Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 197-221. szám)

1926-09-14 / 207. szám

8 JKÍYÍRYIDÉK. 1926. szeptember 14. Építkezéshez kitűnő minőségű Bárő Mai Hot Nándor tállyai kőbányájából szerezhető be legjutányosabban. Levélcím: Nagy Ármin kőbányavállalata Tállya, (Szerencs mellett) Telefon: 6 szám Viszonteladók kerestetnek! 4596-30 Körülbelül 1500 kéve ii á d 4 méter hosszú eladó. Druhár István kereskedő, Nyírbátor. 4874-2 Uradalmi tejet veszek Gerda Miklós Nyíregyháza, Tompa Mihály-utca 10. szám. 4894-2 HATSCHEK-FÉLE ETERNIT PALA könHyü, tartós, tűzbiztos bármely mennyiségben kapható EHRENFELD MÁRTON fakereskedőnél. • 4868-2 Legszebb, legolcsóbb plissze és guvlérozást, férfi, női ruha festést és vegyi tisztítást csakis BATTA JÓZSEF. üzletében eszközölhető. Zöldségtér 4. 4439-18 Bujtos u. 50. Közeledik a tél, tüzelőről jó előre gondos kod n Porosz és magyar SZÉN, aprított és hasáb TŰZIFA MAOT XÁl MÁ»nál, Árpád-o. 4. Telefonszám 40. Haasenstein és Voglar Hirdető Iroda R.T, BUDAPEST, V., DOROTTYA-UTCA 11 TELEFON: TERÉZ 34 -45. SZ. Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére. Reklámterveket készít. A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és leg­olcsóbb módjait kidolgozza. — Társházak Európa minden jelentősebb városaiban. 2139 10 Aprított és hasáb tűzifa. Poroszszén, Kovácsszén, Koksz nagyban és kicsinyben. Házhoz szállítva. Iisgolcsö bb e szakmában országosan vezető cégünk: VAQO RÉZSŰ Részvénytársaságnál. IRODA: KÁLIiÓI-UTCA 4. SZ. Telep: Debreceni-nt. Telefon: 267. APRÓ HIRDETÉSEK MMettf tije 10 «fir éfi» K, mtaéen towlbbi srf K, KfoMtaek utári Iftdf—i csak váfcwKtbély*^ bekfiWíse seBeK vtiajMofaak. „Cira u ízimióhivatalbaÉ^ khést Mnteié»ekre csak a hirdetései; MbSotetett szám heraondása esetén adhatnak W«&t«osittb(t Ugy ax apró, mimt a nagv hirdetések dfja a feladáskor Y&ékről kvétí»%egbftn ia bekíldhetó a htnieté* dija. Á lap a«oria­* Dnpjta tetendé fiáéftfcoket i. a. 1« dxáif kérjek febxtui »Laurin« motorkerékpár négy és fél millióért eladó. Cim a kiadóban. 4897-2 Veszek 50 kg. mézet. Ajánlatokat az ár és minő ség megjelölésével az Ujság­boltba kérek. 4844-2 Veszek 50 kg. mézet. Ajánlatokat az ár és minő ség megjelölésével az Ujság­boltba kérek. 4844-2 ElsSrendü varrógépet K 2 300.000-ért Ugyanolyan sülyeszthető varrógép K 2.600.000-ért 5 évi felelősséggel csak Katz Miksénál 50 éves családos repre zentálni tudó férfi kinek 35 éves gazdai gyakorlatai van, nagyobb birtokra szerzett tapasztalatokkal, a gazdaság összes ágaiban kel­lő jártassággal rendelkezik, megfelelő állást keres. Cim özv. Kovácsné Kótaji­utca 100, szám, Nyíregy­házán. 4876-2 ElsSrendü varrógépet K 2 300.000-ért Ugyanolyan sülyeszthető varrógép K 2.600.000-ért 5 évi felelősséggel csak Katz Miksénál 50 éves családos repre zentálni tudó férfi kinek 35 éves gazdai gyakorlatai van, nagyobb birtokra szerzett tapasztalatokkal, a gazdaság összes ágaiban kel­lő jártassággal rendelkezik, megfelelő állást keres. Cim özv. Kovácsné Kótaji­utca 100, szám, Nyíregy­házán. 4876-2 a Takarék-palotában kaphat. Varrógépek és kerékpárok heti vagy havi részletfize­tésre is. Telefon : 3-93. sz. Keresek mindenes főzönPt vidékre. Jelentkezés Bocskay utca 51. 4878-2 a Takarék-palotában kaphat. Varrógépek és kerékpárok heti vagy havi részletfize­tésre is. Telefon : 3-93. sz. Nyirmártonfalva hutárá­ban a Gnt.i erdőben cii ca 110 hold jó minőségfi ho­mok birtok állat tenyész­tésre kiválóan alkalmas bérbeadó. Értekezni lehet Dobos Lászlónál Kemec«én. 4862-2 gyüNtfÉKriAIMIHt&k Nyirmártonfalva hutárá­ban a Gnt.i erdőben cii ca 110 hold jó minőségfi ho­mok birtok állat tenyész­tésre kiválóan alkalmas bérbeadó. Értekezni lehet Dobos Lászlónál Kemec«én. 4862-2 Perfekt német diák német nyelv tanítását és német kereskedelmi levelezési ju tányo^an elvállalna. Cim az Ujságroltban. 4877 2 Nyirmártonfalva hutárá­ban a Gnt.i erdőben cii ca 110 hold jó minőségfi ho­mok birtok állat tenyész­tésre kiválóan alkalmas bérbeadó. Értekezni lehet Dobos Lászlónál Kemec«én. 4862-2 Jobb házból való közép­iskolai izraelita lanuló Deák­Ferenc-u. 14 alatt teljes ellátásra elvállaltatik. 4624-3 Egy megbízható mindenes leány uindenesnek vagy esetleg szobalánynak ajánl­kozik. Cim az Ujságboltban. 4898 1 Jobb házból való közép­iskolai izraelita lanuló Deák­Ferenc-u. 14 alatt teljes ellátásra elvállaltatik. 4624-3 Egy megbízható mindenes leány uindenesnek vagy esetleg szobalánynak ajánl­kozik. Cim az Ujságboltban. 4898 1 Menyasszonyi kelengyék, zsebkendők és mindenféle febérnemOek monogrammo­zását elsőrendű kivitelben, olcsf n vállalom. Vásártér­köz -.o. Házvezetőnői vagy jobb szakácsnői állást keres jó házból való nő, magányos urnái vagy úrnőnél e hó 15 ére. Cim, Bocskay-ut 5. szám. 4895-1 Menyasszonyi kelengyék, zsebkendők és mindenféle febérnemOek monogrammo­zását elsőrendű kivitelben, olcsf n vállalom. Vásártér­köz -.o. Házvezetőnői vagy jobb szakácsnői állást keres jó házból való nő, magányos urnái vagy úrnőnél e hó 15 ére. Cim, Bocskay-ut 5. szám. 4895-1 Jókarban levő Kayser-féle varrógép, mosóteknő, stelá­zsí, gjúrótábla és konyha­edények eladók. Epreskert­utca 42. szám. A kemecsei úton 3 hold föld esetleg holdankint is eladó. Értekezni Selyem-ntca 18. szám. 2-1 Jókarban levő Kayser-féle varrógép, mosóteknő, stelá­zsí, gjúrótábla és konyha­edények eladók. Epreskert­utca 42. szám. A kemecsei úton 3 hold föld esetleg holdankint is eladó. Értekezni Selyem-ntca 18. szám. 2-1 Egy jobb mosónő mosást vállal háznál. Virág-u. 43. A város központján egy utci szoba, külön bejárattal, irodának kiadó. Cim az Uj­ságboltban. 4900-2 Vetőgep, alig basznált 15 soros, jutányosán eladó. — Megtekinthető Mező-u. 29. sz. alatt. Egy jobb mosónő mosást vállal háznál. Virág-u. 43. A város központján egy utci szoba, külön bejárattal, irodának kiadó. Cim az Uj­ságboltban. 4900-2 Vetőgep, alig basznált 15 soros, jutányosán eladó. — Megtekinthető Mező-u. 29. sz. alatt. Egy mobern szoba közös konybával kiad^, azonnal elfoglalható. Széchenyi tér 14. szám. 4826-2 A város központján egy utci szoba, külön bejárattal, irodának kiadó. Cim az Uj­ságboltban. 4900-2 Vetőgep, alig basznált 15 soros, jutányosán eladó. — Megtekinthető Mező-u. 29. sz. alatt. Jó bizonyítvánnyal meg­bízható szakácsnőt kérésé* 15-re, Zrínyi Ilona-utca 6. 4889 3 Bútorozott kiseblfzerü különbejáratu udvari szoba azonnal kiadó. Kis Ernő­utca 8- 4851-1 Különbejáratu bútorozott szoba kiadó. Széchenyi-utca 24. 4844 2 Jó bizonyítvánnyal meg­bízható szakácsnőt kérésé* 15-re, Zrínyi Ilona-utca 6. 4889 3 Bútorozott kiseblfzerü különbejáratu udvari szoba azonnal kiadó. Kis Ernő­utca 8- 4851-1 Különbejáratu bútorozott szoba kiadó. Széchenyi-utca 24. 4844 2 Gyermekleien családhoz egzszerü német nőt keresek háztartás segítségére szep­tember 15-re ;vagy október elsejére. Báthory-utca 26. 4890 2 Egy teljesen új konyha­kredencz és egy cin üst azonnal eladó, Nádov-u. 14. Déli órákban. Tennisz-pálya melletti pad tói a temetőig elveszett egy barna gyermekkabát. Meg­találó a Víz-utca 38. szám alá szíveskedjék beadni. 4887-2 Egj 36 év óta fennálló jOmenetelü pékség forgal­mas helyen sürgősen kiadó. Rákóczi-utca 16. sz. 4892-1 Tennisz-pálya melletti pad tói a temetőig elveszett egy barna gyermekkabát. Meg­találó a Víz-utca 38. szám alá szíveskedjék beadni. 4887-2 Egj 36 év óta fennálló jOmenetelü pékség forgal­mas helyen sürgősen kiadó. Rákóczi-utca 16. sz. 4892-1 Idősebb mindenes főzőnőt keresek kis családhoz 15-re. Cim a kiadóban. 4896-1 Két utcai bútorozott szoba külön-külön bejáratú kiadó. Cim a kiadóban. 4872-1 Szakácsnőt keresek 15-re. Nyirviz-palota I e. 5. szám. 4892-2 Két utcai bútorozott szoba külön-külön bejárattal kiadó. Cim az Ujságboltban. 4-2 Keresztény uri család kö­zépiskolás leányt elfogad tel­jes ellátásra. Zongora van. Cim: Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Casinó épület. 4891-2 Egy-két diákot izr. úri­család teljes ellátásra elvál­lal. Kfllön bejáratú bútoro­zatlan szoba kiadó- Cim a kiadóban. 4893-1 Használt fürdőkád, víz­melegítő kályha, szobai kály­hák, kút szivattyús motorral, faládák stb. eladók. Értekez­ni lehet Kálvíneum építke­zésénél, Németh Lijos sze­relő mester. 8-3 Üres ládák csomagoláshoz olcsó áron kaphatót az Uj­ságboltban. Megbízható főzőnő Buda­pestre azonnali belépésre fel­vetetik. Jelentkezés Kiss Ká­roly üzletében. 5-4 Használt parádéskocsi ló­szerszámot keresek megvé­telre. — Cimeket az Ujság­boltba kérem beadni. 6-2 Tompa Mihály-utca 4. sz alatt különbejáratu üres szo­ba kiadó. 7-1 Egy külön bejáratú üres szoba kiadó Hunyadi-utca, ujház. 4895-3 Azonnal felvétetik 2 ügyes fiu vagy kislány cukorka­árusításra a Máv pályaud­vari cukorka pavilonba 4885-3 Epreskert-utca 5. sz. alatt két diákot teljes ellátásra olcsón elvállalói. 4886-2 Idősebb nő jó bizonyitvá nyokkal mindenes főzőnőnek vagy bejárónőnek ajánlko­zik. Belső-körűt 21. szám. 4888-2 I E A NYIRVIDÉK HIRDETÉSEI LEGJOBBAK. MT"1w | Modern kölcsönkönyvtár az Ujságboltban. g amelyen a Kupferstein Mór-féle jóforgalmu üzlet, egy másik üzlethelyiség és lakás is van. Értekezhetni Lengyel Istvánnál Ujfehértó, Postahivatal. 4880-1 Kátrány, karbolineum, kreoliii, festékáruk legolcsóbban beszerezhetők Brüllnél Telefon szám: 143. Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom