Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 74-97. szám)

1926-04-27 / 94. szám

Ő JSÍYÍRVIDÉK 1926. április 27. NYILT-TÉR.* Az érdekelt közönség megnyugta­tása végett tudatjuk, hogy Szabó Miklós magán zálogház-üzletét tovább vezetjük, kölcsönöket az ed­digi feltételek mellett tovább fo­lyósítunk s kérjük a t. közönséget, hogy ellenkező kósza híreknek hitelt ne adjon. Szabó Miklós magánzálogháza, Búza-utca 3. Tulajdonos: özv. Szabó Miklósné. "íT rovat alatt közlöttekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal fele­lősséget nem vállal. Gondozzuk gyümölcsfáinkat!!! itt az ideje a permetezésnek! Menntsük meg termésünket a kár­tevő rovarok, a lisztharmat és a gyümölcspenész (monolia) pusztítá­saitól. A szőlőmoly, almamoly és egyéb kártevők ellen biztos szer az arzénnel való permetezés! Razzia, rézgálie és mindenléle védekezési anyagok kaphatók HOFFMANN ADOLF füszerüzl etében. 2116 4 APRÓ HIRDETÉSEK i 10 •><% MM K, (Un további tz6 900 K- Hirdetések otíni ériek­mm oük TálacMycK b*k«Wte« m«SJ«tt vá»M«ol»nit. ..Cim « kiadóhivatalban" >l1l jiB Urdatésakre csak a hirdatAaen foMotatatt szám baraoadása esetén adhatunk laM M fo«há»t. A hirdetfM* éti* a WtdMtr fWendS Vidékről Iot*I­hlilrtii i* bakaldbctő a hirdetés dija. A lap megjelenés nnpján közlendő terd»­tésokei d. •. II óráig kérjtk feledni. Nagyobb mennyiségükül­földi tavaszi divatharisnya érkezett s azokat olcsó hús­véti reklám árban árnsitjuk el. Női divat monslin ha­risnyák 28—30, selyemflór 38—44 ezer koronáért az összes cipöszinekben. Óriási választék férfi hosszú ha­risnyákban és zoknikbaD, gyermek patent harisnyák és divat zoknikban, minden nagyságban és szinben a Hungária Cipőáruházban Nyíregyháza. Zrinyi I. u. 5. Telefon 195. Szép szoba, konyhás la­kás kiadó. Kossuth-u. 48. szám, azonnalbek öltözhető. 2075-2 Középkorú jobb nő J ke­restetik vidékre mindenes szakácsnf nek ki baromfi­tenyésztéshez is ért, május 1 re. Jelentkezői Egyházú. 20. szám, Barczikay cimen 2-től 5-ig. 2072-5 Nagyobb mennyiségükül­földi tavaszi divatharisnya érkezett s azokat olcsó hús­véti reklám árban árnsitjuk el. Női divat monslin ha­risnyák 28—30, selyemflór 38—44 ezer koronáért az összes cipöszinekben. Óriási választék férfi hosszú ha­risnyákban és zoknikbaD, gyermek patent harisnyák és divat zoknikban, minden nagyságban és szinben a Hungária Cipőáruházban Nyíregyháza. Zrinyi I. u. 5. Telefon 195. Veszek nagyobbmennyi­ségü szénát és szalmát, vi­déken is. Balogh Ferencz Vásártér-köz 11. szám. S1W-1 Középkorú jobb nő J ke­restetik vidékre mindenes szakácsnf nek ki baromfi­tenyésztéshez is ért, május 1 re. Jelentkezői Egyházú. 20. szám, Barczikay cimen 2-től 5-ig. 2072-5 Nagyobb mennyiségükül­földi tavaszi divatharisnya érkezett s azokat olcsó hús­véti reklám árban árnsitjuk el. Női divat monslin ha­risnyák 28—30, selyemflór 38—44 ezer koronáért az összes cipöszinekben. Óriási választék férfi hosszú ha­risnyákban és zoknikbaD, gyermek patent harisnyák és divat zoknikban, minden nagyságban és szinben a Hungária Cipőáruházban Nyíregyháza. Zrinyi I. u. 5. Telefon 195. Veszek nagyobbmennyi­ségü szénát és szalmát, vi­déken is. Balogh Ferencz Vásártér-köz 11. szám. S1W-1 Kiadó két bútorozott szoba főtérhez közel, katonatisz­teknek, úriembereknek azon­nal elfoglalható. Cim a ki­adóban. 2145-3 Nagyobb mennyiségükül­földi tavaszi divatharisnya érkezett s azokat olcsó hús­véti reklám árban árnsitjuk el. Női divat monslin ha­risnyák 28—30, selyemflór 38—44 ezer koronáért az összes cipöszinekben. Óriási választék férfi hosszú ha­risnyákban és zoknikbaD, gyermek patent harisnyák és divat zoknikban, minden nagyságban és szinben a Hungária Cipőáruházban Nyíregyháza. Zrinyi I. u. 5. Telefon 195. Azonnal elfoglalható 3 szobá, előszobás ház eladó. Kis Ernő-utca 32. 2115-9 Kiadó két bútorozott szoba főtérhez közel, katonatisz­teknek, úriembereknek azon­nal elfoglalható. Cim a ki­adóban. 2145-3 Nagyobb mennyiségükül­földi tavaszi divatharisnya érkezett s azokat olcsó hús­véti reklám árban árnsitjuk el. Női divat monslin ha­risnyák 28—30, selyemflór 38—44 ezer koronáért az összes cipöszinekben. Óriási választék férfi hosszú ha­risnyákban és zoknikbaD, gyermek patent harisnyák és divat zoknikban, minden nagyságban és szinben a Hungária Cipőáruházban Nyíregyháza. Zrinyi I. u. 5. Telefon 195. Azonnal elfoglalható 3 szobá, előszobás ház eladó. Kis Ernő-utca 32. 2115-9 Bútorozott szoba-konyha lakást keres május l-ére házaspár. Közel a Kossuth­térhez. „Egymillióig' je­ligére az Ujságboltban. 2914-1 Nagyobb mennyiségükül­földi tavaszi divatharisnya érkezett s azokat olcsó hús­véti reklám árban árnsitjuk el. Női divat monslin ha­risnyák 28—30, selyemflór 38—44 ezer koronáért az összes cipöszinekben. Óriási választék férfi hosszú ha­risnyákban és zoknikbaD, gyermek patent harisnyák és divat zoknikban, minden nagyságban és szinben a Hungária Cipőáruházban Nyíregyháza. Zrinyi I. u. 5. Telefon 195. Francia njelvmesternő ki összes iskoláit és a Sor­bonne [egyetemet Párisban végezte nagyobb gyermekek mellé ajánlkozik. Perfekt német, angolt tanit. Bővebb felvilágosítást Kossuth-u. 47/a. 2913-3 Bútorozott szoba-konyha lakást keres május l-ére házaspár. Közel a Kossuth­térhez. „Egymillióig' je­ligére az Ujságboltban. 2914-1 Két egymásba nyilló kü­lön bejáratú modern utcai szoba bútorral vagy anélkül esetleg konyhával kiadó. Ckn a kiadóban. 2040-2 Francia njelvmesternő ki összes iskoláit és a Sor­bonne [egyetemet Párisban végezte nagyobb gyermekek mellé ajánlkozik. Perfekt német, angolt tanit. Bővebb felvilágosítást Kossuth-u. 47/a. 2913-3 Bútorozott szoba-konyha lakást keres május l-ére házaspár. Közel a Kossuth­térhez. „Egymillióig' je­ligére az Ujságboltban. 2914-1 Két egymásba nyilló kü­lön bejáratú modern utcai szoba bútorral vagy anélkül esetleg konyhával kiadó. Ckn a kiadóban. 2040-2 Francia njelvmesternő ki összes iskoláit és a Sor­bonne [egyetemet Párisban végezte nagyobb gyermekek mellé ajánlkozik. Perfekt német, angolt tanit. Bővebb felvilágosítást Kossuth-u. 47/a. 2913-3 Utcai bútorozott szoba l-re nagyon olcsón kiadó. Csipke-köz 6. sz. 2916-1 Külön bejáratú bútorozott szoba kiadó. Epreskert-u. 8. sz. 2122-1 Bútorozatlan két szoba, előszobával, garzon lakás­nak május 1-től kiadó. Cim Körte-utca 5. sz. 1850-? Utcai bútorozott szoba l-re nagyon olcsón kiadó. Csipke-köz 6. sz. 2916-1 Külön bejáratú bútorozott szoba kiadó. Epreskert-u. 8. sz. 2122-1 Bútorozatlan két szoba, előszobával, garzon lakás­nak május 1-től kiadó. Cim Körte-utca 5. sz. 1850-? Egy jókarban levő félvi­seltes középnagyságú Hus­ipari hűtő jégszekrényt kere­sek Cim Kinyik János hen­tes és méstótos Ujfehértó, Szabolcsmegye. 21401 Egy külön bejáratú szép otcai szoba magános urnák v. hölgynek kiadó. Ugyanott egy ebédlő-dívány eladó. — Cim Vay Ádám-utca 32. 2121-1 Bútorozatlan két szoba, előszobával, garzon lakás­nak május 1-től kiadó. Cim Körte-utca 5. sz. 1850-? Egy jókarban levő félvi­seltes középnagyságú Hus­ipari hűtő jégszekrényt kere­sek Cim Kinyik János hen­tes és méstótos Ujfehértó, Szabolcsmegye. 21401 Egy külön bejáratú szép otcai szoba magános urnák v. hölgynek kiadó. Ugyanott egy ebédlő-dívány eladó. — Cim Vay Ádám-utca 32. 2121-1 Vályog és telek eladó. Hanberger 6éza, Géza-utca 38. 2097 Egy jókarban levő félvi­seltes középnagyságú Hus­ipari hűtő jégszekrényt kere­sek Cim Kinyik János hen­tes és méstótos Ujfehértó, Szabolcsmegye. 21401 Egy külön bejáratú szép otcai szoba magános urnák v. hölgynek kiadó. Ugyanott egy ebédlő-dívány eladó. — Cim Vay Ádám-utca 32. 2121-1 Károlyi-tér 10. sz. alatt kocsiszín 215 X 220 eladó. 2137-1 Perfekt szakácsné ajánl­kozik uri házhoz. Cim az Ujságboltban. 29.7-3 Fehérnemű varrást, fehér, szines hímzést vállalok, eset­leg házhoz megyek. Vásár­tér-köz 9. 2051-6 Károlyi-tér 10. sz. alatt kocsiszín 215 X 220 eladó. 2137-1 Perfekt szakácsné ajánl­kozik uri házhoz. Cim az Ujságboltban. 29.7-3 Fehérnemű varrást, fehér, szines hímzést vállalok, eset­leg házhoz megyek. Vásár­tér-köz 9. 2051-6 Egy különbejáratu búto­rozott szoba kiadó. Virág­Utca 8. szám. 2148-3 Egy különbejáratu csino­san bútorozott szoba uri embe: nek kiadó. Viz-u 31. 2154.3 Bútorozott szoba, fiatal párnak különösen alkalmas, kiadó. Cim a kiadóban." 1881-? Perfekt angolul beszélő leány gyermekek és felnőt­tek tanítását vállalja. Cim Bujtos-u. 16. sz. 2151-1 Egy különbejáratu csino­san bútorozott szoba uri embe: nek kiadó. Viz-u 31. 2154.3 Bútorozott szoba, fiatal párnak különösen alkalmas, kiadó. Cim a kiadóban." 1881-? Perfekt angolul beszélő leány gyermekek és felnőt­tek tanítását vállalja. Cim Bujtos-u. 16. sz. 2151-1 Egy külön bejáratú kisebb padlós szoba l-ére kiadó. Három hóra előre fizetendS. Cim a kiadóban. 2153-1 Könnyű hajtókocsi egy vagy két ló után eladó. Fel­világosítást ad Postahivatal Kemecse. Egy öltöny extra komisz ruha, sötétkék bluz, fekete nadrág nagyon olcsón el adó. Sas-u. 7. sz. Egy külön bejáratú kisebb padlós szoba l-ére kiadó. Három hóra előre fizetendS. Cim a kiadóban. 2153-1 Könnyű hajtókocsi egy vagy két ló után eladó. Fel­világosítást ad Postahivatal Kemecse. Egy öltöny extra komisz ruha, sötétkék bluz, fekete nadrág nagyon olcsón el adó. Sas-u. 7. sz. Egy különbejáratu búto­rozott szoba a város bel­területén kiadó. Cim az Ujságboltban. 2922-1 Jókarban levő tengerida­rálö két pázsit nyirógép el­adó. Honvéd-u. 20. Építkezési anyagok : kő, tégla, vályog, gerenda, desz­ka stb. Nyirpazony község­ben eladók. Értekezhetni főjegyzőnél. 2143-5 Utcai bútorozott szoba l-ére kiadó. Cim az Ujság­boltban. 2921-1 Agfa és Hauff lemezek minden nagyságban és az összes fotócikkek a Központi Drogériában Zrinyi Ilona-u. 7. 2084-1 Építkezési anyagok : kő, tégla, vályog, gerenda, desz­ka stb. Nyirpazony község­ben eladók. Értekezhetni főjegyzőnél. 2143-5 Utcai bútorozott szoba l-ére kiadó. Cim az Ujság­boltban. 2921-1 Agfa és Hauff lemezek minden nagyságban és az összes fotócikkek a Központi Drogériában Zrinyi Ilona-u. 7. 2084-1 Építkezési anyagok : kő, tégla, vályog, gerenda, desz­ka stb. Nyirpazony község­ben eladók. Értekezhetni főjegyzőnél. 2143-5 Jó házikoszt jutányos áron kaphatók Rákóczi-u. 15. sz. 2920-2 Agfa és Hauff lemezek minden nagyságban és az összes fotócikkek a Központi Drogériában Zrinyi Ilona-u. 7. 2084-1 Egy szoba, konyha, spei z gye mektelen házaspárnak kiadó. Sas-u. 7. 197M Jó házikoszt jutányos áron kaphatók Rákóczi-u. 15. sz. 2920-2 Agfa és Hauff lemezek minden nagyságban és az összes fotócikkek a Központi Drogériában Zrinyi Ilona-u. 7. 2084-1 Egy szoba, konyha, spei z gye mektelen házaspárnak kiadó. Sas-u. 7. 197M Azonnal elfoglalható la­kás, két szoba, előszoba, konyha, speiz, kamara, is­tálló, virágos- és baromfi­udvar, sertésól, zöldséges­kert kiadó. Cim az Ujság­boltban. 2919-3 Egy jókarban lévffwdeles kocsi eladó Deák Ferene u. 55. 2064-3 Május l-re megbizbaló tisztességes, főzni és fejni teljesen jól tudó szakácsnét és perfekt szobaleányt ke­resek. Károlyi-tér 5. 2147 5 Egy kisebb fűszerüzlet­berendezés eladó. — Cim a Jóba-nyomdában. Azonnal elfoglalható la­kás, két szoba, előszoba, konyha, speiz, kamara, is­tálló, virágos- és baromfi­udvar, sertésól, zöldséges­kert kiadó. Cim az Ujság­boltban. 2919-3 Biztos hatású kellemes illatú molyesencia a Köz­ponti Drogériában. Zrinyi Ilona-u. 7. 2885-1 Jó karban le>ő használt tizedes mérleg sulyokkal el­adó. Széchenyi-ut 24. 2080-1 Május l-re megbizbaló tisztességes, főzni és fejni teljesen jól tudó szakácsnét és perfekt szobaleányt ke­resek. Károlyi-tér 5. 2147 5 Egy kisebb fűszerüzlet­berendezés eladó. — Cim a Jóba-nyomdában. Azonnal elfoglalható la­kás, két szoba, előszoba, konyha, speiz, kamara, is­tálló, virágos- és baromfi­udvar, sertésól, zöldséges­kert kiadó. Cim az Ujság­boltban. 2919-3 Biztos hatású kellemes illatú molyesencia a Köz­ponti Drogériában. Zrinyi Ilona-u. 7. 2885-1 Jó karban le>ő használt tizedes mérleg sulyokkal el­adó. Széchenyi-ut 24. 2080-1 Május l-re megbizbaló tisztességes, főzni és fejni teljesen jól tudó szakácsnét és perfekt szobaleányt ke­resek. Károlyi-tér 5. 2147 5 Egy kisebb fűszerüzlet­berendezés eladó. — Cim a Jóba-nyomdában. Bútorozott szoba azonnal kiadó. Cim Oszőllő-u. 68. £924-1 Biztos hatású kellemes illatú molyesencia a Köz­ponti Drogériában. Zrinyi Ilona-u. 7. 2885-1 Jó karban le>ő használt tizedes mérleg sulyokkal el­adó. Széchenyi-ut 24. 2080-1 Egy szép utcai bútoro­zott szobá azonnal kiadó. Liliom utca 31. sz. 2144-3 Bútorozott szoba kiadó­Ugyanott kóser koszt kap­ható, Cim a kiadóban. 2156-3 3 udvari nagy szoba egy­másba nyiló irodának, or­vosi rendelőnek, vagy lak osztálynak kiadó. Zöldség­tér 11. sz. 2901-2 Egy szép utcai bútoro­zott szobá azonnal kiadó. Liliom utca 31. sz. 2144-3 Bútorozott szoba kiadó­Ugyanott kóser koszt kap­ható, Cim a kiadóban. 2156-3 3 udvari nagy szoba egy­másba nyiló irodának, or­vosi rendelőnek, vagy lak osztálynak kiadó. Zöldség­tér 11. sz. 2901-2 Egy lVs éves fajtiszta, him-vizsla jutányosán eladó. Cim Selyem-utca 11. 2142-3 Eladó 1 drb 3 éves 900-as Kühne cséplőszekrény 21 millió koronáért. Angyal Imre Kisléta. 2141-5 | Bútorozott szoba kiadó­Ugyanott kóser koszt kap­ható, Cim a kiadóban. 2156-3 3 udvari nagy szoba egy­másba nyiló irodának, or­vosi rendelőnek, vagy lak osztálynak kiadó. Zöldség­tér 11. sz. 2901-2 Egy lVs éves fajtiszta, him-vizsla jutányosán eladó. Cim Selyem-utca 11. 2142-3 Eladó 1 drb 3 éves 900-as Kühne cséplőszekrény 21 millió koronáért. Angyal Imre Kisléta. 2141-5 | Károlyi-tér 10. szám alatt eladó egy teljesen uj gummi kerekű, télfedelü kocsi, egy gummi kerekű uj Eszterházy­kocsi, egy kocsiszín ajtó a keresek megvételre egy szo­bi ajtót. 2923-4 Ujszölő-utca 32. számú ház szőllővel egvüt eladó. Azonnal elfoglalható. 2110-1 Egy lVs éves fajtiszta, him-vizsla jutányosán eladó. Cim Selyem-utca 11. 2142-3 Eladó 1 drb 3 éves 900-as Kühne cséplőszekrény 21 millió koronáért. Angyal Imre Kisléta. 2141-5 | Károlyi-tér 10. szám alatt eladó egy teljesen uj gummi kerekű, télfedelü kocsi, egy gummi kerekű uj Eszterházy­kocsi, egy kocsiszín ajtó a keresek megvételre egy szo­bi ajtót. 2923-4 MEGHÍVÓ. A „Mátészalkai Termény és Áru­forgalmi Részvénytársaság" rendkívüli közgyűlését 1926 évi május hó 4-én délelőtt 11 órakor fogja megtartani Mátészalkán, saját üzleti helyiségében, melyre a részvényeseket tisztelettel meghívjuk. TÁRGYSOROZAT: 1. Az igazgatóság javaslata a rész­vénytársaság felszámolása iránt. 2. Esetleges indítványok * AZ IGAZGATÓSÁG *) Indítványok a közgyűlést megelőzőleg legelább 5 nappal az igazgatóságnak írás­ban bejelentendök. 2150-1 Uradalmi tejet vidékről és helyből is Gerda Miklós Nyíregyháza, Tompa Mihály-u. 10. 21551 Mélyen tisztelt hölgyközönsé g! Megérkeztek a legújabb BÉCSI MODELLJEIRE, melyeket reklám árban adok. Úgyszintén mindennemű átalakításokat és formá­lásokat minden modell után készítek ver­senykivüli árban. — Ugyanitt vállalok lámpaernyő készítést nagyon ízléses ki­állításban. _ Maradok kiváló tisztelettel: ROSENBERG ESZTI női kalapszalon, Széchenyi-tér 6. szám. Nyirvíz-palotával szemben . 2136-3 Hálószoba bútorok, ebédlők, szalongarniturák, bőr* garnitúra, sezlon, matrac, asztalok, székek, magános nagy fotellek, Íróasztalok, futó és ebédlő szőnyegek, sezlontakarók, gyermek­kocsik és ágyak a legolcsóbban Farkasnál. Luther-utca 10. szerezhetők be. MÁV. alkalmazottai­nak utalványrendszerrel (átvehetők a Fizetőpénztárnál) kedvezményes törlesztéssel. 2118-4 IS éven felü iúrleányok és úrasszonyok párisi ós bécsi methodusom szerint legrövidebb időn beiül szabászatot, varrást, modellirozást perfekt könnyen elsajátíthatják és az ipar­törvény alapján munkakönyvet is kapnak. Metzger Gézané v. Budapest-bécsi szalontulajdooos, Takarék-udvar. 2918-1 220 hold föld haszonbérbe kiadó Felvilágosjtást ad: Dr. Szitha Sándor ügyvéd Nyíregyházán. 2074-3 20 szekér jó minőségű széna eladó Tatár Boriska ramocsaházai gazdaságában. 2129-2 GYAPJÚT fix és napi áron külföldi cég megbizásából ismét vásárol, előleget lolyósit, zsákot ad Kende András irodája Kossuth tér 10. Telefon: 95. szám. 2Cö9-io Haasenstein és Vogler Hidető Iroda R.T. BUDAPEST, V., DOROTTYA-UTCA 11 TELEFON': TERÉZ 34 -45. SZ. Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére. Reklámterveket készít. A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és leg­olcsóbb módjait kidolgozza. — Társházak Európa minden jelentősebb városaiban. 2139-10 Aprított és hasáb tűzifa. Poroszszén, Kovácsszén, Koksz nagyban és kicsinyben. Házhoz szállítva. Legolcsó bb e szakmában országosan vezető cégünk: VÁGÓ REZSŐ Rószvénytársaságnáí. IRODA 1 Kállói-utca 36. Telefon 429. TELEP S Debreceni-ut. Telefon 267. Aprított tűzifa 43.000 K. la Porosz szalon szén 80.000 K mm-ként telepünkön. Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom