Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 224-250. szám)

1924-10-29 / 248. szám

j&imwtK 1924. október 29. — A P«sü TőzWlo uj száma közli a Ganz—Danubius nagy sikerét Görögország ban. Az uj bankfúziókról, a külföldi rész­vényplaszirozásokról, az Egyesült Izzó­ról, az Amerikai Bankról, a Szalámiról, a BUR vasútról, öt nagy milliárdos buda­pesti cég kényszeregyezségéről, a fa válla­latok ellen induló akcióról, a szeszgyári vállalatokról, a hadiköícsönök áremelke­déséről stb., az árupiacokból szenzációs közleményeket közöl a lap. Berlinből, Ve­lencéből, Bécsből küldöttt tárcák, Elek Pál regénye, cseh, román,, jugoszláv melléklet, autótőzsde, egyheti árfolyamlap és a tel­jes ingatlanforgalom egészíti ki a lapot, melynek ára elyben és vidéken 5000 K, Előfizetési árak egész évre 250000 K, fél­évre 125000, negyedévre 65000 K. Szerkesz­tőség és kiadóhivatal Budapest, VIII., Rökk Szilárd utca 9. SZEMELVÉNYEK a Notre-Dame-i toronyőr vildgfilmböl Mit irtak a pes i lapok az október elstjei számokban ? 'A Notre^Damen toronyőr, a világ leg­nagyobb filmje. Zsúfolt házak szokatlan so­rai jelzik az Urániában és Royal-Apollóban azt a hatalmas sikert, amelyet a Notre­Dame-i toronyőr méltón aratott, ebben a mi kulturaszerető, minden szép és művészi iránt lelkesedő fővárosunkban. Budapest két előkelő színházának, a Royal-Apollónak és Urániának pénztárait naponta valóságos ostrom alá veszi a közönség, mert hire futott a valóságnak, hogy a Notre-Dame-i toronyőr előadásaira elővételben kell jegyet váltani annak, aki látni akarja a világ legnagyobb filmjét. Ezen grandiózus filmet vasárnap mu­tatja be az Apolló, kizárólagos joggal. figyelmét, hogy bátran megjósoljuk: a szezonban még nagyon sokszor műsorra kell tűzni, mert a közönség nem fog megelé­gedni »Az uj rokona kétszeri előadásával, a szerdaival és a csütörtökivel. Pénteken budapesti művészek vendég­szerepelnek a Városi Színházban. Miután a rossz gazdasági viszonyok következtében a kabarék kihaltak Nyíregyházán, csak öröm­mel üdvözölhetjük Heltai Hugónak ezt a vállalkozását, amellyel fölfrissíti a heti műsor iránti érdeklődést. A pénteki estén kiváló erők lépnek föl : Köváry Gyula konfe­rál, D'Arrigó Kornél a Király Szinház énekes bonvivantja, Törzsné Forrai Rózsi a Magyar Szinház művésznője, Szász Ilona az Apolló Kabaré primadonnája, Fehér Gizi a Blaha Lujza Szinház művésznője és Békési Antal a Király Szinház művésze. A zongora-kiséretet Anday Béla karmester látja el. A müvészest iránt, amelynek részletes programmját holnap közöljük, igen nagy az érdeklődés. Jackie Coogan-Éljen a király Jackie Coogan-Éijen a király Jackie Coogan-Éljen a király Jackie Coogan-Éljen a király Jackie Coogan-É>jen a király SZÍNHÁZ. fíEJl MÜSOfc Igazgató: HeUcA H*g& Kedd: Árvácska. Páros bérlet 7. Szerda : Uj rokon• Páratlan bérlet 8. Csütörtök : Uj rokon. Páros bérlet 8. Béntek: Fővárosi vendégművészek egyetlen estélye. , , Szombat; Kpértetek• Páratlan bérlet 9. Vasárnap : Postás fiu és huga. Bérletszünet. Hétfő : Postás fiu és huga. Páros bérlet 9. Vasárnap délután: Antónia. Ma este megy utoljára az »Árvácskaa. Miután tegnap is telt ház nézte végig a ka­cagtató, pompás operettet, valószínű, hogy a közönség érdeklődése mára se lankad el éS az összes jegyek elkelnek a mai előadásra^ »Az uj rokona prömiérje lesz holnap. Csathó Kálmán njagyszerü 3 felvonásos víg­játékának szereposztását már a tegnapi szá­munkban közöltük. A darabot a Nemzeti Színházban játszották óriási sikerrel, amely­nek oroszlánrésze Bayor Gizié volt. Az ő Szerepét, a külföldről magyar rokonságba, vidékre csöppent Valerian Blanche-t, az uj rokont, 'Medgyesy Juci fogja játszani, mig Gedeon Mihályt Buza Győző kreálja. Ked­ves négy figura a négy anyóka : Tóni mama (Kovacsics Margit), Ida néni (Szabó Rózsi), Lilla néni (Gerő Margit) és Piroska néni (Hován Irén.) Mulatságosak az uj rokon kacér viselkedésétől megkótyagosodott fiatal és agg legények, a Miklós (Sugár Gyula), a Béla (Sá'y Gyula) és a Gábor (Szemethy Bandi). Általában az egész darab olyan ro­konszenves témájú és annyira leköti a néző 2 p*r alig hasmált Licht­mannfele 38 as nöi félcipő jutányosán eladó. Cim a kiadóban. 4180? Keresek egy jó főző min­denes szakácsnét, ki kony­hában is alszik, vidékre. Értekezni lehet Deák F«­renc-n. 27 Levélben) meg­keresés Érpataki jószág­igazgatóság. 4416-1 Mindenféle használt kii üveget vesz Mezey Kálmán cég, Zrinyi Ilona-utca 1. 1240-1 Két szekrény és két éjjeli szekréDy e adó Szeglü-utca 17, sxám. 44641 Feltétlenül megbixható, jól főző mindenes szakácsnő és egy 14— 5 éves rendes kisleány kerestetik szoba­lánynak november lére vagy himarábbi bel'p'sre. A szakácsnő bejáró is lehet. Cim : Luth er u. 11 . 4 467-1 Két lakásból álló, Dob­utca 6. szám a'att levő há«, amely egyenként bárom sióba és megfelelő mellék­helyiségekből áll, olcaón eladó. Egyik lakás azoDnal elfoglalható. Értekezni lehet ugyanott . 1247 1 November elsejétől kosi­tosokat elfogadok olcsó átak mellett, Jóisa András u. 11. 1S48-1 Szoptatós dajkát azonnali belepésre keresek. Cim az Ujságbolt ban. 1251-2 300 D-öles gyümölcsös­sel szőlöiug ssal szép nri­lak eladó Cim akiadóban. 4463 3 Egy jobb leány beteg anyját képtelen fenntartani, jószívű, korrekt uriebmer támogató barátságát keresi. Levelet „Nem bánja meg" jelgére a kiadóba. 4471 1 Tisztességes főzőnő és szobaleány kerestetik. Jósa Andr ás utca 7. 4473 3 Morgó-u. 4. sz. ház el­adó. Ugyanott 100 tégla eladó. Jobb asszony ajánlkozik szakácsnőnek, esetleg min­denes szakácsnőnek gyer­mektelen nriházhoz. Cim Virág-ntca^l. 1253-1 Jó kóser házikoszt kap­ható. Holló n. 15. 1254 1 Jó főzőnő izr. házhoz ajánlkozik főzni bejárni. Cim Holló n. 15. 1255-1 2 bold föld eladó a Szent­mihályi uton. Cim az Uj­ságboltban. 1256-2 Egy angol ébenfa burko­latu kereszt buros zongora azonnal eladó 20 millió ko­ronáért. Cim .a kiadóban. 4478-2 APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési dij: 10 szóig 5000 K. minden további szó 500 K­Hirdetések utáni érdeklődésre csak válaszbélyeg bekfil­dése mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemon­dást! esetén adhatunk felvilágosítást A hirdetések dija a feladáskor fizetendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés dija. MO DER N Kölcsönkönyvtár az Ujságboltban sütőpor, GUSTO vanilin­aaÜ^ ff i 8 I CU k° r a I e?Í ob b- ~~ ^yár Bu apest, VÍT. RottenbHIfr ut­ca 46. scám. 4427-10 Dacára a vám tetemes emelkedésének, raktáron levő árukészletem árait nem eme­lem fel. Tájékozásul közlöm néhány cikknek az árát: Tiszta gyapjú férfi tegetov szövet ... 250000 K ragián „ ... 200000 K „ „ télikabát himalája szövet... 320000 K 110 cm. széles Chottis szövet ... 50000 K 140 „ „ gyapjú kabát velour 190000 K 140 ,. „ „ aljkelme ... 160000 K Schálkendő 140000 K Prima minőségű vászon méterje 26000 K 6 személyes kávés készlet 180000 K 6 „ cérna ebédlő garnitúra 360000 K Len törülköző 50000 K Kétoldalú cloth paplan, fehér vattával 480000 K Futószőnyeg 68 széles mtr ... 45000 K Crepe de chiene la „ ... 220000 K Szatén kabát bélésre , ... 30000 K Libertibatiszt mintás , ... 40000 K Több ezer méter karton maradék 20000 K 180 széles mosott paplan lepedővászon 72000 Grenadinok 75-110 szélesség­ben félárban. Ezenkívül nagy választék costüm és ruhaszö­vetekben, bársonyokban, bar­chet és flanelekben, ágygar­niturákban, flanelltakarókban, gyermek patent harisnyákban, batiszt-chifonokban, zsebken­dőkben, tricó-selymekben és mintás pongyola-creppekben. Tisztelettel: Vajda Jenő divat és kelengye áruháza Nyíregyháza, Kossuth Lsjos-tér 13. «z. 1070-10 Varrógépek iS^T kerékpárok részletfizetésre Katz Miksa Nyíregyháza, Takarékpalota.

Next

/
Oldalképek
Tartalom