Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 50-75. szám)

1928-03-28 / 72. szám

8 .NVÍRYIBÉK. ly28. március 28 APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, mindea további szó 8 fillér. Hirdetések utáni érdek­lődésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondás i esetén adhatunk felvilágosítást. Ugy az apré, mint a nagy hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés diia A lap megjele­nési napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. Üvegezés és táblaüveg oagyraktár, készablakok nagyválnsztékban. Nyíregy­háza, Körte u. 22. Telefon 524. 1133-11 ZoDgorát keresek bérbe. Széchenyi ut I!. 2037-2 Szalmáért istállótrágyát adok. Zöltség-tér 14. 2046-3 István-utca és Liliotn-n. sarok telek eladó. Értekez­hetni Szegfű utca 17. szám. 1981—3 Eladó 2 drb. 1 és 2-éves elevátor, kadvező fizetési feltételek mellett. Dobi László, Ramocsaháza. 2025-2 Használt, jókarban lévő jégszekrényt keresek meg­vételre. Címeket a kiadóba kérek. 1971 Itegbizható 16—17 éves fin irodába hetesnek felvé­tetik. Cim a kiadóban. 1862-? Egy ügyes mindenesleiny 1-ére felvétetik. Gloviczky fényképész műtermében 2063-2 Egy szoba-konyha búto­rozva és azonnal kiadó. Epreskert n. 12. 5715 Szántást vállalok Fordson traktorral, Jakab János, Nyirpazony. 5716 Egy bútorozatlan szoba magános férfinek vagy nő­nek kiadó. Károlyi-tér 8. Egyszerű szoba két fiatal­embernek kiadó. Kálvin-tér 9. 205* Tisztességes mindenes lányt vagy asszonyt 1-ére keresek. Kiss Ernő u. 31. 2<56 Ügyes szobalány kereste­tik április 1-ére. Deák Fe­renc ncca 28. 2057-2 Csinosan bútorozott szoba egy vagy két személynek kiadó. Kossuth ucca 39 2061-1 Finom házikoszt kapható (diétás is). Széchenyi-tér 2 emelet. 2058 4 méteres üvegfal olcsón eladó, Bröll régiségüzlet, Zrínyi u. 5 2054 Mákot keresek megvételre Glück, Péterfia u. 76. Deb­recen. S060 CJEgy udvari? lakás kiadó. Ugyanott egy szép fiatal farkas kutya eladó. Vásár­térköz 17. 57)8-2 2 uccai egymásbanyilló szoba kiadó és azonnal elfoglalható. Kallói u. 22. 1828-? Keresek azonnali be­lépésre lehetőleg több éves gyakorlattal bíró, szolid, szakképzett, lelkiismeretes, szerelésben is jártas soffőrt. Fizetés megállapodás szerint levélbeli ajánlatok referen­ciákkal, f dr. Helfersohn Mór, Bödszentmihály intézendők. 2061 Olcsó tégla kapható ab Demecseri ál­lomás. Bérszántást Hof­fer-féle traktorral azonnalra vállalok. Cim: Demecser, Telefonsz. 23. 1874-1 Keresek azonnali be­lépésre lehetőleg több éves gyakorlattal bíró, szolid, szakképzett, lelkiismeretes, szerelésben is jártas soffőrt. Fizetés megállapodás szerint levélbeli ajánlatok referen­ciákkal, f dr. Helfersohn Mór, Bödszentmihály intézendők. 2061 ümHÉ^ Keresek azonnali be­lépésre lehetőleg több éves gyakorlattal bíró, szolid, szakképzett, lelkiismeretes, szerelésben is jártas soffőrt. Fizetés megállapodás szerint levélbeli ajánlatok referen­ciákkal, f dr. Helfersohn Mór, Bödszentmihály intézendők. 2061 Rum, likőr és punsch essent'ák minden Ízben-a legfinomabb minő­ségben, nagyban és ki csínyben Földes drogéria Főposta sarkon. "VG 7 Üvegfal ablakokkal el­adó. Hall, vagy v eranda üvegezése céljára. Megtekint­hető Kállai ncca 2., Habay ügyvédnél. 5053-2 Rum, likőr és punsch essent'ák minden Ízben-a legfinomabb minő­ségben, nagyban és ki csínyben Földes drogéria Főposta sarkon. "VG 7 Üres faládák kisebb nagyobb alakban eladók Ferenczy féle könyvkereskedésben. 12065-3 Rum, likőr és punsch essent'ák minden Ízben-a legfinomabb minő­ségben, nagyban és ki csínyben Földes drogéria Főposta sarkon. "VG 7 Üres faládák kisebb nagyobb alakban eladók Ferenczy féle könyvkereskedésben. 12065-3 Hasvéti illatszerek nagyban viszonteladóknak legolcsóbban a főposta­sarkon, Földes drogériá­ban. Telefon 148. 6 48" gazdasági elevátor vasrészei kgr ként 40 fillér­ért eladó. Luther ucca 18 szám. 2055-3 Hasvéti illatszerek nagyban viszonteladóknak legolcsóbban a főposta­sarkon, Földes drogériá­ban. Telefon 148. 6 Steyer kerékpárok gumónk, alkatrészek, nagy választékban kedvező részlet­fizetésre ! Katz Miksa Takarékpalota. Lucerna, lóhere, répa és fűmag Mauther féle vetemény és virág magok Hoffmann üzletében. 2036-2 Steyer kerékpárok gumónk, alkatrészek, nagy választékban kedvező részlet­fizetésre ! Katz Miksa Takarékpalota. Egy 3 szobás lakás május 1-től kiadó. Mező tcca 20, 192 S-1 Steyer kerékpárok gumónk, alkatrészek, nagy választékban kedvező részlet­fizetésre ! Katz Miksa Takarékpalota. Ebédlőszekrényt, márvány­lappal, brunoliroiottat, hasz­nált, de jó karban lévőt megvételre keresek. Cim a kiadóba. 1950-1 Steyer kerékpárok gumónk, alkatrészek, nagy választékban kedvező részlet­fizetésre ! Katz Miksa Takarékpalota. Egy kiszolgáló puld és egy állvány elad6. Vay Ádám ucca 7. Kereskedelmi iroda. 1656-? Hegedütanifás, művészi kiképzés, Kalina karmester, lakás Víz ucca 3. (5-1 l-ig Diadal Mozgó.) 721—1 Egy kiszolgáló puld és egy állvány elad6. Vay Ádám ucca 7. Kereskedelmi iroda. 1656-? Hegedütanifás, művészi kiképzés, Kalina karmester, lakás Víz ucca 3. (5-1 l-ig Diadal Mozgó.) 721—1 Legszebb ajándék húsvétra egy montírozott párna, függöny, vagy iz'é­sesen elkészített kézimonka. Megrendelhető Ehrenstein Sománéaál, Vay Adám-n. 12 Ugyanott gépendlizés. gób­iéin képek, keünn, szmyrna és mindenféle kellék. 2027—2 Jánószky Gyula sajátter­mésü borának klsmérték­beni eladása. Lntber u. 8. 1 liter 1 pengő 4 lillér. 1676 5 Legszebb ajándék húsvétra egy montírozott párna, függöny, vagy iz'é­sesen elkészített kézimonka. Megrendelhető Ehrenstein Sománéaál, Vay Adám-n. 12 Ugyanott gépendlizés. gób­iéin képek, keünn, szmyrna és mindenféle kellék. 2027—2 Tiszanagyfalui téglagyár­ban gyártott nagyméretű I. oszt. égetett agyag­tégla eladó. Erlkezhetni Lovas Ferenc mérnöknél, Egybáz ucca. 17^5-3 Legszebb ajándék húsvétra egy montírozott párna, függöny, vagy iz'é­sesen elkészített kézimonka. Megrendelhető Ehrenstein Sománéaál, Vay Adám-n. 12 Ugyanott gépendlizés. gób­iéin képek, keünn, szmyrna és mindenféle kellék. 2027—2 Tiszanagyfalui téglagyár­ban gyártott nagyméretű I. oszt. égetett agyag­tégla eladó. Erlkezhetni Lovas Ferenc mérnöknél, Egybáz ucca. 17^5-3 Jóházbol va'ó, lehetőleg négy középiskolát végzett lint tanulónak felvesz a fűszer és gyarmatáru rész­vénytársaság. 2042-2 Eladó több háztelek a Mák ucca 34. sz. Kitűnő talajú, olc-:ó, kedvező fizetési teltételek. Értekezni Tavasz ucca 7. sz. 1863-16 Jó karban lévő hálószoba­butor eladó. Kürt ucca 6. 2043-1 Eladó több háztelek a Mák ucca 34. sz. Kitűnő talajú, olc-:ó, kedvező fizetési teltételek. Értekezni Tavasz ucca 7. sz. 1863-16 Használt fértiruhák olcsón eladók. Tűzoltó ncca 6. sz. Patkány, egér, mezei egér irtó „R^TIÜOL". Biztos hatása irtószer, mely fertőzőbetegséget plántál az illető állatfaj közé és gyökeresen kiirtja. Szigorúan tudományos alapon előállítva. Más állatra vagy emberre nem ártalmas. Ugyanezen cégnél beszerezhető sváb, ruszni, csótányirtószerek. — Pósta­szétkSldési hely: Ratinol Laboratórium, Budapest, VI. ker., Murányi ucca 36. szám. Az Alkaimi Áruház húsvéti árai: Gépész köpper öltönyök 10'— P-től Munkásnadrágok .. 380 „ Férfi szövet pantalló vagy sport nadrágok 8'— „ Férfi divatöltönyök .. 28-— P-től Férfi vipkord öltönyök 45-— „ Iskolai fiu szövetruhák 20'— „ Gyermek szövetruhák 11"— „ Munkásruhák .. .. 10'— „ tavaszi vipkord és gummi kabátok olcsó árban és nagy választékban. — Mindenki saját érdekéhen győződjön meg, hogy férfiruha szükségletét leg­jutányosabban csakis Kistér 2. szám alatt, az Apolió mozival szemben szerezheti be. 1825-? A legjobban bevált nj traktorok, továbbá alkalmi vételü egyszerű és mti­trágyavetéssel kombinált sorvetőgépek s egyéb uj gazdasági gépek; valamint kevéssé hagznált Deering-Cormick, Case, Fordson traktorok és cséplőgépek legelőnyösebben beszerezhetők L. Lu­kács Vilmos gépkereskedésében, Nyír­egyháza. 2066-5 Firniszt Lakkot Linóleumot Porfestéket Bútor, padló tisztító szereket Ecseteket és • Háztartási cikkeket legolcsóbban Özv, Weísz Lipóttól vásárolhat. Telefon 160. I96f t.,» Április l-ig ingyen kapja az UJSÁG-ot, ha most előfizet. Megkapja RUDOLF TRÓNÖRÖKÖS és a mayerlingi tragédia eddig megjelent folytatásait. Minél előbb jelentkezik, annál tovább jár ingyen as Újság Női kalapszalon! Tisztelettel értesítem a nagyontiszteit hölgyközönséget, hogy nálam mindég a legújabb modellek naeyon olcsón állnak rendelkezésére. Mindennemű alakításokat, formálásokat 2 pengőért eszközlök. Teljes tisztelettel ROSENBERG ESZTI Kossuth-utca 11. szám. 1964-3 Lynoleum és asztalbőrök leszállított áron. Szőnyegáruk nagy választékban érkeztek. Rolet­ták, matrácok legolcsóbb beszer­zése. Kárpitoskellékek is kaphatók. Hoffmann flrthur Zrínyi Ilona ucca 2. sz. 5707 SINGER varrógépek rég bevált jó minőség ben Xeefvcitt fizetési feltételek SING E R VA HRÓCÉP Fényképkeretekef bőr-, selyem- és bársonyból, ékszer-, keztyű-, gallér-, kézelő-, varró- és díszdobozokat, jubileumi albumokat, ékszer , plakett- és aranyműves tablókat, fényképkereteket (passepartout) és csoportos fényképtablókat, evőeszköz cazettákat és mindennemű női kézimunka és irómappa montirozását iparmüvészies kivitelben késziti a lóba Elek könyvkötészete I Fajtiszta gyümölcsfák, iskolázott vadoncok, díszfák, dísz­bokrok, élőnövények és virágok a leg­olcsóbb napi árak mellett beszerezhetők Nyíregyháza város Kertgazdaságában, a volt Csapatkórház mellett. — Telefon: 201. Központi telefon: 156. — Árjegyzék ingyen! 1939 i Prima mészhomokkő tégla salétrommentes. Nyersépitkezéshez (Rohbau) különösen alkalmas. Megrendelhető: HísjduhadMzi Mészhomok Téglagyárban vagy Doctor Árminnál, Nyíregyháza, Dessewffy-tér 9. szám alatt, színházzal szemben. Telefon: 132. szám. P Nyomatott Jóba Elek íaptulajdoncs könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom