Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-04-29 / 96. szám

jtftfRYIDÉK. SPANYOL DAL*. | 1 • :.' | , ' Vj' i ! Spanyolhonban Küo asszony Respublikát hinteget, Donok, grandok és hidalgók Viszik már a kincseket, Mert jó ám, ha biztos helyen Van az ember aranya, Tudja ezt ott Spanyolhonban Minden fejlett koponya. Ámde kérdem : Frankhon felé Mért ügetnek grandjaim ? Meleg otthont fenének itt Tisza, Duna partjain. Mert nincs okunk haragudni, Ha szaporul aranyunk, Sőt önök elé egész a Vámhatárig rohanunk. Konszolidált levegőbe Hivunk spanyol hontalant, Szenyoriták szemtüzéről Lágy madrigált ont a lant, Bár nekünk nincs pálmaerdőnk És nincs narancs-ligetünk, De kamatot a betétre Hősiesen fizetünk. Városunk is várva-várja Önöket óh grandjaim 1 Viduljanak majd a Sóstón Filomélák hangjain. Megyénknek szép határiban Ingatlan, az vehető ! Rendezett és kellemes a Nyiregyházi temető. Van líránk s az Ódatermés Az se igen vérszegény, A »Nyit«-ban megszerezhető Fenkölt kultúrélemény. Nincsenek itt veszedelmes Ellenzéki lázítók, S vannak utcák s két rendbeli Higénikus házikók. Guruljon hát aranyakban Ide a pezeta! Szebb éz miként nagymamáink Kezében a rezeda. Jöjjenek hát óh grandjaim 1 — A hívásunk : nógató. — Meleg otthon vár önökre S még melegebb pótadó. Körülvesszük önöket, mint Tyukanyót a kis csibe, Papp Lajosnál zóna-pacal S tarokk vár a restibe', S mig otthon a libertásért Izzad a bősz Zamora, önöket itt vigasztalja I Bonta heti humora. Jöjjenek hát spanyol urak S inget-gallért hozzanak, De amiként fentebb mondám : Fők mégis az aranyak, önökkel mi úgyis régen Rokonságot ápolunk, Hisz nekünk is van itt néhány »Öröltető« spanyolunk. HOMÉR ROSSZ. Akarja, hogy lyukjai sokat tojjanak ? Ha igen, szerezzen be elsőrangú tenyésztojásí, vagy vásároljon napos csibét. — A világhírű „Tankréd" törzsből ertdő leg­horn tenyés^tojdsokat kaphat feltűnően olcsó áron Téger Béláné leghorntelepén Sóstói­Út 36. Ugyanolt előjegyezhet napos fajcsibét, vagy a keltető gépen bérkeltetést igen olcsó áron.. A törzs tojóképességéről bárki meggyőződést szerezhet a tojólapról . NYIREGY 8 E romi alatt - ÍÜSÍJ a oksé ; cspk IS asava* MrúiMmtem Mtftak, aap*ata Legmegbízhatóbban szállítanak" VIZET ivásra, mosásra, fürdővezetékbe és locsolásra az Irsaí-fele kútsziyattyúk. Állandó raktár a gyártelepen II 1781-20 Legjobb, legolcsóbb a Villám folyékony fémMiló kimérve 10 dkg. 15 fillér IZSAY-nál- Luther-u. 6. Tessék üveget hozni!! 2754-5 Tavaszi idényre legszebb férfi és női ruha festést, vegyi tisztítást készít Batta Jóíset, Bencs László-tér 7. 741-10 Uj lals&s&t okvetlen vizsgáltassa meg beköltö­zés előtt féregirtó szakértővel. Forduljon bizalommal NÁN/ISSY­hoz Kállói-u. 48. Poloskairtást cyángázzat felelősséggel vállai. 2433-9 AZ Uj SÖRARAKAT feltüntető fei.ratok kaphatók a JöBA­nyomdában. APRÓ HIRDETÉSEK Hir«tetési díj: szóig 80 filter, OMM to»at>t* szó 8 fiHér. Hirdetések utáni érfefe* tádésre csak T0<ttszbélye£ bekáSdése awSett vdasrotaak. „Cim a ktMWUvatdk^ hirdetésekbe csak • hrteMaea Müstetett szám bwnondása esette tflfcrisa Mrdctt húwUgosítást. Teljeseu különbejáratn emeletes erkélyes bútorozol t szoba vízvezetékkel május l-re kiadó. Cim a kiadóban. 2631—2 Komfortos két szobás la­kás augusztusra kit dó. Színház u. lí. földsz. S764-2 Teljeseu különbejáratn emeletes erkélyes bútorozol t szoba vízvezetékkel május l-re kiadó. Cim a kiadóban. 2631—2 Ószőllő utca 164. ÍZ hiz eladó. — Kiünő levegő, az erdthöz 200 lépés. 2779-1 A legstebb m? gss'a'i nya­raló hely, Sóstói ut 51. sz. 5773-1 Kiszo'gáló leánynak ajánl­korom. — ké.inounkát is vállalok. Cim a kiadóban. 2240-4 Ószőllő utca 164. ÍZ hiz eladó. — Kiünő levegő, az erdthöz 200 lépés. 2779-1 A legstebb m? gss'a'i nya­raló hely, Sóstói ut 51. sz. 5773-1 Jóvis és kosithordást vállalok. Cim a kiadóban. 5 5'. 6-1 Tisztességes ügyes szoba­leáott keresek elsejére. — Jókai-u. 3- 810-1 Eladó ház a rendőr­ségi palota mellett egy 3 szobás és két 2 szobás lakással. — Értekezni lehet dr. S. Szabó László ügyvéíi irodáját an. 2670—1 Május l-re, kétszobás, terraszos uri lakás tudó. Deák Ferecc-köz lí. 12(13-? Eladó ház a rendőr­ségi palota mellett egy 3 szobás és két 2 szobás lakással. — Értekezni lehet dr. S. Szabó László ügyvéíi irodáját an. 2670—1 Házat vagy házhelyet ke­resek a piachoz közel. Cim a kisdébsn. Jobb iparos lak( tírsat keres. Kétajiu. 31. 100 Patkány és egérirtó szí­rek, svábpor, po'oit airtó, továbbá az összes rovarirtó szerekben legjobb beszerzési forrás Bethlen-utca 2. szám alatt Földes Drcgeria. Telefon: 148. 2Í69 2 Adómentes modern két­szobás, előszoba lakés mel­lék helyiséggel, nsgy gyü­mölcsöskeriteí elídó. Siarvas-u 81. b. 801-1 Patkány és egérirtó szí­rek, svábpor, po'oit airtó, továbbá az összes rovarirtó szerekben legjobb beszerzési forrás Bethlen-utca 2. szám alatt Földes Drcgeria. Telefon: 148. 2Í69 2 Külőnbejirítu csinosan bútorozott szoba egy vagy két ággyal úrnak úrnőnek kiadó. Nyirfa ntca 39. — Patkány és egérirtó szí­rek, svábpor, po'oit airtó, továbbá az összes rovarirtó szerekben legjobb beszerzési forrás Bethlen-utca 2. szám alatt Földes Drcgeria. Telefon: 148. 2Í69 2 Külőnbejirítu csinosan bútorozott szoba egy vagy két ággyal úrnak úrnőnek kiadó. Nyirfa ntca 39. — Egy-két szoba irodának telelonn^l vagy lutoiozva o'csón kiadó. Cim Szsrvas-n. 26. 27S4-2 Egy kéthónapos pej kanca­csikó elbitango't április 25 én a fehértói uton, aki tud róla vagy befogta je­lentse a rendőrségen vagya kállain Gerda András tulaj, donosnál. 2761 Jt karban levő zongora eladó, Cim a ki&díban. 2783-3 Perfekt szakácsnő állést keres, eseileg üdéken is. Kareszt n. 3. 2780-2 Bérbeadó a Vay Ádám­ul ca 5. s?ám a'att azonnal kettő szota konyhával. 2680-1 Kis bútorozott szoba idő­setb nőnek kiadó Rózsa u. 26. 5787 Bérbeadó a Vay Ádám­ul ca 5. s?ám a'att azonnal kettő szota konyhával. 2680-1 Síerény igényű gépírónő, összes irodai munkákban jártas, hosszú gyakorlattal irodai, pénztárnofenő 1, vagy hasonló állást keres. Cim Sas-ulea 7. 2518 Szövőszék t 1/2 méteres eladó. Szarvas-u. 42 udvaii lakás. 5701 Síerény igényű gépírónő, összes irodai munkákban jártas, hosszú gyakorlattal irodai, pénztárnofenő 1, vagy hasonló állást keres. Cim Sas-ulea 7. 2518 Sóstóhegy állomástól 200 lépésre 20 ma gyár hdd szinlóö'd egytsgban, vagy kisebb patceliákban is el­adó. Értekezni Nyirpazony Elő járóságánál 1931. májcs 5-ig- lehet. 2759-1 Síerény igényű gépírónő, összes irodai munkákban jártas, hosszú gyakorlattal irodai, pénztárnofenő 1, vagy hasonló állást keres. Cim Sas-ulea 7. 2518 Sóstóhegy állomástól 200 lépésre 20 ma gyár hdd szinlóö'd egytsgban, vagy kisebb patceliákban is el­adó. Értekezni Nyirpazony Elő járóságánál 1931. májcs 5-ig- lehet. 2759-1 Tisztességes, m?t>bizbató lány ajánlkozik kezdő szoba­lánynak jobb uriházhoz — Cioi az Ujsígtolttan. 814 Sóstóhegy állomástól 200 lépésre 20 ma gyár hdd szinlóö'd egytsgban, vagy kisebb patceliákban is el­adó. Értekezni Nyirpazony Elő járóságánál 1931. májcs 5-ig- lehet. 2759-1 Májas elsejére egy minde­nes főzőnő kerestetik szőlő­telepre. Jelentkezői Kálvin­tér 14. Bárcy András nénál. 842 Különbfjár&tn, csinosan bútorozott szoba a véros központjában úriembernek kiadó. Virég-u, 8. negyedik ajtó. 2763-4 Májas elsejére egy minde­nes főzőnő kerestetik szőlő­telepre. Jelentkezői Kálvin­tér 14. Bárcy András nénál. 842 Különbfjár&tn, csinosan bútorozott szoba a véros központjában úriembernek kiadó. Virég-u, 8. negyedik ajtó. 2763-4 Mindenes főzőnőt keresek. Jelentkezís délelőtt Körteu. 10. 845 Bejárínőijek ajánlkozom. Cim az Ujs/gboltban. 848 A legoja* b typcsu MÉRAY motorkerékpár megtekint­het a Msjerszky f épgyár­t an. 2768-2 Mindenes főzőnőt keresek. Jelentkezís délelőtt Körteu. 10. 845 Bejárínőijek ajánlkozom. Cim az Ujs/gboltban. 848 ízletesen főző, szorgalmas, tiszta bázveie'őcő íjánlko­zik tanyára is. Toldi u. 45. 2788- 2 Selyem-utca 3ü. sz. alatt kétszobás laká?, Bérc? éoy'­u ca 3. 97. als ti orvosi ren­delőnek, irodának, gsrzon lakásnak kiválóan [alkalmas elegáns,modern három s;oba és egy pirce bérbeadó. — Érdeklődni hhet Dr. Bálint ügjvédné', Barcsényi-n. 3. 841-2 Vályog állandóan kap­h'tó Derueternél (Pazonyi uti vámnál) ugyanott 300 mázsi jég eladó. 2792 Egy szerény igínyü jobb nő, a háztartás mkdánjá­hoz írt, jól főz, háiveze ő­nfií állást keres. Hunyady­utca 57. S7-91 Ipariskolát vagy fehír neműt tanult varróiéin, felvétetik. Blumbei gaél. 847 Sóstói uton 2 szoba mel líkhelyi égfkkel nyaralásra kiadó. Bővebbet Séstói tt 61 szám. 846 Pénztárosnő föivét«tik Eszterházy hnslerakat. Zrí­nyi I ona- u. 5. 2791 Mindenes jíl főző sza­kácsnő szoanara áfást k»­res. Nyirfa o. 31. 2795 Egy kü'öcbejsratu u'cai bútorozott szoba kiadó. — Ki-s Ernő u 24. 27P8 Két éves gyökeres vessző kapható, ezerjó, rizling é< opor ó. Érdeklődni lehet a Korona ssál'oda irodáját an S797-2 Két szobs-konyhás lakás olcstn kiadó, azonnal elfog­lalható. Mák utca SO. 91 Egy két szobás lekás kamrával, pincével kis dó Himeskert Rigó-u. 15. 279: HÖLGYEIM 4 50 és 6 pengős reklám­áron vehetni k divitos tcch kilépőt Waltemé és Hoiváthné kalapüzletében Rím. kath. térpalota Bethlen-u'ca ?. 1931. április 29. Vízvezetéki és csatornázási tervet kér a kereskedelmi 1 miniszter Abból az alkalomból, hogy a ma­gasépítési, vízvezetéki, csatornázási és városrendezési ügyek műszaki el­látása a kereskedelmi tárca kereté­ben összpontosittatott, a miniszter tanulmány tárgyává kívánja tétetni azokat az okokat, amelyek az előbb említett két közegészségügyi köz­mű megvalósítását hátráltatják. A kereskedelemügyi miniszter most elrendelte, hogy ahol még nincs meg a vízvezeték és csatornázás, térképet kell készíteni s azon meg­jelölni azokat a sűrűn lakott város­részeket, ahol a legnagyobb szük­ség volna a vízvezetékre. A rende­lethez csatolt kérdőpontban felelni kell arra is, honnan szerzi be az il­lető város az ivó -és használati vízszükségletét s különösen fontos az, hogy mi történik a csapadék­vízzel ? A továbbiakban azt kérdi a miniszter ,hogy foglalkozott-e a vá­ros a két mű létesítésének gondo­latával, van-e terv és költségvetés és ha van, mikor és milyen feltéte­lekkel lehetne a két közmű létesíté­sét megkezdeni ? Kérdéseire ju­lius elsejéig vár választ a községek­től és városoktól a miniszter. — LEVÉLPAPÍR újdonságok nagy választékban a JóBA-nyom­dában. Elsőrendű márkás KERÉKPÁROK 140 P-től kaphatók Liskány cégnél Nyíregyháza. Telefon 4 — 70 2789-3 Nyíregyháza ha'árátan lCOmrgyar hold jó minőségi) föld (egészbtn vagy ré>zle'ekben) ELADÓ. Felvil? gositást ad dr. Simooyi István ügyvéd, Kállai-utca 16. 2683-3 Liskány László Nyíregyháza. Telefon 4—70. Villany, vízvezeték szerelési vállalat Villany-, fürdőszoba berendezéseket díjtalanul tervez. — Előzetes áraján­lattal szolgál. — Nagy raktár beren­dezési tárgyakban. 2790-3 fíyessjstett toptBlajdooo® könyroyomdájiban Nylr^yhAzáa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom