Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-28 / 22. szám

ti JSfrÍRYIDÉK. 1927. január 28. •HEBeBMwewwaMBaaBBsens:' APRŐ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, mindea további szó 8 fillér. Hirdet isek utáni érdek­lődésre csak válaszbélyeg beküldése mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltűntetett szám bemondása esel én Adhatunk felvilágosítást. Ugy az apró, mint a nagv hirdetések dija a feladásbor fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés dija. A lap megjele­nési napján közlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig kérjük feladni. HKTYIIim »• — i-w-w-n v rM Ww —•­ri r wi 'i r rii 'i ~ r»i — Hölgyek figyelmébe! Újonnan készült két szoba metlírklielyiségbcl álló mo dern lakás eladó Toldy-n. 2i. szám. 469 2 Hölgyek figyelmébe! Szobaleány, esetleg egy ügyes fiu február 1 re fel­vétetik. Vay Adám u. 21. 6075-1 Hajmosás, ondolálás, vizondolálás, a leg­újabb d.vatu frizurák, elsőrendű női hajvágás, leszállított árban BODNÁR PÁL hölgyfodrásznál, Takarék-palota. VAY ÁDÁM UTCA 2. Hajmosás, ondolálás és hajvágásra olcsö bérletel adok. Szobaleány, esetleg egy ügyes fiu február 1 re fel­vétetik. Vay Adám u. 21. 6075-1 Hajmosás, ondolálás, vizondolálás, a leg­újabb d.vatu frizurák, elsőrendű női hajvágás, leszállított árban BODNÁR PÁL hölgyfodrásznál, Takarék-palota. VAY ÁDÁM UTCA 2. Hajmosás, ondolálás és hajvágásra olcsö bérletel adok. Egy tisztességes, gyermek­szerető leány, vagy magá­nyos assiony, ki hossznbb bizonyítványokkal rendelke z ;k mindenesnek felvétet k. Kislakások, Bencs-ház 6074 1 Hajmosás, ondolálás, vizondolálás, a leg­újabb d.vatu frizurák, elsőrendű női hajvágás, leszállított árban BODNÁR PÁL hölgyfodrásznál, Takarék-palota. VAY ÁDÁM UTCA 2. Hajmosás, ondolálás és hajvágásra olcsö bérletel adok. Külön bejáratú utcai szoba bútorral vagy butornélkül kiadó. Kéz utca 16. 6076 1 Vadászok figyelmébe! Javíttassa fegyverét szakem­berrel uj regy-er agyak 200,1 00 K-tól t'uljebt) Papp István paskamüves, Csillag u. 9 257 26 Kéttagú család keres a város belterületén két szoba konyhás modern lakájt. C m a kiadóban. vv Kiadó két utcai szoba, konyha és a e'lés helyiségek kel. Azonnal elfoglalható. Cm Bujtos-u 34. 6077 2 Vadászok figyelmébe! Javíttassa fegyverét szakem­berrel uj regy-er agyak 200,1 00 K-tól t'uljebt) Papp István paskamüves, Csillag u. 9 257 26 Kéttagú család keres a város belterületén két szoba konyhás modern lakájt. C m a kiadóban. vv Perfekt szobaleány azon­nali belépésre jelentkezzen. Zrinyi Ion*-utca 11. 6078-1 Vadászok figyelmébe! Javíttassa fegyverét szakem­berrel uj regy-er agyak 200,1 00 K-tól t'uljebt) Papp István paskamüves, Csillag u. 9 257 26 Kéttagú család keres a város belterületén két szoba konyhás modern lakájt. C m a kiadóban. vv Zongorát, jókarban levőt megvételre ke esek. Cim a kiadóhivatalbau. 47 i 5 Eladó a Himes kertben, a Galamb-utcánan egy da­rab szőlő és gyömóleső'. — Házhelyeknek kiválóan al­kalmas Eri ekezni Zemencsik Jánosnál Gala;nb utca 9. sz. Bethlen utca 60. sz'imu ház koc:igyái tó műhellyel, esetleg szerszámmal is el­adó. 475-3 Eladó a Himes kertben, a Galamb-utcánan egy da­rab szőlő és gyömóleső'. — Házhelyeknek kiválóan al­kalmas Eri ekezni Zemencsik Jánosnál Gala;nb utca 9. sz. Két szobás lakás füszer­üzlethelyisíg, egvü' es szoba kiadó Cim a kiadóban. 474 3 Koszt és kvártély kap­ható. Csiilag-utca 14. Város központjában bú­torozott szoba kiadó. Cim a kiadóban. 467-1 Két szobás lakás füszer­üzlethelyisíg, egvü' es szoba kiadó Cim a kiadóban. 474 3 Koszt és kvártély kap­ható. Csiilag-utca 14. Város központjában bú­torozott szoba kiadó. Cim a kiadóban. 467-1 Kert-utca 22. szám alatt 3 szobás előszoba, i konyha és speizbM, áiló ház eladó. 477-3 Máríapácson a piac-téren két pidiós szoba fáskamrával éves bérletre kiadó. Érte­kezni id. Sáreczky Andrással Máriapócson. 466-1 Kert-utca 22. szám alatt 3 szobás előszoba, i konyha és speizbM, áiló ház eladó. 477-3 Máríapácson a piac-téren két pidiós szoba fáskamrával éves bérletre kiadó. Érte­kezni id. Sáreczky Andrással Máriapócson. 466-1 Kfrt u. 19. száma ház eladó. Előtte lévő üres te­lekre építkezni is lehet 6QS0 1 Februá- 1-től 4—5 úr ré­szére jó házikoszt kaphaló. Rózsa u. 10. 6073 2 Ügyes mindenes leányt február l-re felvétetik. Je­lentkezni, Fried Zolláa Lut­her-u. 1. 6079 2 Eladó egy női siőrme­bélésü fekete kabát, egy pár nöi füzös 39-es, egy férfi 41-es uj cipö. Ciiu az Ujság­boltban. 6072 1 Ügyes mindenes leányt február l-re felvétetik. Je­lentkezni, Fried Zolláa Lut­her-u. 1. 6079 2 Eladó egy női siőrme­bélésü fekete kabát, egy pár nöi füzös 39-es, egy férfi 41-es uj cipö. Ciiu az Ujság­boltban. 6072 1 1—2 milliót fizetek fel ügyek i, pénzbeszedői vagy hasonló állásszerzésért. Cím a kiadóban. 462-2 Használt jókarban levő Írógép kerestetik. Cim Deb­recem-u'ca 10. 429-1 Nöi kalapszalooba jobb házból való tanu'tlány fe! vétetik, Vay Adám utca 7. Gyönyörű szép, éles, tartós plisséruhák, betétek olcsón készülnek Friedmann Rózsi ptlssé-Qzemében, ugyanott kézimunka-elönyomda ahol a legszebb, legújabb sablonok eszközölhetők. Mindennemű kézimunka készítés, monogrammozás stb. elvallaltatlk jutányos árban. Zrinyi Ilona u. 3. az udvarban. Lakás ugyanott. 6069-3 Három szobái lakást ke­resek meíléshelyiségekkel május l-re. Cim a kiadóban. 438-2 Áinelyezés miatt egy compleit ebédlő, sarokgar­nitúra, sez on, szőnyegek, függönyök, képek stb. alig használt állapotban eladók. Cim az Újságboltran. 6057-1 E adó szabad " kézből Nyirbogdányban egy SCO as Hoflher es Schrai'z téle benzinmotor cséplőgép ele­vátor felszereléssel. Érte­kezni lehet Sinka Lászlónál, Nyirbogdány. 83-1 Intelligentes Deutsches jaDges Fráulein wird za Kin­dern gesucht. Adresse in der Rédadiou. 4 i 7-2 Selyem-u. 54. szimu ház 3 szoba, konyha, speiz és istálló eladó. — Értekezni ugyanott. 463-1 Egy nagy külrn bejáratú butorosotc szobíP kiadó 2 ággyal. Rákóczí-ut lö. 461^-1 Eifo-lalható 2 szobából mellékhelyiségekből álló uj haz nagy udvarral eladó. Ugyanott egy szép nagy házhely is eladó. Hunyadi­utca ?2. * é;iojuukát vállal u m; madeira, filé, azsurozást és horgolást a legjutányosabb áron Kovács Ferencné Uj­szőlrt u 19. Villany­világítás és villamoscsengő szerelést és javítást legjobb minőségű anyagból legolcsóbb áfban eszközöl Petrovics Lajos villanyszerelési vállalata Műhely Zrinyi Ilona-u. 3. Lakás Csillag-utca 39. sz. K: 2442/1927. Felhívás A m. kir. földmivelésügyi minisz­ter urnák 1 13690/1926. számú ren delete alapján a tavaszi haszonállat vizsgálat megtartását hílyszini kiszál­lással a következő időben és sor­rendben rendelem el: Január hó 27-én d. e. 9 órakor: I—II. Cugosrész, Felsőpázsit, IV— VII. szakasz, Sóstó, Felsőbadur ; 10 órakor: Felsősóskut, Királytelek szőlő ; 11 órakor: Dankó bokor, Szekeres bokornak a vasúti őrháztól nyugatra eső része, Jakus bokor és Alsósóskut. Január hó 28-án d. e. 9 orakor: Antal bokor, Füzes bokor, Szekeres bokor vasúti őrháztól keletre eső része, Varga bokor; 10 órakor :• Horváth­Halmos- és Ferenc bokor; 11 órakor: Bedő és Debrő bokor. Jsnuár hó 31 én d. e 9 órakor: Puposhalom, Bánfi és Lakatos bokor ; 10 órakor: Bundás bokor; 11 óra kor; Markó bokor; 12 órakor: Ka zár, Szeles, Kovács és Vajda bokor. Február hó 1 én d. e. 9 órakor ; Benkő bokor, Súlyán bokor ; 10 óra­kor : Veibőczy—Belfi bokor, Vadas bokor ; 11 órakor : Nádas , Báji-, Zöld- és Magyar bokor; 12 órakor: Sipos bokor, Tamás bokor Február hó 3-án d. e. 9 órakor: Sváb-, Zombori-, János bokor; 10 órakor : Nádas, Gerhát, Róka bokor ; 11 órakor : Mohos és Cigány bo­kor. Február hó 4 én d. e. 9 órakor : Salamon bokor ; 10 órakor : Polyák­és István bokor ; 11 órakor : Felső sima, II (Samóka); 12 órakor: Új­telek- és Szélső bokor. Február hó 7-én d. e 9 órakor: Felső sima, I; 10 órakor : Felsősima II; Csengery Gyula tanya A vizs­gálat színhelye: Hosszúhát. 11 órakor : Nagylapos, Verescsárda, Csengery Mthályné tanya; 12 órakor: Messze látó. Február hó 8 án d. e. 9 órakor : I, II. 111. Manda, Lóczi bokor, Rozs­rét és Rozsrétszóló ; 10 órakor: II. Manda déli része és Bálint bokor ; 11 órakor: Kordován- és Alsóbadur bokor; 12 órakor: Alsósima, Csen­gery Kálmán_ tanya Február hó 9 én d. e. 9 órakor: Varjulapos, Belegrád, Görögszállás, Királytelekpuszta. Február hó 11-én d. e, 9 órakor: (Búza-téren) I-1I. kerület, Felsőpázsit, Himeskert, Alsópázsit, Örökösföldek I. II szakasz. Február hó 14 én d. e. 9 órakor: (Búza-téren) III. IV. kerület, Alsó­pázsit (Simai-út és Debreceni-út kö­zött eső rész) 1 Kisteleki és I. Rozsrét­bokor, Öiökösföldek V. szakasza, Ó és Ujkisteleki szőllők, Örökösföldek III. IV. szakasz. Az állattulajdonosok a fentjelzett időben és helyen egész lóallományu­kat (öszvér, szamár) köíelesek elő­állítani Aki lovat a szemlén elővezetni elmulasztja, az ellen a kiliígási eljá­rájt teszem folyamatba és költségére a bizottság újból ki fog szállani. A szemlére a használatra kiadott kincstári lovak is elővezeteudők. Felhívom a laiyabirókat, hogy a szemle idejéről a tanyai lakosokat kellő időben értesítsék. Tekintettel aria, hogy a vizsgálat napján a várcsi állatorvos a métely­kór elleni védekezést is ismertetni fogja, hassanak oda a tanyabirák, hogy a szemián minél több állattartó gazda jelenjen me^. Nyíregyháza 1, 1927. január 25. Dr. BENCS KÁLMÁS sk , m. kir. kormányfőtanacsos, 454 3 polgármester. BÚTOR OZLET! Saját készitményD búto­rok gyári áron! Fizetési kedvezmény! Goldber­ger-Friedmann Buda­pest, VI., Eötvös-utca 2. (Király-utca sarok) Cso­magolás díjmentesen 1 Megvételre keresünk ; 40-48.000 Pengő (ötszáz hatszáz­- millió korona) értékben készpénzért beköltözhető, jókarban lévő, egészséges, téglából épített házat, lehetőleg öt hat szobásat a villamos vasút közelében, önálló udvarral. Az ajánlatokat kérjük sürgősen be­adni NAGY IMRE irodájába, (Nyírvízpalota.) 441-? Meghívó. A Blidszentmihályi Villamossági R.-T. 1927. évi február hó 6 án dél­után 3 órakor Büdszentmihályon, a községháza tanácstermében évi rendes közgyűlést tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak TÁRGYSOROZAT: 1. Igazgatóság és felügyelóbizottság jelentése az 1926. évről. Nyilvános mérleg tárgyalása, e-edmény megálla­pítása és hovat'oiditása feletti határo­zat, a felmentvények megadási. 2. Felügvelőbizoltsági tagok válasz­tása. 3. Indítványok tárgyalása. 4. Jegyzőkönyv hitelesítők kineve­zése. 5. A telepnek Büdszentmihály köz­ség által való átvételéről jelentés. Büdszentmthály, 1927. január 24. Tiszteieltel: 468 IGAZGATÓSÁG. 160—1927. Pályázati hirdetmény. Nyirpázony község elöljárósága pá­lyázatot hirdet egy teijesen újonnan építendő furott kut építésére s egy ócskának a kijavitasára Pályázati kér­vények f. év február 7 én delelőtt 9 óráig adandók be Nyirpázony község elöljáróságához, aminor is nyílt tár­gyaláson fog az építkezési bizottság határozni, hogy kivel köti meg a szer ződést. Nyirpázony, 1927. január 24. 45-8 Elöljáróság. Bőr­domborítást, ridikül, pengó'tárca, cigaretta­és szivartárca készítését leg­szebb kivitelben vállalja: BALOGH iparművész, Vásártér-köz 17. szám. ÉRTESÍTÉS! Va.n szerencsém a n. é. közönség szí­ves tudomására adni, hogy Rákóczi-üt 16. szám alatti Marsalkó-féle pékségét átvettem, melyet e hó 23 án üzembe veszem Idegen sütéseket elfogadok reggel 8-tól 11 óráig. — Szíves pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztelettel Róth József sütőmester Mindenki tudja már, hogy legolcsóbb és legeredményesebb reklám a „NYÍRVIDÉK" apróhirdetése Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom