Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 49-73. szám)

1926-03-06 / 53. szám

JMYIRYIDEK 1926. március 6. Feltűnő olcsó, szolid, szabott árak! Gyermek sport kocsik Gyermek tetős kocsik Gyermek ülő székek! Mindennemű bazár cikkek. Schwartz Lipót Nagytakarék- épület. Vay Ádám-utea 2. ií26 2 I—rurmi i i ^ ...«.,, ..,, -, „. Meghívó a Nyíregyházi Áruforgalmi Részvény­társaság 1926. év március hó 14-én d. e. 10 érakor a társaság iroda­helyiségében Nyíregyházán, Simái ut 1. sz. alatt tartandó első évi rendes közgyűlésére. TÁRGYSOROZAT: 1. Igazgatóság és felügyelóbizott ság jelentése az 1924—25. üzletévról. 2 Az 1924—25. év zárószámadá­sának megvizsgálása, a mérleg be­mutatása és a nyereség hovaforditása iránti határozathozatal. 3. Az igazgatóságnak és felügyelő­bizottságnak a felmentvény megsdása 4. Az alaptőke felemelése, illetve íelértékelése. 5. Indítvány esetleges ingatlan meg­vásárlása tárgyában. Nyíregyháza, 1926. február 28. 1463-1 IGAZGATÓSÁG. I M |IIIIIIIIIBIllllllilllliltil!HIIHIIIIillllHI!IIiIimilll r;!! !" MM jebéefl hirdet MTtUfOSÍtií j-" * u PMjtgDftl V APRÓ HIRDETÉSEK : 10 ériig 6000 K, miadea további tzó 500 K- Hirdetések utáni érdek­ráleazbétyeg bekdldéte mellett válaKolank. „Cím a kiadóhivatalban" hirdetésekre csak a hirdetésen feMtatetett szám bemondás ! esetén adhatóak 1 A hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről levél­ie hekfildhető a hirdetés dija. A lap megjelenési nnpián közlendő hirde­téseket d. 11 óráig kérjék feladni. 1000 pár olcsó meleg teveszőr bá?i «ip6 érkezett női és fér fi nsgyságokb;n 54—85 ezer koronás bámulatos olcsó ár­ban vásárolható ameddig ezen kész'et tart a Hungária Cipffáruházban Nyii egyháza. Zrínyi I. u. 5. Telefon 195. Kertépítést, rendelést és mindennemű kertészeti szakmunkát elvállal Doránt Kallói-utca 59. 1426-22 Autik, modern bútorjaví­tást, aj Ibntorokat a legiz­lé*ese< b k vitelben elvállal. Subanasz Jeni", műbútor­asztalos. Boeskay-utca 35. 784 ? Egy üzlethelyiség azonnal kiadó. Bethlen u. 25, szára. Értekezni Viz-R. 2. sz. '006-3 Az ujfehértói határban Kálmánh zi pn-ztán 70 kat. holtf föld t'e szereléssel elsdó. Értekezni lehet KáUay Bá­linttal Hajdúnánáson Bocskai utca 51. ss. alatt. 1094-2 Egy modern két szebáa lakást keres kétíagu család a város központjához közel, május 1-i beköhözésre. Ci­nét a kiadóba kérem. Boeskay-utca 52. sz. a'ait egy j'•forgalmú ffiszerlzlet betegség miatt átadó. Erte keznt ugyanott. 1454-1 így uj fehér fél hálószoba bútor eladó. Gm a kiadó­ban. 1077-1 Egy vagy két szobás uj­Ukás mellékhelyiségekkel ki­adó. Arany János a. 20. 1099-2 Mindenes főzőnő 15-ére V8gy l-é>e felvétetik Sándor ékszerésze él. 1457' Két ntea és egy udvar' szoba irodának vagv gar-on lakásnak kiadó. Értekezni Vay Adám-a. 10. 1101 3 Egy üres szoba kiadó. Honvéd-u 63. sz. 1458 1 Sílyesztö varrópép, konyha kredenc, hintaszék, mos^üst eladó. Cm a kiadóban. 1109 2 3 szobás lakás májas l-re kiadó főutcában, kö­?el a , beltérhez. Értekezni V»y Adam utca 1. sz. Mész­raktár. 1100-4 Sílyesztö varrópép, konyha kredenc, hintaszék, mos^üst eladó. Cm a kiadóban. 1109 2 3 szobás lakás májas l-re kiadó főutcában, kö­?el a , beltérhez. Értekezni V»y Adam utca 1. sz. Mész­raktár. 1100-4 Intelligens középkorú árva leánv kázikisasszonvi, ház­vezetőnői, felolvasónfii ttgy ápolónői állási keres. Tanzer Esztike, Sarkantyu-u. 10. 11 K>-3 Egy kisebb üz'ethelyiség kiadó. Cim a kiadót an. 1051 4 Intelligens középkorú árva leánv kázikisasszonvi, ház­vezetőnői, felolvasónfii ttgy ápolónői állási keres. Tanzer Esztike, Sarkantyu-u. 10. 11 K>-3 Egy kisebb üz'ethelyiség kiadó. Cim a kiadót an. 1051 4 Eladó kis négyes gőz j'r­nifnM 70 m. búzáért Kis Mihálvnál Debre eai nt 65. Nyíregyháza. 1105-2 Két ki-benyiié ablak 2 n, magss l'i® m. szélaa éa egy üvagsjtó tokkal eladó. Nyírfa u. 39. Eladó kis négyes gőz j'r­nifnM 70 m. búzáért Kis Mihálvnál Debre eai nt 65. Nyíregyháza. 1105-2 Porta a Szekfli-u'ea ele­jéa eladó. Értekezai Rózsa­utca 23. alatt. Egy intelligens fiatalember lakást és ellátást tophat. Csipke-utca 19. Egy kölflnbejárata szoba kiad > a volt Kronbertfer­fele fatelepen, a régi vásár tér mellett. 1113-1 Trágyát dijnaentesen ki­h >rda'ok. Cim-ket kérem a kiadóba. 1114 5 ELADÖ az Orosi-szőlő I. kapón 600 Q-öl szfilö, több nemesitett gySaaőlcsfával és lakható borházzal : 18 aail'ió koronáért. Továbbá Vásár­tér-köz !0. Stámu aodern há?, minden elfogadható árért eladó. Érleke;.ni lehet ngyanitt. Egy kölflnbejárata szoba kiad > a volt Kronbertfer­fele fatelepen, a régi vásár tér mellett. 1113-1 Trágyát dijnaentesen ki­h >rda'ok. Cim-ket kérem a kiadóba. 1114 5 ELADÖ az Orosi-szőlő I. kapón 600 Q-öl szfilö, több nemesitett gySaaőlcsfával és lakható borházzal : 18 aail'ió koronáért. Továbbá Vásár­tér-köz !0. Stámu aodern há?, minden elfogadható árért eladó. Érleke;.ni lehet ngyanitt. Két darab jókarban lévő igás-izekér-— ga?daknak kü­lönösen alkalmis — o'esón eladó. Jtzs>. András atca 21. 1107-2 ELADÖ az Orosi-szőlő I. kapón 600 Q-öl szfilö, több nemesitett gySaaőlcsfával és lakható borházzal : 18 aail'ió koronáért. Továbbá Vásár­tér-köz !0. Stámu aodern há?, minden elfogadható árért eladó. Érleke;.ni lehet ngyanitt. A Károlyi téren egy szé­p?n bútorozott különbejá­ratu, patke'.tes at szoba kiadó. Cioa ai üjságboltban. 1465-2 C>inosan"bu!erozott szoba Honvéd laktanya közelében kiadó, C>m a kiadóban. 993-3 A Károlyi téren egy szé­p?n bútorozott különbejá­ratu, patke'.tes at szoba kiadó. Cioa ai üjságboltban. 1465-2 C>inosan"bu!erozott szoba Honvéd laktanya közelében kiadó, C>m a kiadóban. 993-3 Ogyes varrónő házikhoz ajánlkozik napi 60 ezer ko­ronáért. Cim az Üjságbolt­ban, 1466 1 CsiDosan btt .rozott szoba azonnal elfoglalható. Zöld ségtér 11. 1461-1 Egy kélön bejáratH szoba kiadó. Kisteleki utca 10. sz. alatt. 1462-1 Ogyes varrónő házikhoz ajánlkozik napi 60 ezer ko­ronáért. Cim az Üjságbolt­ban, 1466 1 CsiDosan btt .rozott szoba azonnal elfoglalható. Zöld ségtér 11. 1461-1 Perfekt síoba'ányt kere­sek 15 re esetleg azonnalra. Dr. Lipschiti, Széehényi-u. 10. 1116-1 Ogyes varrónő házikhoz ajánlkozik napi 60 ezer ko­ronáért. Cim az Üjságbolt­ban, 1466 1 CsiDosan btt .rozott szoba azonnal elfoglalható. Zöld ségtér 11. 1461-1 Perfekt síoba'ányt kere­sek 15 re esetleg azonnalra. Dr. Lipschiti, Széehényi-u. 10. 1116-1 Pontos és jutányos ki­szolgálás, tasolozás is. Gal­lasz Jó?sez fodrásznál Jók^v utca. 11232 Egy esetleg két bútoro­zott szoba olcsón kiadó. — Cím az üjságboltban. 1460 1 Jó koszt és kvártély ol csőért kaphaté. Cim az Új ságboltban. 1461-2 Pontos és jutányos ki­szolgálás, tasolozás is. Gal­lasz Jó?sez fodrásznál Jók^v utca. 11232 Egy esetleg két bútoro­zott szoba olcsón kiadó. — Cím az üjságboltban. 1460 1 Jó koszt és kvártély ol csőért kaphaté. Cim az Új ságboltban. 1461-2 Eladó kisszerű ház nagv telekkel és kerttel, Sarkantyú H. 3. 