Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 25-47. szám)

1923-02-18 / 39. szám

1923. február 18. >J * * A.TVSÍ 1JJJ&JV 5 — Minden hölgynek érdeke meggyő­ződést szerezni arról, hogy legolcsóbban Bokor Olga kézimunka elönyoindájában dolgoztathatja ki kézimunkáit. Kézimunka előjegyzések l'ellünő olcsón. Kossuth-u 1. — Jogi ügyvédi vizsgára sikerrel el­készül anélkül, hogy a könyvekből tanulja Jegyzet-bérlet. Fonetikus Jogi Szeminá­rium Budapest, Dohány-utca 88. OHNET regenye Sergius Panfn | J szombaton és vasárnap a Városi Szinház Mozgóban j — Megjöttek a z uifsfeűi divatlapok A tavaszi szezon legnépszerűbb divatlap­jai az UUstein-lapok ma megérkeztek Nyíregyházára az Ujságboltba. Az Ull­stein lapok nemcsak ív legszebb hanem a legolcsóbb lapjai is az idei divatlap­szezonnak és az, hogy mindegyik laphoz szabás mintaiv melléklet van, a legalkal­masabb házi divatlapokká avatják az Ull­stein kiadásokat. Kaphatók az Ujságboll­ban a nagy Ullstein-Album, a Gyermek Album, Fehérnemű Album, különféle ké­zimunkaalbuniok és kézi munkakönyvek. — Tavaszi modellkiállítást tervez Debrecenben március hó folyamán Ur­bach és Gerőné cég Budapest, IV. Haris­bazár 6, I. 1. a teljes tavaszi ooHectióval. — A fügefalevél (tanulmányok és megjegyzések a nei lélekről, testről és mindkettő díszeiről.) Ezen a dmen kezdi meg Laezko Gíza rendkívül érdokps és értékes rovatát a Nyugat február 16-iki számában. 1923. február hó 20-án, kedden este Va8 órai kezdettel a Korona-szálló nagytermében Király Ernő egyetlen dalestélye. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy az országosan ismert és népszerű színművész, ki amerikai turnéjáról mostanában érkezett haza és vidéki körútját megkezdve, — elsőnek városunkban lép fel. — Az estély keretében fellépnek: Sebestyén Géza, a Buda—Mískoiczi színházak igazgatója, kinek pályafutása meg­kezdésén első szerződési helye Nyíregyháza volt. Sebestyén Mihály, a Magyar Színház volt tagja és a Miskolczi Nemzeti Szinház néhány jeles művésze. Az estély iránt óriási érdeklődés mutatkozik, amelynek egyébként is nagy sikert jósolunk. Jegyek elővételben kaphatók a ,,Székely, Győri Morvái" férti ruha üzletében, Vay 4dám-utca Helyárak: 200—800 K ig. es| 5. Fratsceska Bertini legújabb drámai alakítása hétfőn a Városi Szinház Mozgóban. Sergius Pánin a Városi Szinház Mozgóban. — Selyem é s szalma modellkalapok nagy választékban érkeztek. Reisman Test­vérek, Bethlen-utca 6. A gör. kath. paro­chiával szemben. — Tisztviselő/' igazolványhoz fényké- j peket leggyorsabban olcsón s tartósan ké- j sziti Csépány Jenő fényképész, Bessenyei- í tér 7. II. emelet. Útlevélhez fényképek 3 ; óra alatt. — A Szabo'esi Naptár (Nyiregyházi j és Szabolcsvármegye teljes cimtára) fcap- ! ható a Jőba-nyomdában, FerenczinéS, Fá~ j bíiámiái és Szánténál. Ara 600 korona. ! — Szaktekintélyek is elismerik, hogy j az Emma női kalap és divat szalon ugy olcsóság, izlés, mint munka tekintetében versenyképes . Nagy Művész-EstéIv a Koronában. — Csak egy próbái tegyen az, ki női kalapot vesz, vagy készíttet, női ruhákat varratni óhajt s személyesen győződik meg arról, hogy Nyíregyházán legjobb, legolcsóbb és legpontosabb az Emma ka­lap és női divat szalon, Kossuth-utca 6. — A debreceni kerületi kereskedelmi és iparkamara érdekeltsége figyelmébe ajánlja a nyiregyházi kir. Törvényszék fogházépületénél szükséges kőnűves, cse­repező, bádogos, lakatos, asztalos illetve ács munkálatokra hirdetett pályázati fel­hívási. Pályázati határidő 1923. március hó 10. Részletes föl világosi tás a kama­ránál nyerhető. — Nem emelték a házbérem s éppen ez adja magyarázatát annak, hogy női kalapok és ruhák készítése nálam a legol­csóbb. Emma kalap és női divatszalon, Kossuth-ulca 6. 3x — Tavaszi divat félcipők a legújabb formákban, antilop, bagaria, lakk és ScheVreaux minőségekben, minden szín­ben és nagyságban, Scbveizi fehér vá­szon cipők már raktárra é rkeztek a Hun­gária cipőáruliázba, Nyíregyháza, Zrínyi Hona-utca 5. Telefon Interurbán 195. — Mindenki saját érdekében nézze meg, ha tetőtői-talpig fel akar öltözködni divatos öltönybe 12000 koronáért, fiu öl­tönv 2800 koronáért Gólya áruház, Zöld­ség-tér 8. Telefon 175. Külföldi gnmmi hócipő éa sár cipők érkeztek minden nagyságban es formában Hungária Cipőáruházban, Nyíregyháza, Zrinyi Ilona utca 5. Telefon interurbán 195. 3 Diadal IWezqó Február hó 19-én és 20 án, hétfőn és kedden A névtelen asszony film-dráma 4 felv. P. Márkus Emiliával, továbbá A szerencse ura IVewS™. Ha erősek az idegei, — nézze meg: Dr. MABUSE~t Bemutatja hétfőtől—péntekig az Apolló Mozgó, Városi Szinház Mozgó Február 17 én és 18 án, szombaton és vasárnap ISERGIUS PÁNIN Ohnet kitűnő regénye filmre átültetve, nagyszerű szereposztásban. Előadások kezdete 3, 5, 7 és 'J órakor. Február 19 és 20 án, hétfőn és kedden PRÍMA VERA Főszerepben FRANCESKA^BERTINI. Előadások kezdete 7 és 9 órakor. NYILT-TER. Figyelmeztetés 1 Barkóczi Kálmán kocsigyártó, nyíregy­házi (Bethlen-u.) lakos az általa nem a meg­állapodásunknak megfelelően elkészített könnyű kocsimat tanuk előtt tett kijelentése szerint eladni szándékszik. Felhívok minden­kit, hogy ezen kocsi megvételétől tartózkod­jék, mert esetleg ellene mint rosszhiszemű vevő ellen fogok eljárni. Nyirpazony, 1923. febr. 17. Dj, IsAnássy_ Imre. A főszereplő: Rudolf K. Rogge 12-féle szerepet játszik DP. MABUSE ban Bemutatja hétfőtől az Apolló Mozgó. ÜBA5Z JÁNOS Tavaszi divatharisnyák az összes cipőszinekben óriási választékban a Jfutig arxa cipőáruhazban Nyiregyhasa, Zrinyi Ilona-utca 5, szám. Interurbán telefon 195. Női fekete kötött harisnyák 150*—, 375 — K. Női divat mouslin harisnyák minden színben 850'— K, Női fekete kötött cérna harisnyák 975-—, 1200-—, I500 1— K Női selyemfényű átlátszó divat muslinharismák minden színben I200-—, 1500-—, 1750'— K Férfi divat pastel zoknik 250.—, fi75 — K Férfi divat csikós zoknik 500'—, 675".., 7c'5 — K Férfi kötött, gyapjú, sport- és vadász lábszárharisnyák. Gyermek zoknik és patent harisnyák minden szinben és nagyságban. Női divat selyem és fátyol harisnyák minden színárnyalatban. Diadal IKIozefó Február 17-én és 18-án szombaton 7 és 9 órai, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órai kezdettel Az IGAZSÁG Zola Emil regénye (LA IrERITE) 6 felvonásban. Főszerepben : Emmy Lyrtn és Maurice Renand Kis-rő film Ham nősül c. bohózat. Apolló Mozgó Pénteken és szombaton 7 és 9 órakor, vasárnap 1/ 24, V46, és 9 órakor mutatja be A nagyváros hiénái című 7 felvonásos erkölcs filmet. Két árvaleány szomorú története ez. Lel­ketlen kufárok, szívtelen emberek kizsák­mányoló támadása a tisztaság az erkölcs ellen. — Dacára a film izgalmas voltának, 16 éven aluliak is megnézhetik. A teljes film egyszerre lesz bemutatva. :-: :-: Pontos megjelenést kérünk. Kisérő film nincs. Hétfőtől Dr. MADUSE Jegyek már'előjegyezhet ők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom