Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 197-221. szám)

1926-09-19 / 212. szám

\ 10 JKÍYÍRYIDÉK. 1926 szeptember 19, ÉRTESÍTÉS. Tisztelettel értesit.m a cipészmester urakat, hogy cip5íelsőrészkészitő ;.;,!, Zöldség-tér 6. sz. alél Holló-utca 1. sz. alá (Róna kőfaragótelep) helyeztem át. Ugyanott egy tanuló felvétetik. Tisztelettel P3Í0fflb)f GltlOr i^szttő mester Beregmegyében, Vásárosna. ménytól kb. 10 kilóméterre 380 m. hold szántóföld — esetleg legelőnek \r\r\Af\ is — január 1 tői HiaUU. Bővebbet f. hó 19-től Nyíregyháza, Vasgyár-u. 6. sz. alatt 4982 3 A legjobban bevált „Case"-féle traktorok szánlás, cséplés és vontatásra, továbbá mindenfajta aj és ha znált gazdasági gépek legtlőnjösebben beszerezhetők L. Lukács Vilmos gépkereske­dőnél Nyíregyházán, ki bérszántást is vállal, valamint használt trak­torokat készpénzért vásárol és cserél. (Telefon 413.) 4983-2 Padlómázak, festékek éa min­dennemű ház­tartási cikkek a legolcsóbban: Izsay Károlyi festéküzletében, Luther utca 6. Telefon: 245. szám. 4133? Vételkötelezettség nélkül tekintse meg dúsan felszerelt ruharaktáramat, hol k legjobb minőséget a legolcsóbb árban veheti meg Taub Lajos férfi- és gyermekruha raktár. '4963-2 Kállósemjéni szőllőmbe középkorú, több évi gyakor­lattal és jobb helyeken szer­zett tapasztalattal biró vincellért keresek Gyulaházi Miklós Kállósemjén Utcai és alkalmi ruhák! Mindennemű őszi és téli női és férfi ruhák vegytiszfitását és bármely színben festését VállalOUl elsőrendű Rotterdam és Basel (Hollandia) és párisi kémiai szakmunkák készülnek Újjászervezett, modern gé pekkel felszerelt saját telepemen. Modern plissé különlegességek bármely divat szerint. A nagy­érdemű közönség nagybecsű pártfogását kéri I kelmefestő, vegytisztitó üzeme, Rákóczi utca 30. Nyíregyháza. Gyüjtőtelepek: Széchenyi-út 2., Véső u. 3„ Kiss tér 2 szám. Rendkívüli olcsó árak! 4 996 Gyors kiszolgálás! Aprított és hasáb tűzifa. Poroszszén, Kovácsszén, K oksz nagyban és kicsinyben. Házhoz szállítva. Legolcsó bb e szakmában országosan vezető cégünk: VASÚ RÉZSŰ Részvénytársaságnál. IRODA: KÁLLÓI-UTCA 4. SZ. Telep: Debreceni-nt. Telefon: 267. Villamos szerelő mielőtt szerelési anyagot (foglalat, kapcsoló, porcelláoáru, zsiaórbuzal, gyenge áramú cikkek atö.) üveg­árut, csillárt, Tungsram-Izzót,'rádió­cikkeket, armatúrákat, főzőedényt, vasalót stb. vásárol okvetlen keres­sen fel bennünket és kérje uj árainkat és újdonságainkat! Általános Gázizzófény és Villamossági R. T. föüzlet: Budapest, VII., Vőrösmarty-u. í5. Simmeringi Motordynamo önálló villanytelep! Gazdaság, kastélyok, község, mozik világi­tísára 30—500 lámpáig. — Ajánlattal szolgál . Rácz F. mérnök Budapest, V. Falk Miksa-u. 8 Parádi víz gyomorbetegeknek, vérszegények­nek gyógyital. — Üditő borvíz. — Egyedárusitás: Forrástermék és Ásványvíz Kereskedelmi Rt. Budapest, IV., Mária Valéria-utca 1. 3799-10 PLYMOUTH FAJ TYÚKOK, kakasok, csibék 25-100.000 K árban állandóan Tomcsiknál, Újkisteleki szőlő. Megrendelhető: Reskó gé­pésznél, Nagytakarék. Kitűnő téli tojók. Sulyuk 4-5 kg. 4710-5 Saját gyártmányú Kútszivattyúk kézi és erőhajtásra nagy választék IRSAI ÉS TÁRSA gépgyárában NYÍREGYHÁZÉ. 4569-? Ruzsonyi Pál fegyverkereskedése 4395-8 Nyíregyházán. M. kir. lőporáruda. Raktáron tartok elsőrendű vadászfegyve reket: mint Sauer, Suhl, Forgeron, Sehol berg, Bayard, Belga ismétlő fegyverekben Browning, Walther, Winchestereket, kis ka liberü 22-es önműködő és Nlauzerleinoka Használt fegyvereket is veszek és el adok, fegyverjavitásokat, agyazást és barnitást vállalok teljes garancia mellett. I Töltött patronok eredeti töltésüek; Waid­mansheil, Jagd-König, King, Glória, Hubertus napi árban. Az összes üres hüvelyek és és töltéshez szükséges cikkek. Vadászati felszerelések, patrontáskák, vadászbotok, vadhivók stb. Lovagló nyereg és az összes felszerelés, zabiák, lóbandágok. Mindenféle gyártmányú önműködő és forgópisztolyok

Next

/
Oldalképek
Tartalom