Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 26-48. szám)

1926-02-17 / 38. szám

JSÍyírvidék 4 1926. február 12. Elsőrendű porosz szenet 80.000 koroáért, elsffrendü fflagygF SZeiiet 40.000 koronáért, aprított és hasáb tGzifát legolcsóbban házhoz szállit: Flóbr Béla, Bocskay-u. 16. Elegáns kivitelű női ruhák a legjutányosabb&n készülnek Kállói-utca 8. szám. 267—1926. Pályázati hirdetmény. Nyirpazony község •lőljárósága pá­lyázatot hirdet egy 70 m. hosszú uj drótkerítés oszlopainak és rigli fáinak tölgyfából való kifaragására s a ke­rítés teljes felállítására; úgyszintén egy 145 méter hoaszu ócska kerítésnek a kijavítására, — Minden anyagot a munkaadó ad. Részletesebb felvilágosítsa Nyirpa­zony község elöljáróságánál szerezhető. A munkálatok elvégzésére a pályázat írásban f. évi február hó 22-én d. e. 10 óráig adhatók be, araikor is az építkezési bizottság nyilt ülésen fog határozni afelett, hogy a beadott aján­latok közül melyiket fogadja el s a munkás szerződést kivel köti meg. Nyirpazony, 1926. február 15. S 779-8 Elöljáróság' EPITE5ZEK és EPITTETOK b. figyelmét felhívom arra, hogy az épít­kezéshez szükséges anyagoknak, u. m.: terméskő, tégla, tetőzet stb. b©fuvarozását a legelőnyösebb árak mellett vállalom. Vámos Adolf szállító, Szarvas-utca 67. Telefon: 367, wwo APRÓ HIRDETÉSEK HMatéri «j: 10 ndig 6000 K, minden további szó SOO K- Hirdetések otini érfek­IMfere csak vdaszWlyeg bekSMése mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" (sízés* hirdetésekre csak a hirdetésen feltűntetett szám bemondása esetén adhatnak Nvfiáfoshist. A hirdetések dija « feladáskor fizetem! S Vidékről levél­Myacbra ia bekflldhető a hirdetés dija. A lap megjelenési napján közlendő téseket d. e. 11 óráig kérjék feladni Morgó-ntca 4. ÍZ. ház ju­tányosán eladó vétel esetén elfoglalható. Pacsirts-utca 13. az. alatt két szobás lakás kiadó, ugvanolt ajtók és ablakok eladók. 780-1 Olcsón tladó két jó át­meneti fértifelöltő. Ér-u. 11. 791-1 Zongora hangolást, javí­tást művészi kivitelben esz­közöl Kvanduk, Nádor-utca 10. Előjegyzések Ferenczi­könyvkereskedésben. 549-4 2 holdtól 10 holdig a város határában föld Nagy Imre irodájában á'bn dóan vehető. 615-7 Pacsirts-utca 13. az. alatt két szobás lakás kiadó, ugvanolt ajtók és ablakok eladók. 780-1 Hat szekér széna eladó. Értekezni lehet Kállai u 25. szám. 1314-2 Zongora hangolást, javí­tást művészi kivitelben esz­közöl Kvanduk, Nádor-utca 10. Előjegyzések Ferenczi­könyvkereskedésben. 549-4 2 holdtól 10 holdig a város határában föld Nagy Imre irodájában á'bn dóan vehető. 615-7 Egv v»gy két intelipens hölgyet lakótársul keres jobb özvegy asszony. Honvíd-u. 32. 778 1 Hat szekér széna eladó. Értekezni lehet Kállai u 25. szám. 1314-2 Zongora hangolást, javí­tást művészi kivitelben esz­közöl Kvanduk, Nádor-utca 10. Előjegyzések Ferenczi­könyvkereskedésben. 549-4 2 holdtól 10 holdig a város határában föld Nagy Imre irodájában á'bn dóan vehető. 615-7 Egv v»gy két intelipens hölgyet lakótársul keres jobb özvegy asszony. Honvíd-u. 32. 778 1 Kislányt e'sejé'e könnyű mnnkára fölveszek. Cim az Ujságboltban. 1315-1 Zongora hangolást, javí­tást művészi kivitelben esz­közöl Kvanduk, Nádor-utca 10. Előjegyzések Ferenczi­könyvkereskedésben. 549-4 2 holdtól 10 holdig a város határában föld Nagy Imre irodájában á'bn dóan vehető. 615-7 Egy lovas hassnált stráf­kocsi eladó. Korbély András kovács, Buza u. 10. 775-2 Kislányt e'sejé'e könnyű mnnkára fölveszek. Cim az Ujságboltban. 1315-1 Zongora hangolást, javí­tást művészi kivitelben esz­közöl Kvanduk, Nádor-utca 10. Előjegyzések Ferenczi­könyvkereskedésben. 549-4 2 holdtól 10 holdig a város határában föld Nagy Imre irodájában á'bn dóan vehető. 615-7 Egy lovas hassnált stráf­kocsi eladó. Korbély András kovács, Buza u. 10. 775-2 Keresek megvételre egy jókarban levő leDgyel sze­keret Arday Miklós, Tisza­esz.lsr. 1317-5 Eladó jutányos áron több kontrafékes kerékpár és egy motorkerékpár uj gumikkal felszerelve, női és férfi var­rógépek, gramafon éstufoa, egy teljesen uj szabógép. E tárgyak jóságáért felelek. Nyíregyháza, Nyirfa-u. 45. 5? Jól főző mindenest l ére keresek Kálv ntér 14 fog­orvos vagy Dessewffy tér 3. 774-1 Keresek megvételre egy jókarban levő leDgyel sze­keret Arday Miklós, Tisza­esz.lsr. 1317-5 Eladó jutányos áron több kontrafékes kerékpár és egy motorkerékpár uj gumikkal felszerelve, női és férfi var­rógépek, gramafon éstufoa, egy teljesen uj szabógép. E tárgyak jóságáért felelek. Nyíregyháza, Nyirfa-u. 45. 5? Jól főző mindenest l ére keresek Kálv ntér 14 fog­orvos vagy Dessewffy tér 3. 774-1 Olcsón eladó plflssdivány és egy fél világos hálószoba bútor. Citn az Ujságboltban. 1318 3 Eladó jutányos áron több kontrafékes kerékpár és egy motorkerékpár uj gumikkal felszerelve, női és férfi var­rógépek, gramafon éstufoa, egy teljesen uj szabógép. E tárgyak jóságáért felelek. Nyíregyháza, Nyirfa-u. 45. 5? Eladó Hajdúnánáson 100 dro élő nyárfa. Móriez test­véreknél. 770 1 Olcsón eladó plflssdivány és egy fél világos hálószoba bútor. Citn az Ujságboltban. 1318 3 Eladó jutányos áron több kontrafékes kerékpár és egy motorkerékpár uj gumikkal felszerelve, női és férfi var­rógépek, gramafon éstufoa, egy teljesen uj szabógép. E tárgyak jóságáért felelek. Nyíregyháza, Nyirfa-u. 45. 5? Eladó Hajdúnánáson 100 dro élő nyárfa. Móriez test­véreknél. 770 1 Fgy jó bútorasztalos se­géd, ki a féntezssben és javításban jártas, azonnal felvétetik. Cim az Ujságholt­ban 1316-2 Eladó jutányos áron több kontrafékes kerékpár és egy motorkerékpár uj gumikkal felszerelve, női és férfi var­rógépek, gramafon éstufoa, egy teljesen uj szabógép. E tárgyak jóságáért felelek. Nyíregyháza, Nyirfa-u. 45. 5? Laktanya tér 4. sz. utcai lakás azonnali beköltözésre eladó. 1296-1 Fgy jó bútorasztalos se­géd, ki a féntezssben és javításban jártas, azonnal felvétetik. Cim az Ujságholt­ban 1316-2 Huszho'don felüli tanyás birtokot hám ily nagyságban kedvező fizetési feltételekkel vételre ajánl Nagy Imre irodája, Ny'rvizpalota. 614-8 Laktanya tér 4. sz. utcai lakás azonnali beköltözésre eladó. 1296-1 Fgy jó bútorasztalos se­géd, ki a féntezssben és javításban jártas, azonnal felvétetik. Cim az Ujságholt­ban 1316-2 Huszho'don felüli tanyás birtokot hám ily nagyságban kedvező fizetési feltételekkel vételre ajánl Nagy Imre irodája, Ny'rvizpalota. 614-8 Egy 10 lóerős benzinmo­tor es egy 36-os kőjíi-atu malom elsdó. Jakus bokor 5. szám alatt Lácz Mihály. 583 2 E#y tisztességes szoba­lány felvétetik Farkas gyógy­szerésznél. 792-1 Kiadó bútorozott ut ai szoba, főtérhez közel, ka toratisztnek, m gános ur­nák. Cim a kiadóban. 793-3 Eladó a város belterületén eg» háztelek. Értekezni Eféz­utci. 2. szám. 658-2 Egy 10 lóerős benzinmo­tor es egy 36-os kőjíi-atu malom elsdó. Jakus bokor 5. szám alatt Lácz Mihály. 583 2 E#y tisztességes szoba­lány felvétetik Farkas gyógy­szerésznél. 792-1 Kiadó bútorozott ut ai szoba, főtérhez közel, ka toratisztnek, m gános ur­nák. Cim a kiadóban. 793-3 Eladó a város belterületén eg» háztelek. Értekezni Eféz­utci. 2. szám. 658-2 Bethlen-u. 25, sz. alatt egy üzlethelyiség kiadó. 782-2 E#y tisztességes szoba­lány felvétetik Farkas gyógy­szerésznél. 792-1 Kiadó bútorozott ut ai szoba, főtérhez közel, ka toratisztnek, m gános ur­nák. Cim a kiadóban. 793-3 Perzsa szőnyeg készí­tést és javításokat vállalok. Virág-utca 69. sz. 1204-1 Bethlen-u. 25, sz. alatt egy üzlethelyiség kiadó. 782-2 E#y tisztességes szoba­lány felvétetik Farkas gyógy­szerésznél. 792-1 Kiadó bútorozott ut ai szoba, főtérhez közel, ka toratisztnek, m gános ur­nák. Cim a kiadóban. 793-3 Perzsa szőnyeg készí­tést és javításokat vállalok. Virág-utca 69. sz. 1204-1 4—6 drb malacot felesbe vállalok. Cim Kossuth-tér 10. szám. Cipész-műhely. 783 2 I?or«eprüt kis és nagy tételekben vásárol a Sós'óhegy és Vidéke Gyümölcsipari és Köz ponti Főzne Szövetke­zet. Irodája Nyíregy­házán Szinház utca 9. szám. 786? Jó állapotban lévj abla­kok és ajtók sürgősen eladó. Rózsa-utea 43. 1282 1 4—6 drb malacot felesbe vállalok. Cim Kossuth-tér 10. szám. Cipész-műhely. 783 2 I?or«eprüt kis és nagy tételekben vásárol a Sós'óhegy és Vidéke Gyümölcsipari és Köz ponti Főzne Szövetke­zet. Irodája Nyíregy­házán Szinház utca 9. szám. 786? Jó állapotban lévj abla­kok és ajtók sürgősen eladó. Rózsa-utea 43. 1282 1 Antik, modern bútorjavi­tást, uj bútorokat a legiz­léseser b k vitelben elvállal. Suhanesz Jenő, műbútor­asztalos. Boeskay-utra 35. 784 ? I?or«eprüt kis és nagy tételekben vásárol a Sós'óhegy és Vidéke Gyümölcsipari és Köz ponti Főzne Szövetke­zet. Irodája Nyíregy­házán Szinház utca 9. szám. 786? 2 jízanélettt férfit kvár­télyra elfogadok. Xisteleki­ntea 50. siám. 1309 2 Antik, modern bútorjavi­tást, uj bútorokat a legiz­léseser b k vitelben elvállal. Suhanesz Jenő, műbútor­asztalos. Boeskay-utra 35. 784 ? I?or«eprüt kis és nagy tételekben vásárol a Sós'óhegy és Vidéke Gyümölcsipari és Köz ponti Főzne Szövetke­zet. Irodája Nyíregy­házán Szinház utca 9. szám. 786? 2 jízanélettt férfit kvár­télyra elfogadok. Xisteleki­ntea 50. siám. 1309 2 Antik, modern bútorjavi­tást, uj bútorokat a legiz­léseser b k vitelben elvállal. Suhanesz Jenő, műbútor­asztalos. Boeskay-utra 35. 784 ? Egy használt jókarban levő söriparátus kerestetik. Ajánlatok Hönig Jenő sör­raktárába. Telefon 181. 789-3 Akácz csemet", egy éves, dusgyökérzetü fa­sorok és élősővények létesítésére igen alkal­mas, kapható. Értekezni lehet Liszkay Dezsőnél, Zrinyi Ilona a. 6f sz. 777-2 Antik, modern bútorjavi­tást, uj bútorokat a legiz­léseser b k vitelben elvállal. Suhanesz Jenő, műbútor­asztalos. Boeskay-utra 35. 784 ? Egy használt jókarban levő söriparátus kerestetik. Ajánlatok Hönig Jenő sör­raktárába. Telefon 181. 789-3 Akácz csemet", egy éves, dusgyökérzetü fa­sorok és élősővények létesítésére igen alkal­mas, kapható. Értekezni lehet Liszkay Dezsőnél, Zrinyi Ilona a. 6f sz. 777-2 Egy szoba-konyhás lakás kere-ztény családnak kiidó. Cim a kiadóban. 785 1 Egy használt jókarban levő söriparátus kerestetik. Ajánlatok Hönig Jenő sör­raktárába. Telefon 181. 789-3 Akácz csemet", egy éves, dusgyökérzetü fa­sorok és élősővények létesítésére igen alkal­mas, kapható. Értekezni lehet Liszkay Dezsőnél, Zrinyi Ilona a. 6f sz. 777-2 Egy szoba-konyhás lakás kere-ztény családnak kiidó. Cim a kiadóban. 785 1 Március l-re kiadó, 2 szoba és konyhábol álló la­kás. Ugyanott egy fajtiszta bim farkaskutya eladó Om az Ujtágboltban, 1321 Akácz csemet", egy éves, dusgyökérzetü fa­sorok és élősővények létesítésére igen alkal­mas, kapható. Értekezni lehet Liszkay Dezsőnél, Zrinyi Ilona a. 6f sz. 777-2 Intelligens ssolid fiatál­embert szoba táisnl keresek. Ciss Csipke-utca 19. 740-5 Március l-re kiadó, 2 szoba és konyhábol álló la­kás. Ugyanott egy fajtiszta bim farkaskutya eladó Om az Ujtágboltban, 1321 Nyíregyháza r. t. város adóhivatala. 1616/1926. adó. Hirdetmén? a rokkantellátás adó tárgyában, A nyiregyházi m. kir. pénzügyigas­gatóság 8216 —II—192«. szán alatt kiadta a rokkantellátási adóról asólé hirdetményt, A hirdetményeket kiragasitattam a hirdető oszlopokra, A rokkantellátás! adó alul való mea­tesités igénylése céljából lelhivom a hadirokkantak, hadiözvegyek, hadl­árvák és a „Károly"-aiapatkeresstssek figyelmét aszal, hogy eteket a kira­gasztott hirdetményeket alaposan olvas­sák át é3 mielőbb tegyenek eleget a mentesség igényiésít cél só kötelessé­güknek. A munkaadók figyelmét Is felhívom a rokkantellátási adóval kapcsolatos teendőkre. Nyíregyháza, 1&26. február 15. 773-3 ViROSI ADÓHIVATAL. 93—1926. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A debreczeni kir. járásbiróságnak 27537—2/925. sz. alatt kelt kielégí­tési végrehajtást rendelő végzése foly­tán a Magyar Francia Biztosító R, T. debreceni vezérügynöksége javára 2,387.000 kor. tőke s járulékai ere­jéig 1926. évi november hó 16. napján végrehajtás utján lefoglalt és 11 000.000 koronára becsült ingó­ságok, u m.: 2 ló, 2 sertés, 1 szekér és 1 vetőgép a nyiregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 15.118/925. sz alatt kelt árverést rendelő vég­zése következtében Nrirbogdányban 1926. évi február hó 25 napján dél­után a/tl órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1927. február 4. LABAY ANTAL 1319-1 kir. járásb. végrehajtó. IP stucator és alabástrom gyári raktár, j l28 ,$zappanfőző szóda legolcsóbban kapható isrsay ÜC^reiy festékttzletében, Luther u. 6. SÍ. Tel.: 245. — Méhflaszkot veszek. MEQHWO. A keresztény iparosok országos szövetségének nyiregyházi csoportja f. hó 21-én délután 3 órai kezdettel tartja Károlyi téren (Move helyiség) évi rendes Közgyűlését, melyre az egyesület tagjait ezuttaí hivja meg az elnökség nevében Hj. HURAY JÁNOS elnök TÁRGYSOROZAT: 1. Elnöki megnyitó, 2. Titkár jelentése. 3. Pénztári jelentés. 4. Bsdapesti kiküldött beszéde 5. Tisztikar és választmány lemon­dása. 6. Uj tisztikar és választmány vá­lasztása. 7. Esetleges indítványok. 118/926. vsz. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bir. végreha ^ ezennel közhirré feszi, hogy a n yir" egyházi kir. törvényszék mint c őd­biróságnak Cs. 6551/925 sz végzése folytán és Dr. Kubinyi András ujfe­hértói ügyvéd megkeresésére v. b. Közgazdasági Bank Részvénytársaság ujfehértoi eég csődü^yében a leltárban összeirt ingóságok : vas pénzszekények, vas iratszekrény, különféle irodai be­rendezés és más ingóságok Ujfehértón, 1926. évi február hó 20-án délelólt 1/2I2 Órakor a községházánál és foly­tatva Dr. Kubinyi András csődtömeg­gondnok lakásán, határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen­nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen ár­verésen a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni. Nyíregyháza, 1926 február 7-én. SZÁNTÓ ÁRMIN 787-1 kir. jbir. végrehajtó. A nyíregyháziak találkozóhelye! Budapest legelsőrendű, modern, családi szállója, az István Király szálloda VI., Podmaniczky utca 8 sí. Mérsékelt árak! Figyelmes ki­szól glás ! Modern berendezés ! KS/poníi fűtés! Melegvi/ssrol­galtatus! Fürdők! Lift! I A nyugati ]>ályandvnr közelében! 7207 ? ipritolt és hasi tűzifa. Poroszszén, Kovácsszén, Koksz •agyban és kiosinyben. Házhoz száHitva. Legolcsóbb íTTmmniniTan .IIIIÍHVBÍTHTII—m oimi.u mi —«m a szakmában országosan vezető cégünk: VÁGÚ REZSŐ Részvénytársaságnál. IRODA l Kallói-utca 36. Telefoo 429 TELEPI Debreceni-ut. Telefom 267 NAGY ÁKOS igazgató. Aprított tűzifa 43.000 K. Ia Porosz szalon szén 80 000 K mm -ként telepünkön. Nyomatott Jóba, Elek laptulajdeeoe könyvnyomdájában Nyiw^yfcázáa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom