Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 26-48. szám)

1926-02-23 / 43. szám

r\ 8 1926. febrmár Í3. Unghváry József ceglédi faiskolájának helyi lerakata: Nyíregyháza, Kóiaji-ut 27. szám Ugyanott megrendeléseket is felveszek. Heti vásárokon a Zöldség-téren, ^nulillllHlintlIlllIHllBllllllllílllUIIIUIIHIIUlUill^ A nyíregyháziak találkozóhelye! Budapest legelsórendü, modern, családi szállója, az István Ki rály .MBBHBBBMBBBBBBBMBBBM szálloda VI., Podmaniczky utca 8 sz. Mérsékelt árak 1 FlgyelaMS ki­szolg/ilás t Modern berendelést Központi fűtés! Melegvlzszol­gáltatas! Fürdők! Lift! A Bjogati pályaudvar közelében! 1 720T-? MEGHÍVÓ. A Nyirbátori Kölcsönös Segélyzff Egylet mint Szövetkezet f. évi február hó 28 án d. e 11 órakor, határozat­lanság esetén március hó 30 án a Nyir­bátori Takarékpénztár helyiségében közgyűlést tart, melyre a tagok tisztelettel meghivatnak. TÁRGY: 1. Igazgatósági, felügyelő és fel­számoló bizottsági jelentés az intézet állásáról. Az 1917., 1918. és 1919. évi számadások előterjesztése és a fel­mentvények megadása. 2. Javaslat a Szövetkezet feloszlása iránt s az alapszabály 31 ik §-a alap­ján egy öttagú felszámoló bizottság választása. 902-1 ^iiHiHnuiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiir Vécsey utea elején s Deák Ferenc­utcánál köves ut mentán sarok telek eladó. Ciraa 600 négyszögöl méter, fel van parcellázva három résare. Külön is eladó. Értekezni s meg­tekinteni lehet Vécsey-utea 13. 1373-1 APRÓ HIRDETÉSEK l «j: 1« Udíf 6000 K, minden további «zó 300 K. Hirdetések otáni érdek­g caak vákizbélyeg bektidéM tneSett véluzolack. „Cim a kiadóhivatalban" Urdeténkre csak a hirdetésen Mutatatott szám bemondása esetén adhatóak Mftáit. A kirdetéMk álfa a feladáskor Hr«tend8 Vidékről levél wo ia beküldhető a hirdetés dija. A lap megjelenési nxpján közlendő téteket d. e. 11 óráig kérjék feladni. Tisztességes jobb min­denes főzönőt jó bizonyít­vánnyal keresek elsejére Zrinyi Ilona-u. 6. 878-1 Antik, modern bútorjaví­tást, uj bútorokat a legiz­lésesebb kivitelben elvállal. Suhanesz Jenő, műbutor­asitalos. Bocskay-utca 35. 784-? Kiállításon kitüntetett Ply­muth fajkakasok olcsó áron kaphatók. Reskó gépésznél, Nagytakarék Vay Ádám-u. 2 félemelet. 854-1 Antik, modern bútorjaví­tást, uj bútorokat a legiz­lésesebb kivitelben elvállal. Suhanesz Jenő, műbutor­asitalos. Bocskay-utca 35. 784-? Kiállításon kitüntetett Ply­muth fajkakasok olcsó áron kaphatók. Reskó gépésznél, Nagytakarék Vay Ádám-u. 2 félemelet. 854-1 Egy nagy szoba bolthelyi­ségnek kiadó. Vécsey-utca 24. szám. 891-1 Különbejáratu bútorozott szoba úriembernek kiadó Virág-u. 8. 859 1 Fényezett, elegáns kivitelű diófa Íróasztalok eladók Berecz Géza épület és bú­tor asztalosnál Nyiregyháza, Kossuth Lajos-utca 10 80C-3 Egy teljesen nj Íróasztal eladó. Cim a kiadóban. 856-1 Fényezett, elegáns kivitelű diófa Íróasztalok eladók Berecz Géza épület és bú­tor asztalosnál Nyiregyháza, Kossuth Lajos-utca 10 80C-3 Gencsi Karoly kislétai gsz daságában 200 mm. jó mi­nőségű csilapftrtmag eladó. Megkere9éaek gazdasági in­tézőséghez intézendök. 851-2 Egy modern lakosztály májusra kiadó Virág utca 3. Értekezni szombaton és va­sárnap. 828-1 Gencsi Karoly kislétai gsz daságában 200 mm. jó mi­nőségű csilapftrtmag eladó. Megkere9éaek gazdasági in­tézőséghez intézendök. 851-2 Eladó Gólya-utca 7. számú ház, mee egyezés esetén el­foglalható. — Érdeklődni Ugyanott. 832-1 Olcsó kis ház telekkel sür­gősen eladó 25 millió koro­náért. Adósság átvállalható. Bővebbet dr.? Kerekes Pál ügyvédnél, Nagytakarék I. emelet 10. 1344-1 Eladó Gólya-utca 7. számú ház, mee egyezés esetén el­foglalható. — Érdeklődni Ugyanott. 832-1 Olcsó kis ház telekkel sür­gősen eladó 25 millió koro­náért. Adósság átvállalható. Bővebbet dr.? Kerekes Pál ügyvédnél, Nagytakarék I. emelet 10. 1344-1 Középkorú, intelligens ár­valány házvezetőnői, kiadó­női vagy ápolónői állást keres Tanzcr Eszter, Nyir­ibrony, Jármy Gyulánál. 1343-1 Ogyes mindenes állás ke­res azonoali belépésre. Ep­reskert-utca 19. sz. 1347-1 Középkorú, intelligens ár­valány házvezetőnői, kiadó­női vagy ápolónői állást keres Tanzcr Eszter, Nyir­ibrony, Jármy Gyulánál. 1343-1 Ogyes mindenes állás ke­res azonoali belépésre. Ep­reskert-utca 19. sz. 1347-1 Két ki-benyiló ablak 2 m. magas 1 • i0 m. széles és egy üvegajtó tokkal eladó. Nyirfa-u. 39. Keményfa hálószoba, konyha, előszoba bútorok szekrények, ágyak olcsón eladók. Nyirfa-utca 8. Wirt­schafter asitalosnál. 869 1 Két ki-benyiló ablak 2 m. magas 1 • i0 m. széles és egy üvegajtó tokkal eladó. Nyirfa-u. 39. Keményfa hálószoba, konyha, előszoba bútorok szekrények, ágyak olcsón eladók. Nyirfa-utca 8. Wirt­schafter asitalosnál. 869 1 Eladó egy rézzel diszitett garnitúra, ágy, mosdó, éjjeli­szekrény és egy rézzel ci»zi­tett fehér gyermek vaságy. Kállai-u. 2. sz. Az udvarban balra. 898-1 Elsejére mindenes sza­kácsnét keresek. Kossuth­utca . r>9. 1351-1 Eladó egy rézzel diszitett garnitúra, ágy, mosdó, éjjeli­szekrény és egy rézzel ci»zi­tett fehér gyermek vaságy. Kállai-u. 2. sz. Az udvarban balra. 898-1 Csinosan bútorozott szoba teljes ellátással 1-ére kiadó, ugyanott hetenkint 100 000 kor.-ért koszt is kapható. Kis-tér 10. emelet. 1358-2 Eladó egy rézzel diszitett garnitúra, ágy, mosdó, éjjeli­szekrény és egy rézzel ci»zi­tett fehér gyermek vaságy. Kállai-u. 2. sz. Az udvarban balra. 898-1 Csinosan bútorozott szoba teljes ellátással 1-ére kiadó, ugyanott hetenkint 100 000 kor.-ért koszt is kapható. Kis-tér 10. emelet. 1358-2 Nevelőnő, németet, fran­ciát beszél, állást keres, vidékre is elmegy. Aiánla­tokit levélben az Ujság­boltba. 1364-1 Perzsa szőnyeg készítést és javítást vállalok. Virág­utca 69. sz. 1365-1 Jó mindenes szakáesnét keresek elsejére tanyára. Jelentkezés keddig Irinyi Ilona-u. 6. 872 1 Nevelőnő, németet, fran­ciát beszél, állást keres, vidékre is elmegy. Aiánla­tokit levélben az Ujság­boltba. 1364-1 Perzsa szőnyeg készítést és javítást vállalok. Virág­utca 69. sz. 1365-1 Több aj is használt ab­lak, ajtó, gerenda, deszka és más tárgyak eladók. Viz­u. 1). 884-1 FOlön bejáratú utcai búto­rozott szoba kiadó a Károlyi­kert közeliben. Cim a ki­adóban. 896-1 Két szoba keayhából álló lakást keresek bérbe azon­nalra. Cim a kiadóban. Tisztességes jóravaló kom­menciós kőműves felvétetik, jelentkezés Bocskay-utca 36. 1235-6 Eladó 9 hold földem 2 szobás és mellékhelyiségek­ből álló lakással. — Ara 150.000.000 korona. Kántor József Nyirpazony. 890-3 Fedező kaa fekete Do­bermann „Hűvösvölgy" Vul­kán M. D. 45. D. P- 5733. idomított védő kutya (apja Cunz v. Hochwart — anyja Naphegy Dorka) fedeztetésre rendelkezésre áll. Megkere­sések : Rónai Béla, Kisvárda 885-1 Egy külön bejáratú kis bútorozott szoba azonnal kiadó. Honvéd-utca 37. sz, Í100-3 Szobalányt keresek márc; l-re, Dr. Lipsehitz, Széche­nyi-nt 10. szám. 899-1 Morzsolt, csöves tengeri, gyermekkocsi, lámpák el­adók. Cim az Ujságboltban. 1366-2 Agy, ruhaszekrény, varró­gép eladó. Vay Ádám-utca 49. szám. 1368 2 Jól főző nő mindenes sza­kácsnénak ajánlkozik 1-ére. Debreczeni-u. 38. 1370-2 Elveszett egy arany ovális karkötőóra vásáros p dél ntán 3 órakor az Árok-ut­cától az Egyház-utcáig ter­jedő uton. Megtaláló ii!ö jutalomban részesül fa adja be az Ujságboltba. 1369-1 Tyúk-ketrec, egy jászol, használt férfiruhák eladók. Véesey utca 13. 1374-1 Fiatal lovász több évi gya­korlattal azonnali állást ke­res. Cim: Epreskert utca 42. szán. 1329-4 A íegufabb bécsi modellek után elvállalunk női szalmakalapok átvarrását, festését és vasalást. MODELL KABÁTOK ÉS KALAPOK nagy választékban! . Reismann Testvérek | Bethlew-u- B. A gftr. kath. paréohléval szemben ^BnmiminffitmiotffinmiitHiiiiiiuiRiüiiHi^ GIPSZ, stucator és alabástrom gyári raktár. szappanfőző szóda legolcsóbban kapható Izsay Károly festékttzletében, Luther «. 6. sz. Tel.: 245. — Méhviaszkot veszek. 128<> ^BHiiiuininiiiniiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifflniiiriiii" Figyelem! Megérkeztek a tavaszi divat-újdonságok. A legszebb és legdúsabb választék. A legjobb és legdivatosabb szabás és a legolcsóbb árak mellett készít férfiruhákat. Tenisl Károly férfi-szabó. 858-2 Egyház-u. 4. sz. 1529—1925. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A budapesti központi kir. járásbíró­ságnak 44517/925. sz. alatt kelt ki­elégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Újlaki Béla R. T. budapesti cég javára 11.371.810 korona tőke s járulékai erejéig 1925. éri novem­ber hó 14. napján végrehajtás utján lefoglalt és 18.000.000 koronára be­csült ingóságok, u m.: 1 irógép és 1 vaspáncélszekrény a nyiregykázi kir. járásbíróságnak Pk. 15080/925. sz. alatt kelt árverést rendelő végzése kö­vetkeztében Tiszanagyfaluban a köz­ségházán 1926. évi március hó 10. napján délelőtt S l/ 2 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni.. Nyiregyháza, 1926. február hó 19. LABAY ANTAL 895 kir. járásbir. végrehajtó. Igy jókarban levő, könnyű járás* Puch bicikli minden felszereléssel 1.500.000 koronáért ©ladóf Cim a kiadóhivatalban. 860-2 Ajánlok jutányos ár és kedvező fizetési feltételek mellett szuperfoszíáíoí, kálisót, chilisalétromot, stb. műtrágyákat vaggonrakományokban és kis tételekben is nyiregyfiázi telepünkön átvéve. HOFFER BERTALAN | Bessenyei-tér 15. „Fonciere" iroda. Telefon: 424. 797-10 Aprított és hasáb tiizifa. Poroszszén, Kovácsszén, Koksz nagyban te kicsinyben. Házhoz szállítva. Legolcsó bb • szakmában országosan vezető cégünk: VAGŰ REZSŐ Részvénytársaságnál. IRODA l Kállói-utca 30. Telefon 429. TELEP 1 Debreceni-*t, Telefon 207. NAGY ÁKOS iyugat*. Aprított tűzifa 43.000 K. Ia Porosz szalon szén 80000 K mm-kéat telepünkön. Nyomatott Jóba Klet lapttílajdfcuos feéqjwiyoindájábwi Jfykt^jtjbáuki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom