Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 198-222. szám)

1928-09-28 / 220. szám

jncvíryidjqk. 1928. szeptember 26. APRÓ HIRDETÉSEK . 1A r an .diMWtnantliU R SBAr. Kirdat'ftak utáni érdek-? HirdaMai <üj: 10 szóig 80 füUr, lamdaa tovvtbW szó 8 tüliir. Hirdoi'sck utáni érdek- • iód&sre csak vílasztoiyeg bektMíiu ndM vííasaoíonV.. „Cim u kiadóhivEialban" C hirdetésekre csak • hirdetésen fehflnieteíí azám bemondd esetén adhatunk $ feiritógositást. tor u sori, mint a oaf« bfrtíeiése* díja a feladásiig { feetMád- Vidékról levélbélyegben is btkfiU&efcS • WnUtés dija. A !ap saeflela­•éai salján közSeíiéö tintetű&eket d. «. 1® ósüg kérjék fMMbi Rendes mindenes lányt, aki főzéshez ért fölvétetik. Egyház ucca 13. 7459-2 12000 száraz vályog el­adó, Érdeklődni Hamza Sán­dor borbélynál, 7370-4 Különbejáratu bútorozott szoba azonnal elfoglalható. Bencs László-tér 4. 9386-2 Bethlen u. 41. szám alatt egy üzlethelyiség kiadó. Ér­tekezni ugyanott. 9372-2 Bútorozott szoba magá­nos nőnek azonnal kiadó. Cim az Ujságboltban. 9385 Egy perfekt mindenes főzőaő okt. 1-ére fölvétetik Kreisler divatáru cég. Takarékpalota. 9368 1 2 szoba, előszoba, keuyha, speiz kiadó. Azonnaf elfog­lalható. Nefelejts n. 3. — Ugyanott patkányfogó kutya eladó. 9382 ? Egy perfekt mindenes főzőaő okt. 1-ére fölvétetik Kreisler divatáru cég. Takarékpalota. 9368 1 2 szoba, előszoba, keuyha, speiz kiadó. Azonnaf elfog­lalható. Nefelejts n. 3. — Ugyanott patkányfogó kutya eladó. 9382 ? Most vizsgázott, nőtlen soffőr állást keres. Cim az Ujságboltban. 9370-1 2 szoba, előszoba, keuyha, speiz kiadó. Azonnaf elfog­lalható. Nefelejts n. 3. — Ugyanott patkányfogó kutya eladó. 9382 ? Különbejáratu bútorozott szoba azonnal kiadó. Széchenyi u. 24. 7427-2 Ügyvédjelöltet azonna ra keresek, gépírás ban, telekkönyvi ügyekben feltétlenül jártast. Szabados Béla ügyvéd Fehérgyarmat. 7412-1 Használt, de jó állapotban lévő szőnyegek, csillárok, különféle bútorok olcsón eladók. Uj ucca 26. 7435 Különbejáratu bútorozott szoba azonnal kiadó. Széchenyi u. 24. 7427-2 Ügyvédjelöltet azonna ra keresek, gépírás ban, telekkönyvi ügyekben feltétlenül jártast. Szabados Béla ügyvéd Fehérgyarmat. 7412-1 Perfekt szobaleány okt. 1-én beléphet Villanytelep. 9378 3 Különbejáratu bútorozott szoba azonnal kiadó. Széchenyi u. 24. 7427-2 Ügyvédjelöltet azonna ra keresek, gépírás ban, telekkönyvi ügyekben feltétlenül jártast. Szabados Béla ügyvéd Fehérgyarmat. 7412-1 Október 1-ére mindenes szakácsnőt keresek. Bethlen u. 14. 7437 Különbejáratu bútorozott szoba azonnal kiadó. Széchenyi u. 24. 7427-2 Ügyvédjelöltet azonna ra keresek, gépírás ban, telekkönyvi ügyekben feltétlenül jártast. Szabados Béla ügyvéd Fehérgyarmat. 7412-1 Október 1-ére mindenes szakácsnőt keresek. Bethlen u. 14. 7437 Bérszántást vállalok Ford­son traktorral Jakab Nyír­pazony. 7391-1 Keresek 150 magyar hold jó minőségű lanyásbirtokot készpénz fizetés mellett meg vételre. Cim a kiadóban. Csak tulajdonossal tárgyalok. 7442 Bérszántást vállalok Ford­son traktorral Jakab Nyír­pazony. 7391-1 Keresek 150 magyar hold jó minőségű lanyásbirtokot készpénz fizetés mellett meg vételre. Cim a kiadóban. Csak tulajdonossal tárgyalok. 7442 Tisztességes mindenes le­ány felvétetik. Nyírfa u. 39. Keresek 150 magyar hold jó minőségű lanyásbirtokot készpénz fizetés mellett meg vételre. Cim a kiadóban. Csak tulajdonossal tárgyalok. 7442 50 darab 6 hónapos man­galica süldő azonnal eladó Vécsey ucca 9. 7409 4 Kommenciós kovács faragó mestert keres gazdaságba. Hartstein László Napkor. 9377-3 50 darab 6 hónapos man­galica süldő azonnal eladó Vécsey ucca 9. 7409 4 Kommenciós kovács faragó mestert keres gazdaságba. Hartstein László Napkor. 9377-3 Szakképzett kertészt hosz­szabb szolgálati bizonyítvá­nyokkal január elseji belé­pésre keresek. Klár Béla, Szakoly. 9366 Használt férfi ruhák, le­ány és fiu ruhák, kabátok eladók. Cim a kiadóban. 7440 Szakképzett kertészt hosz­szabb szolgálati bizonyítvá­nyokkal január elseji belé­pésre keresek. Klár Béla, Szakoly. 9366 Használt férfi ruhák, le­ány és fiu ruhák, kabátok eladók. Cim a kiadóban. 7440 Szakiskolát végzett vincel­lért, gyümölcsészetben jártas, hosszabb szolgálati bizonyít­ványokkal, január, elseji belépésre keresek. — Klár Béla, Szakoly.' 9365 Pénztárnoknő kaucióval és német nevelőnő zongora és francia szakos állást ke­resnek. Cim a kiadóban. 7441 Szakiskolát végzett vincel­lért, gyümölcsészetben jártas, hosszabb szolgálati bizonyít­ványokkal, január, elseji belépésre keresek. — Klár Béla, Szakoly.' 9365 Pénztárnoknő kaucióval és német nevelőnő zongora és francia szakos állást ke­resnek. Cim a kiadóban. 7441 Ujságkézbesitő asszonyok azonal fölvétetnek az Ujság­boltban. Nyírturához közel 42 ma­gyar hold búzatermő föld egy darabban, fival körül­ültetve, 3 holdas beltelek épületekkel ellátva és 900 • öl termő szőlő eladó. — Érdeklődni Simák Lajos Nyiregyháza. Nyirvizpalota. 7439 Ujságkézbesitő asszonyok azonal fölvétetnek az Ujság­boltban. Nyírturához közel 42 ma­gyar hold búzatermő föld egy darabban, fival körül­ültetve, 3 holdas beltelek épületekkel ellátva és 900 • öl termő szőlő eladó. — Érdeklődni Simák Lajos Nyiregyháza. Nyirvizpalota. 7439 Egy pengő 20 fillér Ízle­tes, jó házi koszt kaphátó. Szarvas u. 29. szám. 7449 Nyírturához közel 42 ma­gyar hold búzatermő föld egy darabban, fival körül­ültetve, 3 holdas beltelek épületekkel ellátva és 900 • öl termő szőlő eladó. — Érdeklődni Simák Lajos Nyiregyháza. Nyirvizpalota. 7439 Szoba kiadó. Bujtos ucca 66. szám. 7448 Takszi soffőrt azonnali belépésre kere. sek. Munkácsi Antal Bujtos u. 35. 7424-1 Szoba kiadó. Bujtos ucca 66. szám. 7448 Takszi soffőrt azonnali belépésre kere. sek. Munkácsi Antal Bujtos u. 35. 7424-1 Tisztességet, mindenes főzőnőt keressk elsejére. Szinház u. 17. 7447 Elegáns két ágyas külön­bejáratu bútorozott szoba kiadó. Csipke-köz 6. 7446 ügyes kifatólányt fölveszek. Cim az Ujsáscboltban. 5 hónapos amerikai fehér leghorn kakasok, fehér angóra nyulak kaphatók, Zsoldos tanitóail, Bei. 7432-3 Szobainasnak, irodiszol­gának, vagy pincérnek mennék. Cím a kiadóban. 7433 Bejárónőnek ajánlkozom 5 hónapos kis leányommal elsejére. Debreceni ucca 40. 7434 Pár mázsa burgonya eladó, út 28. takarmány Széchenyi 7452 Cserépkályhás bútorozott szoba kiadó. Er ucca 39. 7454-2 Csinosan bntorozott kü­lönbejáratu accai szoba egy, vagy két fiatal ember részére október 1-ére kiadó. Vay Adám ucca II. 7457 Különbejáratu uccai bn­torozott szoba esetleg el­látással izr. urnák kiadó. Kótaji n. 41. 7456 Csinosan bútorozott szoba teljesen különbejáratu! 1, vagy 2 ur részére ellátással is kiadó. Nyirfa-tér 3. 7455-3 , Uecai cserépkályhás külön előszobás bútorozott szoba urnák kiadó. Cim az Ujság­boltban. 9379-3 Egy jobb fiút hetesnek 1-ére felvétetik. Buza-tér 4 9384-3 csomagoló papir kapható a Jóba-nyomdában, Nyir egyháza, Széchenyi-út 9. Telefon: 139. Fulójagy szőnyegek függönyök, ágy- és asztalterítők, hencser­takarók, nagy választékban kaphatók Ungár Lipót áruházában Nyíregyházán, Luther ucca 4. szám. 2233/1928. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A budapesti központi kir. járásbíró­ságnak 120.496—928. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Melchner és Fischer budapesti cég javárai 76 P 24 f. tőke s járulékai erejéig 1928. augusztus hó 4. napján végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2822 P*re becsült ingóságok, u. m.: bútorok és rádiófelszerelési cikkek a nyiregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 22443/928. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyír­egyházán, Kállói ucca 4. szám alatt és folytatólag Ószőllő ucca 11. sz. ház­nál 1928. évi október hó 2. napján délelőtt 8 órakor nyilvános bírói árve­résen el fognak adatni. Nyiregyháza, 1928. szeptember 10. LABAY ANTAL 7453 kir. jbirósági végrehajtó. Eladó vagy kiadó a Széchenyi-út14. számú ház! Áll egy négy szobás, fürdőszobás lakásból és egy két szobás gargon lakásból nagy udvarral, mindkét lakás november ! • re elfoglal­ható. Azonkívül a Báthori uccára nyíló telekkel, mefy esetleg külön is eladó, ezen szintén egy két szobás udvari, téglából épült lakás van. — Érdeklődni Széchenyi-út 9. sz. a. a délutáni órákban. 6B7 9 K. 35022/1928. Hirdetmény az utódállamok katonai nyilvántartásaiból leendő töröltetésről. Ismételten előfordult, hogy szabály­szerű opció utján fenntartott, vagy vlsszahonositás utján megszerzett ma­gyar állampolgárokat az utódállamok hatóságai az illető utódállam polgá­rainak tekintettek, mozgási szabadsá­gukban az utódállamban reájuk hárult " hadkötelezettség teljesítésének elmu­lasztása miatt akadályozták, sőt né melykor még őrizetbe is vették és szabadságukat csak hónapokig tartó eljárás után adták vissza. Ennek megakadályozása végett a honvédelmi miniszter úrnak 3490/15­1928. eln. sz rendelete értelmében figyelmeztetem az érdekelt optálókat és visszahonositottakat, hogy az utód­államok katonai nyilvántartásából való törlésüket kérjék, s a katonai nyilván­tartásokból való törlésük keresztül vitele előtt, aminek megtörténtéről ér­tesíttetni fognak, az illető utódállam területére utazástól lehetőleg tartóz­kodjanak. Az Optáltaknak a katonai nyil­vántartásból való törlésüket a köz­igazgatási tanáesnoknál (Városháza emelet 4. sz. szoba) kell kérni állam­polgársági bizonyítványuk másolatával, mig a visszahonositottaknak az illető utódállam állampolgársági köte­lékéből való elbocsátásukat kell kér­niök az utódállam követségei útján, mivel a magyar állampolgárságnak •isszahonositás útján való visszaszer­zése nem vonja maga után a béke­szerződés alapján szerzett idegen állam­polgárság elvesztését, hanem ahhoz az érdekeltnek az illető utódállam állam­polgári kötelékéből való elbocsátása szükséges. Részletes felvilágosítás ez ügyben a közig, tanácsnoknál szerezhető. Nyiregyháza, 1928. szeptember 22. M. kir. kormányfőtanácsos, polgármester távol: 7438 3 Tanácsnok. 1156—1928. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyiregyházi kir. járásbíróságnak 961/3—928. számú végzése folytán Corvin Könyvkereskedelmi Vállalat budapesti cég végrehajtató javára 85 pengő s járulékai erejéig 1928. junius 6á-n végrehajtás utján felülfoglalt és 1050 pengőre becsült szobabútorok Nyíregyházán, Honvéd ucca 29/b. sz. alatt 1928. október 3. napján d. u. 3 órakor nyiiváno t bírói árverésen el fognak adatni. Nyiregyháza, 1928. szeptember 15. SZÁNTÓ ÁRMIN 7444 kir. jb. végrehajtó. ''lIHIIIIIllllllWHillliiflliiUllllUiUHHlliillHllilllllF Árverési hirdetmény. Alulírott, mint vagyonbukott Majzler Zoltán volt laskodi lakos csődtömeg­gondnoka közhírré teszem, hogy a csődleltárban 1—50. tételszámok alatt felvett bútorok és lakberendezési tár­gyak Laskodon, közadós volt lakásán 1928. évi október hó 8. napján d. e. 10 órakor bírósági végrehajtó közben­jöttével nyilvános árverésen készpénz­fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek el fognak adatni. Nyiregyháza, 1928. szeptember 23. Dr. Jármy Béla 9383 csődtömeggondnok. Poloskaírtást ciánnal és vegyesgázzal felelősséggel legolcsóbban végez Kísjb Soltún szab. féregírtó. Cim: Szarvas ucca 48. Grűnn . 7435 K: 30067/1928. Hirdetméiíij. Nyíregyháza város tanácsa ismételten közhírré teszi, hogy a vetőmagvaknak vetés előtti csávázása kötelező és fel­hívja a gazdaközönségfijyelmét a Város­háza hirdetőtábláján „Hogyan és mi­ként csávázzunk?" cimmel kifüggesz­tett útmátatóra, mely tájékoztató a tanyabiraknál is megtekinthető. Nyiregyháza, 1928. szeptember 20. 7407-2 VÁROSI TANÁCS. Előkelő biztosító intézet keres nyíregyházi főügynöksége részére azonnali belépésre magas fix és jutalckos javadalmazás mellett üzletszerző titkárt. Csak széleskörű ismerettséggel ren­delkező és minden információt ki­bíró komoly urak jelentkezését kér­jük. Nem szakembert betanítunk. Cim az Ujságboltban. 9381 7445 Szőlőkezelői állás betöltendő 1959. január hó 1-én kékesei gazdaságunkban. — Vincellér­iskolát végzett, uradslmi kezelés alatt álló nagyobb telepek kezelői pályáz­hatnak, kik képesek 50 kat hold sző!5 szakszerű mivelését vezetni. Csak bosz­szabb, hasonló minőségben működő erők pályázhatnak. Bizonyitványmáso­latokat K. Mándy Uradalom Jós-ág­igazgatósága Nyírbátor címre küldjék. Nyeon&tm jóba Etek iaptulajdonos köny vnyomd ájában, Nyíregyházán,,

Next

/
Oldalképek
Tartalom