Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 275-298. szám)

1935-12-22 / 293. szám

10. Oldal. JSÍYÍRYIDÉK „ SZAbolcsi HIRLAP ^Trianon 1935. december hó 22 A Magyar Általános Takarékpénztár ?: nyíregyházi fiókja első helyi bekebelezéssel városi és mezőgazdasági ingatlanokra Rum ^ Likép essenciák minden izben a legjobb minőségben kaphatók a Földes Drogériában Bethlen-utca 2. 8 hónapi börtönt kapott a nyirpazonyi leányanya aki megölte és elásta üjszülött gyermekét Ez év augusztusában Kiss Pi­roska nyirpazonyi leányanya üjszülött kis gyermekét megfojtot­ta és elásta. Az anya lelkiismeret­len tette már ugylátszott, bogy örök titok marad, amikor egy névtelen feljelentés felfedte sötét bűnét. A csendörök őrizetbe vet­ték Kiss Piroskát, aki az éjszakai órákban a lelkiismerete szavára megtört és megmutatta azt a helyet ahol a gyermeket elásta, de akkor meg azzal védekezett, hogy a gyermek halva született. Dr. Kardos Endre körorvos, a halottorvosi vizsgálat alkalmával megállapította, hogy a gyermek étvs született és a bulla nyakán a fojtogatás nyomai is meglátsza­nak Kiss Piroskát letartóztatták és a tegnap megtartott főtárgyaláson beismerő vallomást tett. Kiss Piroskát a büntetőbíróság Kelemen tanácsa 8 hónapi börtön­büntetésre Ítélte, ami nyomban jogerős lett. « ma »w Mi M** SHI H» KS gi t^P wwj Kályhákat a karácsonyi vásár alkalmából mélyen leszállított áron ajánlom. Korcsolyában, edényben és háztartási cikkekben nagy választék. WlRTSCHflFTER ÁRMIN vaskereskedése Nyíregyháza, Vay Ádám-u. 3. ] Fizessen elö a Nyirvidék­Szabolcsi Hírlapra. Uj autóbuszjárat indul Nyíregybáza­Ramocsaháza között A Mavart kocsi naponta egyszer fog közlekedni Nyíregyháza város forgalmának élénkítését szolgálja a Mavart uj autóbusz járata, amely Nyíregyháza és Ramocsaháza közötti útvonalon naponta fog közlekedni. A Nyír­egyháza—Büdszentmíhály közötti autóbusz próbajárat ís kitűnően be­vált és így a Mavart megindítja Nyíregyháza—Ramocsaháza között is az autóbusz közlekedést naponta egyszer.| Ramocsaháza községháza elől Megkezdődött az olcsó karácsonyi vásár! Női szövetek, vászon és damaszkáruk, flanelek, selymek, ágygarniturák és hencsertakarók olcsón beszerezhetők ^ László Soma cégnél Takarékpalota. Bessenyei-téri oldal. Karácsonyi énekek és a legfrissebb gramafon lemez újdonságok, gramafonok ^ j| ^^ varrógép korcsolyák karácsonyfa izzók villamos készülékek stb. Tekintse meg KUHAREK karácsonyi kirakatát Zrínyi Ilona-utca 8. Kaszinóval szemben. ® _ J SchwaFtz Dezső | selyem, szövet és rőfös | versenyiizlete Ujságbolt mellett. OLsó karácsonyi áraim !!! Mintás és sima kord bársony 2*30 P Gyapjú ruha szövet 1'78 P Goldberger féle mosóselyem —'15 P Selyem ing poplin I. a 1"36 P Dupla széles lepedő vászon 1"48 P ® H « ® I K i ®i ® B í indul az autóbusz. Megállóhelyek-' Székely Goldfart fakereskedés, Nyír" téti útelágazás, nyírbogdányí szesz­gyár, Nyírbogdány-útelágazás, Nyír­bogdány község, útelágazás, Nyírtura Klein korcsma, Berta telep, orosí ut elágazás, Nyírpazony kereszt, Nyír­pazony temető, Szeles korcsma, Nyíregyháza köztemető (északi) Nyíregyháza Korona Szálloda. A z utbejárást tegnap ejtették meg, Dr. Bokor Miklós m. kir. állam­rendőrségi kapitány, Dr. Zítahy Péter m. kir. íparfelögyelő, Tóth László városi aljegyző iparhatóság® biztos és a Mavart kiküldöttek. A Nyíregyháza — Ramocsaháza közötti autóbuszjárat fenti utvonalát jóváhagyta a bizottság s így semmi akadálya nincs annak, hogy a Mavart az autóbuszjáratát a na­pokban már megindíthassa. n burgonya árak tovább emelkednek Az a körülmény, hogy idei bur­gonyatermésünk 7 millió méter­mázsával kisebb a tavalyinál kife­jezésre jut a burgonya árának állandó emelkedésében. Az árak fokozatosan emelked­nek és agülbaba 17 —, nyárirózsa 16— őszirózsa 13 50. ella 850, woltman és krüger 7'— pengő körüli áron értékesíthető szabolcsi állomásokon. E héten kissé csökkent az ér­deklődés a burgonya iránt, ami csupán az ünnep közeledtének tudható be. A fogyasztó piacokon nincsenek komoly készletek betárolva, ezért az ünnepek utáni napokra már nagyobb keresletet várhatunk. A rózsafajták szabolcsban úgy­szólván teljesen kifogytak s igy az ella, krüger és woltman bur­gonya vásárlására lesznek kény­telenek a vevők szorítkozni. Vulkán hó és sárcipő javítóüzem Nyiregyháza, Zrinyi Ilona-utca 9. Rossz hó és sárcipőit gőz­vulkanizálással teljesen ujjá alakítja. Nem hidegen ragaszt, hanem vulkanizál! Megkezdődött eddig nem létező olcsó árakkal a Karácsonyi vásár! Gyermek szvetterek és puiloverek Férfi és női szvetterek és „ Férfi és női téli harisnyák Gyermek harisnyák 1 szám Pizsamák, női és gyermek vájci fehérnemű. P 1.98 f-tő! Meleg női nadrág P—.80 f-től P 3.50 f-től Meleg gyermeknadrág 1 szám P—.56 f-től P—.80 f-től Prima bolyhos nadrág 1 szám P 1.20 f-től P—.30 f-től Férfi ingek 2.20 1.98 P 1.80 f-től Férfi zipzáros fianell ing 2.80 P 3.48 f-tői Férfi alsónadrág 1.48 1.28 P—.88 f-től Selyem harisnyák 1 68 1.48 P 1.28 f tői Selyem harisnyák hibával 98, 48 P— .20 f-tőj Szilágyi Barna divaíüzktében v^ u

Next

/
Oldalképek
Tartalom