Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 26-48. szám)

1926-02-28 / 48. szám

1936. február 28 JŰHOODÉK 11 APRÓ HIRDETÉSEK HMetfai ér: 10 nstig 6000 K, mindea további szó 500 K- Hirdstések otini érdek­IMésre csak válaazbélyes; bokáidéit mellett rüisiolonk. „Cim a kiadóhivatalban" WtM hirdetésekre csak a hirdetésen fehantetett szám bemondás." esetén adhatóak KMUffosiuKt A hlrdetéaak d(Ja r feladáskor fizetendő Vidékről lerél­Myreffccn ra bekSldhető • hirdetés dija A lap megjelenési ti köilendő htrde­xésekat de. II óráig kérjíi í eladni Antik, modern bútorjavi­tást, uj 1 bútorokat a legiz­lésesebb kivitelben elvállal. Subanesz FJenő, műbútor­asztalos. Bocskay-utca 35. 784-? Eladó egy 6 lóerős Heiler és Herz benzinmotor, 710 mm Hofherr cséplő Nyir­pszonyban Olasz László. 1396-1 Bor*eprQt kis és nagy tételekben vásárol a Sóstóhegy és Vidéke Gyömölcslpari és Köz­ponti Főzde Szövetke­zet. Irodája Nyíregy­házán Szinház utca 9. szám. 786? Zongora hangolást, javí­tást művészi kivitelben esz­közöl Kvanduk, Nádor utca 10. Előjegyzések Ferencii­kőnyvkereskedésben. 549-1 Bor*eprQt kis és nagy tételekben vásárol a Sóstóhegy és Vidéke Gyömölcslpari és Köz­ponti Főzde Szövetke­zet. Irodája Nyíregy­házán Szinház utca 9. szám. 786? Huszholdon felüli tanyás birtokot bármily nagyságban kedvező fizetési feltételekkel vételre ajánl Nagy Imre Irodája, Nyirvizpalota. 614-6 Uradalmi finom teavajat állandó vételre keres Sipos cukrász, Zöldség-tér 11. sz. 916-1 Huszholdon felüli tanyás birtokot bármily nagyságban kedvező fizetési feltételekkel vételre ajánl Nagy Imre Irodája, Nyirvizpalota. 614-6 Uradalmi finom teavajat állandó vételre keres Sipos cukrász, Zöldség-tér 11. sz. 916-1 Perzsa-szőnyeg készitéit és javítási vállalok. Virág-u. 69. 1400 -1 Kéayszerkölcsön köt­vényt vesa Nem«s Sándor bank- és váltóü lete, Nyíregyháza, Széchenyl­atra 7. sz. 903-10 Perzsa-szőnyeg készitéit és javítási vállalok. Virág-u. 69. 1400 -1 Kéayszerkölcsön köt­vényt vesa Nem«s Sándor bank- és váltóü lete, Nyíregyháza, Széchenyl­atra 7. sz. 903-10 Egy rendes tisztességes asszony bejárónőnek el­menne. Cim Ér-u. 60. Gyu­raskóné. 955 S Eladó 9 hold földem 2 szobás és mellékhelyiségek­ből álló lakással. — Ara 150.0c0.000 korona. Kántor József Nyirpazony. 890-2 Egy rendes tisztességes asszony bejárónőnek el­menne. Cim Ér-u. 60. Gyu­raskóné. 955 S Eladó 9 hold földem 2 szobás és mellékhelyiségek­ből álló lakással. — Ara 150.0c0.000 korona. Kántor József Nyirpazony. 890-2 Használt férfi cipők olcsó áron eladók. C'm a kiadó­ban. 954-4 Eladó 9 hold földem 2 szobás és mellékhelyiségek­ből álló lakással. — Ara 150.0c0.000 korona. Kántor József Nyirpazony. 890-2 Tisztességes mindenes szakác.nőt keresek március elsejére. Cim az Ujságbolt­ban. 1401-1 Májas 1-től utcai szoba ás konyha kiadó. Kossuth­ntca 48. 908 3 Tisztességes mindenes szakác.nőt keresek március elsejére. Cim az Ujságbolt­ban. 1401-1 Azonnal elfoglalható 3 szobás ori ház sürgősen alidó. trtekezai lehet Deák SVene-u. 100. sz. 915-1 2 holdtól 10 holdig a város határában föld Nagy Imre irodájában állán dóan vehető. 615-5 Egy modern két szobás lakáit keres kéttagn család a város központjához közel, május 1-i beköltözésre. Ci nel a kiadóba kérem. Házat 2 szobától 6 szo­báig lakóval, vagy anélkül, olcsón és azonnali beköl­tözésre vételre ajánl Nagy Imre Irodája, Nyírvíz palota. 613-7 Üzlethelyiség a debreceni utcán átadó. Cim a kiadó­ban 94S-1 Házat 2 szobától 6 szo­báig lakóval, vagy anélkül, olcsón és azonnali beköl­tözésre vételre ajánl Nagy Imre Irodája, Nyírvíz palota. 613-7 Üzlethelyiség a debreceni utcán átadó. Cim a kiadó­ban 94S-1 Orosi szöllöben, első ka­pun fél nyilas jó gyOmöl­csös szőlő eladó. Magtud­ható Kéz-utca 26. sz. 9&6-1 Házi koszt kapható Szar­vas utca 11. Udvari lakás. 949-1 Orosi szöllöben, első ka­pun fél nyilas jó gyOmöl­csös szőlő eladó. Magtud­ható Kéz-utca 26. sz. 9&6-1 Házi koszt kapható Szar­vas utca 11. Udvari lakás. 949-1 Kiadó bútorozott utcai szoba főtérhez közel katona­tisztnek, magános u rnak. Cim a kiadóban. 958-2 Egy intelligens fiatalember lakást és ellátást krphat Csipke-utca 19. Kiadó bútorozott utcai szoba főtérhez közel katona­tisztnek, magános u rnak. Cim a kiadóban. 958-2 Kérem azon sxökehaju, bubifrizurás, prémmel sze­gett bamarahás hölgyet, ki febr, hó 94 én délután a Debrecen-Nyiregyháza-i vo­nalon velem egy folyosóa utazott és Nyíregyházán ki­szállott, cimét a kiadóhiva­tal utján velem közöje. Jel ige : ..Akkor nem lehetett". 965 í Kiadó telek beköltözhető kisszer* házzal és mgj kert tel, Sarkantyu-utca 3. 963-1 Kérem azon sxökehaju, bubifrizurás, prémmel sze­gett bamarahás hölgyet, ki febr, hó 94 én délután a Debrecen-Nyiregyháza-i vo­nalon velem egy folyosóa utazott és Nyíregyházán ki­szállott, cimét a kiadóhiva­tal utján velem közöje. Jel ige : ..Akkor nem lehetett". 965 í Várss központjában bu­toro.ott szoba 1 2 ur ré­szére azonnal kiadó. Cim az Ujságboltban. 1410-2 Kérem azon sxökehaju, bubifrizurás, prémmel sze­gett bamarahás hölgyet, ki febr, hó 94 én délután a Debrecen-Nyiregyháza-i vo­nalon velem egy folyosóa utazott és Nyíregyházán ki­szállott, cimét a kiadóhiva­tal utján velem közöje. Jel ige : ..Akkor nem lehetett". 965 í Egy különbejáratu utcai bútorozott szoba kiadó. Azonnal elfoglalható. Cim az Ujságboltban. 1412-1 Egy jóházból való fiu ta­nulónak fölvétetik Kisa La jos hentes - mészárosnál, Honvéd u'cá 63. 1413-1 Intelligens, középiskolát végra't soffőr állást keres. Cím a kiadóban.3 1403-2 Mindenes főzőnő jó bizo nyitványokkal felvételit. — Xállai-u. 23. 956-1 Egy különbejáratu utcai bútorozott szoba kiadó. Azonnal elfoglalható. Cim az Ujságboltban. 1412-1 Egy jóházból való fiu ta­nulónak fölvétetik Kisa La jos hentes - mészárosnál, Honvéd u'cá 63. 1413-1 Csinosan bulorozott szoba máreius lra teljes ellátás­sal egyfitt kiadó Kis tér 10. 1405-1 Egyház-utcán két egy­másba nyiló utcai szoba, előszobával garzon lakásnak vagy irodan-.k kiadó. Cim Nagy Imre irodája 941 1 Tökéletesen főző bejáró szakácsnő, jó bizonyít vány­nyal és egy reades, tiszta 15 — '6 éves leány szoba­leánynak felvétetik azonnal. Egyház-utcán két egy­másba nyiló utcai szoba, előszobával garzon lakásnak vagy irodan-.k kiadó. Cim Nagy Imre irodája 941 1 Tökéletesen főző bejáró szakácsnő, jó bizonyít vány­nyal és egy reades, tiszta 15 — '6 éves leány szoba­leánynak felvétetik azonnal. Tisztességes főzni tudó i mindenest azonnalra kere­sek. Vay Ádám-u. 17. szám. 1408-1 Luther-utca 16. 1406 1 Egy intelligens fiatal asz­szony ki jól főz, gazdasz­szoaynak elmenne uri csa Iádhoz vidékre, vagy Nyír­egyházára Cime Szoboszlav Zoltánné, Ujfebértó. 971-1 E'sejére mindenes sza­kácsnét keresek Kossuth­utca 59. 1399 1 Egy intelligens fiatal asz­szony ki jól főz, gazdasz­szoaynak elmenne uri csa Iádhoz vidékre, vagy Nyír­egyházára Cime Szoboszlav Zoltánné, Ujfebértó. 971-1 Két ki-benyiló ablak 2 m. magas 1 • i 0 m. széles és egy üvegajtó tokkal eladó. Nyírfa u. 39. Egy intelligens fiatal asz­szony ki jól főz, gazdasz­szoaynak elmenne uri csa Iádhoz vidékre, vagy Nyír­egyházára Cime Szoboszlav Zoltánné, Ujfebértó. 971-1 Két ki-benyiló ablak 2 m. magas 1 • i 0 m. széles és egy üvegajtó tokkal eladó. Nyírfa u. 39. ügyes nagyobb fiu tanuló ! nak fizetéssel felvétetik Hun­gária cipőáruházba, Nyíregy­háza. 974-3 Jakusbokori iskola mellett 4 kat. hold föld eladó. Ér­tekezhetni Tom&sovszkinál, Dankó bokor. 951-2 Porta a Sjekfü-u'ca ele­jén eladó. Értekezni Rózsa­utca 23. alatt. ügyes nagyobb fiu tanuló ! nak fizetéssel felvétetik Hun­gária cipőáruházba, Nyíregy­háza. 974-3 Jakusbokori iskola mellett 4 kat. hold föld eladó. Ér­tekezhetni Tom&sovszkinál, Dankó bokor. 951-2 Porta a Sjekfü-u'ca ele­jén eladó. Értekezni Rózsa­utca 23. alatt. Használt deszkák, férfi ruhák, 1 gramaion uj le­mezekkel, 1 tyúkketrec, házi­nyulak, tenyésztéshez is al­kalmas, eladó. Vécsey-utca 13. szám. ^ 1416 1 ELADÓ az Orosi-szőlé L kapun 600 D-öl szőlő, több nemesitett gyümölcsfával és lakható borházzal: 18 mil'ió koronáért. További Vásár­tér-köz 10. számú modern há7, minden elfogadható árért eladó. Értekezni lehet ugyanitt. Perfekt főzöní ajánlkozik elsejére jó bizony tványok­ka). Sarkantyú-ntca 15. sz. 976-1 Csinosan bútorozott szoba Honvéd laktanya közelében kiadó. Cin a kiadóban. 993-1 Különféle állatorvosi mű­szerek jntánjos áron el­adók. Széchenyi-ut 34. sz. 994-3 Hasas farkaskutya, szépen éneklő kanári madár, faj galamb eladó. Szarvas-utca 93. szám. 1418 1 Tisz ességes mindenest keresek elsejére — Jósa András utca 11. 1809-3 Keresek azonsaira, eset­leg május l-re egyszerűbb szoba, konyh?, speizot, hozzá feltétlen nagy kamarát vagy istállót, amit műhelynek használnék. Cím megtudható a kiadóban. 1010-3 Két ágy eladó Asztalágy és egy sodronyas. Közép­ntea 17. szám. 9DG-1 Zongora bérbeadó. Egy­két bútorozott szoba kiadó, Cim a kiadóban. 995 1 Birtokot, elsőrendűt, £00 holdast keresek magvételre azonnali fizetésre, Szabolcs, Hajdú, Borsod, Zemplén megyékben. Vétel esetén talajdonos vagy bérlő to­vábbra is birtokban ma­radhat. Részletes ajánlatokat Bacm M. r sátoraljaújhelyi lakos cimére küldendők. 972-1 Tisztességes perfekt szo­baleány fölvétetik ehejére esetleg 15-ére. Csillag-utca 3. szám. 1018-t Két szobás uj lakás mel lékhelyiségekkel kiadó. — Arany Jánosu. 20. 1014-2 Egy külön bejárata bú­torozott szoba kiadó. Körte­utca 25. szám. 1414 1 Egy jól főző mindenes szakácsnő 1 ére felvétetik. C m az Ujságboltban. 1413-1 Vásronfedele? hintó elídó. Bővebbet Káról}i-tér 7 szám alatt. 993 2 Külön bejáratú utcai szoba kiadó a Károlyi-keit köze­ében. Cim a kiadóban. 1006-1 Kettő, három, esetleg négy szobás lakást kere sek május 1-i beköltözésre. Magas bért fizetek. Cim az Ujságboltban 1420-2 Virág utca 50. számú ház eladó. 1013-1 Kertépítést, rendezést és m'ndennemü kertészeti szakmunkát elvállal Dóránt Kállói utca 59. 1425-25 Szoba, konyhás lakást, esetleg butornélküli szobát' sürgősen keresek — Cim Mezey Kálmán urnái, Lupták 1426 1 Eladó egy jókarban tar­tott cséplő-garnitura, 900 mm., Shu'tlewortb, átala­kítva, Hotherr és egy 8-as Osert és Bauer gyártmányú benzinmotor. Ctm Vass Sán­dor, Kótij. 1419 2 Egy azonnal elfoglalható háromszobás _ lakás sürgő­sen eladó. Értekezni lehet Ószőlő-utca 166. 1011-2 Csinosan bútorozott utcai szoba kiadó mára. l-re egy-két ur részére. Cim a a kiadóban. 1027-1 Utcai, estélyi és kosztüm varrást vállalok, házhoz is megyek. Cim az Ujságbolt­ban. 1427 1 Egy nagy szoba üzlethe­lyiségnek kiadó. Vécsey u. 24. szám. 1428-1 Egy 8 hónapos szép szőke kis lányom Örökbe adnám. Zripyi Ilona u. 9. 1429 2 Hatszáz milliméteres kis Magyar Állami gyártmányú dnpla szelelös sinasdobos cséplőgép, gabona és hü­velyes télékre alkalmas mo torral vagy anélkül eladó. Debrecen, Kétmalom u. 5. 101 9 4 „Automatto" betontető­csírép gép jó karban, 600 lemezzel, teljes felszerelés­sel, ugyanott gerinccserép­gép 20 lemezzel eladó. Ér­tekezni lehet Lázár. Ferenc vármogyei aljegyzőnél me­gyeházán délelőtt. 1000-3 Erzieberin deutsch-franz. sprechen sucht Stella aufs Land. Cim a kiadóba. 992 Príma tüzelő akác'a kap­ható házhoz szállítva. Ni­kelszkyné, Zrínyi Ilona utca 8. szám. ' 1005-1 Kéttagú családhoz 14-15 éves leány bejárónak föl­vétetik. Cim az Ujságbolt­ban. 1430-1 Szövött „Nádroletta" ter­jesztésére Nyíregyháza és környéléra ügyes megbíz­ható egyént keres szép ju­talékkal. Rolettakésxi ő Ipar. Vasvár. 1019-2 Mindenes fözőnő ajánl­kozik. Debreceni-n. 38. 1431-1 Több család néh és fel szerelés eladó. ifj. Kulcsár Jánosnál Kemecsén. 1423 Arany Jáno3-utea 30. s z két szoba, konyha, spájz' május l-re kiadó emeleten. 1012-1 Eádó 4 HP. gőzcséplő­garnitnra teljes felszerelés­sel. Megtekinteni és ér­deklődni lehet Tóth Sán­dornál Baj. 1016 2 Eladó vasút tövében 988 kvadrátöles telek, rajta levő két szo^a, konyha, mellék­épületek két kut jó viz, gyümölcs fákkal, állomás és nagy vásártér között. Vétel esetén egész elfoglalható. Cim Bethlen-utca 47. Fü­sierüzlet. 142t-l Égy 3 éves engedélyszett angol mén eladó. Cim Garay András Halmosbokor 11­1023-2 2 szoba és egy konylii bútorozva vagy anélkül ki­adó. Bocskay-utca 44. sz. 1422-1 4 szoba, konyha, istálló és egyéb felszerelésből álló 1 hald területen fekvő ház, Mely azonnal beköltözhető, olcsó áron eladó. (Ügynök kizárva.) Ertekeini Virág-a. 23. szám alatt. Ára 14.000 korona. Kapható az Ujságboltban HA NEM TUDJA ^BWiamiMaHiHHiiHwwiwiitiHimwiiittiUK. Elegáns kivitelű rtöi ruhák a legjutányosabban készülnek Kállói-ntca 8. szám. -'HtiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiiriir" gyorsan kiszámítani a pengőnek papir-koronában való értékét, ugy vegyen egy pengö-átszámitási táblázatot a Jóba-nyomdóban, Széchenyi-ut 9. szám. Telefon szám: 139. | Modern kőlcsónRfinyylár az Ujságboltban. | AZ ALKALMI ÁRUHÁZ mélyen leszállított árai: Féri divatöltöny... 380.000 K tói I Szövet gyermekruha 150.000 K-tól Fiu ruha 240.000 K-tól I Gyermek mosóruha 65.000 K-tól Férfi ruha angol gyapjú kelméből I Munkás nadrág ... 50.000 K tói 650.000 K-tól • Mindenki saját érdekében győződjön meg, hogy ol­csón és jól csak az Alkalmi Áruházban szerezheti be ruházati Cikkeit. Kiss tér 2.sz. Az Apolló Mozival szemben. Dohánypajta épitéshez alkalmas akácrönk bármily mennyiségben és méretben hapható az ófehértói uradalomban. Állomás cca 2 km. Venni szándékozók forduljanak Uradalmi Főintézőséghez, Ófehértó. 1024-2

Next

/
Oldalképek
Tartalom