Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 75-98. szám)

1929-04-25 / 94. szám

s JJlffRYIDÉK. 1929. április 25. APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: M szóig 80 fittér, mmd«* további szó Miűér. Hirdetések otfni érdek­, iődésre csak váJaszbélyej? bekfldése meHett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adhatnnk jleivilágosítást. Ugy az soré, mint a nagy hirdetések dija a feladáskor rfizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés dija. A lap megjele­nési napján kézleodő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. Küiönbejárato előszobás bntorozott szoba kiadó. Liliom utca 14. 2469-4 Két szép helyiség varro­dának, irodának, műhelynek is kiadó. Kállai-utca 4. 5811-2 Bútorozott szoba űriem• ber számára kiadó. Jcsa András-utca 7. 2471-2 Két szép helyiség varro­dának, irodának, műhelynek is kiadó. Kállai-utca 4. 5811-2 Bútorozott szoba űriem• ber számára kiadó. Jcsa András-utca 7. 2471-2 Eladó kis pénzszekrény, egy használt üíleti portálé vasredőnnyel. Széchenyi-tér 8. sz. alatt. 2334-3 15-16 éves leány könnyű házi munkára fölvétetik. — Katona köz 3. 2472 Eladó kis pénzszekrény, egy használt üíleti portálé vasredőnnyel. Széchenyi-tér 8. sz. alatt. 2334-3 15-16 éves leány könnyű házi munkára fölvétetik. — Katona köz 3. 2472 Irodai munkában jártas, gépiró fiatalember bármi­lyen állást elfogad. Cim a kiadóban. 2396 1 Három helyiségből álló iroda a város kellős köze­pén azonnal kiadó. . Érte­kezni Bessenyei tér 4. szám Erdödinél. 2173-3 Irodai munkában jártas, gépiró fiatalember bármi­lyen állást elfogad. Cim a kiadóban. 2396 1 Három helyiségből álló iroda a város kellős köze­pén azonnal kiadó. . Érte­kezni Bessenyei tér 4. szám Erdödinél. 2173-3 Középkorú intelligens asszony házvezetőnői, tár­salkodónői, ápolónői állást keres. Cim az UjságbolthaD. 6840-1 Eladó rózsaszín, vörös pelargónia á 60 és 40 fill., dablia és eanna cumók á 60 fill. Cim Gencsy Károlyné Kisléts. 2468-3 Középkorú intelligens asszony házvezetőnői, tár­salkodónői, ápolónői állást keres. Cim az UjságbolthaD. 6840-1 Eladó rózsaszín, vörös pelargónia á 60 és 40 fill., dablia és eanna cumók á 60 fill. Cim Gencsy Károlyné Kisléts. 2468-3 AOFA, KODAK fényképezőgépek Egy egész jó karban lévő Kölber fedeles kocsi eladó. Kállai u. 22. 2465-i Bérszántást vállal két traktorral Jakab, Nyirpazony 2467 AOFA, KODAK fényképezőgépek Egy egész jó karban lévő Kölber fedeles kocsi eladó. Kállai u. 22. 2465-i Bérszántást vállal két traktorral Jakab, Nyirpazony 2467 előnyős részletfizetésre. Filmek, lemezek, másoló­papírok, vegyszerek kaphatók a Központi Drogériában Tiszta, nagy, üres külön­bejáratú udvari szoba kiadó. Kállay ucca 22. 2464-3 Egy szoba, konyha kama­rából álló lakás május l-re kiadó. Kállai ucca 55. szám alatt. Értekezni Ko«suth­ntca 36, alatt. 2461-3 Hímesben Rigó-utca 26. számú ház kiadó, esetleg eladó. Érdeklődni Kiss Ernő ucca 30. 2474 Nyíregyháza, Zrínyi Ilon-u, 7. Telefon 237. Vidéki megrendelések aznap továbbittatnak. 1951—501 Tiszta, nagy, üres külön­bejáratú udvari szoba kiadó. Kállay ucca 22. 2464-3 Egy szoba, konyha kama­rából álló lakás május l-re kiadó. Kállai ucca 55. szám alatt. Értekezni Ko«suth­ntca 36, alatt. 2461-3 Hímesben Rigó-utca 26. számú ház kiadó, esetleg eladó. Érdeklődni Kiss Ernő ucca 30. 2474 Tiszta, nagy, üres külön­bejáratú udvari szoba kiadó. Kállay ucca 22. 2464-3 Egy szoba, konyha kama­rából álló lakás május l-re kiadó. Kállai ucca 55. szám alatt. Értekezni Ko«suth­ntca 36, alatt. 2461-3 Hímesben Rigó-utca 26. számú ház kiadó, esetleg eladó. Érdeklődni Kiss Ernő ucca 30. 2474 i Családos s árusítót keresőnk egyik f uiságpavillonunkban. | Cim Ujságboltt an. Tiszta, nagy, üres külön­bejáratú udvari szoba kiadó. Kállay ucca 22. 2464-3 Egy szoba, konyha kama­rából álló lakás május l-re kiadó. Kállai ucca 55. szám alatt. Értekezni Ko«suth­ntca 36, alatt. 2461-3 Hímesben Rigó-utca 26. számú ház kiadó, esetleg eladó. Érdeklődni Kiss Ernő ucca 30. 2474 Columbia gramofon alig használt le­mezekkel igen jutányosán eladó. Megtekinthető Szántó könyvkereskedésében. 1888-4 Kiadó 4 szoba, előszoba, konyha kamara és mellék­helyiségekből álló lakás a Bocíkai-uteában május 1-ére Felvilágosítás Károlyi-tér 7. szám alatt a csendőrgazda­ságihivatalban nyerhető. 2475 Columbia gramofon alig használt le­mezekkel igen jutányosán eladó. Megtekinthető Szántó könyvkereskedésében. 1888-4 Kiadó 4 szoba, előszoba, konyha kamara és mellék­helyiségekből álló lakás a Bocíkai-uteában május 1-ére Felvilágosítás Károlyi-tér 7. szám alatt a csendőrgazda­ságihivatalban nyerhető. 2475 Biztos megélhetést nyújtó jó forgalmú hentesüzlet eladó. Cim a kiadóban. 2437—2 Egy szoba, konyha, speiz Fecske u. 3. alatt május l-re kiadó. 5869 Biztos megélhetést nyújtó jó forgalmú hentesüzlet eladó. Cim a kiadóban. 2437—2 Egy szoba, konyha, speiz Fecske u. 3. alatt május l-re kiadó. 5869 Átadó egy nagyon szépen berendezett tejcsarnok eset­leg lakással. Deák Ferenc­utca 23. Weisz. 2460-1 Kisebb bútorozott szoba 1-2 fiatalembernek kiadó, esetleg teljes ellátással. Cim Selyem-utca 15. 5871 Átadó egy nagyon szépen berendezett tejcsarnok eset­leg lakással. Deák Ferenc­utca 23. Weisz. 2460-1 Kisebb bútorozott szoba 1-2 fiatalembernek kiadó, esetleg teljes ellátással. Cim Selyem-utca 15. 5871 Luther-ház B) épületében 2 szép albérleti bútorozott szoba május 1-ére kiadó. Értekezni az ottani ház­felügyelőnél. 5864 Uri lányok szabni, varrni iparművészetet tanulhatnak, Papolezyné Luther-ház A. IU/2. ajtó. 2122-1 Luther-ház B) épületében 2 szép albérleti bútorozott szoba május 1-ére kiadó. Értekezni az ottani ház­felügyelőnél. 5864 Mélyen tisztelt Hölgyközőnég! Becses icdomására hozom, hogy egy tiz éves munká­éi övei megerősítettem az üzletem, kérem a szíves pártfogásokat. Manikűr 50 f. ondolálás 60 fill, vizondo­lálás 80 fill., fejmosás 80 fill., hajvágás 60 fill. Tisz­telettel Fischer "József. Vécsei utca 12. S450—2 Tisztességes mindenes leányt jó bizonyítvánnyal kei es 1 ére a Közigazgatási Tanfolyam, Véső utca I. 2457-1 Kállai oeca 4. sz. alatt egys/oba mellékhelyiségek- * kel kiadó. 5868 2 Els dó forgalmas helyen három szobás és két szórás szuterénnel épült sarokház. •Cim a kiadóban. 2328 ? Egy szobás lakás és mű­helynek, raktárnak alkalmas helyiség kiadó. Deák Ferenc u. 46. 5328—? Két szobá?, mellékhelyi- | ségekből álló lakást keresek május l-ére. Cim : Buza-tér 5. szám. Giünhutné. Egy drb. három eves sötét pely kanca csikó, homloka csillagos elbitan­golt, aki tud rola értesítse a községi előjáróságot, — Székelyben. 5872-2 .Egy jó karban levő keve­sett használt féderes stráf szekér egy és két ló után használható, üiéssel, oldal­lal eil.tva, esetlég lóval együtt jutányos áron eladó. CimZupkó Károly, Morószky telep. 3463 Fehérneműjét legjobban kí­méli Mészáros János villamos gőzmosödája Kossnth-tér 5. átjáró udvar a Bencs László térre 5884 ? Elköltözés miatt használt szoba és konyhabútorok olcsón eladók. Káltai-u. 20 2478 Minden tekintetben kifogástalan < számfeletti fiatal YORKSHIRE tenyészkocák és tenyészkanok beszerezhetők a , Nyírség Mezőgazdasági- és Ipari R.-T.-nál Görögszálláson. Telefon: Király telekpuszta 2. sz. 547-t—8 2066—4 EBBEN A HÚSZ legnagyobb vidéki város, nagy példány számban megjelenő' 1—1 napilapjában Baja Független Magyarság Békéscsaba Békésmegyei Közlöny Debrecen Debreeeni Független Újság Eger Egri Népnjsag Győr Győri Hírlap H.-M-Vásárhely Vásárhelyi Újság Kaposvár Kecskemét Makó Miskolc Nagykanizsa Nyiregyháza Orosháza Pécs Sopron Szeged Székesfehérvár Szentes Szombathely Zalaegerszeg Uj Somogy Kecskeméti Lapok Maros vidék Reggeli Hirlap Zalai Közlöny Nylrvidék Orosházi Friss- Hirek Pécsi Napló Soproni Hirlap Szegedi Napló Székesfehérvári Fris'sUjság Alföldi Újság Dunántuli Estilap Zalamegyei Újság lcközlöm 60 50 mm. nagyságú Qn D Art hirdetést mindegyikben egyszer «U r"elli Ezt a 20 napilapot naponta félmillfó ember olvassa! Egész országra szóló eredményes reklámot kap. ha ebben a 20 napilapban hirdet! Ha bárhol akar hirdetni, ha Önnek ötletes reklámszöveg kell, vagy reklámtanácsra van szüksége, forduljon bizalommal hozzám! Erdős* József hirdetési iroda, reklámvállalat Budapest, II., Vitéz-utca 2. sz Tábla kiürítés miatt 60— 100 cm. magas tuja drb.-ként 50 fillérért, Jucca fiiamentósa 2 éves drb.-ként 16 fillérért kapható Dobos faiskolában, Kemecsén. 2470-3 Eladó a Széchenyi-ót 14. sz. lakóház, mely áll egy négy szobás, fürdő­szobás, egy két szobás és egy udvari lakásból. Nagy telekkel. Külön telek a Báthory-utcára. Érdeklődni lehet Széchenyi-út 9. szám alatt. 1947—? Villanyvilágítás, villámliM és villamoscsengő szerelést és javítást legjobb minőségű anyagból legolcsóbb árban eszközöl Petrovics Lajos villanyszerelési vállalata Műhely; Zrínyi llona-u. 8. Nyírvidéki Takarék épület Lakás Csillag-utca 39. sz. NYILT-TÉR.* Értesítés. „Az Anker" Általános Biztosító R.-T.főügynökségét Nyiregyháza város Szabolcs-, Csonka Szatmár- és Bercg­vármegyék területére átvettem és a „Hubertus" Kőbánya- és Útépítési R.-T. Bethlen-utca 5. sz. alatti (Buda­pest Székesfővárosi Községi Takarék­pénztár R.-T. nyiregyházi íiókja) iroda­helyiségében a biztosítás összes ága­zataban u. m.: tüz-, élet-, jég-, betöréseslopás-, baleset-, szavatosság-, autó-, szállítmány , állat- és üveg­biztosítások a legméltányosabb felté­telek mellett köthetők. Nyiregyháza, 1920. április hó. Reök István 2473 ny. ezredes. J) E rovat alatt közöltekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal fele­lősséget nem vállal. WHLTERNE KALAPSZALONJA (azelőtt Mnie Carly Walfer Paris Bld. Sebestopol 36.) Nyíregyházán, Lutlier-u. 20. Páris, Bécs és Budapest leguiabb és legszebb kalapmodelljei állandóan raktáron. Átalakítások és gyász­kalapok 2 óra alatt készülnek, tannlóleány felvétetik. 7732­Hirdetmény. Késedelmes beraktározó terhére mintegy 150 q 3 éves bükk hasáb tűzifa Nyirmadán Czóbel Dávid vasúti vendéglős udvarán kir. közjegyző közbenjöttével 1929. április 30-án d. u. 3 órakor nyilvános árverésen, cladatik. A tűzifa fent megjelölt tároló helyen megtekinthető Mennyi­ségért és minőségért szavatosságot az elárvereltető nem vállal. Kikiáltásig ár 300 pengő, de ilyen ajánlat hiányá­ban ezen aron alul is a tűzifa a leg­többet Ígérőnek eladatik. Árverési vevő a vételárat az árverés befeje­zésekor nyomban készpénzben az eljáró kir. közjegyző kezeihez lefizetni tartozik és vevőt terheli a vételi illeték is. 2866 Czóbel Dávid. iiiitiiiiiiHiiiiiiiiKimHitiuiiuünuttimiHiHiiinui! A PAPÍRT j ÍRÓSZERT | KÖNYVET DIVATLAPOT ­M UJ SÁ GB O LTBAN VASÁSOLJON, T iiiiiiiiitiiiiitiiiiininiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiHntiuuiiiiimiii; Nyomatott Jóba Elek teptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyfcéizátt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom