Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 145-296. szám)

1925-09-06 / 201. szám

1925 szeptember 6 JSÍYÍRYIDÉK 11 Birtok : 20, 45 és 75 holdas épületekkel őszi át­vételre eladó. Nsgy Imre irodája Nyirvizpalota. 3293-2 K adó szept 1 tői 2 szoba, konyha, pince. Cim az Uj­ságboltban. 22111 Házvezetőnőnek vagy házi kisasszonynak 'ajánlkozik fiatal úrinő. Háztartásban perfekt, hímzésben, főzés­ben a legmagasabb igénye­ket kielégít. Rézler Piroska Nagykálló, Nyiregyházi-u'ca 5339-2 EnFon (tölcsérc élküli gra­mafon) 55 lemezzel eladó. Kálvin-tér 10. 5 Keresztény szeszfőző és gépész állást keres a szesz­gyár teljes karbantartását is vállalja. Cim az Ujság­boltban. 2231-1 Bérszántást vállalok 20 lóerős nyersolaj traktorom­mal. Jakab, Nyirpazony. 5367-1 Egy nős lakatos, antó soffőr, kinek felesége a sza­kácsnői teendőket vállalja, állást keres. Szabó Sándor Árok-utea 6. 5368 1 Két szoba orvosi rende­lőnek, irodának, üzletnek alkalmas, kiadó. Debreceni­utca 19. 5369-2 Házvezetőnőnek ajánlko­zik azonnalra gazdasághoz is értő egyedülálló nő ma­gános úrhoz vagy gazda­sátrbn. Cim a kiadóban. 5342-1 Üzlethelyiség legjobb for galmas helyen, főutcán azonnal kiadó. Cim az Uj­ságboltban. 2518-2 Megóvja magát a meg­hűléstől, ha cipőjét szárazon tartja. SÁRCIPŐT vegyen Blumbergnél, Nyiregyházán. Két férfi részére lakás kapható. Sólyom-u. 30. 5349-2 Olcsón eladó fgy teljesen uj tábori kohó, egy üllő, egy satu, 2 minimax és egy nairy kalapács. Érdeklődni lehet Suhanesz Lajos bú­torcsarnokában. 5352-8 IV. polg. állást keres, ban. végzett leány Cim a kiadó­5354-1 Deák Ferenc-utca 48. szám alatti adómentes 3 szobás uj ház Nagy Imre irodája utján sürgősen el­adó. 5355 1 Elfoglalható két, illetve három szobás modern báz eladó. Deák Ferenc-utca 48. 5356-1 Kontároknál jutányosab ban javit, htngol vidéken is Kvanduk zongorakészitő és hangolt 1 művész. Nádor u 10. szám. 3025-? Két célt szolgál » B'nm­bergnél vásárolt ESŐKŐPE­NYEG. Száraz időben felső, kabát, esőben vízhatlan. »%y uj sárga kantárrész a Kallay-utcában f. hó 3-án este elveszett. Megtalálója kéretik, hogy a 12. honvéd gy. ezred parancsnokságnál szolgáltassa be, hol illő jutalomban részesül." 5407-1 Gőzeke gépész azonnali belépésre jó bizonyítvá­nyokkal állást keres. Cim a kiadóban. 5412-1 Eladó egy csinos uj hajtó kocsi és egy jókarban levő hosz soros Mellihár-féle kanalas vetőgép jutányos áron, megtekinthető Hook Gusztáv Rákócziut 23. sz. 5423-1 Kiadó egy különbejáratu utcai szoba bútorral, vagy anélkül. Cim Tompa Mi­hály ntca 7. 5119-1 HASKOTOT, fűzőt, mell­tartót, csipOszoritót operált betegeknek is készit Blum­ber g Nyíregyháza. S0VÁNY1TÓ-FÜZŐ tiszta gumiból, megtaitja egyszer­smind a test szép formáját. Megrendelhető Blumbergnél GUHIHABTSNYÁT ha hord, metfkönnyiti járását, megóvja lábát a megdíga­dástól és fáradságtól. Mér­ték szerint is szállít Blum­berg. MUSTMÉRŐK, bormérők, borfejtő gumicsövek kapha­tók Blnmbergnél. Az őszi szezonra kiváló minőségű hajtó és utcai bőr és szöfött KEZTYÜKET óriási választékban Blum­bergnél Nyíregyháza. Három szoba és mellék­helyiségekből álló modern lakás külön udvarral kiadó Cim a Divina Illatszertár, ban. 2233-1 FOTBALL és minden tartozéka, külföldi gyártmá­nyok. Kapható Blumbergnél. 537J-? Város központjában szoba, konyha, kamra és irodahelyiségből álló lakás december 1-től kiadó. Cim az Ujságboltban. 2247-2 Ház eladó, vagy kiadó 3 szoba, konyha, nyári konyha, istálló, kocsiszín és egy stráf szekér egy ló után. Cim akiadóba. 54271 Különbejáratu utcai bú­torozott szoba két ur ré­szére okt. 1-től kiidó. Cim a kiadóban. 5428 1 Konyhakredenc, asztalok, székek, ágy, összekötő­puld, kirakatállvány eladói Kossuth-u. 4). 5429 1 Bútorozott lakás konyha­használattal kiadó. Kes­keny-ntoa 11. 5430-2 Debreceni országút men­tén a városhoz közel 1 hold föld eladó. Értekezni az ott épülő háznál Kiss Lászlónál. 2249-3 Motorkerékpár Tr umph gyártmányú 4i/t HP. egy­hengeres, helyből induló, 2 sebesség váltós, alig hasz­nált, sürgősen eladó. Holló­házai Kerámiagyár rt. lera­katánál Zöldség-tér 20 5441-3 Zongorát keresek bérbe. Értekezni hétfőn reggeltől kezdve Viz-utca 10. szám alatt. 2234-1 Sarkantyú-utca 42. szám alatt külön illó bútorozott szoba egy jobb férfi ré­szére kiadó. 5404 1 Modern füszerüzletberen­dezés eladó. Cim az Ujság­boltban. 2239-2 Tanulófiu és tanulóleány felvétetik Blumbergnél Nyír­egyháza. 5405-1 Deutsches Friulein sucht Stelle Zu 1-2 Kindern. Ad­resse bitté bei Ujságbolt abgeben. 2240-? Gépész alacsony és ma­gas nyomású kompand kondenzátoros gőzgépekről és az összes expanzijos motorokról vizsgázott tabb évi gyakoi lattal azonnali belépésre szerény igények­kel jobb gépészi állást ke­res malomban, olajgyárban, gazdaságban, textilgyárban, ahonnan jó bizonyítványok­kal rendelkezik, elvállal bármilyen gyárütem veze tését, telefon, textilgyár, malom, olajgyári gépek ki­javításában éa szereíésében kellő jártassággal bir. Cim Iványi István Nyíregyháza, Keskeny utca 19. 5413-1 Fajgalambok, angol hegyes, parókás, páré, máltai «ladók Vécseyutca 40. sz. 2241-3 Gépész alacsony és ma­gas nyomású kompand kondenzátoros gőzgépekről és az összes expanzijos motorokról vizsgázott tabb évi gyakoi lattal azonnali belépésre szerény igények­kel jobb gépészi állást ke­res malomban, olajgyárban, gazdaságban, textilgyárban, ahonnan jó bizonyítványok­kal rendelkezik, elvállal bármilyen gyárütem veze tését, telefon, textilgyár, malom, olajgyári gépek ki­javításában éa szereíésében kellő jártassággal bir. Cim Iványi István Nyíregyháza, Keskeny utca 19. 5413-1 k Ház eladó, nagy gyümöl­csös, két szoba, konyha, melléképületek, két kuthely és telek, alkalmas, malom, faraktár, kertészet, hizlaló, vagy bármilyen nagyobb ipari célra, legforgalmasabb helyen, nagy vásártérnél, vétel esetén lakás elfoglal ható. Cim Bethlen-utca 47, füszerüzlet. 2242-1 Gépész alacsony és ma­gas nyomású kompand kondenzátoros gőzgépekről és az összes expanzijos motorokról vizsgázott tabb évi gyakoi lattal azonnali belépésre szerény igények­kel jobb gépészi állást ke­res malomban, olajgyárban, gazdaságban, textilgyárban, ahonnan jó bizonyítványok­kal rendelkezik, elvállal bármilyen gyárütem veze tését, telefon, textilgyár, malom, olajgyári gépek ki­javításában éa szereíésében kellő jártassággal bir. Cim Iványi István Nyíregyháza, Keskeny utca 19. 5413-1 k Ház eladó, nagy gyümöl­csös, két szoba, konyha, melléképületek, két kuthely és telek, alkalmas, malom, faraktár, kertészet, hizlaló, vagy bármilyen nagyobb ipari célra, legforgalmasabb helyen, nagy vásártérnél, vétel esetén lakás elfoglal ható. Cim Bethlen-utca 47, füszerüzlet. 2242-1 A város belterületén egy két szobás lakás kiadó' azonnal beköltözhető, ugyan­ott egy borpince kiadó. Debreceni utca 6. 5411-1 Megbízható szobalányt keresek vidékre bizonyítvá­nyokkal. Cím az Ujság­boltban. 2144-2 A város belterületén egy két szobás lakás kiadó' azonnal beköltözhető, ugyan­ott egy borpince kiadó. Debreceni utca 6. 5411-1 Perfekt könyvelő gyors és gépírónő délutáni állást keres azonnalra. Cim az Ujságboltban. 2245-2 Jól főző mindenes leányt azonnali belépésre keresek. Dr.Fürediné Rákóczi-utca 4. 5408-1 JÓ modorú, csinos leány pénztárba ajánlkozik 10 éves gyakorlattal. Cim az Újság iJ) altban. 2246-2 Tisztességes mindenes leányt azonnali belépésre keresek. Kiss Ernő-utca 15. 5410-1 Azonnali belépésre min­denes főzőnőt keresek. Rá­kóozi-utea 1. szám. II. eme­let 7. 2250-2 Faraktárba hetes lakás­sal fölvétetik. Ugyanott szoba bútorral, vagy anél­kül, pincehelyiség kiadó, valamint egy pénzszekrény és használt deszkaanyagok eladók. Szinkáz-u. 19.5436 1 Idősebb nőnek, ki német és angol órákat is adna, bútorozott szoba kiadó. Cim a kiadóban. 5440-3 Mindenes főzőnöt és be­járó takarítónőt keresek azonnalra. Cim Bocskay­utca 6. 5443-1 2 tanitványt zongora ­0ktatásra elfogad Korách Árpád tanár. Banktisztviselő délutáni, vagy esti órákban könyvo­lést vállal. Cim a kiadiban. 5434-1 Háromszobás téglaház, melléképületekkel elköltö­zés miatt kedvező fizetési feltételek mell-tt Nagy Imre irodája utján meg­vehető. 5387 5 Nyelvtanárnő. Angol, fran oia és német. Benguot Jo­séfine. Szinház-utca 9. 5388-2 Városban fekvő, Kótaj­utca 44. számú házam 3 holdas kertjének kezelésére állandó paraszt kertészt évi munkára keresek azonnal beköltözhető ingyen lakás­sal, villanyvilágitál, fűtés. Munkadíj megegyezés sze­rint. Illető szőllömunkához értsen. 5389-1 Deszkák, kőműves szer­szám, boros hordó eladó. Ujszöllő 7. Ruda Lajosné. 5392-1 (*) Férfi öltönyök, téli kabátok, szőrmebéléses bundák. Mindenféle munkásruhák, brícsess és pantalló nadrágok parti árban lesznek eláru­sítva a Gólyaáruházban. Mindenki­nek érdekében ajánlom megnézni vételkényszer nélkül. — Gólya­áruház. 3x Meghívó. A Nyíregyházi Gazdák Árube­szerző Fogyasztási és Terményér­tékesítő Szövetkezete 1925. szept. 13-án vasárnap d. e, 11 órakor a Gazdaotthon nagytermében Beth­len-utca 21. sz. a. 1924. évi rendes közgyűlést tart, melyre a tagok az alapszabá­lyok 23. §-a értelmében tisztelettel meghivatnak. Nyíregyháza, 1925. szept. 6. 5420-1 AZ IGAZGATÓSÁG. urgonyatermelők figyelmébe! 1925. szeptember 10-én délután 1 órakor Reich Ármin ur petne­házai gazdaságában (Petneháza ál­lomás közvetlen közelében, üzemben látható a szabadalmazott „Melí­char"-féle legújabb rend­szerű, világversenyek en első dijat nyert burgonya kiszedőgép. A gép teljesítménye 10 munkaóra alatt 5 katasztralis hold azaz kb. 45—50 kézi-munkaerővel egyenlő. A burgonyatermelők ez alkalommal szi­ve sen látt atnak. 5401-1 Csak egyszer kíséreljen meg nálunk vásárolni s á'landó vevőnk marad, lengyel Hentesárugyár R. T. Budapest, IX., Páva u'ca 11. sz. Telefon József 56—74. Városi főüzletünk: V., Berlini-tér 7. Szemben {a nyugati pályaudvarral. VII,, Taökö'y-ut 20. Szemben a ke­leti pályaudvarral. 5402-2 Szőnyeg és lynoleum­áruk nagy választék­ban kaphatdk, továbbá bútorszövetek és mindenféle kárpitosanyagok. Vámpír porszivógép kölcsön kapható! Hoffmann Arthur 1925/1926. PEUGEOT typusu 10/22 HP, kényelmes 4/5 üléssel Michelin ballon gummival, teljes gyári fel­szereléssel, egy évi gyári garancia mellett kiválóan alkalmas homokos és he­gyes vidékekre, K. 128.000000 raktáron a 15/35 és 18/60 HP. typusokból is. A világhírű PEUGEOT kerékpárok férfi és női, minden typus­ban, a legolcsóbb árban. Viszontelárusitőknak nagy árkedvezmény. 5424-3 Vezérképviselő: Landy István Budapest, Országház-tér 9. sz. Telefon: Belv. 200—65. Garage és mintaterem. Benzin- és olajillomás. minden méret és színekben nagy választékban. Legol­csóbb árak mellett válla­lok avult kályhák átraká­sát és javítását, pontosan és olcsón Sirmann kályhás Nyirfa-utca 39. sz. 4398-1 | A Nyíregyházi Cementáruipar Részvénytársaság telepén a Széchenyi-utón a városi gőzfürdővel szemben újonnan épült més antújavltd ülj megnyílt. Gépkocsik havi bérletre, átutazó kocsik napi elhelyezésre elfogad­tatnak. — Vízvezetékkel ellátott mosóhelyiség ! — Vilamosüzemü autójavító műhelyünk a legmodernebb munkagépekkel felszerelve el­fogadj sl bármily rendszerű gépkocsik javítását a legjutányosabb ára­kon, a legpontosabb kivitelben. SzéCh8nyÍ-il! 31. 5122 4 Tel. 104.

Next

/
Oldalképek
Tartalom