Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 273-297. szám)

1926-12-03 / 275. szám

10 JNfrÍRYIDÉK. 1926. december 3. APRÓ HIRDETÉSEK twrftti naáSMK, Hirdetések hncolMk. JOm a kMcferratafeMl t siAm bemondása eaet«n adhattak UrtetfMk dtja a M«déak«r elé a Mf dot6 » (úja. A tao ntejjei®­4 «. !• <>>% kérjfik hÉMtai • ••.•• II M » HHMM TÜJ: SZÁTG 60W K, Wdésc* caak bekOMéw hMcMMkrc csak • hirdetésen 087 < TiáékrA •éai napján Varrógépek, Eg» wsgron 'olcsó kars­badi PORCELLÁN órke zett W»ss?ermann Sámuel céghez Zöldség tér (Korona­épület) Telefon 269. 6435-10 Szivarhajós 1.600.000 Karikahajós és Centrál Bobin 2.200.000 ko­rona, kedvező részlet­fizetésre is. Csak elsőren­dű gyártmányú varrógépeket tartok, mely 30 éve van beve­zetve 5 évi jótállással. Kuharek, 5216 ? Nyirviz-palota. Eg» wsgron 'olcsó kars­badi PORCELLÁN órke zett W»ss?ermann Sámuel céghez Zöldség tér (Korona­épület) Telefon 269. 6435-10 Szivarhajós 1.600.000 Karikahajós és Centrál Bobin 2.200.000 ko­rona, kedvező részlet­fizetésre is. Csak elsőren­dű gyártmányú varrógépeket tartok, mely 30 éve van beve­zetve 5 évi jótállással. Kuharek, 5216 ? Nyirviz-palota. Kosztot és lakást kaphat tisztességes fiatalember. — Ugvanott borbélyberendezés eladó. Cim a kiadóban. 6449-1 Szivarhajós 1.600.000 Karikahajós és Centrál Bobin 2.200.000 ko­rona, kedvező részlet­fizetésre is. Csak elsőren­dű gyártmányú varrógépeket tartok, mely 30 éve van beve­zetve 5 évi jótállással. Kuharek, 5216 ? Nyirviz-palota. Istállót 3 lóra keresünk a Széchenyi uton vagy a vasat közelében. Cim a ki­adóban. 6506-1 Szivarhajós 1.600.000 Karikahajós és Centrál Bobin 2.200.000 ko­rona, kedvező részlet­fizetésre is. Csak elsőren­dű gyártmányú varrógépeket tartok, mely 30 éve van beve­zetve 5 évi jótállással. Kuharek, 5216 ? Nyirviz-palota. Csinosan bútorozott szo bát keresek. Ctm a kiadó­ban. 6504 4 Szivarhajós 1.600.000 Karikahajós és Centrál Bobin 2.200.000 ko­rona, kedvező részlet­fizetésre is. Csak elsőren­dű gyártmányú varrógépeket tartok, mely 30 éve van beve­zetve 5 évi jótállással. Kuharek, 5216 ? Nyirviz-palota. Külön bejáratú bútorozott szoba kiadó. Bátbori-u. 10. 6503 1 Mikulásra! Malaga, datolya, ffige, narancs, banán, cukorka csokoládé óriási válasz tékban Hoffmann fizle tében. 6M4 1 Külön bejáratú bútorozott szoba kiadó. Bátbori-u. 10. 6503 1 Mikulásra! Malaga, datolya, ffige, narancs, banán, cukorka csokoládé óriási válasz tékban Hoffmann fizle tében. 6M4 1 2 drb. régi szekrény teljes jókarban eladó. Széchenyi tér 4 sz. 6502-2 Mikulásra! Malaga, datolya, ffige, narancs, banán, cukorka csokoládé óriási válasz tékban Hoffmann fizle tében. 6M4 1 Kétszobás utcai lakás Különbejáratu szoba koszt­tal vagy anéikül esetleg diá­koknak is kiadó. Széchenyi­ut 21. 6448-1 kiadó. Viz utca 13. 6501-3 Különbejáratu szoba koszt­tal vagy anéikül esetleg diá­koknak is kiadó. Széchenyi­ut 21. 6448-1 Gyermektelen házaspár bejárónőt házmesternői teen dőkért azonnal elfoglalható lakást kap Rákóczi-utca 32. 6510 2 Férfiruhák, cipők és csiz­mák eladck. Kállai utca £6. Megtekinthető a déli órák­ban. 6483-3 Gyermektelen házaspár bejárónőt házmesternői teen dőkért azonnal elfoglalható lakást kap Rákóczi-utca 32. 6510 2 Férfiruhák, cipők és csiz­mák eladck. Kállai utca £6. Megtekinthető a déli órák­ban. 6483-3 Német és francia levele­zőt keres most alakuló vál­lalat Cim a kiadóban. 6507-1 Egy íüres udvari szoba kiadc, Vasártérköz 17. 6478-1 Virág- utc» 12. szám alatt két egy szobá?, konyhás, ka marás lakás kiadó, azonnal elfoglalható. 6484-1 Német és francia levele­zőt keres most alakuló vál­lalat Cim a kiadóban. 6507-1 Egy íüres udvari szoba kiadc, Vasártérköz 17. 6478-1 Virág- utc» 12. szám alatt két egy szobá?, konyhás, ka marás lakás kiadó, azonnal elfoglalható. 6484-1 Egy jókarban lévő 13­14 éves leánynak való téli kabát prémgallérral és egy pár teljesen uj, roapiasszáru, barna bagaria bőr 33-as női cipő, azonnal eladók. Cim a k>adóban. Mindennemű órákat a leg­olcsóbb árért pontosan javit bárom évi jótállás mellett Béda Barnabás órás, Jókai­u. 5. 833-3 Egy jókarban lévő 13­14 éves leánynak való téli kabát prémgallérral és egy pár teljesen uj, roapiasszáru, barna bagaria bőr 33-as női cipő, azonnal eladók. Cim a k>adóban. Mindennemű órákat a leg­olcsóbb árért pontosan javit bárom évi jótállás mellett Béda Barnabás órás, Jókai­u. 5. 833-3 Két zongora, varrógép, asztal eladó. Debreceni u. 33. 6514 1 Takarítást vállaló közép­korú dadát keresek két kis gyermek mellé. Cim Sós­tói-ut 14. sz. 6497-2 Egy használt kovác?szer­szám eladó. Nagy Józsefnél Nyírturán. 6495-4 Ünnepekre, névnapokra a legízletesebb és legszebb ki­vitelű tortákat, süteménye­ket szállítom Sipos cukrász 6521-3 Takarítást vállaló közép­korú dadát keresek két kis gyermek mellé. Cim Sós­tói-ut 14. sz. 6497-2 Egy használt kovác?szer­szám eladó. Nagy Józsefnél Nyírturán. 6495-4 Lakás kiadó, 2 gerenda eladó. Holló-utca 25. szám. 842-2 Egy jobb lány gyermek mellé ajánlkozik háztartás­ban is segédkezik 1-ére. Cim az Ujságboltt'an. 835-1 Lakás kiadó, 2 gerenda eladó. Holló-utca 25. szám. 842-2 Egy jobb lány gyermek mellé ajánlkozik háztartás­ban is segédkezik 1-ére. Cim az Ujságboltt'an. 835-1 Fgy szoba kiadó azonnal elfoglalható. Kert-u. 2ö. 841-2 w® iMremtm* A Földes Drogériában az összes e szakba vágó cikkeket a legolcsóbb napi árakban szerez heti be. Szakszerű és pon­tos kiszolgálás, csakis (Bethlen- u. 6.) Főposta sarok. Telefon 148. 6511-3 Zöldségtér 5. szám alatt udvari szoba kiadó, ugyan­ott nagyobb mennyiségű bőr eladó. Értekezni lehet dr. Bálint István ügyvédnél. 840 3 Kereskedői körökben is­mert érettségizett tisztvise­lőt keres most alakuló vál­lalat. Jelentkezni pénteken csak személyesen, bizonjit­ványokkal. Cim a kiadóban. 6508-1 Perfekt gyors és gépíró kisasszony kerestetik. Cim a kiadóban. 6509-1 Mindenes szak ácsnő felvé­tetik Bocskai-utca 6. 652? 1 Több fajgalamb és egy jól idomiiolt házőrző kútja eladó. Kiss Ernő-utca 4. 6524-1 Udvari üres szoba azon­nal kiadó. Kossuih-u. 48. 6555 2 Elegáns ntcai bútorozott szoba kiadó. Bocskai u. 38. 847-1 Botorozott szoba fiatal ember i észére kiadó. Liliom u. 31. 846 2 Egy jobb fiatal nő ajánl kőzik szoptatós dadának Cim az Ujságboltban. 845 2 Krampusz papir tekercsben és vágva olcsón kapható az Ujságboltban. .iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiininniiininniiiiinih K : 35.104—1926. Hirdetmény. A m. kir. földművelésügyi minisz ter az 1894: XII. t.-c. alapján ki­adott 68.917—1926 IX. 2. számú rendeletével a pézsmapocok, irtását kötelezővé lette. Felhívjuk a gazda­közönséget, hogy a pézsmapocok esetleges megtelepedését kisérje figye­lemmel és az ezzel kapcsolatban észlelt gyanús körülményeket a városi gazdasági hivatalban azonnal jelentse be. A pézsmapocok felismerésére, életmódjára vonatkozó tájékoztató, valamint annak irtásáról szóló ut­mutató a Városháza hirdetőtábláján kifüggesztetett és a tanyabiróknak kiadatott. A m kir. állami rovartani állomás hivatalos utroutatója a városi gazdasági hivatalban megtekinthető megrendelhető. Nyíregyháza 1926 november 27. 6527 2 VÁROSI TANÁCS ^lllllllllllíllllllillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Kitűnő minőségű édes teljes tejet literenként 4000 k-ért házhoz szállít az Első Nyíregyházi Tejkereskedelmi Vállalat, Kálid u. 4. Id telefon. 436. Habtejszin, tea vaj, tnró, tejfel minden mennyiségben állandóan kapható. 830 Szappamoiő szódé, kályha ezüst butorpolitura a legjobbak. Kapható BrQllnél A nyíregyházi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságtól 11691/1926. tk. sz. r Árverési hirdetmény és árverési feltételek. Oláh Mihály végrehajtatcnak Ha­szara János és neje Tóth Borbála végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében az 1881. LX. t.« 176 és 185. § a értelmében elrendeli az ujabb árverést 10.000.000 korona tókeköretelés, ennek 1925. évi április hó 1. napjától járó 18% kamata, 300.000 korona eddig megállapított árverési kérvényért és az árverési kér­vényért ezúttal megállapított 300.000 korona költség, valamint a csatlako­zottaknak kimondott Havcsi Lajos 138.000 K, Albók Ferenc 3,400,000 korona és dr. Fráter Ernő 5,760.000 korona tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a nyíregyházi kir járásbíróság területén levő Nyir­pazony községben fekvő s a nyir­pazonyi 643. számú betétben A-f-1. sorszóm 13/2 helyrajzi szám alatt foglalt Haszara János és neje Tóth Borbála nevén álló a Beltelekben fekvő 2 hold 868E-Ö1 területü szán­tóra 40,000.000 K kikiátási árban. A telekkönyvi hatóság az árverés­nek Nyirpazony községházánál meg­tartására 1926. évi december hó 7. napjának délelőtt 10 óráját tűzi ki és az árverési teltételeket az 1881. évi LX. t.-c. 150. § a alap­ján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kélharmadánálalacsonyabb áron eladni nem lehet (1908. XLI. t.-c. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 % át készpénzben vagy az 1881 LX t.-c. 42. §-ában meghatározott árfo­lyammal számított, óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előlegesen bírói le­tétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881. LX. t.-c. 147 , 150, 170 §§.; 1908 XLI. t.c. 21. §) 3. A kincstár, valamint a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Nem kötelesek bánátpénzt letenni az 1889. XXX. t.-c. 10. § ának második bekezdése alapján adómentes záloglevelek kibocsátására jogosított és Budapesten székelő részvénytársa­ságok és szövetkezetek, valamint az az 1898 XXIII. t. c. alapján alakult Központi Hitelszövetkezetek, a javukra zálogjoggal megterhelt ingatlan elár­verezésénél. Abban az esetben, amely­ben az árverelő a törvény értelmében a bánatpénzt elves2ti, a bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a telek­könyvi hatóság felhívásának kézhez­vételétől számított nyolc nap alatt a bánatpénznek megfelelő összeget bírói letétbe helyezni köteles (1908. XLI. t. c. 21. §, 1911. XV. t.-c. 15. §.). 4. Az, aki az ingatlanért a kiki­áltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár szá­zaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi száza lékáig kiegészíteni. Ha ennek a kö­telezettségének eleget nem tesz, ígé­rete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a bánatpénz kiegészítésének megfelelő összeget sem köteles letenni (1908. XLI t.-c. 25. §.) Nyíregyháza, 1926. augusztus 6-án.. Dr. SÜTTŐ s. k. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: 843-1 BENEDEK, kiadó.. jHaaseneíein és Vogler Hirdető Iroda R.-T. Budapest, V., Dorottya-utca 11. Telefon: Teré z 34-45. W""" **l HIHIHI I Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére Reklámterveket készít. A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és leg­olcsóbb módjait kidolgozza. Társhazak Európa minden jelen­tősebb városában. 6074-6 Valódi nagy választékban Kreisler Simon utódai cégnél, Nyíregyházán. Telefon: 337. 805-5 128% os szappan főző S2Öda a legolcsóbban Izsay festéfcüzletében Luther utca 6. Telefon : 245. PADLÓ­LINONEUMOK óriási választékban m 2-ként K 82 ezertől 100 ezerig, egyszínű sima m 2 ként 95.000-től tfisaszkosvaszon minden szélességben Futóssőnyegek K 28 ezer, 36 ezertől minden árban és minőségben 200/300 cm. nyirott szőnyeg gyönyörű mintákban 1,330.000 korona. Nagyszőnyegek minden nagyság­ban. Függönyök, átvetők, asztal­teritők, ágygarniturák, hó- és sár­cipők óriási választékban : HAAS LIPÓT linóleum és szőnyegaruháza DEBRECEN Ferenc József ut 58. sz. — Megye­háza mellett. Telefon 936. 6515-1 Nyomatott JóbA Eleit Í&^tulínjdonost könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom