Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 172-196. szám)

1923-08-01 / 172. szám

M^tmrnm 1923. augusztus 1. Egy szoba, konyhás la­kást keresek jó bérért. Cim a kiadóban. 3184-? Tanulóleányok fizetéssel felvéte'nek Horn Pál kézi­munka üzletében Zrinyi I. u. 4. az udvárban. 3533-3 Kocsik fényezését, javítá­sát jutányos áron vállalom. Használt kocsikat veszek. Nagy Lajos kocsifényezö, Epreskert-utca 54. Ugyanott egy tanuló felvételik. A város központján iro­dának alkalmas 2 egyszo­bás, 3 kétszobás helyiség, raktárnak 2 nagy terem és 3 nagy pince Nagy Imre irodája utján bérbeadó. 3543-5 Jobb házhoz bejárónőnek ajánlkozom. Cim az Ujság­boltban. 1540-1 Tűzifa, mész, cement ko­vácsszén kapható Buzatgr 2. 1548-2 Házi kisasszony kerestetik fiatal urnöhöz Cim Dr. La­katos Ernő Nagykalló. 1550-3 Állást keres intelligens izr. német kisasszony jó bizonyítványokkal aog. 15 étől. Cim Weisz Antal Má­tészalka. 3547-2 Eladó 720-a? Hoffher­cséplő esetleg motorral, Ja­kab Nyirpazony. 1551-2 Egy jobb lány gyermek mellé ajinlkozik Szarvas-u. 13. 3543-1 ELEGÁNS LEVÉLPAPÍR az Ujságboltban 1 Eladó egy pedigrés farkas kutya és egy pointer vizsla kölyök. Szekfü-ut 16. 3554-1 Az ág. h. ev. egyház a központi iskola azonnali ta tarozására és a templom kívülről való meszelésére pályázatot hirdet Bővebbet a gondnoki hivatalban. 3553-1 3 szobás villa szép gyü­mölcsössel és kerttel, vil­lamos megállóhoz közel 40 millióért eladó, azonnal be­költözhető Budapesten, cim a s7erkesztőségben. 3 Keresek vidékre egy meg­bízható gyakorlott jó f6ző nőt. Cim a kiadóhivatalban 3558-1 A legolcsóbb divatlap a Divat Szalon Ára 720 kor. KAPHATÓ AZ UJSÁGBOLTBAN. Városi Színház Mozg ó j Augusztus 1-én és 2-án, szerdán és csütörtökön t hetei szentség Csodaszép és hangulatos tengeri felvételek, egy nagy hajókatasztrófa változatos, szines cselekmény — a hétköznapi filmek fölé — emeli ezt a legújabb „Rádiusz" filmujdonságot. Kisérő műsor: Seff és a csirizbomba. Fatty a ligetben. Előadások kezdete 7 és 9 órakor. Jön: A pálinka Jön: APOLLO Kedden V48 és J/élO órakor A sirontúli feleség dráma 5 -felvonásban. Főszereplő : DAGNY SERVAES, a „Fáraó hitvese" c. film főszereplője. Ezenkivül: Leláncolt boldogság olasz filmjáték 5 felvonásban. Főszereplő : LINDA PINI. Nijiregijháza város kerámiai üzeme. virágcserepekét, tűzálló agyagedénye­ket, dísztárgyakat, cserépkályhákat minden kivitelben. Raktár a Tűzoltó-laktanyában... írás­beli megkeresések a Városi Üzemi Hivatalhoz intézendők. Telefon: 156. Magas bárt fizetek egy szoba konyhás lakásért! Cim a kiadóhivatalban. A Kalapjavító íhem őszi modell újdonságai megérkeztek. Átformálások itt helyben pár nap alatt készülnek. — Kalapfelvétel: Zrinyi Ilona-utca 4. szám, az udvarban. Szteranka, kalapos. Szépírásu férfi és nöi tisztviselőket keres előkelő helyi biztosító intézet azonnali belépésre. — Könyvelésben jártasak előny­ben. Egy pénzbeszedő iroda szolga is felvétetik. — Cim a kiadóban. 3534-3 Fórfi Fehérnemű szalon hozott anyagból is fehérnemű és pyjamák méret szerint Budapest, IV,, Károly körút 2. sz. Telefon: 178—89. Trafikosok, Papirker eskedők! Dohány cikkek, legolcsóbban: Díszműáruk, Griinwald Miksa Papiráruk dohányzó cikkek nagy­kereskedése, Budapest, VII., Klauzál-tér 12. sz. Nyár-utca sarok. inrál ii á la Téli szalámit, szá­jj'UCHI. raz kolbászt, tiszta ser­téshúsból készült, mi­nőség és jóságért teljes garantia. Szállít legolcsóbb napi áron postacsomagokban. Guttmann Ernő finom hentesáru­gyár, Budapest, Szeszgyár-utca 3. sz. Hölgyek figyelmébe! Szalma és tagál kalapokat leg­szebb divatformákra 3 nap alatt itt helyben átvarr-fest-vasal, Sürgős esetben azonnal, selyem batiszt és bortni kalapokat leg­olcsóbban készit: I 01 áh né, Ér-utca 89. | Hat szobás ház 1200 négyszögöles telekkel azonnali átadásra Kisvárda Fő-utcáján eladó. Részletes felvilágosítást ad: Nagy Imre irodája, Nyíregyháza. 3542-5-1 fog elutazás miatt sürgősen eladó. Szarvas-utca 9. Fűszerüzlet. Ve tő gép, eke, borona, tárcsás borona, kaparógép, tizedes mérleg, mindenféle takarmányozási gé­pek, trior, szórórosta, burgo­nya rosta, morzsolok stb. me­zőgazdasági gépek nagy vá­lasztékban kaphatók a Mezőgazdasági Gópraktárban, Vay Ádám-u. 9. Telefon: 342. 780/1923. K. Hirdetmény. Nyirbakta és Lórántháza községek képviselőtestülete 26/923. Kgy. sz. véghatározata folytán a községháza és körjegyzői lakás kijavítására nyilt versenytárgyalást hirdet. Felhivatnak ajánlattevők, hogy aján­lataikat 1923. évi augusztus hó 10-ig írásban a községi elöljáróságnál ad­ják be. Az ajánlatok felett a fentebb kiírt időben a képviselőtestület dönt, fen­tartva a képviselőtestület azon joga, hogy a beérkezett ajánlatok felett az árakra tekintet nélkül szabadon vá­laszthat. A javítási munkálatokra vonatkozó egyéb tudnivalók a körjegyzői hiva­vatalban a hivatalos órák alatt meg­tudhatók. Nyirbakta, 1923. julius 26. 3546-2 ELÖLJÁRÓSÁG. Cserép kályhák, tűzhelyek átrakását, javítását és a fűtőtechnika körébe vágó minden munkát olcsón készí­tek (vidéken is). — Valódi fehér tűzálló cserepü kályhák békebeli áron kaphatók: Zajácz Miklós kályhás, Nyíregyháza, Kótaji-utca 30. Meghívó* Az alapszabályok 11. §-a értelmé­ben az Ujfehértói Takarékpénztár Részvénytársaság részvényeseit az 1923. évi augusztus hó 15-én délelőtt !/ 212 órakor az intézet saját helyisé­gében tartandó rendkiviili közgyűlésre ezennel tisztelettel meghívjuk. TÁRGYSOR: 1. Alaptőke felemelése iránti ja­vaslat. 2. Az alapszabályok 3., 4., 11., 20 , 22., 25., 26. és 27. § ainak módosítása 3. Esetleges indítványok. Ujfehértó, 1923, julius hó 25-én. Tisztelettel Az ELNÖKSÉG. Ha msmtessmsML wmmmmm © mzsm-^m mmmmm m I Kézi és géptégla, I ' fedőcserép 1 I legjntányosabban bármily mennyiségben k aph a*ó a Városi Gőztéglagyárban Telefon 324 Írásbeli megkeresések a „Táros! Üzemi Hivatalihoz iutézendök. Telefon: 8., 55., 156. Interurbán: 156. I Nyomatott Jóba Elek iaptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán,

Next

/
Oldalképek
Tartalom