Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 124-149. szám)

1933-08-06 / 129. szám

taKBOLCSIHlBL H* 8. oldal. A Jamboreeről 400 cserkész Győrbe utazott A Jamboree-n résztvevő kül­földi cserkészek közül 400 Győrbe érkezett a város meg­tekintésére. A cserkészeket ün­nepélyesen fogadták. RÁDIÓ Augusztus hó 6. Vasárnap. 8'45 Hírek a Jamboree-ról, a helyszínről. — 900 Egyházi zene és söentbeszéd a gödöllői IV. Világjamboree-ról. — 11'15 Ev. istentisztelet a bécsikaputéri templomból. Utána pontos idő­járásjelentés. Majd: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zene­kar. — 2'00 Gramofonlemezek. — J'OO Westsik Vilmos, a nyir egyházi homokjavitó kísérleti gazdaság, vezetőjének előadása. — 3 '45 Üzenetek a^fcserkésztá­bgrból. — 500 Balassa Imre előadása. — 575 Budapesti KoncertlSzalonyenekar. — 600 Angol cserkészvezérek a mik­rofon előtt. — 6'20 Sárváry Já­nos tárogatózik. — 6'50 Asz­lányi Károly vidám csevegése. — 720 Hírek. — 730 Operett előadás a stúdióból. — 1000 Sporteredmények. Majd: Toll Árpád és Jancsi cigányzenekara, zenekara. — 11 15 Egy magyar anya különböző nyelveken üd­vözli a külföldi cserkész-szülő­ket. — 1130 A távol külföld­ről érkezett cserkészek rádió­üzenete! a Jamboree-ról. Augusztus 7. Hétfő. 12 05 és 3 00 Üzenetek a cserkésztábor­ból. — 400 Ujjné Mikola Ilona előadása. — 500 Kálix Jenő ?ongorázik. — 5 45 vitéz Csík László dr. előadása. — 615 Margíttay Margit magyar nótá­kat énekel Bura Sándor és ci­gányzenekarának kíséretével, — 730 Schöpflin Aladár novellája. — 8 00 Popper Dávid emléke­zete. — 8'50 Hirek. — 9'10 Veres Lajos és cigányzenekara. — 10'25 Időjárasjelentás. — 10'30 Károlyi Dezső szalon- és jazz zenekara. — 1V30 Helen Erss és Alice Dzírkal lett da­lokat énekelnek. Állandó hétköznapi közvetítés 6'45 Torna. — 9'45 Hirek. — 10 00 Felolvasás, utána délelőtti hangverseny. — 11' 15 Nemzet, közi vizjelző szolgálat. — 12'00 Déli harangszó, utána hangver­seny, közben — 12-30 Hirek. — 1'30 Időjelzés. — 2'45 Hirek, élelmiszerárak. — 445 Időjel­zés, hirek. Időjárás A meteorológiai hivatal déli jelentése: élénkebb légáramlat, délután esetleg zivatar várható. Express hirdetések Poloskairtást, lakások vizsgálását felelősség­gel vállalja Nánássy, Kállói-u. 50. szám. 2290-? 8 fillér egy gallér mosása, 2'50 egy öltöny tisztítása, 2'50 egy felöltő gőztisztítása a Szabolcsi cipőáruházban, Kiskoro­nával szemben. Festés igen olcsón. Hirdetmény. A Királytelek szőllői r. kat. plébános, kántor és harangozói állások részére juttatott görög­szállási 86 magyar hold és 800 négyszögöl területű szántóföld bérlete 1933. őszétől kezdődő 6 (hat) egymást követő évekre folyó évi augusztus 15 napján Görögszálláson a helyszínén fog nyilvános árverésen bérbe­adatni, délután fél 4 órakor. Kikiáltási ár magyar holoan­kint 2 q (két m. mázsa) buza. Nyíregyháza, 1933. aug. 3. Nyíregyházi Róm. Kat. 2556 3 Plébánia. Apróhirdetések Diáklányoknak iskolák közelében 45 P ad ellátást uriaszony zongora haszmlat­tal Kiss Ernó-u. 42. 