1134 1 Egy esetleg két bútoro­zott szoba olcsón kiadó. — Cím az üjságboltban. 1460 1 Jó koszt és kvártély ol csőért kaphaté. Cim az Új ságboltban. 1461-2 Elv szett Véeseyatc* 37 alól 2 gonár vágott farkú sovány liba. Megtaláló jn<a­lomban résiesfil. 1125-1 Szoptatós dadának ajánl­kozom helyben vagy.v dékre. Cim a kiadóban. 1112-1 Elv szett Véeseyatc* 37 alól 2 gonár vágott farkú sovány liba. Megtaláló jn<a­lomban résiesfil. 1125-1 Egy jókarban lévő varró­gép é« két kép eladó Ószőlő-a. 13. u. 1108-1 Hofkerr kilencszázas cséplő Ganz két hengeres motorral bá om évi törlesztesre eladó Jakab Nyirpazony. 1U7-2 Utaii sióba, konyha bel­tertleten kiadó. Koaiathu. 48. Hofkerr kilencszázas cséplő Ganz két hengeres motorral bá om évi törlesztesre eladó Jakab Nyirpazony. 1U7-2 Utaii sióba, konyha bel­tertleten kiadó. Koaiathu. 48. ötszáz kilés mázsa eladó Hyírfa-u. 4. szám 1182 2 Elegáns kivitelű női ruhák a legjutányosabban készülnek Kállói-ntca 8. szám. ^pritoti száraz tűzifát 47.000 koronáért, porosz szenet ?8.ooo, magyar szenet as ooo koronáért házhoz szállít Flóhr Béla, Bocsion. 16. Van szerencsém a t. közönséget értesíteni, hogy Erdődi Ármin szállítási vál­lalatiból kiléptem és PQj^jggj gg TáPSA ^ elneVe Z^ S alal t szállítási és fuvarozási vállalatot létesítettem. Elvállalom kereskedelmi áruk, valamint tömegcikkek, u. m.: fa, szén, épületanyagok, stb. fuvarozását, úgyszintén költözte­téseket butorkoesiban és társzekereken helyben és vidékre előnyös és kedvező fizetési feltételek mtllett. — Mint a budapesti Országos Szál­lítási R. T. gyűjtőáru-forgalmának nyíregyházi megbízottja, módomban van igen tisztelt üzletfelemnek a Budapestről Nyíregyházára irányí­tott áruk szállításánál a legmesszebbmenő kedvezményeket nyújtani. GyöjtővsgQnak Budapestről Nyíregyfiézara hetenként iecalább kétszer. Kérem a t. szállíttató közönséget, hogy nagyra becsült bizalmát, melyet eddig is élveztem, ezen uj vállalatomban se vonja meg tőlem, s én ígérem, hogy bizalmukra gyors és lelkiismeretes kiszolgálásommal a jövőben is érdemessé logom magam tenni. — Szíves pártfogást kér kiváló tisztelettel: ^^ g^gf^ Üzlettelep: Józsa András-utca 21 szám. Ideiglenes iroda és telefon: Simkovits Zsigmond hentes-üzletében, Kállói utca 4. — Telefon: 436. Mielőtt sirkövet akar vásárolni, — saját érdeké­ben tekintse meg Róaa Sándor sl r kő gyárát, ahol dús raktár van szebbnél-szebb I. osztálya fekete, svéd gránit és márvány sirkövekben. Nyíregyháza, Rákócsé-ut 5. Telefon: 219. 1121-4 A Földes R.T. Drogériát és a mai napon megnyitottuk. melletti sarok Fábián könyvkereskedő volt helyiségében. Teleion: 148. szám. 1097-3 A szabolcsvártnegyei éghajlatnak és ta'ajvisionyoknak legjobban megfelelő nemesfajtáju gyümölcsfacsemeték bő válusxtékban, a legolceobb árak mellett kaphatók ir egyházán, a városi f siskol iban (a volt esapatkórház szomszédságában) — Községeknek, erkölcsi tes­tületeknek előnyárak. — Nagy készlet diez- és sorfákban (juhar, akáe, kőris, nyár, ezüstlevelü nyár, stb.), dísabokrokban és minden egyéb kerté­szeti cikkekben A csemeték a helyszínen kiválaszthatók. írás­beli megrendelésekre pontos és lelkiismeretes kiszolgálás. Kertészeti telefon; 201. sz, Központi iroda (Városháza). Teleion: 156 írásbeli legkeresísek i fyiregjMza-Yárosi Ozeai r. t.-boz, Ryiregybáza Intezeodök. Nyomatott Jóba Elek iaptalajdeaios könyvnyomdájában Nyke^jitádm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom