Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-01-01 / 1. szám

.NlrfFYIDéK. APRÓ HIRDETÉSEK VMtfM A M NDFE 80 GIMr, DMM további szó S fillér. Hirdetések utáni érdek­IMrn yiiuxbSjtg bekMfee mefett válaszolunk, iggpi, csak Tanmncj scunoc imqm TMuvmun, „Cim a kiadóhivatalban" tárta* hirdetésekre csak • hirdetésen feltüntetett szám bemondása esel én adhatunk 6f«ágositást, Ugy az apré, ntot a MfT hirdetések dija a feladáskor irtteaM. Vidékről levéTbélyefrben is beküldhető a hirdetés íja. A lap megele­aM Mf^án közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kétjftk feladni HAÜBERGER bázasságközvetitő és ö. F. B. engedélyezett Ingatlaniroda 370 ingatlaneladással meg­bízva. Zrínyi Ilona-ntca 9. 8385 -5 Kifogástalan csnkett aotótahszi elköltözés m'att joggal eggyütt nagyon olcsón eladó. Serház n. 3. 3255-1 Kolönbejáratn ^bútorozott szoba azonnal kiadó. Szó­ehenyi nt 14. első lépcső. 8375-1 Különbejáratn bntorozott szoba 20 pengőért kiadó.— Szinbáz ucca 12. 8348-1 Konvenciós kertészt bere-ek azonnali belé­pésre. Burger György. Székely, up. Demecser. Jelentkezni lehet Nyír egyháza Tay Ádám-n. 19 alatt is» 8272-2 Gyereknélkali Jcsaládhoz középkorú, főzéshez, mo­sáshoz, vasaláshoz jól értő mindenest keresek azon. nalra, vagy elsejére. Vécsey­otca 16. szam. 8383—1 5 szoba, 2 konyhából álló régi \ c&aladi ház botorral, külföldre utazás miatt sür­gősen 4500 P-ért eladó. Epreskert-utca 41. 36-2 Megvételre keresek 5 drb 5 orsós eayvezőbakot. — Suhanesz Bútorcsarnok. 8394-1 Egy szoba konyba speiz kiadó. Arpád-u. 45. 8396 1 2600 pengő adómentes két szobás, 4 — 5 szoba mo­dern házak, tanyás kisbir­tokok eladók. Nagy ingat­lan iroda, Bessenyei-tér 3. 8406-1 Szerény igénjű, német magyar idősebb kiiasszony gyermek mellé, házvezető nőnek vagy magános nőhöz ajánlkozik. Cim a kiadóban. 8107 1 A női fodrászatot ismét bevezettem. Szives párt'ogást kér vitéz HtR­NÁDFÓI, uri és női fodrász Luther-utca 4. szám Ujövi ajándéknak vásárol­jon egy szép v.llatelket mely aSóstógyfgyffirdő közelében terül el, ára 3C0 P. melyet tix bavl részletekben fizet­heti, nyaralásra kiválóan alkalmas. Csatári irodája, Szarvas-ue 1. 8403-1 Rongyos hócipőiét egy nap alatt teljesen rendbe hozzák Blnmbergnél 2747-7 Pénzt földbirtokra, házakra 20—45 éves ho?szu­léjáratu törlesztéses kölccön nőkben évi hét és fél szá­zalékos kamat félévenkint utólagos fizetés mellett közvetít a Csatári irodája Szarvas utej 1. 8409-1 Utcai bútorozott, cserép­k&lybás, különbejáratu szoba úrnak kiadó. Cim az Újság­boltban. 3273—2 KOlön bejárata, utcai bú­torozott szoba 1, vagy 2 fiatal embernek kiadó. Bocs­ka y ulca 12 . 3276 1 Fiatal bejárdaőt, vagy mindenest keresek azonnalra Er-utca 3. 35 Bejárónőt keresek azon nalra. Szarvas-utca 42. ud­vari lakás. 38 Simdk Lajos ingatlanirodájának hirdetései: ELADÓ HÁZAK: 2 szoba és minden mel­lékhelyiséggel ellátott szép lakóház a központhoz nem messze 4800 pengő. 2 szoba, előszoba slb.-ből álló villaszerű kerti ház a vasúthoz közel 7500 pengő. 3 szobái, kényelmes csa­ládi ház igen jó helyen 7500 pengő. 4 szobás, tégla sarokház, n*gy gyümölcsös telekkel 21000 pengő. 5 szobás, komfortos lakó­ház a város szivében, cserépkályhákkal 16000 P már 2000 P vei átvehető. 2 különálló lakosztállyal biró családi ház a Kállói utca elején 17000 P-ért. Igen szép, nagy hasznot hozó adómentes házak alkalmi árakon I ELADÓ FÖLDEK: A Császárszállás mellett kitűnő földek bármily nagy­ságban boldankint 700 P. 33 holdas tanyás búza­termő birtok, dohanyenge­déllyel, uj pajtával, 650 P. 10 holdas, remekjjtanyás birtok a város alatt uj épületekkel igen olcsón. Gyümölcsösnek, baromfi­telepnek ideális földek közel a városhoz, holdankint már 150 pengőtől. Ezeken kivül birtokok minden nagyságban SIMÁK LAJOS in cjatlanirodája Nyirvizpalota Telefon: 300. 34.6 Csinos lábu szőke asz­szonjnak boldog uj évet ki­ván, kézcsókot küld To'a­kodó. 39 Hetes fiút felvesz azon nal Nyíregyházi Ipari Hitel­.« A város | központjában egy szépen bútorozott utcai szoba egy—két urnák, — úrnőnek, vagy gyermektelen házaspárnak konyhahaszná­lattal kiadó. Értekezni lehet d. u. 4 órától Virág utca 25. szám alatt. 8209—5 Két utcai szoba bútorral vagy anélkül kiadó. Bátbori utca 18. 53 Szoba konyha, speiz kiadó azonnal elfog'alható. Deák Ferenc utca 103. 55 Központban kétszobás fürdő­szobás modern lakás mel­lékhelyiségekkel átadó. Cim Sipos cukrászdában. 67 Kettő tzoba mellékhelyi­séggel kiadó H AUBERGER ingatlaniroda Zrínyi Ilona-u. 9. 8384-1 Ügyes, megbízható bejáró, vagy bentlakó leány kis csa­ládhoz, jó fizetéssel fölvé­tetik. A házban vízvezeték van. Cim az Ujságboltban Különbejáratu bútorozott utcai szoba központhoz közét kiadó. Közép-utca 17. 32S6 Négy szobás magán lakás kiadó, vagy eladó, Bocsgai­otca 64. 3Í87 Bentlakó, vagy bejáró mindenes leányt elsejére felveszek, köryvvel. Cim az Ujiságbolthan. 3S83 Három éves gyermekhez megbizható leányt keresek. Cim az Ujságboltb n. 3!S9 Bútorozott szoba 2 fiatal­ember, esetleg házaspár részére 15-ére kiadó. Kállói utca 25. 3292 Ügyes fiatal leány min denesnek felvétetik, Vay Adám utca 14. 3291 Teljesen különbejáratu csinos bútorozott szoba kia­dó. Bocskai 50. 3285 Egy jobb szobalány hely­be vagy vidékre ajánlkozik. Cim az Ujságboltban. 3283 Elveszett Nádor-utca 16. és Kóka-utca között 396 számmal jelzett bolti könyv Megtaláló kéretik ad,a be Nádor utca 23. szám alá. 74 szövetkezet. Nyirvizpalota 19 Pesti Hírlap karácsonyi száma „Igazságot Magyar­országnak" elmü mellékletét kétszeres áron megveszi t.íptay Jenő. 76 A Veacsellői „ Hangya" szövetkezet igazgatósága korcsma kezelői állásra pályázatot hirdet 1931. jan. 10-ig. Óvadék 800 P. Hon. polgárságát igazolni u rtozik. Fizetési feltételek megtud­hatók az igazgatóságnál. 19 Utcai szoba kiskonyhával bútorozva vagy anélkül azonnal kiadó. J:sa András ntca 18. 60 Pesti Hírlap karácsonyi száma „Igazságot Magyar­országnak" elmü mellékletét kétszeres áron megveszi t.íptay Jenő. 76 A Veacsellői „ Hangya" szövetkezet igazgatósága korcsma kezelői állásra pályázatot hirdet 1931. jan. 10-ig. Óvadék 800 P. Hon. polgárságát igazolni u rtozik. Fizetési feltételek megtud­hatók az igazgatóságnál. 19 Utcai szoba kiskonyhával bútorozva vagy anélkül azonnal kiadó. J:sa András ntca 18. 60 Egy drb. folytonégő kályha o'csón eladó. Bessenyei­tér 10. Barcsik és Vargánál 78 A Veacsellői „ Hangya" szövetkezet igazgatósága korcsma kezelői állásra pályázatot hirdet 1931. jan. 10-ig. Óvadék 800 P. Hon. polgárságát igazolni u rtozik. Fizetési feltételek megtud­hatók az igazgatóságnál. 19 Utcai szoba kiskonyhával bútorozva vagy anélkül azonnal kiadó. J:sa András ntca 18. 60 Szobaleányt keresek vi­dékre. Dr. t'ried. Kállóí-u. 20 szám. 75 A Veacsellői „ Hangya" szövetkezet igazgatósága korcsma kezelői állásra pályázatot hirdet 1931. jan. 10-ig. Óvadék 800 P. Hon. polgárságát igazolni u rtozik. Fizetési feltételek megtud­hatók az igazgatóságnál. 19 Utcai szoba kiskonyhával bútorozva vagy anélkül azonnal kiadó. J:sa András ntca 18. 60 Vay Adám ntca 65 sz. egy két szobás lakás, Janoár 15-től kiadó. 3295-1 & Egy üres szoba, kamarával azonnal kiadó. Vay Adám­ctca 53. 58 Vay Adám ntca 65 sz. egy két szobás lakás, Janoár 15-től kiadó. 3295-1 & Egy üres szoba, kamarával azonnal kiadó. Vay Adám­ctca 53. 58 Eladó 3- öl száraz akác, 1 kazal szalu a, 400 kéve ujnád Értekezni Er.utca 45. Egy s: oba, konyba, speiz kiadó, azonnal elfoglalható. Kossuth-ntca 52. 77 A Kállói, vagy a Lather­utca elején orvosi rendelő­nek a'kaimat két szobát keresek. Választ a kiadó­hivatalba kérek. 56-4 Eladó 3- öl száraz akác, 1 kazal szalu a, 400 kéve ujnád Értekezni Er.utca 45. Egy s: oba, konyba, speiz kiadó, azonnal elfoglalható. Kossuth-ntca 52. 77 A város belterdletén !öbb báztelek eladó. Ugyanott botorak és márványlapok. Értekezni Rákfczi-otea 13. 40 drb. 3 méteres száraz akácfaoszlop és tiz öl hasí­tott akácfa olcsón eladó. Eleinnál, Kállai-u. 61. dohánytőzsde. 3184 32Ö4-1 A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság . 24941—1930. tk. szám. i Árverési hirdetmény & kivonat 1 Szabolcsi Központi Takarék­pénztár r. t. mint a Kereskedelmi és Iparbank r. t. nyíregyházai jog­utóda régrebajtatónak Drotárcsik Mihály végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató ké­relme következtében az 1881. LX. tc. 144., 146. és 147. § a értel­mében elrendeli az ujabb árverést 400 P tőkekövetelés, ennek 1928. évi julius hó 16 napjától járó 8<yo kamata, 63 P 28 f. eddig megállapított per- és végrehaj­tási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 30 P költség, valamint a csatlakozottnak kimon­dott Varga József Tiszaeszlár javára 5 P, Merkószki Ilona nyír­egyházi javára 84+252-f84 P, Gincsai András Magykállo javára 43 P, Qansfried Miklósné javára 7 P 24 f., Soltész János javára 3 P 52 f, Koska András javára 35 P, Dr. Szűcs Jenő ügyvéd javára 24 P, Nóvák Mihály javára 40 P tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő, Nyíregyháza vá­rosban fekvő s a nyíregyházi 1343. .«z. betétben A. II. 1—3. sorszám 6432/1., 6432/2., 6433. hrszám alatt foglalt a Kisteleki szőlő dűlőben fekvő 1021 O-öl szőlő szántó és rétből álló Dro­tárcsik Mihály nevén álló Vjí-ed részére 66 P kikiáltási árban, a nyíregyházi 1420. sz. tkvi betétben A. I. 1- 2. sorsz. 7041. és 7042. hrsz. alatt foglalt az Örökösföldek dűlőben fekvő 1266 • öl rét és szántóból Drotárcsik Mihály nevén álló Vn-ed részére 90 P kikiáltási árban, az ugyanezen betétben A. II, 1—2. sorsz. 7051/1,, 705,1/2. hrsz. alatt felvett az Örökösföldek dű­lőben fekvő 1190 •-&! rét és szántóból Drotárcsik Mihály ne vén álló Vu-ed részére 85 P kikiáltási árban, a nyíregyházi 1421. sz. tkvi betétben A. I. 1—3. sorsz. 623.3., 6234/1., 6234/2. hrsz. alatt felvett a Kisteleki Ujszöllőben fekvő egy hold 342 D-öl területü rét, ház és szántóból Drotárcsik Mihályt illető Vv-ed részre 277 P kikiál­tási árban, az ugyanezen betétben A. II. 1—2. sorsz. 7043., 7044. hrsz. alatt felvett az Örökösföldek dű­lőben fekvő 1276 n-ől rét és szántóból Drotárcsik Mihályt illető i/ 7-ed íészre 182 P kikiáltási árban. A nyíregyházi 1692. sz. betét­ben A. I. 2—3. sorsz. 1991. és 1990/2. hrsz. alatt felvett a Lak­tanya sorban fekvő 138 D-öl ház és szántóból Drotárcsik Mihály nevén áíló Vu-ed rész illetőségére 285 P kikiáltási árban, „ a nyíregyházi 9635. sz. tkvi betétben A. I. 1—3. sorsz. 7024., 7025/1-a, 7025/2-a hrsz. alatt felvett az Örökösföldek dűlőben fekvő 3 hold 1290 Q-öl területü rét és szántóból Drotárcsik Mihály nevén álló Vu-ed rész illetőségre 271 P kikiáltási árban, fenti valamennyi betétben az özv. Drotárcsik Emiiné szül. Ber­tóka Mária javára bekebelezett özvegyi hadi onélvezeti jog sérel­1931. január /. me nélkül. A tkvi hatóság az árverésnek" hivatalos helyiségében (Bocskay— u 2. sz. 31. ajtó) megtartására 1931. évi január hó 15. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az ár­verési feltételeket az 1881. LX. . t. c. 150. §-a alapján a követ­kezőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár % ánál alacsonyabb árnál eladni nem lehet. (1908. XLI. t. c. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 o/o'-át készpénzben, vagy az 1881. LX. tc. 42. §.-ban meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni.. 1881. LX. tc. 147.. 150., 170.§§._ 1908. XLI. tc. 21. §. Nyíregyháza, 1930. október 31. Dr. Reményi sk_ ömkf. titkár. A kiadmány hiteléül : Benedek kiadó. 41: Üzleti könyvek nagy választékban, nagyon olcsón kaphatók az Ujságboltban. 2693—1930. vht. sz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 42457—1929. sz. alatt kelt kielégí­tési végrehajtást rendelő végzése folytán Wirt8chafter Ármin javára 79 P 45 f. tőke s jár. erejéig 1930. máreius­27 napján végrehajtás utján felül­foglalt, 1330 P-re becsült ingóságok u. m.: benzinmotor stb. a nyíregy­házi kir. járásbíróságnak Pk. 29720­1930. sz. alatt keh átverést rendelő végzése következtében Nyirpazony községben adós lakásán 1931. évi­január 12. napján d. e. 11'A órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1930. december 15.. Dr. ZATHURECZXY ÁLMOS 3281 kir. bir. végrehajtó. 3846—1930. vhtsz. Árverést hirdetmény kivonat < A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 7159/2-1930. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Blaschek ^Konrád budapesti cég javára 475 P tőke s jár. erejéig 1930. szeptember 12. napján végre­hajtás utján lefoglalt és 1180 P-re becsült ingóságok, u m.: szobai bútorok a nyíregyházi kir. járásbíró­ságnak Pk. 38471 — 1930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése köveU keztében Nyíregyházán, Szinház-u'ca 8. sz. alatt 1931. január 5, napjáa d. u. l*/4 órakor nyilvános birói, árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1930. december 8, 3280 LABAY ANTAL kir. jb. végrehajtó. — LEVÉLPAPÍR újdonságok nagy választékban a JÓBA-nyom= dában. ! . j

Next

/
Oldalképek
Tartalom