2526 Jó asztali spór eladó, ugyanott egy kisebb vertheimkassza kerestetetik Vay Adám-u. 40. 2540 Keresek egy drb 2l-es hengerszéket és egy drb 22 65-ös dupla vasszekré­nyes hengert. — Trencsényi malom, Porcsa ma. 2477-2 Három szoba, előszoba, fürdőszoba és minden mellékhelyiségekből álló la­kás november l-re kiadó Kiss Ernő-u. 54. sz alatt. Érdeklődni lehet Luther­ház A. épület 111. e. 4. 2511-2 Kitünö karban lévő CSEPEL MOTORKERÉKPÁR szrgősen eladó. Autótraktor, Horthy Mík­lós-tér 9. sz, 2499 2 1-2 diákot vagz diáklányt központ­ban lakó nagy lakással rendelkező uri­család teljes ellátással elvállal Cim a kiadóban 2548-2 Vertheim kassza, vadasz fegyver, va­dász kutya czimbelom, vi ágos férfi öl­töny. ajtók, ablakok eladók Bocikai-u 26 2543 Üzemképes 350 Kc motorkerékpár sür­gősen eladó vagy segéd motoros kerék párra megegyezhetünk. Cim Nyirfa-tér 2 cipész műhely 2544 Egy szobás konyhás lakás kiadő. — Himes-u. 4. Érdeklődni Himes-utca 6. 243-3 3 szobás 2 verandás ház fürdőszobá­val, nagy kerttel a Sóstói-ut elején ki­adó. Bővebbet villanytelep, Komáromv (Telefon 144). 2518-3 Szép utcai szoba, konyha, speiz aug. 15-tól kiadó Sas-ntca 9. 100 köte'es Jókait vennék. Ajánlatot levél utján kér Fekete Imre tanitó Nagy­ká I ló 2534 70 mázsa szemes tengeri egy tételben eladó özr. László Józsefné Selyem-u. 27 2524 Két szobás lakás Nádo -u. 18. alatt kiadó. Értekezni Bocskai-u. 50 25*3 2 diák fíut vagy leányt teljes ellátás­sal elfogadok. Uj-u. 27. 2544 Különbejáratu csinosan bútorozott utcai szoba kiadó Kossuth-n. 12 s/á'n 2469 Két szobás előszobás családi ház nyu­godt, kényelmes minden mellékhelyiseg­gel, elköltözés miatt jutányosán eladó. Salétrom köz 12, Emeleti 4 szoba előszoba fürdőszo­bás lakás novemberre kiadó Tavasz u 9 2535 Egy alig használt négykerekű háziko­csi eladó, Kert-u. 6. *541 Vécsei köz 4. alatt egy két szobás lakás kiadó azonnal elfoglalható ugyan­ott egy pékség kiadó. 46 Háromszobás lakást mellékhelyiségek­kel novemberre csakis a belvárosban ke­resek ajánlatokat kiadóba k rem. 2542 Középiskolás lányt vállalok teljes ellá­tással Pál Józsefné Báthory-u 29 244 Fiatal szerény úriasszony házvezetőnői állás! keres magános urnái vidékre is. cim Hauberger ingatlanforgalmi iroda Rakóczi-u. 4 sz. 2552 Üzlethelység egészben vagy reszben farakiar es fgyéb helyiségek kiadók. Bessenyei tér 3. ^559 2 szola fürdőszoba november 1-től kiadó Vecsey-u. 40 Megtekinthető 11-2-ig 2554 -2 Ujszóllö-u. 121, számú ház eladó. Értekezni ugyanott. Egy modern 3 szobás lakás sürgősen eladó Oamjanics utca 6 szám. 2560 Külön álló telken 4 szobás uri lakás november l-re kiadó Kállói-u 70. 2557 Fürj-utca 49. számú ház kiadó. Himes 249 2 szoba előszoba mellékhelyiségekkel azonnaj kiadó Kossuth-u. 52 2562 Debreceni-utcai benzinkútnál eladó egy kerékpár. 2564 Vay Ádám-u. 33. számú sarok ház eladó. 247 Háromszobás lakást keresek nov. l-re Cimet az ujságboltba kérem leadni 221 Város belterületén háztelkek ugyanott háló, ebédlő, konyha bútorok, konzul tükör, márvány lap eladó. Értekezni lehet Rakóczi-u. 15. sz Dohánytőzsde 2558 1933 augusztus hó 6. IIIWII •••!!•• •IIMBIIIIIHIBIIMIBIM^—" Budapesti termény tőzsde­zárlat. 933. aug 4 Készárupiac. Buza 76 uj 7 i. uj 9.10—20 78 uj 9 20—30 79. uj 9-30—40 80. uj 9 tO—50 Rozs pv. és mzs. 5 9^—6-05 Tak árpa II. 69-3—7-16 /.ab 7-70-80 Zab II. 7 60—70 Tengeri it. és el. 7'40-55 Korpa f. 5 00—10 HAUBERGER GÉZA ingatlanforgalmi iroda hirdetései Rákóczi-u- 4. (Városháza mellett) Eladó házak: 1. Kállói-utca elején több szo­bás 9200 P. 2. Adómentes 2 szer 2 szobás nagy kerttel vasút mellett 5500 P. 3. Bocskai-utca elején részben adómentes ház olcsón eladó. 4. Város központjában adómen­tes 3 szobás téglaház 8500 P. 5. Belterületen 2 utcára nyiló 4 szobás modern ház szép ud­varral 9800 P. Villák: 6. Sóstón, Sóstói-uton 3500, 6000, 8000, 12000, 16000 P. Villa telkek: 7. Négyszögölenként 1 P-tőI. Földek: 8. Nyíregyházához közel 16 h. részben búzatermő tanyásbirtok 7500 P. 9. Nyíregyházához közel 60 h. búzatermő tanyásbirtok holdanként 470 P. 1 10. 223 h. fekete búzatermő tanyásbirtok vasút és köves ut mellett holdanként 300 P. Minden célra aUalmas üzlethelyiség háromszobás lakással olcsón kiadó. Kó­taji-u. 6 7 2555 Keresek Szeptember elsejére iníeli­gensebb német kisasszonyt hatéves fiú­hoz. Kertész Pál Nyirvizpalota 245 Kólönbejáratu bútorozott szoba kiadó ugyanott egy szobatársnő kerestetik. Cim Bencs Kászló tér 4. 248 lnteligente deutsche Fraüleín bittet im gleich Steile. Árpád u 75 246 Megbízásaim vannak kitűnő helyen fekvő házak, telkek és földek eladására. Aki venni és eladni szándékozik forduljon tel­jes bizalommal Grünspan Adoll m. kir. földmüvelésügyi miniszter által engedélyezett ingatlan for­galmi irodához. Ugyanott meg­bízható ügyes, üzletszerző juta­lékkal fevétetik. 2561 Egy üres szoba kiadó Aug,15-töl Virág-u 25 250 Négy szoba fürdőszoba különálló ház novemberre kiadó. Cim az ujságboltban 242 4 szobás lakás teljes komforttal kiadó Népkert-u. 17. Hanberger ingatlanfor­galmi iroda Rákóczi-u. 4 2556 A szerkesztésért felelős : Dr. GARAT GYULA A kiadásért felelős : a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó, Betéti Társaság, Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a Merkúr könyvnyomdában Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. szár* ízléses nyomtatványt, Egyszerűt s művészit, Pontosan, olcsón a MERKÚR NYOMDA készít. Bercsémi-u. 3 Ma és minden este a Nyírvi­déki Étteremben Kassai Horváth Berczí Hollandiából hazaérkezett hír­neves cigányprímás szebbnél­szebb magyar és klasszikus darabokkal szórakoztatja ven­dégeimet. B. pártfogásukat kéri Grüníeld Zsigmond j 2539 vendéglős.

Next

/
Oldalképek
Tartalom