Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 123-145. szám)

1930-06-25 / 141. szám

jáfmmÉK., Í930. junius 2Sl mmmmmmmm^^ APRÓ HIRDETÉSEK rtirdetéai dij: Mi tatig SO fillér, módú towibbi sxó 8 HH*r. Hirdrtések otiol érdok­íődésre csak válaszbélyég beküldése meBett válaszolunk. „Ci.n a kiadáhiv&tHlhan" jelzésfi hirdetésekre csak a hirdetésen felöntetett szám bemondás>> oseíéa adhatunk ielvíMgosiUst. ügy az apré, mint a aftgy fciréetéasfc 4£Ja a fcl£<iátrö«r toeadő VidéRrői levélbílyegben j» beköídhetó a türúeté* dija A lau aegjele­nér.i napiért közlendő te'rdetísekeil d. e. 10 rtráip MiJia * Kom. katli. oerpalütiib-ju egy szoba irodának, rende­lőnek, vagy lakószobának azonnal kiadó. Bővebbet Sípos cukrászdában. 3915 » — *'-*»- -Í 2639-? „KODAK" fényképezőgép a vezető márka. Előnyös részletfizetésre kapható a Központi Drogériában Nyíregyháza. Filmek, lemezek, vegy­szerek nagy választékban Képes nagy árjegyzék díjtalanul. Takarékpalotában Vay Adárn utca 2. sz. I. em. 9. aíatt egy különbejáratu bútoro­zott szoba kisdó. . 3711 5 Károlyi-tér 16, számú ház tladó. — Értékezni lehet Szarvas-utca 86. 3437• 8 Az eredeti Slölzle­féla Ultreform befőttes üve­gen és minden alkatrészén az Ultreform szóvédjegy olvasható. — Főraktar Wassermann üveg és porcellánfc ereskedö cég­nél Bencs Lácsló-tér. 3794-10 Lehetőség szerint külön­álló, 3 szobái lakást kere­sek aug. l-re. Ajánlatokat a kiadóba kérek. 3826-? Házhelyek a kallói országút mentén, a várostól Í0 percnyi gyalog­távolra, réssletfizetésre is eladók. Értekezni Bujtos u. 5. sz. alatt minden délben 1—2 óra közölt. 8811­Fiatal keresztény tiszt viselő lakást keres ellátás­sal. Ajánlatot „Otthon" jeligére a kiadóba kérek. IPolgári iskola és gimn. I—IV. osztályú tanuló­kat Javitóra készítek tantárgyanként 10 P. Mező-ntca 23. 3867-5 Géphimzést és endhzést jutányosán vállal Gondáné, Csillag-utca 10. 3887-2 Külön bejáratú bútorozott szoba és koszt kapható. — Rózsa u. 50. 3950—4 Penekl jöi íüzó szatacsnö vidékre ajánlkozik hossza bizonyiivánnya) jó uriháztioz 1 re. Uj'zölő utca 107. 3971 Fialal magyar sznhósegéd felvétetik, Berger, Rákóczy u. 7. 3970 Utcai két szobás lakás mellékhelyiséggel aog. l-re kiadó, Virág u. 89. ö963-2 Tisztességes bejárónét ke­resek. Jelentkezhetnek dél­előtt U-ig Kölcsey u. 10. g 3978 3930­Irodának alkalmas egy, esetleg két szobát keresek a város belterületén augusz­tus 1-ére. Cim a kiadóban. 3979 Honvéd-u.jj 67. sz. alatt borbély üzletnek kiválóan alkalmas helyiség kiadó. 3932 Irodának alkalmas egy, esetleg két szobát keresek a város belterületén augusz­tus 1-ére. Cim a kiadóban. 3979 Egy fejni tudó és állat­szerető tehenész ha?est ju­lius 1 re felveszek. Bocskay u. 18. 3937 2 dilikleányt, vagy diákot teljes ellátásra felveszek.— Egészséges lakás a város központjában, kertes udvar­ral, német_ korrepetálás és társalgás. Értekezni lehet: Luther-ház B, ép. I. em. 1. szám alatt 10—18 íra kö zött. ? Tisztességes szakacsné kerestetik vidékre azonnali belépésre. Jelentkezés Szé­chényi és Szabolcs utca, sa­rokház. 3938-2 2 dilikleányt, vagy diákot teljes ellátásra felveszek.— Egészséges lakás a város központjában, kertes udvar­ral, német_ korrepetálás és társalgás. Értekezni lehet: Luther-ház B, ép. I. em. 1. szám alatt 10—18 íra kö zött. ? Tisztességes szakacsné kerestetik vidékre azonnali belépésre. Jelentkezés Szé­chényi és Szabolcs utca, sa­rokház. 3938-2 Különbejáratu elegán­ssá batorozott utcai szoba esetleg két ággyal kiadó. István-utca 4. sz. 6236 Tisztességes fialal szoba, lányt keresünk lel előleg azonnaira vagy julius 1 re. Károlyi-tér 5. 3921­Különbejáratu elegán­ssá batorozott utcai szoba esetleg két ággyal kiadó. István-utca 4. sz. 6236 Tisztességes fialal szoba, lányt keresünk lel előleg azonnaira vagy julius 1 re. Károlyi-tér 5. 3921­Utcai két szob.is lakás kiadó Pacsirta-u. 29. sz. Rákóczi-utca sarok. 3977 Ügyes kif'utólány jó fizetéssel azonnal lölvételik. Cim a! Ujságboltban. Utcai két szob.is lakás kiadó Pacsirta-u. 29. sz. Rákóczi-utca sarok. 3977 Ügyes kif'utólány jó fizetéssel azonnal lölvételik. Cim a! Ujságboltban. Zsákvarrót,8, aki a gépen varráshoz ért, felvétetik. ZsíKjavitómübely, Rákóczi­utca 7. szám. 3969 Alig használt utazóláda eladó. Megtekinthető az Uj­ságboltban. 2 Zsákvarrót,8, aki a gépen varráshoz ért, felvétetik. ZsíKjavitómübely, Rákóczi­utca 7. szám. 3969 Alig használt utazóláda eladó. Megtekinthető az Uj­ságboltban. 2 Jövő tanévre elfogad középiskolai lejnyi, vagy fiút izr nri csnLd. Zongora­használat. Arpád-ulca 7. 3962 Egy-két ügyes 14—15 éves egyszerű kislány könnyű állandó munkára fölvétetik. Cim az Ujságboltban. Jövő tanévre elfogad középiskolai lejnyi, vagy fiút izr nri csnLd. Zongora­használat. Arpád-ulca 7. 3962 Tanulóleány felvétetik Walterné kalapszalotíjában, Luíher-u!ca 20. szám. 3 Bollhelyiség és világos betonos pince kiadó. Besse­nyei tér 3. 8966 jJMindenes fözőnő kéttagú családhoz azonnaira felvete­lik. Erdős, Víz ucca 35 6232 Egy különbejáratu bu!o­rozott szoba kiadj. Vay Adám ucca 7. 3972 Alig haszcált 2 világos keményi'a szekrény eladó. Kossuth utca 7J. szám. jJMindenes fözőnő kéttagú családhoz azonnaira felvete­lik. Erdős, Víz ucca 35 6232 Egy különbejáratu bu!o­rozott szoba kiadj. Vay Adám ucca 7. 3972 Eladó a város egyik iöz­ponti legszebb utcáján, ren­dőrpalota melleit három szobás, minden mellékhelyt s4g f c>e!, fürdőszobával, angol kloaettel ellátott 298 d-öles telken téglából ép Ilit ház. Ertekemi Bujtos utca 15. Csillag-utca 8. sz. 3968-2 Ebédlői modern v:llany­lámpa, 3 égók^rral jutáayos áron eiüdó. Síécheov.-u. 2. Tetőfedéshez használt bá­dogot vennék. Cim a kia­dóban. 3975 Eladó a város egyik iöz­ponti legszebb utcáján, ren­dőrpalota melleit három szobás, minden mellékhelyt s4g f c>e!, fürdőszobával, angol kloaettel ellátott 298 d-öles telken téglából ép Ilit ház. Ertekemi Bujtos utca 15. Csillag-utca 8. sz. 3968-2 Ebédlői modern v:llany­lámpa, 3 égók^rral jutáayos áron eiüdó. Síécheov.-u. 2. Mindenes lány, ki főzni is tad, felvétetik. L:ÜOÍÍI U 21. 3974 Eladó a város egyik iöz­ponti legszebb utcáján, ren­dőrpalota melleit három szobás, minden mellékhelyt s4g f c>e!, fürdőszobával, angol kloaettel ellátott 298 d-öles telken téglából ép Ilit ház. Ertekemi Bujtos utca 15. Csillag-utca 8. sz. 3968-2 Ebédlői modern v:llany­lámpa, 3 égók^rral jutáayos áron eiüdó. Síécheov.-u. 2. 1201 — 1930. vht. sz. árverési hirdetmény kivonata. A budapesti kp. kir. járásbíróság­nak 417417-1930. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő vég­zése folytán Nitrogén Műtrágya és Vegyipar R.-T. javára 831 P 51 f. tőke s jár. erejéig 1930. április 2. napján végrehajtás utján felülfoglalt és 4970 P-re becsült ingóságok u. m,: bútorok, rádió, stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 30245 ­1930. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyirpazony határában, adós Sóstóhegyen levő lakásán 1930. évi junius hó 27. napján d. u. 2 órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1930. junius 2. Dr. ZATHURETZKY ALMOS 6234 kir. bir. végrehajtó. 277—1930 végrh. szám. Aiverési Hirdetmény kivonat, A nyírbátori kir. járásbíróság­nak 9425—1929 számju végzése folytán Lengyel István végrehajj­tató javára 202 P tőke s jár. ere­jéig 1930 január hó 10-én végre­hajtás utján felülfoglalt és 935 P­re becsült bütorok, ló, 100 drb birka stb. Nyirbaktán a helyszí­nen 1930 junius hó 28. napján dél­után fél 4 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyírbátor, 1930 május 28. 'Vass Béla s. k. kir. j bírósági vhajtó. — A Legújabb Divat julius; száma megjelent és kapható az Ujságboltban. Egy szám ára Sza­básivvel együtt egy pengő. 'A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 5025—1930. tk. sz. Árverési hirdetmény kivonat. Qrósz Jenő végrehajtatónak Meislik Chaem Ernő végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 55 P tőke­követelés, 5 P 10 f. eddig megálla­pított íper- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megálla­pított 14 P költség, valamint a csat lakozottnak kimondott Nyíregyházi Villamossági R.-T. 110 P 72 fillér tőkekövetelés és jár. behajtása végett; a nyíregyházi kir.járásbiróság terüle létén levő, Gáva községben fekvő s a gávai 994. sz. tkvi betétben A. I. 1—4. sorsz. alatt felvett, e beltelekben lekvő 33/2c. hrsz. 15 •-öl területü udvar, 33/2b. 23 f i öl területü 52 ö. i. számú ház Meislik Cheim Ernő nevén áltó fele­részére 1500 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverés­nek a tkvi hatóság hivatalos helyi­ségében (Bocskay-u. 2. sz. 31. ajtó) megtartására 1930. julius 4. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapitje meg; 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t.-c. 26. §.) "v2. Az árverelni szándékozók kö telesek bánatpénzül a kikiáltást ár 20 o/o-át készpénzben, vagy az 1881: LX. 1c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le­tenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított le téti elismervényt a kiküldöttnek á! adni és az árverési feltételeket alá­írni. (1881: LX. t.-c. 147., 150. és 170. §§. 1908: XLI. tc. 21. §.) Nyíregyháza, 1930. március 28. Dr. Paksy s. k ömkf. jegyző. A kiadmány hiteléül: Benedek kiadó 396 i A nyírbátori kir. járás bíróságtól. Pk: 3147—1928-17-18. szám. Vadász és Nádas végrehajtató ­nak 424 P 80 f és jár. iránt in­dított végrehajtási ügyben. Végzés. A bíróság a végrehajtató azon kérelmének, hogy a. zárjg'officinoki kezelésben 'lévő és az 1930. május 15-ik napján foganatosított: végre­hajtás során lefoglalt 4 drb ló, 1 fekete hajtókocsi és 2 drb lóra való szerszám és 1 ökör elárverezését elrendeli a végrehajtási törv. 104. §. alapján. Az árverés foganatosí­tásának ujabb határnapjául 1930 junius hó 27. napján d. u. 3 órá­ra kitűzi Nyirgelse községbe a helyszínére. Az árverés foganatosítása végett a vonatkozó iratokaít Vass Béla végrehajtatónak kiadja. Nyírbátor, 1930 junius 20. Dr Szűcs sk. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Vozáry sk. jb. irodajfegédtiszt. Nyíregyháza megyei város polgár­mesteri hivatalától. K: 11916—1930. Hirdetmény. Szabolcsvármegye alispánjának' 11178—1930. K. szám alatti ren­delete alapján közhírré teszem, högy a Székesfőváros közönsége által boldogemlékezetü József Fő­herceg ur Ő cs. és kir. Fensége Honvédparancsnokságának 2 5-ik évfordulója alkalmából és annak emlékére a m. kir. honvédség kö­telékébe tartozó vagy tartozott egyé nek árvái vagy félárvái részére az illetőségre való tekintet nélkül lé­tesített alapítványi' helyek közül a József fi-árvaházban 4 és az Er­zsébet leányárvaházban 3, hely ke­rülhet betöltés alá, — amelyre pá­lyázat hirdettetett. A pályázati határidő f. év julius 15-ig, A pályázati kérelmeket a, m. kir. honvédelmi miniszter ur hoz kell benyújtani. A pályázati feltételek és a csa­tolandó bizonyítványokról a város­házán kifüggesztett hirdetmény ad., közelebbi felvilágosítást. A pályázati hirdetmény a. város­háza 7. számú szobájában megte­kinthető. Nyíregyháza, 1930 junius 20. Dr Polinszky Pál sk. tanácsnok.. Pk. 28S80—1930i sz. 572—1930. vht. az. Árverési hirdetmény Dr. Sommer Alfréd és Dr. Réthl< Illés Elemér ügyvédek által képviselt Magyar Mezőgazdasági Vegyipar kérelmére és javára 562 P 89 f. követelés és jár. erejéig a budapesti kp. kir.járásbiróság 420506—1930. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást^ szen­vedőtől lefoglalt 1240 P becsértékü ingóságokra a nyíregyházi kir. járás­bíróság fenti sz. végzésével as árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t. c. 20. § a alapján fentirt, valamint, zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Nyir— bogdány község határában leendő megtartáséra 1930. junius 25. nap­jának d. u. Va7 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, 2 pár ló egy igás szekér s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsároir alul is elfogom adni. Nyíregyháza, 1930. junius 3. BERKY ISTVÁN 6233 kir. bir. végrehajtó. A'élküLayJietetleR műiden hÁndar-tas Lan üjomatotí Jóba fiiéit tajKnakja« tas» Májraytxmiéjában, CJyirsgyM VARRÓGÉP MWOe«T VABR STOPPOL éS HIMtZ Kexiu&ző fizatési feltére'^h. Alacsony hai/i részlete*. SlNOfiB VASRÓGÉP RÉSZV TÁP&. Nyíregyháza, Vay Ádám-utca Z. •MMMMMBMH

Next

/
Oldalképek
Tartalom