Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 74-97. szám)

1927-04-24 / 92. szám

1927. április 22. JSÍYÍRYIDÉK. 7 APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési díj: 10 izéig 80 fillér, miadaa további szó 8 fillér. Hiru*tések atáni érdek­lődésre csak vüaszbélyeg bektMése mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondása esetén adhatunk felvilágosítást. Ugy az apré, mint a nagy hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről levé!bélyc-.gben is beküldhető a hirdetés dija. A lap megjele­nési napján kézlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjők feladni. Ragyogó fényes lesz a cipője, ha a világhirü angol „Mel tonian" vagy „Bagarol" extra finom cipőkrémmel tisztit­tatja. Kapható fehér, drapp, szürke, tarna és fekete szí­nekben. Lakkcipőit tartó­sabbá teszi és megóv ja a re­pedéstől a közkedvelt ..Msn­na" zsirositott folyékony lakkcipőkrém. Arany és ezüst bőr, úgyszintén brokát cipő­tisztitószerek, cipősámt'ák, cipőtörlő flanellek, cipőfűzők minden színárnyalatban és az összes különleges cipöápoló és tisztító szerek legnagyobb választékban szerezhetők be Benedekfbnél a Hungária Cipőáru­házban, Nyíregyháza, Zrínyi I.-n. 5. Telefon 195. 1573-1 Márványmozaik és cementlapok, márvány­törmelék minden szinben legolcsóbban beszerezhetők a Debreceni Műkőgyárban, Debrecen, Főrdő-ucca 2. sz 1713 9 Liliom-utca 27. számú modern ház eladó. 2231-1 Péküzlet 3 modern ke­mencével, 3 szobás házzal, 300 Q öles telekkel, istál­lóval stb és jól bevezetett üzletkörrel, családi okok miatt Nagy Imre irodája utján eladó. 2232 4 Egy szoba, konyha azon­nal kiadó. Bocskay ucca 53/b. 721 Ügyes szobalány és egy ötéves fiúgyermekhez meg­bízható dajka május 1-től felvétetik Honvéd ucca 23. 2244-1 Eladó két szoba, konyha, melléképületekből álló báz, 988 D-öles telek, gyümöl­csös. Azonnal elfogyható. Cim : Bethlen ucca 47. sz. Füszerüzlet. 6767-1 Sólyom ucca 1?. számú ház hentesüzlethelyiséggel ! és berendezéssel együtt el­adó és azonnal elfoglalható 2-251-1 Szilágyi János aiztalos mesternél Kemecsén az ösz­szes asztalos szerszám és Zongorahangolást, ja­vitast. e vágást, szakszerű hegedüjavltást elvállal Kvaodnk. Sarkantyu-u. 8. Előjegyzés Ferenc.-könyv­kereskedésben. 1787-1 három gyalupad eladó. 2256-1 Kert ucca 30. számú mo­dern báz nagy kerttel el­adó. Értekezni ugyanott 2259-2 Eladó 3. HP- motorkerék pár 4 millióért, férfi kerék­pár 1 millióért, női varró­gép 1 millióért, szabógép 1 miiliftért, hegedű kijátszott 500.000 K. női varrógép 500.000 K. férfi szabógép 500 00U K. e tárgyak jósá­gáért felelelek. Nyíregyhá­zán, JNyirfa ucca 45 1893-? Perfekt szakácsnő, aki baromfi neveléshez ért má­jns l-re felvétetik. Jelent­kezni Széchenyi-tér 8­2245 1 Eladó 3. HP- motorkerék pár 4 millióért, férfi kerék­pár 1 millióért, női varró­gép 1 millióért, szabógép 1 miiliftért, hegedű kijátszott 500.000 K. női varrógép 500.000 K. férfi szabógép 500 00U K. e tárgyak jósá­gáért felelelek. Nyíregyhá­zán, JNyirfa ucca 45 1893-? Különbejáratu bútorozott szoba elsejétől úrnak kiadó. Bocskai u. 48. 2258 1 Kiss Ernő utca 36. szám alatt egy komplett ebédlő bútor eladó. 2260-1 Hölgyek figyelmébe! Divatos bécsi n6i szal­makalap modellek ju­tányos áron beszerezhetők, selyem és szalmakalapokat átvarr, filckalapokat átfor­mál, fest és tisztit OLÁHNÉ kalapszalonja, Kossntb utca 6. szám. 1696 1 Különbejáratu bútorozott szoba elsejétől úrnak kiadó. Bocskai u. 48. 2258 1 Kiss Ernő utca 36. szám alatt egy komplett ebédlő bútor eladó. 2260-1 Hölgyek figyelmébe! Divatos bécsi n6i szal­makalap modellek ju­tányos áron beszerezhetők, selyem és szalmakalapokat átvarr, filckalapokat átfor­mál, fest és tisztit OLÁHNÉ kalapszalonja, Kossntb utca 6. szám. 1696 1 Egy csinos udvari búto­rozott szoba fiatalembernek l-ére kiadó. Virág ucca 19. 2263-1 Hölgyek figyelmébe! Divatos bécsi n6i szal­makalap modellek ju­tányos áron beszerezhetők, selyem és szalmakalapokat átvarr, filckalapokat átfor­mál, fest és tisztit OLÁHNÉ kalapszalonja, Kossntb utca 6. szám. 1696 1 Megbízóm részére keresek Szabolcsmegyében, lehető­leg vasút mellett, vagy va­súti állomáshoz közel 200— 250 holdas földbiriokot. — Dr. Megyery Pal ügyvéd. 2248-1 720 milliméteres kazal­rakó elevátor Hoffher gyárt mányu 400 pengőért eladó. Megtekinthető Nyirfa-utca 37. alatt. 2094-7 Megbízóm részére keresek Szabolcsmegyében, lehető­leg vasút mellett, vagy va­súti állomáshoz közel 200— 250 holdas földbiriokot. — Dr. Megyery Pal ügyvéd. 2248-1 720 milliméteres kazal­rakó elevátor Hoffher gyárt mányu 400 pengőért eladó. Megtekinthető Nyirfa-utca 37. alatt. 2094-7 6 drb 2 éves mangalica tenyészkan eladó, Hartstein Endre Apagy. 6764-1 Lószőr matrac tiszta álla­potban, két ágyba való, el adó. Cim a kiadóban. 2097-? 6 drb 2 éves mangalica tenyészkan eladó, Hartstein Endre Apagy. 6764-1 Lószőr matrac tiszta álla­potban, két ágyba való, el adó. Cim a kiadóban. 2097-? Cukrásztanoncnak intelli­gens fia felvétetik Sipos cuk­rásznál, Zrínyi Ilona ncca 3. 6766-1 Sóstói uti villában kere­sek 5 biatorozott szobából álló lakrészt julius 1-től. Ajánlatokat bérmegjelölés sel „Nyaralás" jeligére Kiadóhivatalba. 2155-1 Cukrásztanoncnak intelli­gens fia felvétetik Sipos cuk­rásznál, Zrínyi Ilona ncca 3. 6766-1 Sóstói uti villában kere­sek 5 biatorozott szobából álló lakrészt julius 1-től. Ajánlatokat bérmegjelölés sel „Nyaralás" jeligére Kiadóhivatalba. 2155-1 A Boj'os elején 20.000 vályog eladó. Érdeklődni lehet Horváth Sándorral Kótaji ncca 54. 6761-1 Három és >/2-es gőzgar­nitura külön-külön is bérbe­adó, Koska György Csen gery Gyula malom, Sima­puszta. 2196-1 A Boj'os elején 20.000 vályog eladó. Érdeklődni lehet Horváth Sándorral Kótaji ncca 54. 6761-1 Három és >/2-es gőzgar­nitura külön-külön is bérbe­adó, Koska György Csen gery Gyula malom, Sima­puszta. 2196-1 Egy bútorozott szoba kiadó. Rózsa-utca 26. sz. 2283-1 Három és >/2-es gőzgar­nitura külön-külön is bérbe­adó, Koska György Csen gery Gyula malom, Sima­puszta. 2196-1 Különbejáratu csinosan bútorozott utcai szoba kiadó. Megtekinthető Hétfőtől. Kiss Ernő utca 24. sz. 2284-1 Kétszobás, előszobás, kü­lönálló uj ház a Népkert­ucca 22 alatt májusra kiadó. 2199 1 Különbejáratu csinosan bútorozott utcai szoba kiadó. Megtekinthető Hétfőtől. Kiss Ernő utca 24. sz. 2284-1 Kétszobás, előszobás, kü­lönálló uj ház a Népkert­ucca 22 alatt májusra kiadó. 2199 1 Sóstói uton szép ötszobás lákás, két konyha, verenda és minden mellékhelyiséggel, szép parkkal, szőlő és gyü mölcsössel eladó. Értekezni Rákóczi nt 24. sz. Trafik. 2282 1 Teljesen nj diófa ebédlő és használt bútorok eladók. Kótaji ncca 10. 6743-1 Két szoba, konyhás lakás azonnal kiadó. Boeskay-u. 64. 2213-1 Sóstói uton szép ötszobás lákás, két konyha, verenda és minden mellékhelyiséggel, szép parkkal, szőlő és gyü mölcsössel eladó. Értekezni Rákóczi nt 24. sz. Trafik. 2282 1 Egy nagy mosóteknő, dézsa, két konyhakredenc Egy udvari kis szoba, konyhával május 1 re ki­nagyon olcsón eladó Kál I vin-tér 10. 2229 ? ! Főzni todó mindenes elsejére felvétetik. Szarvas utca 19. sz. 6774 1 Egy tisztességes meg­bízható jobb nő fí'zni el­menne Cim az Ujságboltban. Irodai teendőkben jártas un leány azonnalra állást ketes. Cim az Ujságboltban. 6777-1 Alig használt 36-os fél­cipő eladó. Nyirfa ucca 39 2700-1 Intelligens urileány kere>­kedelmi érettségivel állást keres írásbeli megkeresést , Kiváló gyorsíró" jeligére az Ujságboitba kér. J6775 1 Mindenest keresek jó bizo­nyítvánnyal azonnalra, vagy elsejére. Zöltség tér 13. sz. emelet. 6773-1 Egy üres szoba kiadó, ugyanott jobb férfti, koszt és kvártélyt kaphat. Józsa András utca 16/b. sz. 2280-1 adó. Deák Ferenc utca 66. 2264-1 Eladö 4 gőzgép garnitúra, esetleg bérbcagó. Cim az újságárusnál a Koronánál. 6763-1 A Czirják féle fehércssre­pes ház félportával, a hősök temetője mellett olcsón el­adó. 2303 1 Bejárónőt keresek május l-re. Vécsey-utca 24./b. 6883-4 íróasztal, iratszekrény, kopirprés cégtábla, kapu és különböző bútorok eladók. Szinház utca 19. 6784-1 Jó forgalmú, jó helyen fekvő fűszer- és csemege üzlet előkelő vevőkörrel el­adó. Cim a kiadóban. 2307-1 Jó házikoszt lakással havi 50 Pengőért kapható és egy szép szoba kvártélyba kiadó, Balogh Jánosné, Hcmyadi utci 54. 6785-1 Mindenes, tisztességes megbízható, ki a főzéshez is ért, csendes, nyugodt helyre felvétetik május l-re. Cim a kiadóban. 2301-1 Nagy utcai kapu, kis kapu teljes vasalással eladó. Dam. janics utca 5. 2298 1 Cséplőgép négyes gőzka­zánnal bérbeadó. Értekezni Epreskert utca 28. 6789-1 Májns l-re öanálló főző­nőt keresek. Jelentkezés a délutáni órákban. Sóstói ut 14. sz. (Zoltán Béláné) 2305-3 Egy bulorozott szoba azon­nal kiadó. Liliom u. 17. 6788-1 Külön bejáratú bútorozott szoba azonnal kiadó. Kert ucca 18. 6787-1 Tulipános garnitara, fehér bútor és egyéb holmi eladó. Körte ucca 4. 6761-1 Olasz, német tanítást levelezést elvállal intelligens fiatalember. Nádor u. 42. 6790 1 Házhelynek való telek háromszáz négyszög, ölqp­kint 11 milliójával eladó huszárkaszárnyáboz közel, Damj&nics utca 5. 2299-1 Két egymá;banyiló külön bejáratú szoba üresen azon­nal kiadó. Szinház ucca 4 2288-1 Azonnal kiadó bolt. Debreceni n 1. 2287-3 TEí akár egy'tömegben, akár literenkint háztól eladó. Kálvin tér 14. 2279-1 Egy szoba konyha azonnal kiadó. Toldi u. 21. 2297 1 ELVESZETT egy kávé­barna fehér tűzött foltos nagytermetű him német vizsla, nyakszijjában' fnevem benne van. Megtaláló, nyom­ravezető méltó jutalomban részesül dr. Nánássy Imre Nyirpazony. Telefon 4. sz. 2310-3 Egy homokfutó kocsi meg­vételre kerestetik. Cim Ru­zsonyi Pál üzletében. 2296 2 Csinosan bútorozott nccai szoba úriembernek kiadó. Közép ucca 19, 2290-1 Kiadó két szo^a, előszoba, konyha stb. üzlettel vagy anélkül magányos udvar májns 1-től. Józsa András ucca 16. 5289-1 Vécsey utca 28 melletti házhely, tizerer vályoggal két vagon kővel eladó. Érdeklődni Toldi utca 8. 2302-1 Csinosan bútorozott uccai szoba kiadó. Pompi kút felszerelés eladó. DamjaMcs ncca 5. 2300-1 Két Deák Ferenc nccai nagy telek eladó. Kerekes ügyvédnél Nagytakarék. 6771-1 Májns elsejétől egy szoba konyhás lakrész a himes­kertben. Érdeklődni Kis Ernő ucca 30. 2277-1 Egy kisebszerü ház eladó vagy kiadó, azonnal elfog­lalható. Debreceni u. 84. 6779-1 Eladó egy hangverseny cimbalom, egy öt hónapos him farkaskutya. Ugyanott egy szoba konyhás lakás kiadó. Himeakert, Fürj u. 14. 6768-1 ,,Mayer' jókarban levő 4 éves 8 HP. benzin 800 cséplővel elevátorral eladó. Csintalan Mihály, Demecser. 2268 1 Bútorozott szoba intelli­gens házaspárnak, konyha hasznalattai kiadó. Damja­nics u'ca 2. sz. 2253-1 En deutsches í(inder­fráulein wird gesucht mit sofo.tigen Eintritt. Adresse in Redaction. 2281-3 OLMOT vesz a Nyirvidék kiadóhivatala. Özv. Lukács Lőrincné és Fia szállítók. Nyíregyháza, Szarvas ucca 71 Telefon: 119. Elvállal párnázott kocsin és stráfszekereken helyben és vidéken fcoltSaetetéwt «s mindennemű saeá»litast. Megvételre kerestetik Szabói csmegyéb sn m a I o m, vígy 2—3 hold foldf Fület épülettel, vagy anélkül, viz és vasút mellett. Ajánlatokat ármegjelöléssel „Malom 7850" Sikray hlrdetöiro­dájába. Bndapest, VI, Vilmos C-ászár út 33., vagy József-körut 38. kérünk. 2235-1 A fflándoki ref. lelkészi hlyataltől. 46—1927. sz. Versenytárgyalási birdetménf. A mándoki ref. egyház presbi­tériuma elemi iskolája tornáccal, előszobával és szertárral ellátott IV. tanterme összes épitési mun­kálatainak biztosítására verseny­tárgyalást hirdet. A versenytárgyaláson részt venni óhajtók feihivatnak, hogy ajánla­taikat aláírva és szabályszerűen felbélyegezve, pecséttel lezárt bo­rítékba helyezve 1927. évi május hó 14-én déli 12 óráig a mán­doki ref. egyház lelkészi hivata­lához közvetlenül, vagy posta utján nyújtsák be. A boríték a következő címmel látandó el: „Ref. lelkészi hivatal Mándok. Ajánlat a mándoki ref. iskola IV. tantermének épitési munkálataira." Az ajánlatok 1927. május hó 14-én d. u. 5 órakor fognak a nyíregyházi m. kir. Államépitészeti hivatal kiküldöttje jelenlétében, a ref. egyház {iskola épitési bizott­sága által felbontatni. Az ajánlatok felbontásánál az ajánlattevők, vagy igazolt kép­viselőik jelen lehetnek. Az ajánlatok felett az egyház presbitériuma fog végérvényesen dönteni. Fenntartja magának a presbitérium azon jogot, hogy a beérkező ajánlatok között az ajánlott árakra tekintet nélkül szabadon válaszhasson, vagy vala­mennyit minden kártérítés nélkül vissza utasíthassa. Az ajánlati költségvetésbe vala­mint az ajánlatban a végössze­geket nem csak számokkal, hanem betűkkel is be kell irní. Bánatpénzül az ajánlati összeg 2o/o-a készpénzben, vagy takarék­pénztári betétkönyvben az egyház pénztárában helyezendő el. Azok az ajánlattevők, akik a munkálat teljesítésére törvényes képesítéssel, illetve jogosítvánnyal nem bírnak, kötelesek ajánlatukba megfelelő megbízottat megnevezni. A tervek és részletes feltételek a mándoki ref. lelkészi hivatalban megtekinthetők és ott mindennemű felvilágosítások megadatnak. Ajánlattevők ajánlataikkal a versenytárgyalás napjától számítóit 8 napig kötelezettségben maradnék. Az épitési munka a felszólítástól számított 8 nap alatt megkezdendő és 1927. évi augusztus hó 15-ig teljesen befejezendő. Mándok, 1927. április 15. 2275-1 fief. Egyház presbitériuma. Értesítés! Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy címfestő műhelyemet telefonnal szereltein fel, hol a legművészibb kivitelben min­dennemű fa, vas, bőr, vászon és üveg cégtáblák készítését eszközlöm. Tisztelettel: Pál József címfestő. Telefon : 487. Virág ucca 5. 5781-4 IT 8 fehérnemük, kelengyék, úgyszintén férfifehér­nemüek mérték szerint ízléses és szép kivitelben, a legolcsóbban készülnek Sz. Fajcsik Júlia fehérnemű varrodájában, Selyem ucca 15. sz. 6786

Next

/
Oldalképek
Tartalom