Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 99-122. szám)

1922-05-17 / 111. szám

1912. május 17. 7 Meghívó. A „Nyíregyházi Czipészek és Csiz­madiák anyagbeszerző és termelő szövetkezete" a folyá évi májúi hó 28-án, délután 3 órakor Nyíregyhá­zán, az ipartestület helyiségében rtadkivülí közgyűlést tart, melyre a szövetkezet tagjait tisztelettel meghívom. Tárgy: Az alapszabályok 2. §. b) •entjában foglaltakra határozathozatal. Nyíregyháza, 1922. május 10. BALLA ANTAL 257* 1 élnék. Figyelem! MegnyíltI csepei ZOLTÁNpÉNES Felsőmagyarországi Ingat­lanforgalmi, Parcellázó és Kereskedelmi Ügynökségi Irodája. Ha bármimemi ingatlant, úgymint: földbirtokot, szőllét, erdőt, malmot, gyárat, bányát, házat, üzletet és bort akar venni vagy eladni (kibérelni) bizalommal forduljon hozzám, ahol a lejszolidiW klszotyálisfcui lesz része. MISKOLCZ, Farkas Károly-u. 2. (A Népkert mellett.) Telefon : 850. 1419.1 Lorenc Szaniszló cserépkályha raktára Nyíregyháza, Ose611í «t«a 0. szám. Cserépkályha átrakási is javítási aaaa­kálatekat elvállal. - Haakánért ftlelS­aiget válklek. Jelealeg egy fehér csere­pekkel kirakott asztal sparhet és egy 3 ajtés nagy stekrény eladó. 2531 t HALLÓ! FIGYELEM! H» LL(i 1 Ha rossz az eső­•rnyője, ugy vigye Vaf Ádám-utsa 25. seám alá, ahol gyorsan, pon­jvtányosan megjavitják és pedig a következő árakom Sinek 50 koronától feljebb nyelek 10» huzatok 200 „ „ BFadröa tagoknak és tisat viselőknek 10% engedmény. —• Kérem a eimre pontosan ügyelni és más címmel issae nem téveszteni, mert ez a cég ltOö-ban létesült. — Szíves pártfo­gást elvárva, maradok kiváló tiszta­lettel kohn Márton 3®3 6-1 nap- és esarnyőkészitő. A m. kir, állami rendőrség nyiregy­ház i kapitányaágától. 4845 — 1822. rk. szám. Hirdetmény. A m. kir. állami rendőrség nyir­egyháiai kapitányságánál különböző talált tárgyak, melynek tulajdonosai az egy évi időtartam alatt nem je­lentkeztek, f. hó 23-án d. e. 10 órakor megtartott nyilvános árverésen becsértéken alól ia elfognak adatni. Felhívom árverelni szándékozókat, hogy a nyíregyházai kapitányság 3. számú szobájában jelenjenek meg. Nyíregyháza, 1922. május 9. KISS SÁNDOR s. k :.2S85-3 rendőrtanácsos. és a nyírás­hoz zsákot vásárol " « Szabolcsi Közgazdasági Takarékpénztár áru«8«tálya Syir egy házán. U3887 Győződjék meg, hogy a legolcsóbb bevásárlási forrás az (Városházpalöta) Rákócí-utcaí oldal Alkalmi Áruház ahová nagy mennyiség­ben érkeztek opil és selyembatlsztok, grena­dinok divats'inekban, női és férfi ruhavásznak, divatkar­tonok, elsőrendű síffonok, zeffirek és fejkendők stb. 2543-2 re -i CB s zí. fi® Rézgálic Raffia Chlorbárium Rézkénpor Permetezők Vasáruk Gépszij Kenőanyagok Benzin s minden egyéb gazdasági anyag a leg­előnyösebben beszerezhető a Magyar ^Mezőgazdák Szövetkezete Szabolcsmegyei Kirendeltségénél Nyíregyháza, Széchenyi-tér 1. szám. Talefoa 49. 2470 Kocsifenyezést, tapaczirozást •s minden e szakmába vágó munkát pontosan, jutányos árakon vállalok. Kész mganyes kocsitlések kaphatók. Nagy Laj|os, Nyíregyháza. Epreskert otea • M. PLAL főgépek minden tKuK szíin>)a D> lókapák f homokos és agya­gos talajra, tizedes és száza­dos mérlegek, Vermorel per­metezők, takarmányozó gépek stb. állandóan raktáron, nagy választékban Mezőgazdasági jípraktár Yay Ádám u. 9. 392e—10 Alig használt Werthein szekrény előnyös áron megve­hető. Értesítés nyerhe­tő a hivatalos órák alatt a vármegyei tisz­ti ügyészi hivatalban. 2552-2 Kárpitos hencsert, díványt szándékozik venni el ae — Hagy Mihály dívány SSü'. Jaritásakat is elvállalok. Cpreskert-utca 54. 1561-1 Forgalmas helyen ujonaan épült adómentes ujház „Mo­dern" péksütődével jutányosai •faié. — Vevő a befektetett pénze után 20—25%-ot köny­nyen elérhet. Bethlen-u. 41. 3540-8 Lipták. Urasági tejet bármily mennyiségben vásárolnék. Leveleket kiadóhivatalba. Tej­üzem jeligére. 2005 Mérnöki iroda •agykállóban. Liszer Dávid, oki. mérnök, Liszer tanító házában mér­nöki irodát nyitott. 2590—1 waggon tételekben kapható Piliik Zsigádnál Debreczen Miklós-utca 13. Telefon 4H 2591—2 Jókarban levő bőrgarnitúrát, valamint használt íróasztalokat megvételre keresek. WEISZ MIHÁLY Szarvas-utca 13. 25«9-s 2 szoba, konyha, kamra, szép kert és több mellék­helyiségből álló téglából épült modern családi lakó­ház eladó. Lekel-utca 12. sz. a Hangya kirendeltség közelében. 2598-3 Príma rozskorpa kapható Sctoartz Zoltái és testvére cégnél Jókai u. 1. 3934—2

Next

/
Oldalképek
Tartalom