay-u. 21. Sima izőllő-vessző passatutti, Csaba gyöngye, vegyes Chasselas és minden bor­fajta fajtiszta minőségben olcsón kapható. Bertalan Kálmánnál Luther-u. 6. emelet. Vas eszterga-pad és egy motorkerékpár eladó. Nyirfa-u. 49. 1120—2 Háló, ebédlő konyha és egyébb bútorok eladók. Rákóczi-u 17. sz. 1633 Trágya mázsánként vagy nagyobb tételekben kaphat*, esetleg helyszínre szállítva, Vas­gyár-utca 16. sz. alatt Telefon 282. — Ugyanott kiváló széna és 12 drb. hat hetes malac olcsón eladó. Húsvéti ünnepekre hegyaljai és sóstóte­lepi bordk legjobban és legolcsóbban be­szerezhetők Friedmann Henrik bor és szesz kereskedőnél Kossuth-u. 5 szám alatt. 1657—2 Sajáitermésü asztali bor eladó. Liliom ­utca 23 szám. 1645 Hármas ablakra való szép ecrü stór­függöny eladó. Cim a kiadóban. 1634 Borsmenta palánta gyökér bármely mennyiségbe 1000 drb.-ként négy pengő Tahy Endre Kótaj. 163r Egy jókarban lévó hálószoba berende­zés olcsón sürgősen eladó. 200-300 kg.-os mázsát megvételre keresek. Debreceni­utca 19. szám. 1608 Eladó egy Hoffer Schutlewort dobgolyós cséplő teljes felszereléssel. Bethlen-u. 43. Mielőtt írógépet vesz, kérjen ajánlatot Darvastól Zrinyi Ilona-utca 9. sz. Télefon 614. Bármely gyártmányú Írógép olcsó beszerzési helye. Mielőtt a feleslegessé vált bútorait vagy más antiktárgyait eladná fordul­jon bizalommal Erdélyi és Krámer céghez, kik a legnagyobb készséggel felvilágosítást nyújtanak vételben, vagy eladásban. Horthy Miklós-tér 9. 2 éves gyökeres rizling eladó, darabja 5 fillér. Községháza Nyirpazony 1699-2 ••MOMMiiuiatiNeMim Csillag Nándor ny. banktisztviselő ingatlan­forgalmi irodája. A Középeurópai és Minerva Általá­nos Biztosító R. T. (a Triesti „Generáli" leányvállalata) főképviselete Nyiregyháza, Luther-ház B) épület, II. emelet 6. szám. (Május 1-től a Nyirvizpalota üzlet­helyiségében.) A m. kir. földmivelésügyi miniszté­rium engedélye alapján legintenzí­vebben foglalkozik mezőgazdasági ingatlanoknak, bér- és családi há­zaknak, telkeknek értékesítésével, mindezek adásvételének, valamint haszonbérleteknek közvetitésevel. — Felvilágosítások dij- és költség, mentesek. i « * I 22 m. 3 éve épült dohánypajta, könnyű hajtó kocsi, 12 soros vetőgép, kocsiszer­szám, jó fejős tehén fiatal igás lovak ela­dók. Bútorozott szobák kiadók. Értekezni Hunyady-u. 7. Jókarban levő beteg tolókocsit keresek. Ajánlatokat kérek Báthory-u. 12. 115­Használt jókarban levő irodába alkalmas garnitúrát keresek. Cimet a kiadóba kérem. 1696. Ebédlő, háló, iroda és egyéb bútorok eladók. Bocskay-u. 21. 1665 Kirakatok irodák, rendelők, lakások ab­lakainak tisztítását méltányos árban válla­lom. „Cim a kiadóhivatalban megtudható." 1586—10 Magyar Perzsaszőnyegek a legszebb kivitelben és minden mé­retekben kedvező részletfizetés mellett is a legolcsóbban Erdélyi és Krámer cég bizományi lerakatban szerezhető> be. Horthyi Miklós-tér 9. 20 hold í. oszt föld tanyával több évre kiadó. Értekezni Pápai Mihálynál Ér-u. 45. Nagyéllomás közelében három házhely olcsón eladó. Érdeklődni lehet Dr. Hetey ügyvédnél, Debreceni-u. 10. 1695—2 Honvéd u. 20 szám háromszobás sarok­ház eladó vagy kiadó. 117 ALKALMI VÉTEL. EK Gyönyörűen restautauráH szekreter, antikasztal, vitrin, íróasztal • bőrvászon, garnitúra, hálószoba és ebédlőbe­rendezés külön asztalok könyvszekrény stb. rendkívül olcsón beszerezhető* ERDELYI és KRÁMER cég bizomány lerakatában, Horthy Miklós-tér 9. Egy különbejáratu bútorozott szoba a város legjobb helyén azonnal kiadó. Cim a kiadóban. 657-10 FÖLDET keresek megvételre a város közelében 8-10 holdig Palitz Viz-u. 31 sz. d. u. 2—4-ig . 1026 Állandó alkalmi vételek' bútorokban, szőnyegek, |disztárgyák porcellánok, festmények, csillárok é s mindenféle lakberendezési tárgyakban Erdélyi és Krámer cég bizományi lerakatban. Horthy [Miklós-tér 9. A szerkesztésért felelői : Dr. GAEAY GYULA A kiadásért felelősi a Szabolcsi Hírlap Lapkiadó Botéit Társaság, Kovách B. és Téíseí kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzfink meg és aem aduai Tlssza. Nyomatott a „Merkúr" könyvnyomdában Nyiregyháaa, B«raénji-ataa 8. «b&w KakAfa nyon»d»Ye»etj4 : Ózon Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom